Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu V istungjärgu 5. töönädal

14. – 18. veebruarini 2005

Esmaspäev, 14. veebruar

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord, mis sisaldab 11 küsimuse arutelu. Kuna päevakorra järgi arupärimistele vastamist ei toimu, algab järgnevalt vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – arutusel Eesti seisukohad 16.-17. veebruaril toimuval ELi majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu kohtumisel. Kutsutud rahandusminister Taavi Veskimägi.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnajärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE), keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse eelnõu (481 SE), jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE). Ülevaade Euroopa Komisjoni 2004. aasta keskkonnapoliitikast.

Kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (505 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, täiskasvanute koolituse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, riigilõivuseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE).

Maaelukomisjonis – arutusel liigse laovaru maksustamine.

Majanduskomisjonis – turismiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (566 SE), vedelkütusevaru seaduse eelnõu (525 SE), riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (547 SE), tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seaduse eelnõu (542 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (554 SE), okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 13 lõike 1 muutmise seaduse eelnõu (532 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE). Eelnõu 407 SE menetlemisel tekkinud õigusselguse probleemi lahendamise võimaluste arutelu.

Rahanduskomisjonis – ülevaade stabiilsuse ja kasvu pakti reformist. Ettekanne rahandusministrilt Taavi Veskimäelt. Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga garantiilepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (559 SE).

Riigikaitsekomisjonis – arutelu relvade ja muude erivahendite veost parvlaeval Estonia.

Sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse eelnõu (350 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade Kaitsepolitseiameti poolt välisministeeriumis läbiviidud riigisaladuse kaitse kontrolli aruandest. Kutsutud koordinatsioonidirektor Rainer Saks ja Kaitsepolitseiameti esindaja.

Õiguskomisjonis – välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (526 SE). Karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise eelnõu algatamine. Riigikohtule seisukoha andmine liiklusseaduse § 41 terts lõigete 1 ja 4 kohta. ELAKile arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõule vahenduse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades.

Üritused:

Kell 15.30 – algab pressikonverents, millel põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp selgitab parvlaeval Estonia toimunud relvaveo uurimise käiku. Pressikonverentsil osaleb ka Rootsi parlamendi liikmetest moodustatud initsiatiivgrupp, kes tutvustab parvlaeva Estonia õnnetusele eelnenud asjaolude uurimist. Otsuse eelnõu ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine asjaolude väljaselgitamiseks seoses parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveost Eesti Vabariigi territooriumilt 1994. aastal” (533 OE) tuleb täiskogu istungil arutusele neljapäeval, 17. veebruaril. Pressikonverents toimub eesti ja inglise keeles ning leiab aset ruumis L 240.

Teisipäev, 15. veebruar

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kahte eelnõu. Teisele lugemisele tuleb põhiseaduskomisjoni algatatud Eesti lipu seaduse eelnõu (470 SE) ja esimesele lugemisele Isamaaliidu fraktsiooni algatatud alkoholi, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (536 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – Eesti Vabariigi haridusseaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (488 SE).

Maaelukomisjonis – väljasõiduistung Maa-ametis, millel arutatakse maa hindamist ja maksustamist.

Majanduskomisjonis – arutusel riigivara tasuta võõrandamine.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikohtule arvamuse andmine kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 701 ning erakonnaseaduse § 1 lõike 1, § 5 lõike 1 lause 1 ja § 6 lõike 2 kooskõla kohta põhiseadusega. ELAKile arvamuse andmine EL Põhiõiguste Agentuuri loomise asjus. Vabariigi Valitsuse seaduse § 64 muutmise seaduse eelnõu (531 SE), riigipiiri seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (540 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Eesti-Venemaa piirilepingu arutelu. Kutsutud välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor Raul Mälk.

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (534 SE). Arvamuse andmine tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE) § 68 kohta. Tubakaseaduse eelnõu (350 SE).

Väliskomisjonis – arutusel Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepanek Riigikogu otsuse ”Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee moodustamine” muutmise eelnõu esitamiseks.

Õiguskomisjonis – tingimisi karistatud või tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastatud isikule käitumiskontrolli kohaldamise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (546 SE), vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE), täitemenetluse seadustiku eelnõu (143 SE).

Üritused:

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kreeka suursaadiku Christos Karapanos `ega.

Kolmapäev, 16. veebruar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jaak Jõerüüt, rahandusminister Taavi Veskimägi ja sotsiaalminister Marko Pomerants. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 7 eelnõu, millest üks tuleb kolmandale, kolm teisele ja kolm esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu.

Üritused:

Kell 15.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser kohtub NATO Euroopa kõrgema ülemjuhataja asetäitja (DSACEUR) kindral John Reith´iga.

Neljapäev, 17. veebruar

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kahte eelnõu. Juhul kui eelnõu 525 SE teine lugemine lõpetatakse kolmapäeval, 16. veebruaril tuleb kolmandale lugemisele valitsuse algatatud vedelkütusevaru seaduse eelnõu (525 SE). Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine asjaolude väljaselgitamiseks seoses parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveost Eesti Vabariigi territooriumilt 1994. aastal" eelnõu.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, täiskasvanute koolituse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, riigilõivuseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE), Eesti Vabariigi haridusseaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (488 SE).

Sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse eelnõu (350 SE).

Väliskomisjonis – Venemaa strateegia parlamendikuulamised, kutsutud rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo. Arutusel riigisaladuse kaitse korraldamine välisministeeriumis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Priit Kolbre.

Üritused:

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Kirjanike Liidu poolt korraldatud rahvusvahelisel kollokviumil Mustpeade majas.

Reede, 18. veebruar

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – arutusel Eesti seisukohad 21.-22. veebruaril toimuval ELi üld- ja välisasjade nõukogu kohtumisel. Järgnevalt arutusel Eesti seisukohad 21. veebruaril toimuval ELi hariduse, noorsoo ja kultuuri nõukogu kohtumisel, kutsutud haridusminister Toivo Maimets.

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 21. veebruaril 2005 toimuval ELi üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil, kutsutud välisministeeriumi esindajad.

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab 13. Tartu haridusmessi Intellektiga 2005. Messi tänavuaastane tunnuslause kõlab ”Kelleks saada?” Käsitlemisele tulevad õppimise, elukutsevaliku, töötamise ning täiendus- ja ümberõppega seotud teemad. Üritus toimub Tartu Messikeskuses.

***

Välislähetused:

12.- 16. veebruar

Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa osaleb Jordaanias AmmÄ?nis Euromedi Parlamentaarse Assamblee majandus- ja rahandus, sotsiaal- ja hariduskomitee istungil.

14.- 15. veebruar

Riigikogu kultuurikomisjoni liige Mark Soosaar osaleb Brüsselis Euroopa Komisjoni poolt korraldataval Descartes´i preemia komitee istungil.

15.- 16. veebruar

Riigikogu õiguskomisjoni liige Tiit Mae osaleb Brüsselisse Euroopa Parlamendis korraldataval seminaril ”Terrorism: on see kuritegevus rahvusvahelise kriminaalkohtu õigusmõistmise piires?”

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside