Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 15. töönädal
15.- 21. maini
 
Esmaspäev, 15. mai
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse Riigikogu töönädala päevakord, mille projektis on 21 teemat. Pärast päevakorra kinnitamist algab vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.
Töönädala päevakorra leiab aadressilt: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form
Komisjonides:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 19.-20. mail toimuval mitteametlikul ELi keskkonnanõukogu kohtumisel; kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatistele biomassi tegevuskava ja biokütuste strateegia kohta. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule: „Kindel, konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik energeetika Euroopa jaoks”.
Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – kohtumine Kohtla-Järve Linnavolikogu esimehe Valeri Korbiga. Kõne all on Kohtla-Järve linna kogemused korruptsioonivastase seaduse rakendamisel. Arutelu toimub vastavalt korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni senisele praktikale kohtuda igal aastal erinevate kohalike omavalitsuse üksuste esindajatega.

 

Kultuurikomisjonis autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (866 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE).
 
Maaelukomisjonis ülevaade ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu maiistungist. Arutusel Euroopa Kalandusfondi määrus.
 
Majanduskomisjonis riigivara tasuta võõrandamise otsuse täiendav arutelu.
 
Põhiseaduskomisjonis kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (891 SE); erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (875 SE); poliitilise välireklaami õigusliku reguleerimise arutelu.
 
Rahanduskomisjonis Eesti Panga ülevaade majanduse olukorrast ja prognoosidest. Eesti Panga seaduse muutmise seaduse¹ eelnõu (720 SE); tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, hasartmängumaksu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse¹ eelnõu (863 SE).
 
Riigieelarve kontrolli komisjonis – Riigikontrolli auditi „Riigimaanteede hoolduse korraldus” arutelu jätkamine, kutsutud maanteeameti peadirektor Riho Sõrmus. Ülevaade auditiaruande „Maanteeameti, Põhja Regionaalse Maanteeameti ja Viru Teedevalitsuse raamatupidamise korraldus ning tehingute seaduslikkus” kohta.
 
Sotsiaalkomisjonis Euroopa sotsiaalõiguste komitee järeldused Eesti seaduste ja tavade vastavuse kohta Euroopa sotsiaalhartale.
Õiguskomisjonis – halduskohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (857 SE).

Teisipäev, 16. mai 

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 12 eelnõu, millest üks tuleb kolmandale,  kaks teisele ja üheksa esimesele lugemisele. Kolmandal lugemisel on kavas vastu võtta muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE).
 
Komisjonides:
Keskkonnakomisjoniskomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised. Kemikaaliseaduse, jäätmeseaduse, riigilõivuseaduse ning saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE); metsaseaduse eelnõu (833 SE );  ÜRO 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete rakenduskokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (893 SE). 
  
Maaelukomisjonis toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (878 SE).
 
Majanduskomisjonis tolliseaduse §-ga 18 ¹ täiendamise seaduse eelnõu (577 SE).
 
Põhiseaduskomisjonis kodakondsuse seaduse, karistusregistri seaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (883 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (812 SE); Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE).
 
Rahanduskomisjonis ülevaade riigi eelarvestrateegiast 2007 – 2010, sealhulgas “Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013”. Finantsperspektiiv 2007-2013 ja Euroopa Liidu 2007. aasta eelarve.
 
Sotsiaalkomisjonis tervisepoliitika arutelu.
 
Väliskomisjonis – kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Jaapanis ning samale ametikohale Iisraeli Riigis, kutsutud välisministeeriumi esindajad.
 
Õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (867 SE).
 
Üritused:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Rootsi suursaadiku Dag Harteliusega (RK esimehe külaliste toas).

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone II korrusel kunstnik Edgar Valteri mälestusnäituse.

 

Kolmapäev, 17. mai 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, rahandusminister Aivar Sõerd ja sotsiaalminister Jaak Aab. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 8 eelnõu, millest kolm tuleb kolmandale, kolm teisele ja kaks esimesele lugemisele. Kolmandal lugemisel on kavas vastu võtta valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse eelnõu(864 SE), elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE) ning kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (874 SE).
 
Üritused: 
Kell 8 – keskkonnakomisjoni väljasõiduistung Paldiskisse tutvuma AS A.L.A.R.A. tegevusega.
 
Kell 12.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek avab Kristina Kaasiku maalide näituse (RK II korruse näitusesaal).
 
Neljapäev, 18. mai
 
Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda Robert Lepiksoni algatatud karistusseadustiku muutmise eelnõu (872 SE) esimest lugemist.
 
Komisjonides:
 
Sotsiaalkomisjonis rehabilitatsioonialane ümarlaud “Otsime koos võimalikke lahendusi rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavamaks muutmiseks”. Vereseaduse muutmise seaduse eelnõu (894 SE).
 
Väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul teisipäeval, 6. juunil 2006 – valitsuse ettekande teesid, kutsutud välisminister Urmas Paet. Ülevaade ÜRO inimõiguste nõukogu tegevusest. Ülevaade väliskomisjoni kohtumisest Venemaa Föderatsiooninõukogu väliskomisjoniga Pihkvas 14.-15. mail 2006. Ülevaade Eesti-Rumeenia suhetest ja Rumeenia Euroopa Liidu ühinemisega seonduvast.
 
Reede, 19. mai
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 22. mail ning 28.-30. mail toimuvatel ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumistel, kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta. Seisukoha andmine Euroopa Liidu Komisjoni rohelisele raamatule, mis käsitleb EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamist. Seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu direktiivile ühendusevälistest riikidest saabuvate reisijate imporditavate kaupade käibemaksust ja aktsiisist vabastamise kohta.
 
***
 
Välislähetused:
 
14.-15. maini
 
Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa, aseesimees Marko Mihkelson ja liikmed Toomas Alatalu, Sergei Ivanov, Tiit Niilo ja Juhan Parts osalevad Pihkvas väliskomisjoni kohtumisel Vene Föderatsiooninõukogu väliskomisjoniga.
 
14.-16. maini
 
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland osaleb Berliinis inimõiguste, välispoliitika ja majanduspoliitika teemalisel konverentsil.
 
15.-16. maini
 
Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb Riias Põhja- ja Baltimaade parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel.
 
15.-21 maini
 
Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb Brüsselis NATO PA kaitse- ja julgeoleku ning poliitika komiteede töös.
 
17.-18. maini
 
Riigikogu ENPA delegatsiooni asendusliige Katrin Saks osaleb Pariisis ENPA kultuuri-, haridus- ja teaduskomitee töös.
 
17. – 19. maini
 
Riigikogu esimees Toomas Varek ning liikmed Margus Leivo ja Peeter Tulviste, samuti Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul sõidavad töövisiidile Rootsi. Delegatsioon kohtub Rootsi parlamendi esimehe Björn von Sydowi ning Riksdagi Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni liikmetega, samuti kohtutakse kohaliku omavalitsuse esindajatega. Visiidi jooksul külastatakse Rootsi Eesti kogukonda.
 
17.-19. maini
 
Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Olav Aarna ja Marika Tuus osalevad Berliinis 3. rahvusvahelise parlamendiliikmete päeva raames toimuval rahvusvahelisel õhuruumi konverentsil ja näitusel.
 
18.-20. maini
 
Maaelukomisjoni aseesimees Jaanus Marrandi ja liikmed Rein Aidma, Imre Sooäär ning Tiit Tammsaar osalevad Bratislavas töövisiidil Slovakkia parlamenti.
 
18.-21. maini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla ja liikmed Jüri Tamm, Vladimir Velman ning Sven Sester osalevad Belgias Liège’is ja Maastrichtis Beneluxi Parlamentidevahelise Konsultatiivnõukogu, Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu konverentsil narkootikumide vastu võitlemise teemal.
 
18. – 21. maini
 
Keskkonnakomisjoni aseesimees Aivar Õun ning liikmed Küllo Arjakas ja Jüri Šehovtsov osalevad Pihkvas Euroopa Julgeoleku Soome Komitee piiriülese koostöö konverentsil.
 
19.-20. maini
 
Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp osaleb Londonis Poliitika Võrgustiku korraldataval tulevikuteemalisel foorumil, millel arutatakse keskkonna, demograafia ja majanduse arenguga seotuid küsimusi.
 
19.-23. maini
 
Eesti OSCE PA delegatsiooni liige Väino Linde osaleb Montenegro referendumi läbiviimise vaatlemisel.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside