Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu V istungjärgu 8. töönädal

 

 

14.-10. märts 2005

 

 

 

Esmaspäev, 14. märts

 

 

 

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse täiskogu 8. töönädala päevakord, milles on plaanitavalt 11 teemat. Järgnevalt algab vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

 

 

 

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

 

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

 

 

 

Komisjonides:

 

 

 

Keskkonnakomisjonis – piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni püsivate orgaaniliste saasteainete protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (556 SE), keskkonnajärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE).

 

 

 

Kultuurikomisjonis – spordiseaduse eelnõu (514 SE).

 

 

 

Maaelukomisjonis – ühisistung riigi viljareservi kadumise uurimiseks moodustatud Riigikogu uurimiskomisjoniga.

 

 

 

Majanduskomisjonis – eluruumide erastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE), turismiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (566 SE). Euroopa Parlamendi poolt “Euroopa majanduspoliitika: liikmesriikide ja Euroopa Liidu väljavaated” raames esitatud küsimuste arutelu.

 

 

 

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu jätkamine. Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE), Riigi Teataja seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (539 SE).

 

 

 

Rahanduskomisjonis – valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE), valitsuse algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE).

 

 

 

Riigikaitsekomisjonis – arutusel Riigikontrolli poolt 2005. aastal kavandatav Kaitseliidu audit, kutsutud Riigikontrolli esindajad. Piirivalveseaduse muutmise seaduse (555 SE) eelnõu, eelnõu kohta arvamuse andmine õiguskomisjonile.

 

 

 

Sotsiaalkomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (383 SE), ravimiseaduse § -ga 43 ¹ täiendamise seaduse eelnõu (567 SE).

 

 

 

Õiguskomisjonis – piirivalveseaduse muutmise seaduse eelnõu (555 SE), perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (528 SE), vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE), kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse, kohtuekspertiisiseaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (538 SE), liiklusseaduse § -de 17, 28, 29, 73 ja 74.39 muutmise seaduse eelnõu (541 SE).

 

 

 

Teisipäev, 15. märts

 

 

 

Kell 10 algaval istungil esineb peaminister Juhan Parts ülevaatega teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas. Järgnevalt menetletakse Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 ning töö- ja puhkeaja seaduse § 25 muutmise seaduse eelnõu (576 SE) esimest lugemist.

 

 

 

Komisjonides:

 

 

 

Kultuurikomisjonis – spordiseaduse eelnõu (514 SE).

 

 

 

Maaelukomisjonis – regionaalarengu meetmed ja ettevalmistus 2007–2013 programmeerimisperioodiks.

 

 

 

Põhiseaduskomisjonis – kohtumine Vabariigi Presidendi Arnold Rüütliga Kadriorus.

 

 

 

Riigikaitsekomisjonis – kohtumine Kaitseliidu juhtkonnaga Kaitseliidu Männiku õppekeskuses.

 

 

Sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse eelnõu (350 SE), surma põhjuse tuvastamise seaduse eelnõu (557 SE).

 

 

Õiguskomisjonis – tunnistajakaitse seaduse eelnõu (486 SE), täitemenetluse seadustiku eelnõu (143 SE).

 

Kolmapäev, 16. märts

 

 

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Juhan Parts, majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip ja regionaalminister Jaan Õunapuu.

 

 

Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 5 eelnõu, millest üks tuleb kolmandale ja neli teisele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (534 SE).

 

Neljapäev, 17. märts

 

 

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 4 eelnõu, millest kaks tuleb teisele ja kaks esimesele lugemisele. Teisele lugemisele tuleb Eesti lipu seaduse eelnõu (470 SE) ja Riigikogu otsuse ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine parvlaevaga Estonia 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu (533 OE).

 

 

Komisjonides:

 

 

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus rahvaalgatuse seadustamiseks (562 SE), Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (15 SE), rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (485 SE).

 

 

Sotsiaalkomisjonis – palgaseaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (570 SE), Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (589 OE).

 

 

Väliskomisjonis – arutusel Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlik kohtumine 18.-19. märtsil, kutsutud kaitseministeeriumi büroo juhataja Lauri Lepik. Järgnevalt arutusel Venemaa strateegia parlamendi kuulamised, arutelule kutsutud ettevõtjate esindajad. Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena – arutelu korra ettevalmistamine .

 

 

Üritused:

 


Kell 14
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Vabariigi Presidendi Arnold Rüütli akadeemilise nõukogu koosolekul.

 

Reede, 18. märts

 

 

Komisjonides:

 

 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Kohtumine Eesti esindajaga EL-i juures suursaadik Väino Reinartiga. Järgnevalt arutusel direktiivide ülevõtmise hetkeseis, kutsutud valitsuse ELi asjade direktor Gert Antsu ja Euroopa Liidu sekretariaadi juhataja Keit Kasemets. Samuti tuleb arutusele lähimuspõhimõtte järelevalve korraldamine Eestis, kutsutud Eesti Juristide Liidu Euroopa Ühenduse Õiguse juhatuse esimees Julia Laffranque. Samuti arutatakse Euroopa Päeva tähistamist.

 

 

Üritused:

 

 

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb ettekandega konverentsil ”Science and Society” Tartus (lisainfo http://www.dorpatensis.ee/).

 

 

Kell 13 – Valges saalis leiab aset väliskomisjoni avalik istung, mille teemaks on Eesti ja Venemaa piirilepingud.

 

 

***

 

 

Välislähetused:

 

 

13. – 15. märtsini

 

 

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Luxembourg`is Euroopa Liidu liikmesriikide ja kandidaatriikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Muu hulgas on päevakorras naabruspoliitika ja koostöö arenguga seotud temaatika.

 

 

13.- 16. märtsini

 

 

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Olav Aarna, liikmed Andres Taimla ja Mailis Reps ja liige Katrin Saks (13.- 15.3) osalevad Helsingis PISA konverentsil.

 

 

14. – 15. märtsini

 

 

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu osaleb Brüsselis Euroopa Parlamendi arengukomisjoni ning õigus- ja siseasjade komisjoni korraldatud kuulamisel ”Migratsioon, integratsioon ja areng: Euroopa ühispoliitika poole?”.

 

 

15.- 17. märtsini

 

 

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Strasbourg`is ECRI töörühma koosolekul.

 

 

15.-18. märtsini

 

 

Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb Pariisis ENPA alalise ja monitooringu komitee töös. Delegatsiooni liige Katrin Saks (15.- 17.3) osaleb monitooringu komitee ning liige Mailis Reps (16.- 18.3) ENPA kultuuri- ja hariduskomitee töös.

 

 

16. – 17. märtsini

 

 

Riigikogu majanduskomisjoni liige Liina Tõnisson, väliskomisjoni liige Janno Reiljan ja põhiseaduskomisjoni liige Jarno Laur osalevad Brüsselis Lissaboni strateegiat käsitleval parlamentaarsel kohtumisel. Riigikogu õiguskomisjoni liige Tiit Mae võtab osa Brüsselis toimuvast Euroopa Parlamendi korraldatavast seminarist ”Terrorism: on see kuritegevus rahvusvahelise kriminaalkohtu õigusmõistmise piires?”.

 

 

16. – 20. märtsini

 

 

Riigikogu maaelukomisjoni esimees Jaanus Marrandi ja keskkonnakomisjoni liikmed Küllo Arjakas ja Toomas Varek osalevad Genfis ülemaailmsel veefoorumil Fame 2005.

 

 

17.- 19. märtsini

 

 

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht, Balti Assamblee (BA) president Andres Taimla ja asejuht Trivimi Velliste osalevad Haagis Beneluxi Interparlamentaarse Konsultatiivnõukogu kevadistungi ja BA presiidiumi istungi töös.

 

 

 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside