Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu viimane, 18. töönädal 15. – 18. juunini

Esmaspäev, 15. juuni
 
Kell 15 toimuvad Riigikogu aseesimeeste valimised. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 14 algab avalik ühisistung koos väliskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, arutusel on Eesti seisukohad 18. – 19. juunini toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Andrus Ansip;
keskkonnakomisjonis – Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja Nõukogule ühenduse vesiviljeluse säästva arengu strateegia kohta; otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (526 OE);
kultuurikomisjonis – loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE); spordiseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (479 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – ülevaade PRIA tegevusest 2009. aastal; riigivaraseaduse eelnõu (437 SE);
majanduskomisjonis – mandri ja saarte vahelise praamiühenduse arutelu, osalevad Hiiumaa Ettevõtjate Liidu, Saarte Ühenduse liikmete ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Euroopa Komisjoni teatis „Avamere tuuleenergia: meetmed, mida on vaja võtta energiapoliitika 2020. aasta ja edaspidiste eesmärkide saavutamiseks“ (ruum L 332);
põhiseaduskomisjonis – Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (522 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (509 SE);
rahanduskomisjonis – riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE) ning riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seaduse eelnõu (510 SE), osaleb rahandusminister Jürgen Ligi.
riigikaitsekomisjonis – kaitsetööstuse arengud, kutsutud Kaitsetööstuse Liidu esindajad;
väliskomisjonis – Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika aluste uuendamise ettevalmistamine; ülevaade Euroopa Liidu ja Vahemeremaade Parlamentaarse Assamblee (EMPA) Eesti delegatsiooni tegevusest;
õiguskomisjonis – perekonnaseaduse eelnõu ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu algatamine; töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE);
 
Kohtumised:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Saksamaa Liitvabariigi suursaadiku Julius Bobingeriga.
 
Teisipäev, 16. juuni
 
Kell 10 algaval istungiltuleb teisele lugemisele 3 eelnõu: riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE), Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (522 SE) ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE).
Esimesele lugemisele tuleb Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (529 SE).
                         
Komisjonide istungid algavad kell 14:
 
keskkonnakomisjonis – väljasõiduistung Suur-Pakri saarele, kus tutvutakse saare keskkonnaprobleemidega;
kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja Nõukogule vesiviljeluse säästva arengu strateegia kohta; loomakaitseseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (507 SE);
põhiseaduskomisjonis – Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (529 SE); arvamuse riigikohtule vangistusseaduse § 311 põhiseaduspärasuse kohta;
rahanduskomisjonis – riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seaduse eelnõu (510 SE) ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (468 SE);
riigikaitsekomisjonis – vigastatud kaitseväelaste taastusravist, kutsutud Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee, taastusravikeskuse juhataja ja kaitseministeeriumi ja kaitseväe peastaabi esindajad; rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (535 SE)  kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine;
sotsiaalkomisjonis – arutelu komisjoni tööst;
väliskomisjonis – ülevaade väliskomisjoni V istungjärgu tööst, kokkuvõte väliskomisjoni kuulamistest Eesti välismajanduspoliitika teemal; komisjoni töökava Riigikogu V ja VI istungjärgu vahelisel ajal;
õiguskomisjonis – õiguskomisjoni algatatud eelnõude osas menetlusotsuste langetamine; seisukoha kujundamine politsei-ja piirivalveameti peadirektori ametisse nimetamise kohta;
 
Üritused:
 
Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Kodukandi Aasta küla 2009 kandidaatide hindamisel ( Prandi küla Koigi vallas, Järvamaal ja Sulu – Velise külade piirkond Märjamaa vallas, Raplamaal).
 
Kolmapäev, 17. juuni
 
Kell 13 algavas infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele justiitsminister Rein Lang, regionaalminister Siim Valmar Kiisler ning välisminister Urmas Paet.
Kell 14 algaval istungil on kolmandale lugemisele kavandatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE).
Teisele lugemisele tulevad töölepingu seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (518 SE), taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE) ning loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE).
 
Neljapäev, 18. juuni
 
Kell 10 algaval istungil on kolmandale lugemisele kavandatud 12 eelnõu: Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (522 SE), riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE), riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seaduse eelnõu (510 SE), töölepingu seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise          seaduse eelnõu (518 SE), karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (416 SE), sadamaseaduse eelnõu (393 SE), elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (424 SE), hädaolukorra seaduse eelnõu (447 SE), erakorralise seisukorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (448 SE), taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE) ning loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE).
Teisele lugemisele tuleb 4 eelnõu: otsuse „Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 kinnitamine“ eelnõu (443 OE), Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (529 SE), pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (509 SE) ning reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE).
Esimesele lugemisele tuleb otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (526 OE).
                         
Reede, 19. juuni
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 22. – 23. juunini toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Vesiviljeluse säästva tuleviku rajamine. Uus hoog Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegiale“; Eesti seisukohad 25. juunil toimuval keskkonna nõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Avamere tuuleenergia: meetmed, mida on vaja võtta energiapoliitika 2020. aasta ja edaspidiste eesmärkide saavutamiseks“;
 
Kohtumised:
 
Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Pakistani suursaadiku Nadeem Riyaziga.
 
Kell 12Ene Ergma kohtub India suursaadiku Om Prakashiga.
 
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 
 
Tagasiside