Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 8. töönädal 15. – 18. novembrini

Esmaspäev, 15. november
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 8. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimised käsitlevad vastavalt juhendajate tasustamist (nr 513), Türi Kolledžit (nr 514), elektrihinna tõusu (nr 516), riigihangete probleeme majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas (nr 518), saarte elanike tervist (nr 512), toimetulekutoetusi (nr 515 ja nr 528), töötust ja töötute transporti töötukassasse (nr 519) ning Euroopa Liidu Globaliseerumisfondist vahendite taotlemist (nr 524). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 18. – 19. novembrini toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte-, spordi- ja kultuurinõukogu kohtumisel, kutsutud kultuuriminister Laine Jänes ning haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas; Läänemere strateegia: hetkeseis ja arengud, kutsutud välisministeeriumi asekantsler Kaja Tael; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem“;
keskkonnakomisjonis – keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu (799 SE); jäätmeseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; metsanduse arengukava aastani 2020 eelnõu ja jahiseaduse eelnõu tutvustamise korraldamine (ruum L 332);
kultuurikomisjonis – eesti keele arengukava 2011- 2017 tutvustus; keeleseaduse eelnõu (808 SE);
maaelukomisjonis – veterinaarmeditsiini rahastamine;
majanduskomisjonis – parlamentaarne kuulamine: majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valikud CO2 kvootide müügist saadud vahendite kasutamisel (busside soetamine); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond, eelnõu ning Euroopa ühtse raudteepiirkonna väljaarendamist käsitleva Euroopa Komisjoni teatise osas; hasartmänguseaduse § 111 muutmise seaduse eelnõu (857 SE);
põhiseaduskomisjonis – erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE); õiguskantsleri pöördumine välislepingute ratifitseerimise kohta;
rahanduskomisjonis – Euroopa Komisjoni roheline raamat “Piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem”; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE); finantsinspektsiooni seaduse, krediidiasutuste seaduse ja Tagatisfondi seaduse muutmise seaduse eelnõu (810 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse eelnõu (861 SE);
riigikaitsekomisjonis – kell 11.20 6otsuse eelnõu: “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas” (852 OE), “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” (851 OE), “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi koosseisus” (850 OE), “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis” (849 OE), “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” (848 OE), “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” (847 OE), kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo;
sotsiaalkomisjonis – Riigikontrolli audit “Riigi tegevus puuetega inimeste ja töövõimetuspensionäride toetamisel”; Euroopa Komisjoni roheline raamat “Piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem” (ruum L 333);
õiguskomisjonis – abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE); ringhäälinguseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimise ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania rahastamise täiendavad aruanded; Ida-Virumaa Alajõe valla valimisliidu Koduvald 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania rahastamise aruanne; avalikustamisele kuuluvate uute majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine;
riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli auditiaruande „Kohalike teede hoiu korraldamine”, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333);
 
Üritused:
 
Kell 19 – Riigikogu juhatuse liikmed osalevad Eesti Kaitseväe 92. aastapäeva tähistamisel Mustpeade Majas.
 
Teisipäev, 16. november
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Teine lugemine – 3 eelnõu: Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu üleminekusätteid käsitleva protokolli muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (807 SE), võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE) ning kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (798 SE).
 
Esimene lugemine – 4 eelnõu: riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (783 SE), käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE), kodakondsuse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (796 SE) ning looduskaitseseaduse ja ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (825 SE).
 
Komisjonide istungid:
 
kultuurikomisjonis – kell 13 keeleseaduse eelnõu (808 SE); kutseseaduse muutmise seaduse eelnõu (842 SE);
maaelukomisjonis – riigivaraseaduse § 66 täiendamise seaduse eelnõu (840 SE);
majanduskomisjonis – kell 14 väljasõiduistung majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse;
põhiseadusekomisjonis – kell 13.15 isikut tõendavate dokumentide seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (844 SE); isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE);
rahanduskomisjoniskell 14 tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE); arvamus Eesti kodanike kojutuleku seaduse eelnõu (821 SE) kohta; otsuse „ Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2010. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu algatamine;
riigikaitsekomisjoniskell 14 rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE);
sotsiaalkomisjoniskell 13 tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (856 SE); arvamus käibemaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (816 SE) kohta;
väliskomisjonis kell 14 kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Jordaania Hašimiidi Kuningriigis, resideerimisega Tallinnas ning suursaadiku ametikohale Šveitsi Konföderatsioonis, resideerimisega Tallinnas, kutsutud välisministeeriumi kantsler Marten Kokk ja suursaadikukandidaadid;
õiguskomisjonis – kell 13.30 kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (599 SE);
 
Üritused:
 
Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu konverentsisaalis misjonäri ja heategija Ema Teresa (1910 – 1997) 100. sünniaastale pühendatud näituse Ema Teresa – Agnes Gonxha Bojaxhiu, armastuse ja inimväärikuse elav sümbol.
 
Kolmapäev, 17. november
 
Kell 13 – infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Laine Jänes ning põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
 
Kell 14 – täiskogu istung.
 
Kolmas lugemine: võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE).
 
Teise lugemise jätkamine: abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE).
 
Teine lugemine – 4 eelnõu: 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE), maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (802 SE), ringhäälinguseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE) ning käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE).
 
Kohtumised:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajatega.
 
Neljapäev, 18. november
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Kolmas lugemine – 2 eelnõu: kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (798 SE), maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (802 SE).
 
Olulise tähtsusega riiklik küsimus: Eesti rahvastiku tervis, ettekannetega esinevad Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu, sotsiaalminister Hanno Pevkur ning Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) esindaja Eestis Jarno Habicht.
 
Teine lugemine: kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE).
 
Esimene lugemine – 2 eelnõu: metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (843 SE), riikliku matusetoetuse seaduse ja käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (786 SE).
 
Komisjonide istungid:
 
keskkonnakomisjonis – keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu (799 SE), ruum L 332;
majanduskomisjonis – meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (653 SE);
väliskomisjonis – kell 13 Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik, alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures, asukohaga Pariisis ning Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik, alaline esindaja Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) juures, asukohaga Pariisis, kutsutud välisminister Urmas Paet ja suursaadik Marten Kokk; õiguskantsleri pöördumine välislepingute ratifitseerimise kohta;
õiguskomisjoniskell 14 halduskohtumenetluse seadustiku eelnõu (755 SE);
 
Kohtumised:
 
Kell 12 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Egiptuse asevälisministri Ahmed Fathalla´ga (väliskomisjonis L 251).
 
Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus kohtub Ameerika Ühendriikide saatkonna poliitikaosakonna juhataja Marc Nordbergiga.
 
Reede, 19. november
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK)kell 10 ühisistung väliskomisjoniga, arutusel on Eesti seisukohad 22. novembril toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välisasjade nõukogu istungil; ELAKis Eesti seisukohad 22. – 23. novembrini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikaga tegelevate ministrite kohtumisel, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi ning regionaalminister Siim-Valmar Kiisler; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõule ning Euroopa Komisjoni teatisele Euroopa ühtse raudteepiirkonna kohta;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Lähte Ühisgümnaasiumis Riigikogu liikmete ning gümnasistide debatil „Noorte võimalused Eestis”.
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus avab Riigikogu istungisaalis Lastekaitse Liidu noortekogu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu eestvedamisel toimuva noortefoorumi „101 last Toompeale”. Foorumil tulevad arutusele noori puudutavad aktuaalsed teemad, pakutakse lahendusi kitsaskohtadele ning tehakse ettepanekuid seaduste parandamiseks ja muutmiseks. Järjekorras juba 19. foorumi teemaks on „Ka minul on oma karjäär!” . Noortefoorumiga tähistatakse lapse õiguste konventsiooni vastuvõtmist 20. novembril 20 aastat tagasi ÜRO peaassambleel. Lisaks Riigikogu aseesimehele esinevad foorumil päevakohaste sõnavõttudega Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg, Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tamm, Lastekaitse Liidu noortekogu esimees Nikolai Kunitsõn, Eesti Õpilasesinduste Liidu ning Noorteühingu TORE esindajad. Valitakse istungi spiiker ning ürituse lõpus kuulutatakse välja kõige lapsesõbralikum ühiskonnategelane ja organisatsioon.
 
Kell 12.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega.
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Viljandimaal, kus ta külastab omavalitsus- ja haridusasutusi ning ettevõtteid ja tutvub kohaliku elu-oluga.
 
*
 
Välislähetused:
 
11. – 16. novembrini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma ja liikmed Kadri Simson ning Sven Mikser osalevad Poolas Varssavis NATO PA 56. aastaistungil. Arutusel on rahvusvahelise julgeoleku ühised probleemid ning võetakse vastu Riias toimunud NATO PA kevadistungil arutusel olnud mitmete komiteede resolutsioonid.
 
14. – 15. novembrini
 
Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa osaleb Leedus Druskininkais NB8 (Põhjamaad ja Balti riigid) parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Päevakorras on Euroopa energia ühisomandi küsimused, NB8 parlamentaarne koostöö, Euroopa Liidu naabruspoliitika.
 
18. – 20. novembrini
 
Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Maret Merisaar osaleb Leedus Vilniuses Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee konverentsil, kus käsitletakse kriisi mõju tööhõivele Balti riikides.
 
18. – 21. novembrini
 
Riigikogu väliskomisjoni liige Silver Meikar osaleb Gruusias Tbilisis Jamestown Foundationi korraldataval teisel rahvusvahelisel konverentsil „Peidetud rahvad, maetud kuritööd: Põhja-Kaukaasia mineviku ja tuleviku vahel”.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside