Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 5. töönädal 15. – 18. oktoobrini

Esmaspäev, 15. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung, kinnitatakse 5. töönädala päevakord. Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, justiitsminister Kristen Michal, siseminister Ken-Marti Vaher ning sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimised käsitlevad vastavalt koolõpikuid (nr 180), Eesti kodanike kuritegusid välismaal (nr 185), siseturvalisust (nr 189), teenuste kättesaadavust (nr 181) ning keskmise pensioni langust (nr 187). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seadus (282 SE); 2013. aasta riigieelarve (278 SE) keskkonnaministeeriumi valitsusala; välisõhu kaitse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE) arutelu (ruum L 262);

kultuurikomisjonis – kell 11.15 ühisistung põhiseaduskomisjoniga, riigivapi ja valitsusasutuste logo kasutamise põhimõtete aruelu; kutsutud riigisekretär Heiki Loot ja Riigikantselei vastavad spetsialistid, valitsusasutuste logo ideekavandi autor Asko Künnap, Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini professor, valitsusasutuste logo ideekonkursi hindamiskomisjoni esimees Ivar Sakk, Eesti Lipu Seltsi esimees Trivimi Velliste, ning heraldik ja muinsuskaitsja Priit Herodes (ruum L 333); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE);

maaelukomisjonis – 2013. aasta riigieelarve põllumajandusministeeriumi valitsemisala; maaelu arengukava 2014 – 2020 väljatöötamise käik;

majanduskomisjonis – kohtumine Eesti Logistikaklastri esindajatega, kes tutvustavad Logistikaklastri tegevuste tulemusi, ettekannetega esinevad Logistikaklastri arendusjuht Illimar Paul ja Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni (LTA) konsultant Andrus Kuusmann, kohtumisel osalevad veel LTA juhatuse esimees Andres Valgerist, Vopak E.O.S. juhatuse esimees Arnout Lugtmeijer, Alexela Logistics juhatuse esimees Aarto Eipre, Eesti Sadamate Liidu esimees, Viktor Palmet, CF&S Estonia nõukogu esimees Tõnis Pohla, Know How Centre juhatuse esimees Toomas Danneberg ja Eesti Logistikaklastri kommunikatsioonijuht Margot Ots (ruum L-240); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud tehnoülevaatuspaketi kohta;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 ühisistung kultuurikomisjoniga riigivapi ja valitsusasutuste logo kasutamise põhimõtete aruelu (ruum L 333);

rahanduskomisjonis – 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE) arutelu haridus- ja teadusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning põllumajandusministeeriumi haldusalad, osalevad haridus – ja teadusminister Jaak Aaviksoo, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning põllumajandusminister Helir –Valdor Seeder; riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE);

riigikaitsekomisjonis – kohtumine Helmandi väekoondise endise ülema brigaadikindral Patrick Sandersi ning Suurbritannia suursaadiku Christopher Bruce Holtbyga; Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE); Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE);

sotsiaalkomisjonis – 2013. aasta riigieelarve sotsiaalministeeriumi valitsemisala; otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (246 OE); sotsiaalhoolekande seaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (245 SE);

väliskomisjonis – Riigikogu välissuhtlus; ülevaade 26. – 27. septembrini Nikosias toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest ja 8. – 10. oktoobrini Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu;

õiguskomisjonis – võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse rakenduspraktika, kutsutud vandeadvokaat Paul Varul, riigikohtunik Villu Kõve, Harju Maakohtu kohtunik Merike Varusk, Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite Koja juhatuse liige Toomas Saarma, Eesti Võlanõustajate Liidu juhatuse esimees Kaidi Silver-Schöbe, justiitsministeeriumi esindajad; 

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditiaruande „Narva linna hoonestusõiguse seadmise lepingute täitmine“ arutelu, kutsutud Narva linnapea Tarmo Tammiste, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333); 

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; keskkriminaalpolitsei juhtidega kohtumisel tõstatatud seadusandluse täiendamise ettepanekute analüüs;

Kohtumised ja üritused

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Laine Randjärv osalevad Riigikogu naisteühenduse kohtumisel MTÜ ETNA Eestimaal liikmetega (ruum L 241).

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Kirjanike Liidu 90 aastapäeva tähistamisel Eesti Draamateatris.

Teisipäev, 16. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine: Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE),

Õiguskantsleri ettepanek nr 20 üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangu kohta. Ettekandega esineb õiguskantsler Indrek Teder.

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 14 ühisistung majanduskomisjoniga teemal taastuvenergia 100 % – üleminek puhtale energiale (ruum L 332);

kultuurikomisjonis – kell 14 parlamentaarne kuulamine: PRAXISe aastaraamat „Noored ja noorsootöö“, kutsutud PRAXISe, HTM ja Eesti Noorsootöö Keskuse esindajad; arvamus teatise „Euroopa teadusruumi partnerluse tugevdamine tipptaseme ja kasvu saavutamiseks“ kohta; arvamus teatise teadusinfo paremini kättesaadavuse ning soovituse teadusinfo kättesaadavuse ja säilitamise kohta;

maaelukomisjonis – kell 14 kohtumine Eesti Lambakasvatajate Seltsi esindajatega;

majanduskomisjonis – kell 14 ühisistung keskkonnakomisjoniga teemal taastuvenergia 100% – üleminek puhtale energiale (ruum L 332);

põhiseaduskomisjonis – kell 14 erakonnaseaduse plaanitavad muudatused, mis seonduvad vajadusega korrastada erakonna rahastamise aruandluse tehnilist poolt; erakondade rahastamise süsteemi muutmiseks laekunud ettepanekute läbivaatamine; arvamus Riigikohtule riigilõivuseaduse sätete põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – kell 14 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE), osaleb regionaalminister Siim Valmar Kiisler; arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa pangandusliidu ja pangandusjärelevalve loomise kohta; tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (242 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE), osaleb Tallinna Tervishoiukõrgkooli õppejõud Andres Lipand;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.30 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE) kaitseministeeriumi valitsemisala, kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu; veteranipoliitika arutelu; kell 15.15 väljasõiduistung Vahipataljoni ja Põhja Kaitseringkonna staapi;

sotsiaalkomisjonis – kell 13 arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles käsitletakse inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilisi katseid, kohta; ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE);

väliskomisjonis – kell 14 Riigikogu väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: ettevalmistused Eesti eesistumisteks Läänemere piirkondlikes koostööformaatides, kutsutud välisministeeriumi Läänemere piirkonna erivolitustega diplomaatiline esindaja Raul Mälk;

Üritused:

Kell 16 – Eesti-Venemaa parlamendirühma (esimees Urmas Klaas) algatusel toimub seminar teemal „Uuemad arengud Venemaal ning nende mõju Eestile“. Lektorid on Kaarel Kaas ja Hannes Hanso Kaitseuuringute keskusest (ruum L 333).

Kolmapäev, 17. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (186 SE) ning hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE).

Teine lugemine – 5 eelnõu: Rahvusvahelise Põllumajanduse Arengu Fondi asutamislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (262 SE), majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (249 SE), kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (255 SE), äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (258 SE) ning abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu:  loomakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE), kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE), advokatuuriseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (273 SE).

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 12 Eesti seisukohad 18. – 19. oktoobrini toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Andrus Ansip.

Kohtumised

Kell 10 – Riigikogu õiguskomisjoni liikmed kohtuvad Euroopa Justiitskoolitusvõrgustiku prokuröride vahetusprogrammi raames Eestit külastavate prokuröridega ja Eesti Riigiprokuratuuri esindajaga.

Kell 10 – Riigikogu kultuurikomisjoni liikmed kohtuvad Saksamaa Brandenburgi Liidumaa teadus- ja kultuuriminister Sabine Kunst’iga ning teda saatva 19-liikmelise parlamendisaadikute delegatsiooniga (ruum L 262);

Neljapäev, 18. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine: elektroonilise side seaduse § 90 täiendamise seaduse eelnõu (243 SE).  

Esimene lugemine: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 muutmise seaduse eelnõu (240 SE).

Komisjonides

kultuurikomisjonis – kell 13 parlamentaarne kuulamine: õpetajaharidus Tallinna Ülikoolis (TLÜ);

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15 Riigikogu liikme immuniteedimenetluse arutelu, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder ja justiitsministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 14 alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (280 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (275 SE); 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE), osaleb rahandusminister Jürgen Ligi;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 9 Riigikontrolli auditiaruanne „Riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, „Riigikontrolli arvamus NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta“ ning „Balti Kaitsekolledži 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus“, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

õiguskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE); 

Üritused

Kell 16.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Vähiliidu 20. aastapäeva tähistamise üritusel (Estonia Talveaed).

Reede, 19. oktoober

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 22. – 23. oktoobrini toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder; seisukoha andmine tehnoülevaatuspaketile: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse nõukogu direktiivi sõidukite registreerimisdokumentide kohta; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles käsitletakse liidus liiklevate tarbesõidukite tehnokontrolli ja ülevaatust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Euroopa teadusruumi partnerluse tugevdamine tipptaseme ja kasvu saavutamiseks“; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Teadusinfo paremini kättesaadavaks: rohkem kasu avaliku sektori investeeringutest teadustegevusse“; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, milles käsitletakse inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilisi katseid; seisukoha andmine Euroopa pangandusliidu ja pangandusjärelevalve loomise küsimusele;

*

Välislähetused:

13. – 16. oktoobrini

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas, aseesimees Marianne Mikko ja liikmed Kalle Palling, Liisa-Ly Pakosta ja Kadri Simson osalevad Küprosel Nikosias XLVIII COSACi konverentsil. Arutusel on Euroopa Liidu prioriteedid Küprose eesistumise ajal, Euroopa 2020 strateegia – taastumine majanduskriisist, ühisturuga seotud küsimused.

16. – 19. oktoobrini

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Rootsis Lundis koorilaulu ideede ja praktikate alasel rahvusvahelisel konverentsil, kus ta esineb ka ettekandega „Kultuuri roll poliitikas“.

17. – 20. oktoobrini

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Mati Raidma osaleb Venemaal Moskvas NATO PA tsiviilmõõtme- ja julgeolekukomitee demokraatliku valitsemise ning tuleviku kaitse- ja julgeolekuvõimekuse alakomitee istungil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside