Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu viimane töönädal, töö komisjonides, Riigikogu liikmete kohtumised

Riigikogu II istungjärgu viimane, 12. töönädal

15. – 18. detsember 2003

Esmaspäeval, 15. detsembril kell 15.00 algaval istungil vastavad peaminister Juhan Parts ja rahandusminister Taavi Veskimägi Riigikogu liikmete 4 arupärimisele. Arupärimised käsitlevad erakonnaseaduse võimalikku rikkumist Res Publica erakonna poolt ja erakonna rahastamist, Euroopa sotsiaalkindlustuse koodeksit, valitsuse otsuseid erinevate valdkondade arengu pikemaajalise rahastamise kohta ning dokumentide võltsimist. Arupärimistele vastamisele järgneb vaba mikrofon.

Teisipäeval, 16. detsembril kell 10.00 algaval istungil on päevakorra projekti kohaselt arutusel 6 eelnõu, neist 1 kolmandal, 2 teisel, muuhulgas ka Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica algatatud riiklike peretoetuste seaduse eelnõu (207 SE) ja 3 eelnõu esimesel lugemisel.

Kolmapäeval, 17. detsembril algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Juhan Parts, sotsiaalminister Marko Pomerants ning minister Paul-Eerik Rummo. Kell 14.00 algavale istungile on planeeritud kolmandale lugemisele 21 seaduseelnõu, teiste hulgas Vabariigi Valitsuse algatatud Maksuameti ja Tolliameti ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (181 SE), tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (132 SE), 2004. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (128 SE). Teisele lugemisele on kavandatud 3 eelnõu, teiste hulgas ka valitsuse algatatud erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (184 SE) ning esimesele lugemisele 1 eelnõu.

Neljapäeval, 18. detsembril algab istung kell 10.00.

Vt päevakorra projekti: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Esmaspäev, 15. detsember

Keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (173 SE), pakendiseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE)

Kultuurikomisjonis – Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio ühendamise kavast (info ringhäälingunõukogult), kokkuvõte II istungjärgu tööst

Maaelukomisjonis – kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu (157 SE), mahepõllumajanduse seaduse eelnõu (183 SE)

Majanduskomisjonis – audiitortegevuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE)

Põhiseaduskomisjonis – erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (184 SE), Jaano Odari kohtunikuametist vabastamise otsuse eelnõu (213 OE), Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE)

Rahanduskomisjonis – 2004. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (128 SE)

Riigikaitsekomisjonis – otsuse ”Eesti kaitseväe üksuse kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (200 OE)

Sotsiaalkomisjonis – olulise tähtsusega riikliku küsimusena laste olukorra ja laste õiguste tagamisest Eestis arutelu ettevalmistamisega seonduv

Õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse koodeksi, karistusseadustiku muutmise, väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (84 SE ja 102 SE), täitemenetluse seadustiku eelnõu (143 SE)

Väliskomisjonis – ülevaade 12. ja 13. detsembril toimunud Euroopa Liidu ülemkogust, 8. ja 9. dets. toimunud EL üldasjade ja välissuhete nõukogu istungist ning 4. – 5. dets. toimunud NATO välisministrite kohtumisest, kutsutud välisminister Kristiina Ojuland

Euroopa asjade komisjonis – ülevaade 12. ja 13. detsembril toimunud Euroopa Liidu ülemkogu ja Valitsustevahelise Konverentsi tulemustest, kutsutud peaminister Juhan Parts Teisipäev, 16. detsember

Kultuurikomisonis – Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO pöördumise ning sellega seonduvate pöördumiste arutelu

Maaelukomisjonis – ülevaade maaelu arengukava meetmete rakendamisest 2004. aastal

Põhiseaduskomisjonis – erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (184 SE), Andmekaitse Inspektsiooni ettekanne isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse täitmisest, Riigikohtule arvamuse andmine karistusseadustiku rakendamise seaduse § 5 kooskõla kohta põhiseadusega

Riigikaitsekomisjonis – kavandatav kaitseväe reform, Kaitsejõudude Peastaabi ülem kolonel Alar Laneman ja teised juhtkonna esindajad annavad ülevaate oma ettepanekutest ja seisukohtadest kavandatava reformiga seonduvalt

Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE)

Õiguskomisjonis – asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, kinnistusraamatuseaduse, tulundusühistuseaduse, kirikute ja koguduste seaduse ja vandetõlgi seaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE)

Väliskomisjonis – ülevaade Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni tööst, ülevaade OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tööst, kutsutud delegatsioonide juhid Maret Maripuu ja Jaak Allik

* * *

Neljapäev, 18. detsember

Kell 13.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Jaapani uue suursaadikuga Eestis Shigeo Kondo´ga.

Kell 13.30 – Jaapani uue suursaadiku Shigeo Kondoga kohtub Riigikogu Eesti-Jaapani parlamendirühma esimees Jüri Šehovtsov.

Reede, 19. detsember

Kell 10.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kolumbia uue suursaadiku Dory Sánchez de Wetzel´iga.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

15. – 16. DETSEMBER

Riigikogu aseesimees Toomas Savi on vaatlejana Euroopa Parlamendi plenaaristungil Strasbourgis.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside