Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 5. töönädal 14. – 17. oktoobrini

Esmaspäev, 14. oktoober

Kell 15 – Riigikogu liikmete arupärimistele vastab keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus minkide pidamise korralduse kohta ning riigieelarve täitmise kohta keskkonnaministri valitsemisalas 2012. aastal.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 seisukoha andmine ELi direktiivi eelnõu pakettreiside ja toetatud reisikorraldusteenuste kohta; seisukoha andmine ELi direktiivi eelnõu maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto üleviimise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta; arvamuse andmine ELi otsuse eelnõu kohta, millega lubatakse komisjonil alustada läbirääkimisi ELi ja Hiina Rahvavabariigi vahelise investeerimislepingu üle; Eesti seisukohad 18. oktoobril (väliskaubandus) ja 21. oktoobril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil ning 22. oktoobril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet;

keskkonnakomisjonis – 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) keskkonnaministeeriumi valitsusala; arutelu saastavate tootmisettevõtete paiknemisest elumajade läheduses ning piirmäärade karmistamisest;

kultuurikomisjonis – Riigikontrolli kontrolliaruanne “Haridusinvesteeringute juhtimine”, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L 333);

maaelukomisjonis – taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (473 SE); maaelukomisjoni delegatsiooni visiidi ettevalmistamine rahvusvaheliseks põllumajandus-, toiduainete- ja aiandusnäituseks „Internationale Grüne Woche 2014“;

majanduskomisjonis – kell 11.45 Arengufondi nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu esitamine; raudteeseaduse, hädaolukorra seaduse ja riigilõivuseaduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (482 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 ELi määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta ning ELi määrus ELi Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta, arvamuse avaldamine ELi asjade komisjonile; Riigikohtule arvamuse andmine kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse § 251 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse eelnõu “Riigi 2012. aasta majandusaasta koondaruande heakskiitmine” (476 OE), kutsutud riigikontrolör Alar Karis; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE); 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) justiitsministeeriumi valitsemisala, kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; investeerimisfondide seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (501 SE);

riigikaitsekomisjonis – riigikaitsekomisjoni tellitud uuringu „Riigikaitse lai käsitlus“ vahearuande tutvustamine;

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (481 SE), MTÜ Eesti Apteekrite Liidu ja MTÜ Eesti Apteekide Ühenduse ühispöördumise arutelu; rahvatervise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE);

õiguskomisjonis – EL-i määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta ja ELi määrus EL-i Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE);

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine (ruum L 335);

Sündmused

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab teatrifestivali Kuldse Mask (Rahvusooper Estonia)

 

Teisipäev, 15. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Ettekanne õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018 elluviimise kohta, ettekandja justiitsminister Hanno Pevkur.

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Märt Raski kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (484 OE); korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu (462 SE).

Komisjonides

rahandus-, õigus-, majandus- ja sotsiaalkomisjoni ühine avalik istung – kell 14 parlamentaarne kuulamine tarbijakrediidi valdkonna olukorrast ja probleemidest seoses nn SMS laenudega. Istungile on kutsutud rahandusministeeriumi, justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, finantsinspektsiooni, tarbijakaitseameti, Eesti Panga ja Eesti Pangaliidu esindajad (konverentsisaal); veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/v/live/index2.html;

kultuurikomisjonis – kell 13 ühisistung väliskomisjoniga: ülevaade Eesti kõrgkoolide koostööst Aasia-suunaliste majandusuuringute valdkonnas, kutsutud Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, haridus- ja teadusministeeriumi, välisministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad (ruum L 333);

maaelukomisjonis – kell 14  2014. aasta riigieelarve põllumajandusministeeriumi valitsemisala;

majanduskomisjonis – kell 13.45 vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 14 märgukirja ja selgitustaotluse vastamise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu; Riigikogu liikme staatuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (396 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13 kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (487 SE), kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu ja Kaitseväe Peastaabi ülem mereväekapten Igor Schvede;

väliskomisjonis – kell 13 ühisistung kultuurikomisjoniga: ülevaade Eesti kõrgkoolide koostööst Aasia-suunaliste majandusuuringute valdkonnas, kutsutud Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, haridus- ja teadusministeeriumi, välisministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad (ruum L 333); järgneb väliskomisjoni istung: Eesti seisukohad ELi välisasjade nõukogu (kaubandus) 18. oktoobril toimuval kohtumisel; Eesti seisukohad Euroopa Komisjonile antava mandaadi kohta, mille alusel algavad läbirääkimised ELi ja Hiina Rahvavabariigi vahel investeeringute lepingu sõlmimiseks; Eesti seisukohad 21. oktoobril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil.

Sündmused

Kell 9 – riigikaitse- ja väliskomisjoni liikmed kohtuvad Ühendkuningriigi kaitseväe juhataja kindral Sir Nicholas Houghton’ iga (ruum L241).

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv juhib rahvusvähemuste nõukoja koosolekut.

Kell 16.25 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ukraina presidendi Viktor Janukovõtšiga. Visiidil on kaasas majandusarengu- ja kaubandusminister Ihor Prasolov, taristuminister Volodõmõr Kazak ja sotsiaalminister Natalia Korolevska.

 

Kolmapäev, 16. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 3 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Mehhiko Ühendriikide vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE); taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (473 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse „Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2014–2020 kinnitamine“ eelnõu (461 OE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE).

 

Neljapäev, 17. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti inimarengu aruanne 2012–2013“ arutelu, ettekandjad Eesti inimarengu aruande 2012–2013 peatoimetaja Mati Heidmets, Eesti inimarengu aruande 2012–2013 toimetaja Jüri Sepp ja põhiseaduskomisjoni liige Andres Herkel.

Komisjonides

rahanduskomisjonis – kell 14 alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE); 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) kaitseministeeriumi valitsemisala, kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu; 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala, kutsutud haridusminister Jaak Aaviksoo; riigilõivuseaduse §333¹ muutmise seaduse eelnõu (494 SE).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Prantsuse suursaadiku Michel Raineriga.

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Türgi suursaadiku Aysenur Alpaslaniga.

 

Reede, 18. oktoober

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Naasmiskonverentsil tervitussõnavõtuga (Toompea 3).

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Prantsuse suursaadiku Michel Raineriga.

Välislähetused

10. – 15. oktoobrini

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, kaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja väliskomisjoni liige Sven Mikser osalevad NATO parlamentaarse assamblee aastaistungil Dubrovnikus, Horvaatias.

12. – 16. oktoobrini

Riigikogu liige Väino Linde osaleb Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) parlamentaarse assamblee sügisistungil ja alalise komitee istungil Montenegros.

13. – 15. oktoober

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Euroopa Parlamentidevahelise Kosmose Konverentsi (EISC) 15. istungjärgul Brüsselis.

16. – 17. oktoober
Riigikogu liige Urve Tiidus osaleb Leedu seimi korraldataval parlamentaarsel konverentsil „Euroopa Liidu majanduse ja rahanduse valitsemine“ Vilniuses.

20. – 21. oktoober
Sotsiaalkomisjoni liige Maret Maripuu osaleb Taani parlamendi korraldataval kohtumisel teemal „Vaba liikumine ja liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemid“ Kopenhaagenis.

Tagasiside