Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest, välislähetustest.

Riigikogu IV istungjärgu 8. töönädal

15.- 18. november 2004

Esmaspäev, 15. november

Kell 15 algaval istungil vastab justiitsminister Ken-Marti Vaher arupärimisele Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo Narva talituse kohta (nr 104). Pärast arupärimisele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti võimalik eesistumine EL-is, arutelu jätkamine.

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi, mis kehtestab teatud loomaliikidele humaanse jahipidamise standardid, eelnõu, Euroopa Liidu Nõukogu otsuse, mis käsitleb konventsioonist ”Kalapüügist ja elusressursside säilitamisest Läänemeres ja Beltides (Taani väinades)” väljaastumist, eelnõu, kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE),

maapõueseaduse eelnõu (409 SE), jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE), pakendiaktsiisi seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (490 SE).

Kultuurikomisjonis – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse ja õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (504 SE), ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (505 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse täiendamise ja muutmise seaduse eelnõu (445 SE), põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse §-de 32 ¹ ja 51 muutmise seaduse eelnõu (454 SE).

Maaelukomisjonis – ÜPP rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Majanduskomisjonis – arutelu taimsete saaduste ekspordist Venemaale.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikohtule arvamuse andmine pärimisseaduse § 104 vastavuse kohta põhiseaduse §-le 32 koostoimes §-ga 11, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE).

Rahanduskomisjonis – kindlustustegevuse seaduse¹ eelnõu (442 SE), krediidiasutuste seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse¹ eelnõu (414 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE).

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE), sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE), ravikindlustuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE).

Väliskomisjonis – Balti Assamblee (BA) prioriteedid Eesti eesistumise ajal 2005. aastal. Kutsutud BA Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla; v älispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogus; t olliasutuste vastastikuse abi ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (385 SE).

Õiguskomisjonis – k ohtumine siseministeeriumi, kaitsepolitseiameti, politseiameti, päästeameti esindajatega, Riigikantselei koordinatsioonidirektor Rainer Saksaga, Riigikohtule seisukoha andmine liiklusseaduse § 413 lg. 2 vastavusest põhiseadusele, Riigikohtule seisukoha andmine pärimisseaduse § 104 vastavusest põhiseaduse §-le 32 koostoimes §-ga 11.

Üritused:

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni kohtumine Moldova parlamendi liikme, Kristlik-Demokraatliku Rahvapartei esimehe Iurie Roscaga.

Teisipäev, 16. november

Kell 10 algaval istungil on kavas jätkata ”2005. aasta riigieelarve seaduse” eelnõu (453 SE) teist lugemist, päevakorra projektis on ettenähtud menetleda 9 eelnõu, millest 2 tuleb kolmandale, 6 esimesele lugemisele.

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, täiskasvanute koolituse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, riigilõivuseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE), Eesti Vabariigi haridusseaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (488 SE).

Maaelukomisjonis – p õllumajandusteaduse olevik ja tulevik.

Majanduskomisjonis – riigivara tasuta võõrandamine, Riigikogu otsuse" Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitusele" eelnõu (458 OE), Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni ja selle protokollidega ühinemise seaduse eelnõu (489 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Andmekaitse Inspektsiooni kirja arutelu (ametiisiku mõiste defineerimisest korruptsioonivastases seaduses: kelle palgaandmed tuleb avalikustada?), rahanduskomisjoni kirja arutelu (e-raha asutuse seadusega seotud probleemid), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE).

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riiklike peretoetuste seaduse, riigihangete seaduse, käibemaksuseaduse ja alaealiste mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE), ravimiseaduse eelnõu (360 SE).

Õiguskomisjonis – isikunime seaduse eelnõu (369 SE).

Kolmapäev, 17. november

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Juhan Parts, siseminister Margus Leivo ja välisminister Kristiina Ojuland. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 24 eelnõu, millest 5 tuleb kolmandale, 11 teisele ja 8 esimesele lugemisele.

Neljapäev, 18. november

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 5 eelnõu, millest 1 tuleb teisele ja 4 esimesele lugemisele.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu otsuse "Kultuur 2007 programmi (2007-2013) kehtestamine" eelnõu arutelu, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsuse "Euroopa audiovisuaalsektori toetusprogrammi (Media 2007) rakendamine" eelnõu arutelu.

Majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse¹ eelnõu (404 SE), EP ja ELi Nõukogu direktiivi eelnõu disainilahenduste õiguskaitse kohta.

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE), sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE), sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riiklike peretoetuste seaduse, riigihangete seaduse, käibemaksuseaduse ja alaealiste mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE), vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (461 SE), Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitusele" eelnõu (462 SE).

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 22.-23.11.2004 toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil (koos kaitseministritega). Kutsutud välisministeeriumi ja kaitseministeeriumi esindajad; ülevaade Eesti arengukoostööpoliitika elluviimise hetkeseisust. Kutsutud välisministeeriumi esindajad.

Üritused:

Kell 15.30 – Riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Briti Suursaatkonna III sekretäri Stuart Peters´iga – kavandatav Briti/Eesti Ümarlaud veebruaris 2005.

Reede, 19. november

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 22.-23. novembril toimuval GAERC-il. Kutsutud: välisminister Kristiina Ojuland; Eesti seisukohad 22.-23. novembril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel. Kutsutud: põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja keskkonnaminister Villu Reiljan; seisukoha andmine: Nõukogu määruse eelnõu EARDF-i (Euroopa Põllumajandusfond Maaelu Arendamiseks) poolt maaelu arendamiseks antava toetuse kohta; seisukoha andmine: Nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb väljaastumist konventsioonist ”Kalapüügist ja elusressursside säilitamisest Läänemeres ja Beltides (Taani väinades)”; seisukoha andmine: EP ja nõukogu direktiivi eelnõu teatud loomaliikidele humaansete jahipidamise standardite kehtestamise kohta; Eesti seisukohad 25. novembril toimuval ECOFIN-il. Kutsutud: rahandusminister Taavi Veskimägi. Eesti seisukohad 25.-26. novembril toimuval konkurentsi nõukogu kohtumisel. Kutsutud: majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip.

Üritused:

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab noortefoorumi ”101 last Toompeale” lõppistungi Riigikogu istungisaalis. Tänavuse noortefoorumi teemaks on ”Eesti noor ja sõnavabadus”. Foorum algab kell 10 Rahvusraamatukogu väikeses saalis. Ürituse eelvoorud toimuvad Narvas, Pärnus, Tartus ja Tallinnas. Traditsiooniliselt toimub noortefoorumi raames aasta kõige lapsesõbralikuma ühiskonnategelase valimine.

Kell 9.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb sõnavõtuga Eesti Euroopa Liikumise ja Peipsi Koostöö Keskuse korraldataval konverentsil ”Euroopa naabruspoliitika: uus müür või sild”. Konverents toimub Sokos Viru hotelli konverentsikeskuses algusega kell 9.30.

Laupäev, 20. november

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervituskõnega Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua IV suurkogul Paide kultuurikeskuses.

***

Välislähetused

12.- 18. november

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Kyotos rahvusvahelisel foorumil ”Teaduse ja tehnoloogia osa ühiskonnas.”

16.- 18. november

Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb Pariisis ENPA poliitikakomitee töös.

16. – 18. november

Riigikogu kultuurikomisjoni liige Andres Taimla osaleb Helsingis Helsinki – Tallinn Euregio neljandal foorumil.

16.- 20. november

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Barcelonas Euroopa Nõukogu korraldataval konverentsil ”Demokraatia tulevik”.

16.- 22. november

Riigikogu GLOBE Eesti delegatsiooni liikmed Mati Kepp ja Jaanus Marrandi osalevad Bangkokis toimuval Ülemaailmse Tasakaalustatud Keskkonna Tagamise Seadusandjate Organisatsiooni GLOBE 19. Assambleel, kus käsitletakse ümbritseva keskkonna kaitsmise aktuaalseid probleeme.

17. november

Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg osaleb Helsingis Helsinki -Tallinn Euregio neljandal foorumil.

17. – 18. november

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial osaleb Helsinki – Tallinn Euregio neljandal foorumil Helsingis.

18.-21. november

Riigikogu õiguskomisjoni liige Vladimir Velman osaleb Novgorodis toimuval õigusalasel konverentsil.

19.- 22. november

ENPA delegatsiooni koosseisus osalevad Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Andres Herkel ja asendusliige Katrin Saks Harkovis Ukraina presidendi valimiste 2. vooru vaatlemisel. OSCE PA ametliku delegatsiooni liikmetena osalevad presidendi valimiste vaatlemisel ka Riigikogu liikmed Jüri Tamm, Aivar Õun, Silver Meikar ja Väino Linde. Samuti võtab valimiste vaatlemisest osa NATO PA delegatsiooni koosseisus NATO PA Riigikogu delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside