Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 8. töönädal

14. – 17. november 2005

Esmaspäev, 14. november

Kell 15 algaval istungil vastab riigikontrolör Mihkel Oviir arupärimisele avaliku sektori vahendite kasutamise kohta (nr 176), majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar arupärimisele teede remondi ja teeäärsete kinnistute kahjustamise kohta (nr 177) ning rahandusminister Aivar Sõerd arupärimisele Viru vangla ehituse hanketingimuste kohta (nr 181). Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluste hetkeseis ja EL-i õigusaktide ülevõtmine. Kutsutud EL asjade direktor Gert Antsu ja välisministeeriumi esindajad.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse eelnõu (730 SE); tuumaohutuse konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (739 SE).

Kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse, erakooliseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (738 SE); Euroopa Ülikooli-Instituudi asutamise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (750 SE); Euroopa Molekulaarbioloogia Konverentsi asutamislepinguga ühinemise seaduse eelnõu (751 SE).

Maaelukomisjonis – taimekaitseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE).

Majanduskomisjonis – tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (756 SE). Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirjad, arutelu ja arvamuse andmine ELAK-ile. 2006. aasta riigieelarve prioriteetide arutelu lähtuvalt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi seisukohast.

Põhiseaduskomisjonis – arvamuse andmine riigikohtule Vabariigi Valmiskomisjoni 18. septembri 2005 a. määruse nr 9 “Hääletamise korraldamise ning hääletamise- ja valimistulemuste kindlakstegemise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel” põhiseadusele vastavuse kohta. Avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (728 SE); Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE).

Riigikaitsekomisjonis – arutusel laskeväljaõppe ja –spordi arendamine, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad. Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE).

Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade 6. novembril Aserbaidžaanis toimunud üldvalimistest. Järgnevalt arutusel kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Taani Kuningriigis ja Prantsusmaal. Riigikogu otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise eelnõu (770 OE). Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepanek esitada Riigikogu otsuse „Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise eelnõu.

Õiguskomisjonis – valitsuse algatatud Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr. 1435/2003 „Euroopa ühistu (SCE) põhikirja koht” rakendamise seaduse eelnõu (708 SR); Kadi Pärnitsa algatatud pärimisseaduse § 118 täiendamise seaduse eelnõu (735 SE); Eiki Nestori algatatud kriminaalmenetluse seadustiku § 368 muutmise seaduse eelnõu (690 SE); Res Publica fraktsiooni algatatud karistusseadustiku § 83 muutmise seaduse eelnõu (692 SE).

Teisipäev, 15. november

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 4 eelnõu. Nende hulgas jätkatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE) teist lugemist, ülejäänud eelnõud tulevad esimesele lugemisele. Nende hulgas väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise eelnõu (770 OE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – 2006. aasta riigieelarve. Kultuuriministeeriumi valitsemisala. Istungist võtab osa kultuuriminister Raivo Palmaru.

Maaelukomisjonis – kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (771 SE).

Majanduskomisjonis – arutusel riigikohtu taotlus riigivara võõrandamiseks. Liikluskindlustuse seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (737 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (675 SE). Arutusel õiguskantsleri 08.11.2005 a. kiri kinnipeetavate valimisõiguse kohta.

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse "Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos" eelnõu (774 OE); Riigikogu otsuse "Eesti kaitseväe üksuste isikkoosseisu suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis" eelnõu (775 OE). Arutusel 7.-8.detsembrini Brüsselis toimuv konverents "Euroopa meetmete tugevdamine massihävitusrelvade ja massihävitusrelvade materjalide, käsi- ja kergerelvade ning sõjast mahajäävate lõhkekehade leviku piiramine ja vähendamine".

Sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse täiendamise ja tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (742 SE).

Õiguskomisjonis Robert Lepiksoni algatatud liiklusseaduse, karistusseadustiku ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (588 SE).

Üritused:

Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Kaitseväe 87. aastapäeva puhul pidulikul kontsert-vastuvõtul Estonia kontserdisaalis.

Kolmapäev, 16. november

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad keskkonnaminister Villu Reiljan, rahandusminister Aivar Sõerd ja sotsiaalminister Jaak Aab. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 16 eelnõu, millest 2 tuleb kolmandale, 10 teisele ja 4 esimesele lugemisele. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud 2006. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (741 SE).

Üritused:

Eestisse saabub viiepäevasele visiidile Gruusia parlamendi Eurointegratsiooni komisjoni neljaliikmeline delegatsioon, nende hulgas komisjoni esimees David Bakradze ja parlamendi õiguskomisjoni esimees Levan Beijashvili. Visiidi käigus leiavad aset kohtumised Riigikogu esimehe Ene Ergma, aseesimehe Taavi Veskimägi, väliskomisjoni esimehe Enn Eesmaa, õiguskomisjoni aseesimehe Olev Laanjärve, Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmete, eesotsas komisjoni esimehe Kristiina Ojulandiga, samuti kohtutakse välisministeeriumi, presidendi kantselei ja riigikohtu esindajatega.

Kell 12 – Riigikogus on külas Kihnu ja Manija saarte rahvakunstiloojad. Lähemalt uurida ja osta saab Härma Roosi, Neeme Salme ja paljude teiste käsitöömeistrite loomingut. Saareleib tuleb Manija naise Tooma Vilma ahjust. Vanu ja uusi omatehtud laule annab kuulda Järsumäe Virve ehk Virve Köster.

Neljapäev, 17. november

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda valitsuse algatatud sundeksemplari seaduse muutmise seaduse eelnõu (711 SE) kolmandat lugemist.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (710 SE); muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE).

Põhiseaduskomisjonis – põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE); välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (706+729 SE).

Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE).

Üritused:

Kell 14.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kuveidi suursaadiku Abdulhamid Abdulla Al Awaldhi-ga. Kell 16.30 leiab aset Ergma kohtumine Norra suursaadiku Stein Vegard Hagen’iga.

Reede, 18. november

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 kohtuvad komisjoni liikmed Gruusia Parlamendi Eurointegratsiooni komisjoni delegatsiooniga. Tähelepanu ajakirjanikud! Kell 13 on teil võimalik esitada küsimusi ELAK-i esimehe Kristiina Ojulandile ning Gruusia delegatsiooni liikmetele. ELAK-i istungil on arutusel Eesti seisukohad 21.-22. novembril toimuval üld- ja välisasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet. Eesti seisukohad 22.-24. novembril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja keskkonnaministeeriumi esindaja. Euroopa Kontrollikoja aastaaruande tutvustamine, kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid.

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad EL-i üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil kaitseministrite, arengukoostööministrite ja kaubandusministrite osavõtul, kutsutud välisminister Urmas Paet ja kaitseminister Jürgen Ligi. Järgnevalt välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 13. detsembril 2005.

Üritused:

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb konverentsil “Noored ja töö” (hotell Viru konverentsikeskuses).

Kell 15 – Riigikogu istungisaalis leiab aset traditsiooniline üritus “101 last Toompeale”. Päeva jooksul valivad Toompeale kogunenud lapsed Eesti avaliku elu tegelaste hulgast lastesõbra 2005. Kell 15.15 tervitab lapsi Riigikogu esimees Ene Ergma . Koostöös Riigikogu Kantseleiga korraldab üritust Eesti Lastekaitse Liit.

Laupäev, 19. november

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Gruusia parlamendi Eurointegratsiooni komisjoni delegatsiooniga.

***

Välislähetused:

13. – 14. novembrini

Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed Urmas Reinsalu, Janno Reiljan ja Küllo Arjakas osalevad Prahas parlamentaarsel konverentsil “Töötajate vaba liikumine Euroopa Liidus”.

13. – 15. november

Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul kohtub Prahas Tšehhi Parlamendi peasekretäri Petr Kynštetriga.

13. – 18. november

Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjoni esimees Helir-Valdor Seeder osaleb Riigikontrolli tutvumisvisiidil Inglismaa, Šotimaa ja Iirimaa kõrgeimatesse kontrolliasutustesse ja parlamentidesse.

13. – 20 november

Õiguskomisjoni liige Jaanus Rahumägi ja väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson osalevad Washingtonis toimuvatel korrakaitse ja õiguse teemalistel kohtumistel. Muu hulgas leiavad aset kohtumised USA sisejulgeoleku, välispoliitika ja justiitsministeeriumi ekspertidega. Ameerika Ühendriikidesse sõidab Riigikogu ja valitsuse ühisdelegatsioon, kuhu kuuluvad ka justiitsminister Rein Lang ja siseminister Kalle Laanet. Delegatsiooni juhib Jaanus Rahumägi.

14. – 15. november

Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb ENPA poliitikakomitee esindajana kohtumisel Europarlamendi Valgevene delegatsiooni bürooga.

14. – 16. november

Keskkonnakomisjoni liige Jüri Saar osaleb Kiievis põllumajandusministeeriumi ja põllumajandus – kaubanduskoja delegatsiooni visiidil.

16. – 17. november

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland osaleb Haagis konverentsil “Võimu jagamine Euroopas”.

16. – 19. november

Põhiseaduskomisjoni liige Koit Prants osaleb Dublinis Iiri Parlamendi poolt korraldataval foorumil “Migratsioon, immigratsioon ja integratsioon”.

17. – 20. november

Väliskomisjoni liige, Tiibeti toetusrühma esimees Andres Herkel osaleb Edinburghi`s Maailma Parlamentide 4. Tiibeti konverentsil.

18. – 21. november

Maaelukomisjoni aseesimees Imre Sooäär (18.-21.11) ja keskkonnakomisjoni liige Küllo Arjakas (19. – 21.11) osalevad Londonis EL-i liikmesriikide ja kandidaatriikide rahvusparlamentide ning Euroopa Parlamendi maaelu- ja keskkonnakomisjonide konverentsil.

19. – 28. november

Riigikogu EMPA Eesti delegatsiooni esindaja, väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa (19. – 22.11) osaleb Maroko Kuningriigis Rabatis Euromedi PA erakorralisel istungjärgul, 22. – 27. novembrini osaleb Eesmaa Barcelonas 5. Euromedi spiikerite konverentsil ja 27. – 28. novembrini Londonis Euroopa Liikmesriikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside