Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 5. töönädal 15. – 18. oktoobrini

Esmaspäev, 15. oktoober

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Päevakorra projekti leiab aadressil:

https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=pk_otsing&u=20070308131818

Komisjonide istungid algavad kell 11:

keskkonnakomisjonis – Nõukogu määruse eelnõu, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused 2008. aastaks, Euroopa Komisoni roheline raamat „Turupõhised vahendid keskkonnapoliitikas ja sellega seotud valdkondades;

kultuurikomisjoniskultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse eelnõu (78 SE), kohtumine Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse liikmetega, Tartu Ülikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE), arutelu koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu võimalikust algatamisest, doktorantide õppelaenu osaline kustutamine, arutelu õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise vajalikkusest;

maaelukomisjonis – riigi 2007. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (121 SE) ja 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE) põllumajandusministeeriumi haldusala;

majanduskomisjonis – Rahvusvahelise Mereõiguse Kohtu eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (71 SE), Rahvusvahelise Süvamerepõhja Organisatsiooni eesõiguste ja puutumatuse protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (72 SE), Meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooni 2005. aasta protokolli ning mandrilava püsiplatvorme ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise protokolli muutmise 2005. aasta protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (109 SE), riigivara tasuta võõrandamise küsimused;

põhiseaduskomisjonis – politseiseaduse, välismaalaste seaduse, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE), välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE);

rahanduskomisjonis – väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (108 SE), Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu  ( 119 SE);

riigikaitsekomisjonis – 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE) kaitseministeeriumi valitsemisala, kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE);

sotsiaalkomisjonis – Euroopa sotsiaalõiguste komitee järeldused parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta kohaldamise kohta;

väliskomisjonis – stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahel ratifitseerimise seaduse eelnõu (57 SE), arengukoostöö ja humanitaarabi tutvustus – Eesti vastavad tegevused;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esitatud 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania kulude osalise tasumise täiendava aruande läbivaatamine, Eesti Iseseisvuspartei esitatud 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania kulude tasumise aruande läbivaatamine, komisjonile laekunud avaldused, kohtumine Ühingu Korruptsioonivaba Eesti kaasesimehe Tarmu Tammerkiga Transparency Internationali korruptsioonitajumise uuringust ning korruptsioonitemaatika kitsaskohtadest Eestis informeerimise eesmärgil;

riigieelarve kontrolli komisjonis – riigikontrolli auditi „Reoveekäitluse arendamine maapiirkondades Ühtekuuluvusfondi projektide toel” arutelu, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Annika Uudelepp, Toomas Varek esitab ülevaate auditiaruandest „Riigi tegevus tööõnnetuste vähendamisel”.

Kohtumised:

Kell 10 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Andres Herkeliga kohtub ENPA Rootsi delegatsiooni asejuhi, Rootsi parlamendi endise esimehe Björn Gustaf von Sydowiga (ruum L-240).

Kell 12.45 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub NATO Euroopa Liitlasvägede (SACEUR) ülemjuhataja kindral John Craddock´iga.

Teisipäev, 16. oktoober

Kell 10 algaval istungil on teisel lugemisel 1 ja esimesel lugemisel 2 eelnõu, teiste hulgas ka otsuse eelnõu rahvahääletuse korraldamiseks Eesti Vabariigi osalemise kohta tuumaenergeetika arendamisel Ignalina tuumajaamas (87 OE).

Komisjonide istungid algavad kell 14:

keskkonnakomisjonis – ülevaade 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE) keskkonnaministeeriumi valitsemisala osast;

maaelukomisjonis – riigikontrolli kontrolliaruande „Loomsete jäätmete käitlemise korraldus Eestis” ja riigikontrolli eriaruande “EL toetusraha kasutamisest Eestis 2004-2006” tutvustamine;

majanduskomisjonis – ühisistung rahanduskomisjoniga, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi „Lennujaamamaksude kohta”, millega kehtestatakse lennutranspordis uus ühtlustatud maksustamise süsteem, Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Turupõhised vahendid keskkonnapoliitikas ja sellega seotud valdkondades” arutelu;

põhiseaduskomisjonisühisistung riigikaitsekomisjoniga, Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE);

rahanduskomisjonis – vt majanduskomisjonis;

riigikaitsekomisjonis – vt põhiseaduskomisjonis;

sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE), perekonnaseaduse eelnõu (55 SE) mõjude uuringu teostamine;

väliskomisjonis – kohtumine Ameerika Ühendriikide suursaadikuga Eestis Dave Phillips’iga, teemad – olukord Iraagis, Afganistanis ja Kosovos ning Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide suhted; ülevaade Soome-Eesti suhetest seoses väliskomisjoni läheneva töövisiidiga Soome;

õiguskomisjonis – kohtumine siseminister Jüri Pihliga.

Kohtumised:

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ungari suursaadiku Jozsef Vigiga.

Kell 11.30Ene Ergma kohtub riigikontrolör Mihkel Oviiriga.

Kolmapäev, 17. oktoober

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning välisminister Urmas Paet.

Kell 14 algaval täiskogu istungil tuleb teisele lugemisele 5 eelnõu ja esimesele lugemisele 4 eelnõu. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi on avaldanud soovi esineda Riigikogu ees poliitilise avaldusega.

Kohtumised:

Kell 11.30 – Ene Ergma kohtub Suurbritannia suursaadiku Nigel Haywoodiga.

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu sotsiaalkomisjoni erakorraline istung (ruum L 240), toimub kohtumine Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu ja Eesti Arstide Liidu esindajatega nende pöördumise küsimuses, osaleb sotsiaalminister Maret Maripuu.

Neljapäev, 18. oktoober

Kell 10 algaval istungil on kolmandal lugemisel 2 eelnõu.

Komisjonides:

rahanduskomisjonis – 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu  (122 SE), osalevad  haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ja kultuuriminister Laine Jänes;

riigikaitsekomisjonisEesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse Balti õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (90 SE).

Üritused:

Kell 17.30Ene Ergma osaleb Järvamaa X Täiskasvanud Õppija Nädala tunnustamisüritusel.

Reede, 19. oktoober

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 22.-23.oktoobrini toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel (kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi), seisukoha andmine Nõukogu määruse eelnõule, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused 2008. aastaks, seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Turupõhised vahendid keskkonnapoliitikas ja sellega seotud valdkondades”, seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Paindlikkuse ja turvalisuse ühiste põhimõtete poole: rohkem paremaid töökohti paindlikkuse ja turvalisuse kaudu”, seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse määrust Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta, seisukoha andmine Nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse määrusi, mis puudutavad otsetoetuskavasid ja maaelu arengu toetusi.

Üritused:

Kell 12:30 algab Teaduste Akadeemia (Kohtu 6) saalis Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS ning Arengukoostöö Ümarlaua korraldatav seminar „Kuidas kokkulepitud arengukoostöö eesmärke tegelikult ellu viia?”

Seminari raames toimub kell 14:00-15:00 debatt: „Arengukoostöö – kuidas kokkulepitud eesmärke tegelikult ellu viia?”, kus osalevad Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser, Riigikogu Euroopa Liidu Asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson, välisministeeriumi asekantsler välismajanduse ja arengukoostöö küsimustes Mart Laanemäe ja Arengukoostöö Ümarlaua nõukogu liige Johanna Helin.

*       *       *

Välislähetused:

13. – 16. oktoobrini

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Raivo Järvi ja Taavi Rõivas on Portugalis Lissabonis 38. COSACi konverentsil. Ettekandega Portugali eesistumisajast esineb Euroopa Liidu eesistuja Portugali peaminister José Sócrates. Vaadatakse üle COSACi kodukorra ja finantseerimisega seonduv ning käsitletakse Euroopa Liidu Vahemere dimensiooni küsimusi.

15. – 16. oktoobrini

Riigikogu riigieelarve kontrollimise komisjoni liige Ken-Marti Vaher osaleb Lätis Riias Balti riikide riigikontrollide, parlamendikomisjonide ja rahandusministeeriumi esindajate kohtumisel. Arutusel on parlamendikomisjonide ja riigikontrolli vaheline koostöö, rahandusministeeriumi roll riigikontrolli institutsioonide soovituste elluviimisel, tutvutakse parlamendi vastavate komisjonide töönäidetega.

17. – 18. oktoobrini

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Belgias Brüsselis seminaril „Euroopa julgeolekustrateegia määratlemine”.

17. – 19. oktoobrini

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb Belgias Brüsselis WEU Assamblee presidentide laiendatud komitee istungil ning kohtumistel WEU Alalise Nõukogu ja Euroopa Liidu poliitika- ja julgeolekukomiteega, kus käsitletakse  Euroopa Liidu ees seisvaid olulisi kaitse- ja julgeolekualaseid küsimusi. Kohtutakse ka Euroopa Kaitseagentuuri tegevjuhi Linnenkampi ja Euroopa Liidu sõjalise komitee esimehe kindral Bentegeat’iga. Arutatakse Euroopa Kaitseagentuuri arenguga seonduvat.

17. – 19. oktoobrini

Riigikogu majanduskomisjon eesotsas komisjoni esimehe Urmas Klaasiga on visiidil Brüsselis.  Euroopa Komisjoni energiapoliitika ja julgeolekuvarude üksuse juht Jean-Arnold Vinois ning majandus- ja rahanduse direktoraadi esindajad annavad Riigikogu majanduskomisjoni liikmetele ülevaate EL ühtsest energiapoliitikast, -julgeolekust ja EL majanduse arengu ning eurotsooni laienemisega seonduvast. Kohtumisel EK energia ja transpordi peadirektoraadi direktori Jonathan Scheele’ga on aruteluteemadeks üle-euroopalised transpordivõrgud, nende arendamine ja finantseerimine.

Visiidi käigus toimuvad kohtumised Euroopa Komisjoni (EK) asepresident Siim Kallase ja Euroopa Parlamendi (EP) liikmete Siiri Oviiri, Katrin Saksa, Andres Tarandi ja Tunne Kelamiga.

Tööst Euroopa Liidu juures informeerivad Riigikogu liikmeid suursaadik Tiit Naber Eesti Alalisest Esindusest ja Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi WTO, CD ja toiduainete kaubanduse direktor Signe Ratso.

Delegatsiooni koosseisus on majanduskomisjoni liikmed Hannes Astok, Margus Lepik, Taavi Veskimägi, Ester Tuiksoo, Aivar Riisalu, Olga Sõtnik ja Marek Strandberg

18. – 19. oktoobrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja Riigikogu väliskomisjoni liige Silver Meikar osalevad Leedus Vilniuses Balti riikide Kuuba teemalisel tööfoorumil, mille korraldab Vilniuse Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete ja Poliitikateaduste Instituut koostöös Ida-Euroopa Uuringute Keskuse ja Demokraatliku Poliitika Instituudiga. Teemadeks on olukord Castro režiimi ajal, Euroopa partnerite toetus Kuubale, Balti riikide Kuuba-poliitika tähtsus, näidatakse videotelekonverentsi Kuuba dissidentidega.

18. – 20. oktoobrini

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ning liikmed Peep Aru, Kalvi Kõva, Kalle Laanet, Eiki Nestor, Hanno Pevkur ja Indrek Saar osalevad Leedus Šiauliais Eesti, Läti ja Leedu parlamendiliikmete korvpalliturniiril Balti Assamblee karikale.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside