Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu viimane, 12. töönädal 15. – 18. detsembrini

Esmaspäev, 15. detsember
 
Kell 15 algaval täiskogu istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 12 ühisistung väliskomisjoniga ülevaade 11. – 12. detsembrini toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisest, kutsutud peaminister Andrus Ansip;
ELAK jätkab Eesti seisukohtadega 18. – 19. detsembrini toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse direktiivi autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta, Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule: „Ränne ja liikuvus: Euroopa Liidu haridussüsteemi ülesanded ja võimalused” ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule reitinguagentuuride kohta; ELAKi 2009. a I poolaasta tööplaan; Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne, kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid;
keskkonnakomisjonis – keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse Keskkonna- ja Looduskaitseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (367 SE); jäätmeseaduse § 29 täiendamise seaduse (383 SE) eelnõu;
kultuurikomisjonis – Roheline raamat. Ränne ja liikuvus: EL haridussüsteemi ülesanded ja võimalused; ülevaade IV istungjärgu tööst;
maaelukomisjonis – arutelu olukorrast põllumajanduses, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, rahandusminister Ivari Padar ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Põllumeeste Keskliidu ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad;
majanduskomisjonis – ühistranspordiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (364 SE); riigivara tasuta võõrandamise küsimused;
põhiseaduskomisjonis – rahva ja eluruumide loenduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE); kokkuvõtete tegemine IV istungjärgu tööst;
rahanduskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb reitinguagentuure, eelnõu kohta;
riigikaitsekomisjonis – otsus “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis” (394 OE); politseiteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse, piirivalveteenistuse seaduse, prokuratuuriseaduse, õiguskantsleri seaduse, Riigikontrolli seaduse, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (375 SE);
väliskomisjonis – 12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. juuni 1977 (I) lisaprotokolli rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta artikli 90 lõike 2 punkti a alusel Rahvusvahelise Uurimiskomisjoni pädevuse tunnustamise deklaratsiooni tegemise seaduse eelnõu (362 SE); Albaania Vabariigi ja Horvaatia Vabariigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seaduse eelnõu (379 SE); kell 12 ühisistung ELAKiga;
õiguskomisjonis – töölepingu seaduse eelnõu (299 SE); korrakaitse seaduse eelnõu (49 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoniskell 14 erikomisjoni 2008. aasta töö aruanne ja ülevaade korruptsioonivastase seaduse kohaldamisest;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 Riigikontrolli auditiaruannete „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevus Ühtekuuluvusfondi projektide juhtimisel” ning „Tartu Ülikooli tegevus varade haldamisel” arutelu;
 
Kohtumised:
 
Kell 16 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland võtab vastu rahvusvähemuste esindajad (Toompea lossi Valges saalis).
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Riigikogus esmaspäeval 32. Keskkooli, teisipäeval Kristiine Gümnaasiumi ja neljapäeval Pae Gümnaasiumi õpilastega.
 
Teisipäev, 16. detsember
 
Kell 10 algaval istungil annab peaminister Andrus Ansip ülevaate teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas.
Teisele lugemisele tulevad valitsuse algatatud lennundusseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE) ning Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse Keskkonna- ja Looduskaitseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (367 SE).
Esimesele lugemisele tulevad otsuse „Abinõud riigi infotehnoloogia kulutuste vähendamiseks ja infotehnoloogilise innovatsiooni soodustamiseks“ eelnõu (374 OE) ning politseiteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse, piirivalveteenistuse seaduse, prokuratuuriseaduse, õiguskantsleri seaduse, Riigikontrolli seaduse, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (375 SE).
 
Komisjonides:
keskkonnakomisjonis – kell 13 väljasõiduistung, keskkonnakomisjoni aastakokkuvõtete tegemine Harku lubjakivikarjääris;
maaelukomisjoniskell 14 maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE);
riigikaitsekomisjoniskell 14 kokkuvõtte tegemine riigikaitsekomisjoni aastasest tööst;
sotsiaalkomisjonis – kokkuvõte tööst 2008. aastal;
 
Kolmapäev, 17. detsember
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning minister Urve Palo.
Kell 14 algaval täiskogu istungil on kolmandale lugemisele kavandatud 5 eelnõu: tööstusomandi õiguskaitset reguleerivate ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (281 SE), töölepingu seaduse eelnõu (299 SE), sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (370 SE), elektrituruseaduse täiendamise seaduse eelnõu (311 SE) ning lennundusseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE).
Teisele lugemisel on 8 eelnõu: otsuse „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis“ eelnõu (394 OE), Albaania Vabariigi ja Horvaatia Vabariigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seaduse eelnõu (379 SE), 12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. juuni 1977 (I) lisaprotokolli rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta artikli 90 lõike 2 punkti a alusel Rahvusvahelise Uurimiskomisjoni pädevuse tunnustamise deklaratsiooni tegemise seaduse eelnõu (362 SE), ühistranspordiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (364 SE), Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete kasutuselevõtust tulenevalt välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE), kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE), rahva ja eluruumide loenduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE) ning korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE).
Esimesele lugemisele tuleb 3 eelnõu: tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (399 SE), karistusseadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE) ning Rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikute altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (361 SE).
 
Neljapäev, 18. detsember
 
Kell 10 algaval istungil on kolmandale lugemisele kavandatud 4 eelnõu: ühistranspordiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (364 SE), Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse Keskkonna- ja Looduskaitseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (367 SE), kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE) ning Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete kasutuselevõtust tulenevalt välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE).
 
Pärast täiskogu istungi lõppu oodatakse Riigikogusse jõuluvana.
 
*      *      *
 
Välislähetused:
 
14. – 15. detsembrini
 
Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osaleb Prantsusmaal Pariisis Euroopa Liidu parlamentide peasekretäride kohtumisel.
 
14. – 18. detsembrini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi (14. – 17. dets.) ning liikmed Kadri Simson ja Sven Mikser osalevad Ameerika Ühendriikides Fort McNairi’is Riiklikus Kaitseülikoolis (Washington DC) NATO PA atlandiülesel foorumil, kus on arutusel USA uue administratsiooni suhted atlandiülese julgeolekuga, Lähis-Ida käsitlus, üleilmsed majanduslikud väljakutsed, USA ja Venemaa suhted, terrorismivastane võitlus jpm.
 
15. – 16. detsembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Kristiina Ojuland osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA poliitikakomitee istungil. Päevakorra projekti kohaselt on arutusel e-demokraatia küsimused, eraturvaettevõtetega seotud probleemid, ÜRO – reform ja Euroopa Nõukogu liikmesriigid, Venemaa ja Gruusia vahelise konflikti tagajärgi käsitlev resolutsioon, Euroopa Nõukogu naabruspoliitika, olukord Valgevenes jpm.
 
15. – 19. detsembrini
 
Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Prantsusmaal Strasbourgis ECRI (rassismi ja sallimatuse vastane Euroopa komisjon) 47. plenaaristungil.
 
16. – 17. detsembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA monitooringukomitee istungil. Arutusele tulevad Venemaa ja Gruusia vahelise konflikti tagajärgi käsitlev resolutsioon, Armeenia ja Albaania probleemid, monitooringu järgne dialoog Bulgaaria ja Türgiga jmt.
 
17. detsember
 
Riigikogu liige Mart Jüssi osaleb Soomes Helsingis teaduslikul ümarlaual, kus käsitletakse kliimamuutusi ja mereimetajate kaitse korraldamist.
 
17. – 22. detsembrini
 
Riigikogu liige Eldar Efendijev osaleb Aserbaidžaanis Bakuus ülemaailmsel aserbaidžaanlaste kongressil.
 
18. – 22. detsembrini
 
Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma sõidab Gruusiasse Thbilisisse kohtuma Gruusia parlamendiliikmetega ning külastama põgenikelaagreid.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside