Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 8. töönädal 15. – 18. märtsini

Esmaspäev, 15. märts
 
Kell 15 algava istungil kinnitatakse 8. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele õiguskantsler Indrek Teder, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, välisminister Urmas Paet ja regionaalminister Siim Valmar Kiisler. Arupärimised käsitlevad vastavalt Riigikogu tööd puudutavate seaduste kooskõla põhiseadusega (nr 364), energiaagentuuri rolli (nr 372), välisministri tegevust julgeoleku tagamisel (nr 378), kodanikeühenduste rahastamist (nr 358), ravikindlustamata inimeste ebavõrdset kohtlemist (nr 366) ning teenuste kättesaadavust (nr 367). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30 Eesti seisukohad 16. – 18. märtsini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu territoriaalse koostöö ministrite kohtumisel; Läänemere strateegia rakendamine (ühisturg ja infrastruktuur);
keskkonnakomisjonis – veeseaduse ja kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu võimalik algatamine;
kultuurikomisjonis – spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (678 SE); Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE); 4. Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) võimalik arutelu täiskogus aprillis (ruum L 333); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – maaelu arengu kava rakendamise hetkeseis;
majanduskomisjonis – meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (653 SE); Eesti Vabariigi ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Euroopa koostööriigi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (699 SE); riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (664 SE);
põhiseaduskomisjonis – Riigi Teataja seaduse eelnõu (654 SE); maakogu seaduse eelnõu (675 SE) ;
rahanduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE);
riigikaitsekomisjonis – karistusseadustiku muutmise ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (662 SE); kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõud (698 SE) ja (671 SE);
sotsiaalkomisjonis – ravimite juurdehindluse piirmäärad; Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) võimalik arutelu täiskogus aprillis (ruum L 333);
väliskomisjonis – Riigikogu välissuhtlus – ülevaated Riigikogu ametlike delegatsioonide (Balti Assamblee ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee) tegevusest;
õiguskomisjonis – ringhäälinguseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang; abipolitseiniku seaduse eelnõu ettevalmistamine teiseks lugemiseks (633 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 Kernu valla valimisliidu Ühtne Kernu ja Püssi linna valimisliidu Kodukant poolt esitatud valimiskampaania rahastamise aruannete läbivaatamine; Mõniste valla valimisliidu Kogemused ja uus energia, Põlva valla valimisliidu Külade Liit ja Narva linna valimisliidu Peetri plats poolt esitatud täiendavate aruannete läbivaatamine;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditiaruande „Kodanikuühendustele kultuuri-, spordi- ja noorsootöötoetuste andmine valla- ja linnaeelarvest“ arutelu, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri (ruum L 333);
 
Üritused:
 
Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas õnnitleb Tallinna Liikuri Lasteaeda 20. aastapäeva puhul.
 
Teisipäev, 16. märts
 
Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele ravimiseaduse ja ravikindlustusseaduse muutmise seaduse eelnõu (643 SE) ning esimesele lugemisele Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis kell 11 jäätmeseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (700 SE);
kultuurikomisjonis – (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – probleemid looduskaitseliste maade kasutamise ja hooldamise lepingutega;
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 kohtute seaduse eelnõu (649 SE);
riigikaitsekomisjoniskell 14 Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (658 SE); kaitseväe korralduse seaduse rakendamine; Balti riikide riigikaitsekomisjonide ühisistung Riias (26.04.-27.04. 2010);
sotsiaalkomisjoniskell 14 riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE); sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (666 SE);
väliskomisjoniskell 14 kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Suurbritannias ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigis, suursaadiku kohale Prantsuse Vabariigis ja Monaco Vürstiriigis, suursaadiku kohale Ungari Vabariigis, Sloveenia Vabariigis ja Horvaatia Vabariigis ning suursaadiku kohale Belgia Kuningriigis ja Luksemburgi Suurhertsogiriigis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Marten Kokk ja suursaadikukandidaadid, ülevaade OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest;
õiguskomisjoniskell 11 kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE);  
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub naissuursaadikutega.  
 
Kell 15.40 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kosovo peaministri Hashim Thaçi’ga.
 
Kell 16 – Riigikogu komisjonide ja ettevõtlusorganisatsioonide (EVO) esindajate kaasamise teemalised mõttetalgud. Kaasamise praktikast, probleemkohtadest ja ootustest komisjoni vaatenurgast teeb ettekande Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas. Kaasettekannetega on lubanud esineda ka sotsiaalkomisjoni, kultuurikomisjoni ja väliskomisjoni esindajad. Ettevõtlusorganisatsioonide esindajana teeb ettekande Tööandjate Keskliidu tegevjuht Tarmo Kriis. Mõttetalgute eesmärgiks on jõuda põhimõtete ja ideedeni, mis aitaksid kaasa teadmistepõhise, ettevõtteid kaasava seadusloome arengule. Moderaatorid on Aare Kasemets ja Hille Hinsberg. Üritus toimub Riigikogus ruumis L 333.
 
Kolmapäev, 17. märts
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning kultuuriminister Laine Jänes.
 
Kell 14 algaval istungil tuleb teisele lugemisele Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (670 SE) ning esimesele lugemisele turismiseaduse muutmise seaduse eelnõu (677 SE).
 
Üritused:
 
Kell 8 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas annab Paide Ühisgümnaasiumi 12. klassidele külalistunnid.
 
Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kodakondsustunnistuste pidulikul kätteandmisel (Riigikogus).
 
Neljapäev, 18. märts
 
Kell 10 algaval istungil on kolmandale lugemisele kavandatud ravimiseaduse ja ravikindlustusseaduse muutmise seaduse eelnõu (643 SE).
 
Teisele lugemisele tuleb 2 eelnõu: liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (673 SE) ning erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE).
 
Esimesel lugemisel on Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (697 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE);
sotsiaalkomisjoniskell 14 riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE); riigikontrolli audit “Haiglavõrgu jätkusuutlikkus”; edasine tegevus tööpuuduse sotsiaalsete mõjude leevendamisel;
õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (599 SE);
väliskomisjonis – (10 min pärast täiskogu istungi lõppu) Eesti seisukohad 22. märtsil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet;
 
Üritused:
 
Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma peab astrofüüsika loengu ROTARY klubis (Hotellis Barons)
 
 
Reede, 19. märts
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis kell 10 Eesti seisukohad 22-23. märtsini toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet; Eesti seisukohad 25. – 26. märtsini toimuval Euroopa Liidu võrdõiguslikkuse ministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule siirdamiseks ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardite kohta, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; seisukoha andmine Komisjoni teatisele “Tuumaenergia ajakohastatud näidisprogramm seoses teise energeetika ülevaatega”; seisukoha andmine liikmesriikide algatatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb Euroopa lähenemiskeeldu; Eesti liitumine Euroopa Liidu liikmesriikide algatusega ühtse Euroopa kohtueelse uurimise korralduse kasutusele võtmise kohta;
 
Kohtumised:
 
Kell 14.45 – Euroopa Liidu asjade komisjoniesimees Marko Mihkelson kohtub Leedu välisministri Audronius Ažubalisega.

 

*     *     *
 
Välislähetused:
 
15. – 17. märtsini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil. Arutusel on merepiraatlusega seotud probleemid ning seksuaalset orientatsiooni või soolist identiteeti puudutav diskrimineerimine.
 
16. – 17. märtsini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA monitooringukomitee istungil. Arutusel on Moldova, Montenegro, Bulgaaria, Armeenia, Aserbaidžaani, Bosnia ja Hertsegoviina, Albaania ja Ukraina liikmesriigi kohustuste täitmisega seotud küsimused, samuti Venemaa-Gruusia suhted.

 

16. – 18. märtsini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA monitooringu- ja poliitikakomitee istungitel. Arutusel on Moldova, Montenegro, Bulgaaria, Armeenia, Aserbaidžaani, Bosnia ja Hertsegoviina, Albaania ja Ukraina liikmesriigi kohustuste täitmisega seotud küsimused, samuti Venemaa-Gruusia suhted.
 
17. – 19. märtsini
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Belgias Brüsselis riigiametnike tutvumisvisiidil NATO peakorterisse Brüsselis ja esindusse Monsis. Arutusele tulevad NATO uus strateegiline kontseptsioon, õhuturbe missioon ja selle tulevik, Eesti roll NATOs ja NATO Afganistanis ning küberdoktriin.
 
18. – 20. märtsini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb Belgias Brüsselis Beneluxi Parlamentidevaheline Konsultatiivnõukogu (Beneluxi parlament) kevadistungil ja Balti Assamblee presiidiumi istungil.
 
18. – 22. märtsini
 
Riigikogu liikmed Maret Merisaar ja Valdur Lahtvee (18. – 21.03) osalevad Hispaanias Barcelonas Euroopa Roheliste Partei nõukogu koosolekul. Maret Merisaar osaleb ka Euroopa Parlamendi Roheliste fraktsiooni korraldataval debatil „Noored, tööhõive ja sotsiaalne tõrjutus”.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside