Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 1. töönädal 14. – 17. septembrini

Esmaspäev, 14. september
 
Kell 15 algab Riigikogu sügisistungjärgu pidulik avaistung, kus kõnega esinevad Riigikogu esimees Ene Ergma ning Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.
Seejärel algaval istungil vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele õiguskantsler Indrek Teder ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised käsitlevad vastavalt politseiametnike kandideerimisvabadust (nr 307) ning Saaremaa rannamaanteed (nr 294) ja keskkonnatasusid ( nr 302).
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 17. septembril toimuval mitteametlikul Euroopa Ülemkogu kohtumisel (ühisistung väliskomisjoniga), kutsutud peaminister Andrus Ansip; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule, mis käsitleb kohtualluvust ja kohtuotsuste täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades; seisukoha andmine Nõukogu määrusele, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks vastavad aegunud määrused;
keskkonnakomisjonis – metsaseaduse § 23 muutmise seaduse eelnõu (527 SE) ning looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (528 SE);
kultuurikomisjonis – kohtumine kultuuriminister Laine Jänesega;
maaelukomisjonis – taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE);
majanduskomisjonis – kohtumine Eesti Arengufondi esindajatega teemal Eesti Arengufondi viimase aasta mõtted ja teod Eesti majanduse uute kasvuvõimaluste avamisel;
põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi väljakuulutamata jäetud karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (416 UA) ning Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (483 SE);  
rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE), Eesti seisukohad struktuurivahendeid käsitlevate Euroopa Liidu määruste muutmise ettepanekute suhtes, tulumaksuseaduse § 48 täiendamise seaduse eelnõu (478 SE) ning sotsiaaldemokraatliku erakonna algatatud tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seadus (520 SE);
riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse § 197 muutmise seaduse eelnõu (545 SE);
sotsiaalkomisjonis – riigikontrolli aruanne “Riigi tegevus laste riikliku hoolekande korraldamisel”; riiklike peretoetuste seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (497 SE);
väliskomisjonis – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (547 OE); kell 13.30 algab ühisistung EAKiga, kus on arutusel Eesti seisukohad 17. septembril toimuval mitteametlikul Euroopa Ülemkogu kohtumisel, kutsutud peaminister Andrus Ansip;
õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu(542 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (530 SE), perekonnaseaduse eelnõu (543 SE), kohtutäituri seaduse eelnõu (462 SE) ning nimeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (531 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14 juhised erakondadele ja valimisliitudele kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania rahastamise aruande koostamiseks ja esitamiseks, korruptsioonivastase seaduse eelnõu (539 SE) ning laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine;
riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 laekunud riigikontrolli aruanded;
 
Kohtumised:
 
Kell 17.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestisse visiidile saabuva Gruusia peaministri Nikoloz Gilauri’ga.
 
Teisipäev, 15. september
 
Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (485 SE).
Esimesele lugemisele on kavandatud 6 eelnõu: Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (547 OE), erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE), spordiseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (479 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (468 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (542 SE) ning perekonnaseaduse eelnõu (543 SE).
 
Komisjonides kell 14:
 
kultuurikomisjonis –põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (540 SE);
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus (317 UA), avaliku teenistuse seaduse § 74 muutmise seaduse eelnõu (521 SE);
rahanduskomisjonis kell 14 ülevaade majanduse olukorrast, prognoosist ja 2010. aasta eelarveprotsessist, osaleb rahandusminister Jürgen Ligi (ruum L 333)
riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots;
sotsiaalkomisjonis – arutusel on Põhja-Eesti Vähihaigete Ühenduse pöördumine;
väliskomisjoniskell 14.30 NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse muutmise eelnõu algatamine; ülevaade olukorrast Afganistanis, Eesti Afganistani-kontseptsioon, eriesindaja staatus (kutsutud välisministeeriumi asekantsler poliitikaküsimustes, Eesti suursaadik Afganistanis ning Eesti eriesindaja Afganistani ja Pakistani küsimustes Harri Tiido);
õiguskomisjonis – (15. min pärast täiskogu istungi lõppu) Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus;
 
Üritused:
 
Kell 13 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus avab Toompea lossi kunstisaalis tekstiilikunstnik Ehalill Halliste vaipade näituse ETNO M10:1.
 
Kell 13.30 algab Riigikogu konverentsisaalis organiseeritud kuritegevuse ennetamise ja tõkestamisega tegeleva Läänemereriikide operatiivkomitee 2-päevane kohtumine. Osalevad Riigikogu õiguskomisjoni ja keskkriminaalpolitsei esindajad.
 
Kell 18.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Ettevõtluse Auhinna galal Estonia kontserdisaalis.
 
Kolmapäev, 16. september
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, rahandusminister Jürgen Ligi ning siseminister Marko Pomerants.
Kell 14 algaval istungil tulevad kolmandale lugemisele taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE) ning kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (485 SE).   
Uuesti tuleb arutusele Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus.
Esimesele lugemisele on kavandatud 14 eelnõu: nimeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (531 SE), Tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse Terviseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE), alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE), liiklusseaduse eelnõu (475 SE), rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE), kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (535 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (532 SE), ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, erakooliseaduse ning rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (533 SE), kutseõppeasutuse seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE), politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE), kohtutäituri seaduse eelnõu (462 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (530 SE), avaliku teenistuse seaduse eelnõu (538 SE) ning korruptsioonivastase seaduse eelnõu (539 SE).
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Valges saalis Saaremaa kuu Riigikogus. Avamisel osalevad Saare maavanem Toomas Kasemaa, Saaremaa Omavalitsuste Liidu ja Ettevõtjate Liidu esindajad. Musitseerivad muusik ja muusikaõpetaja Tiit Paulus kitarril ning solist ning Eesti Muusikaakadeemia jazz-eriala tudeng Maria Väli
Saaremaa kuu jooksul toimuvad kohtumised Riigikogu komisjonides ja ühendustes. 5. oktoobril toimub Riigikogu esimees Ene Ergma osalemisel fraktsioonide esindajate väljasõit Saaremaale.
Samuti saab kuu jooksul Riigikogu hoones vaadata kunstiklubi näitust “Saaremaa värvid”. Saaremaa Kunstiklubi tegutseb aastast 1978. Klubi koondab nii harrastus- kui professionaalseid kunstnikke üle Saaremaa. Hetkel kuulub Saaremaa Kunstiklubisse 18 aktiivselt tegutsevat kunstnikku.
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Tallinna Tehnikaülikooli tudengitega.
                  
Neljapäev, 17. september
 
Kell 10 algaval istungil esitab Eesti Arengufondi juhatuse esimees Ott Pärna Riigikogule ülevaate Eesti Arengufondi tegevuse aruandest.
Esimesele lugemisele tulevad otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu (558 OE) ning avaliku teenistuse seaduse § 74 muutmise seaduse eelnõu (521 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjoniskell 13 kohtumine haridusministri Tõnis Lukasega; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
riigikaitsekomisjonis – osalemine  kaitseministeeriumis toimuva ajakirja Akadeemia sõja-, rahu- ja julgeoleku erinumbri esitlusel;
väliskomisjoniskell 13 arutusel on Riigikogu välissuhtlus;
 
Üritused:
 
Kell 10 – 15 korraldab Riigikogu majanduskomisjon koostöös Arengufondiga Toompea lossi Valges saalis minimessi „Eesti ettevõte 2018“, milles tutvustatakse riskikapitali investeeringute ja tehnoloogiaettevõtete köögipoolt ning avatakse riskikapitali rolli uues majanduskeskkonnas.
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas tutvuvad minimessil osalevate ettevõtjate väljapanekutega. 

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Tallinna üliõpilaskondade ümarlaua debatil teemal „Tallinn tarkade inimeste linn”.
 
Kell 18 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus annab Eesti Kunstiakadeemias välkloengu “Arhitektuur poliitilisel maastikul”.
 
Kohtumised:
 
Kell 13.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Bulgaaria suursaadiku Petio Petev’iga.
 
Kell 13.30 – Riigikogu rahanduskomisjon kohtub Rootsi Riksdagi (parlament) rahanduskomisjoniga.
 
Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Taani suursaadiku Uffe A. Balslev’iga.
 
Reede, 18. september
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10 Eesti seisukohad 21. – 22. septembrini toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud siseminister Marko Pomerants; subsidiaarsuse kontroll: Euroopa Liidu raamotsuse eelnõu õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Riigikogu esimees Ene Ergma on ringsõidul Lääne- Virumaal, kus ta kohtub Rakvere Ametikooli juhtkonnaga, peab astrofüüsika loengu Rakvere Ametikooli õpilastele, esineb loenguga Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis, kus kohtub ka kooli rektoraadiga. Samuti külastatakse Tapa Väljaõppekeskust.
 
Riigikogu aseesimehed Keit Pentus ja Jüri Ratas osalevad Tartu Ülikooli aulas toimuval konverentsil „20 aastat Eesti omavalitsuste ja nende ühistegevuse taastamisest; 5 aastat Euroopa Liidus”. Keit Pentus esineb seal ka avakõnega.
 
Kell 12 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser Ameerika Ühendriikide saatkonna poliitika- ja majandusosakonna juhataja Marc Nordbergiga.
 
Pühapäev, 20. september
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb endiste poliitvangide Nõmme grupi kokkutulekul (Mai tn 23).
 
Välislähetused:
 
17. – 18. septembrini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Trivimi Velliste ning aseesimees Mailis Reps osalevad Leedus Vilniuses Balti Assamblee presiidiumi istungil ning teemakonverentsil “Vanad ohud ja uued väljakutsed riikidele ja ühiskondadele”.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 

 

Tagasiside