Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 11. töönädal 15. – 18. aprillini

Esmaspäev, 15. aprill

Kell 15 – täiskogu istung, kinnitatakse 15. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele sotsiaalminister Taavi Rõivas ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised käsitlevad vastavalt kiirabireformi ja kiirabiteenuse tulevikku (nr 301) ning parvlaevaliikluse probleeme (nr 305). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30 Eesti seisukohad 17. – 18. aprillini toimuval mitteametlikul välisasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi asekantsler Väino Reinart; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu;

keskkonnakomisjonis – jahiseaduse eelnõu (351 SE);

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE) – õpetajad ja kooli direktor, kutsutud Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liikmed Margit Timakov ja Peeter-Eerik Ots, Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimees Toomas Kruusimägi, Eesti Vabade Waldorkoolide ja -lasteaedade Ühenduse juhatuse liige Meelis Sügis ning Tartu Waldorfgümnaasiumi arendusjuht Katri Tammekand, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Haridustöötajate Liidu, haridus- ja teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kohalikul algatusel põhineva otsustusprotsessi rakendamine Euroopa Liidu fondide raha kasutamisel aastatel 2014 – 2020 (ruum L 332);

majanduskomisjonis kell 11.10 Arengufondi nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu esitamine; Eesti raamseisukohtade arutelu põllumajandussektori riigiabi ja vähese tähtsusega abi reeglite kohta perioodil 2014 – 2020;

põhiseaduskomisjoniskell 11.15 Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE); arvamus Riigikohtule riigilõivuseaduse (RLS) sätete põhiseaduspärasuse kohta;  

rahanduskomisjonisMart Laari Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamise otsuse eelnõu (415 OE); maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu; arvamus Eesti seisukohtade osas täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise regulatsiooni kohta;

riigikaitsekomisjonis – strateegilise kauba komisjoni 2012. aasta töö aruanne;

sotsiaalkomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius ülevõtmine Eesti siseriiklikusse õigusesse (ruum L 333);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaubandus) 17. – 18. aprillini Dublinis toimuval mitteametlikul kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi välismajanduspoliitika ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart; ülevaade arengutest Põhja-Koreas, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Hannes Hanso ja vanemteadur Erik Männik ning välisministeeriumi esindajad;  

õiguskomisjonis – seisukoha kujundamine Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori kandidaadi osas; võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE);

korruptsioonivastases komisjoniskell 13.30 kohtumine justiitsministeeriumi asekantsleri Kristel Siitam-Nyiri ja riigi peaprokuröri Norman Aasaga (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 ülevaade riigi kinnisvarapoliitikast, kutsutud Riigi Kinnisvara ASi juhatuse esimees Jaak Saarniit, rahandusministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), istung on avalik, ülekannet näeb aadressil:  https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840

Üritused

Kell 14 – Riigikogu spordi ja liikumisharrastuste toetusrühma koosolek, millest võtab osa Riigikogu aseesimees Laine Randjärv.

Teisipäev, 16. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 2 eelnõu: jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (373 SE) ning tööstusheite seaduse eelnõu (345 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (409 OE), Paldiski omavalitsuse korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE) ning elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (383 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjoniskell 14 Sindi paisu teemaline arutelu; jäätmeseaduse § 131 muutmise seaduse eelnõu;

kultuurikomisjoniskell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE) – IB õppekava, kutsutud Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimees Toomas Kruusimägi, haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (336 SE), kutsutud kultuuriministeeriumi ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad;

maaelukomisjonis – kell 14 Eesti raamseisukohad põllumajandussektori riigiabi ja vähese tähtsusega abi reeglite kohta perioodil 2014 – 2020;  

põhiseaduskomisjoniskell 14 erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu projekt; arutelu vangide hääletamisõiguse laiendamise üle; arvamus Riigikohtule relvaseaduse § 41 lg 9 koostoimes § 36 lg 1 p-ga 6 osas;

rahanduskomisjoniskell 14 ülevaade Euroopa Komisjoni ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitavast vastastikuse mõistmise memorandumi kavandist; investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (408 SE); kohtumine Maksu- ja Tolliameti esindajatega (ruum L 333);

riigikaitsekomisjoniskell 14 Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (384 SE); Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 13 Eesti seisukohad täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise regulatsiooni kehtestamise kohta Euroopa Liidus; tööturu olukord;

väliskomisjoniskell 14 kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Kanadas, asukohaga Ottawas ning suursaadiku ametikohale Portugali Vabariigis ja Maroko Kuningriigis, asukohaga Lissabonis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaadid; ülevaade väliskomisjoni töövisiidist Singapuri ja Indoneesiasse ning Eesti-Tai parlamendirühma visiidist Tai Kuningriiki;

Üritused

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub India ettevõtlusministri Sachin Pilotiga.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab Toompea lossi kunstisaalis Kadri Kangilaski autorinäituse.

Kell 17Laine Randjärv osaleb kunstnik Aleksander Kravtšuki meistriklassi tööde näituse avamisel (Art-salong Grao).

Kolmapäev, 17. aprill

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 21 muutmise seaduse eelnõu (369 SE) ning otsuse „Euroopa Komisjoni ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine“ eelnõu (419 OE).

Üritused

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb SA Eesti Teadusagentuur teadustaristukomisjoni koosolekul (haridus- ja teadusministeerium).

Neljapäev, 18. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine: erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (343 SE).

Teine lugemine: otsuse „Euroopa Komisjoni ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine“ eelnõu (419 OE).

Komisjonides

väliskomisjoniskell 13 Eesti seisukohad 22. aprillil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil; Eesti seisukohad 23. aprillil toimuval NATO välisministrite kohtumisel; arutelu Eesti välispoliitikat puudutavatel teemadel, kutsutud välisminister Urmas Paet; Eesti seisukohad 23. aprillil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaitseministrid) istungil;

Üritused ja kohtumised

Kell 11 – südamenädala raames toimub Riigikogu konverentsisaalis tervisepäev. Tegemist on iga-aastase traditsioonilise üritusega, mille käigus on Riigikogu liikmetel ja Riigikogu Kantselei teenistujatel võimalik mõõta ja kontrollida olulisi tervisenäitajaid: veresuhkrut, kolesterooli, vererõhku, vööümbermõõtu. Professionaalset tervise alast nõu annavad südamearst professor Margus Viigimaa ning perearst Eero Merilind. Tervispäev toimub koostöös Eesti Tervise Fondiga.

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Eesti Võimlemisliidu juhatuse koosolekul.

Kell 15.50 – Riigikogu esimees Ene Ergma, Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas ning väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa kohtuvad Eestisse visiidile saabuva Tšehhi peaministri Petr Nečas’iga.

Reede, 19. aprill

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 22. aprillil toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil; Eesti seisukohad 22. – 24. aprillini toimuval mitteametlikul EL keskkonna- ja energeetikaministrite kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; seisukohta andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule töötajate liikuvuse parandamiseks vastuvõetavate miinimumnõuete kohta täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamise teel; Eesti seisukohad 22. aprillil toimuval välisasjade nõukogu istungil (sh kaitseministrite kohtumine) ja 23. aprillil toimuval EL üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet;

Üritused

Kell 9 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Euroopa Elamuorganisatsioonide Ühenduse CECODHAS Housing Europe presidendi Kurt Eliassoni ja Eesti Korteriühistute Liidu esindajatega.

Kell 16 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Läti välisministri Edgars Rinkēvičsiga.

Pühapäev, 21. aprill

Kell 15.30Laine Randjärv osaleb Diana Denissova uue moekollektsiooni “Majesteetlik naine” esitlusel (Estonia Talveaed).

*

Välislähetused

12. – 14. aprillini

Riigikogu liige Urve Tiidus osaleb Lätis DikĮu lossis Konrad Adenaueri Fondi korraldataval foorumil „Sotsiaalne turumajandus“.

14. – 16. aprillini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb ENPA monitooringukomitee raportöörina Ukrainas Kiievis infokogumise missioonil.

16. – 21. aprillini

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Šveitsis Genfis 7. Euroopa kestlike linnade konverentsil „Roheline ja sotsiaalselt vastutustundlik majandus: kriisiaegade lahendus“.

17. – 19. aprillini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Aadu Must osaleb Läti Riias kohtumistel Balti Assamblee Läti delegatsiooniga ja Balti Assamblee ning Balti Ministrite Nõukogu sekretariaadiga. Muuhulgas on arutusel Eesti BA eesistumisega seotud küsimused, koostöö innovatsiooni, ühise teadustegevuse arengu, tehnoloogia ning infrastruktuuri valdkonnas.

18. – 19. aprillini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Sven Sester ja Vladimir Velman ning Riigikogu õiguskomisjoni aseesimees Kalle Laanet (17. – 19. apr) osalevad Leedus Vilniuses Balti Assamblee õigus- ja julgeolekukomitee korraldataval organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse teemalisel seminaril.

18. – 19. aprillini

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma, aseesimees Aivar Riisalu ning liikmed Marianne Mikko ja Ülo Tulik osalevad Lätis Riias Balti riikide, Põhjamaade ja Poola parlamentide kaitsekomisjonide julgeoleku ja kaitse aastafoorumil.

18. – 20. aprillini

Riigikogu liige Indrek Saar osaleb Hispaanias Madridis Euroopa sotsiaaldemokraatide peasekretäride konverentsil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside