Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu 6. töönädal

14. – 17. maini

Esmaspäev, 14. mai

Kell 15 algaval täiskogu istungil vastab õiguskantsler Allar Jõks Riigikogu liikmete Lauri Laasi ja Evelyn Sepa arupärimisele järelevalve teostamise kohta õigustloovate aktide põhiseadusele vastavuse üle. Sellele järgneb vaba mikrofon, mis kestab kuni Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Komisjonides:

Kell 11 – 13 toimuvad alatiste komisjonide istungid. Keskkonnakomisjonis arutatakse jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamist, keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamise ning Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõude esitamist; kultuurikomisjonis toimub kohtumine kultuuriminister Laine Jänesega, samuti arutatakse Torgu Põhikooli sulgemisega seonduvat; maaelukomisjonis – ülevaade Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu 7. – 8. maini toimunud istungist ning kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu; rahanduskomisjonis on arutusel hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamise otsuse eelnõu algatamine ning üks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu; riigikaitsekomisjonis – kohtumine kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsleri Lauri Tummi ja kaitseinvesteeringute asekantsleri Martin Hurtiga; väliskomisjonis – arutusel on Riigikogu ja Riigikogu Kantselei 2008. aasta välissuhtlemise eelarve projekt, välisdelegatsioonide moodustamise otsuse eelnõud ning toimub kohtumine peaminister Andrus Ansipiga; õiguskomisjonis – politseiseaduse muutmise seaduse eelnõu (26 SE); politseiseaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse, politseiteenistuse seaduse ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seadus (37 SE), toimub kohtumine justiitsminister Rein Langiga.

Kohtumised:

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Horvaatia uue suursaadikuga Eestis Damir Kušen’iga.

Kell 15.15 – väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Bulgaaria asevälisministri Lyubomir Kyuchkov’iga.

Teisipäev, 15. mai

Kell 10 algaval istungil on päevakorras 7 otsuse ja 1 seaduse eelnõu: arutatakse Eesti Haigekaasa nõukogu liikmete (17 OE) ning Eesti Arengufondi nõukogu liikmete (29 OE) nimetamist, samuti on esimesel lugemisel 5 delegatsiooni moodustamise otsuse eelnõud – Balti Assamblee (31 OE) Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (32 OE), NATO Parlamentaarse Assamblee (33 OE), OSCE Parlamentaarse Assamblee (34 OE) ning Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine. Teisel lugemisel on riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (1 SE).

Komisjonides:

Kell 14 algavad alatiste komisjonide istungid. Keskkonnakomisjon korraldab väljasõiduistungi keskkonnaministeeriumisse; maaelukomisjonil on väljasõiduistung põllumajandusministeeriumis; rahanduskomisjonisstabiliseerimisreservi nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu algatamine; riigikaitsekomisjonil on väljasõiduistung kaitseressursside ametisse; sotsiaalkomisjon arutab riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu; väliskomisjon kohtub Eesti suursaadiku, alalise esindajaga ÜRO juures Tiina Intelmanniga.

Kohtumised:

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser Horvaatia uue suursaadikuga Eestis Damir Kušen’iga.

Kolmapäev, 16. mai

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, justiitsminister Rein Lang ning minister Urve Palo.

Kell 14 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele valitsuse algatatud keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (16 SE).

Kohtumised:

Kell 8 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Iisraeli asepeaministri Shimon Peres’iga.

Kell 16 – Ene Ergma kohtub Läti parlamendi vastloodud toetusrühma liikmetega.

Üritused:

Kell 12.30 avab Ene Ergma Toompea lossi kunstisaalis maalikunstnik Lola Liivati tööde näituse.

Neljapäev, 17. mai

Kell 10 algab täiskogu istung.

Komisjonides:

Majanduskomisjonis arutatakse kell 11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 1 otsuse ja 3 määruse eelnõu, samuti riigivara võõrandamise küsimusi; väliskomisjon kohtub kell 13 välisminister Urmas Paetiga, kell 15 on väliskomisjonil väljasõiduistung Kadriorus, kus toimub kohtumine Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega.

Reede, 18. mai

Komisjonides:

Kell 11 toimub Euroopa Liidu asjade komisjoni istung, kus on arutusel Eesti seisukohad 20.-22. maini toimuval mitteametlikul põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi; Eesti seisukohad 21.-22. maini toimuval konkurentsivõime ja kasvu nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; antakse seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu 1 määruse ja 1 otsuse eelnõule ning ühele direktiivile.

           

Üritused:

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kodanikukoolituse üritusel (Toompea lossi kunstisaalis).

Laupäev, 19. mai

Üritused:

Kell 11.15 – Ene Ergma osaleb Kaitseliidu Kodutütarde ja Naiskodukaitse ühisel konverentsil (Rahvusraamatukogus).

 *    *    *

Välislähetused:

12. – 14. maini

Riigikogu liige Vladimir Velman osaleb Rootsis Visbys Läänemeremaade Parlamentaarse Konverentsi Läänemere eutroofsuse töörühma lõppistungil.

13. – 15. maini

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Ester Tuiksoo ning liikmed Raivo Järvi ja Rein Ratas osalevad Saksamaal Berliinis Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikide parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide kohtumisel.

13. – 15. maini

Riigikogu liige Andres Herkel osaleb Prantsusmaal Pariisis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse assamblee õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil.

15. – 18. maini

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Taavi Rõivas osaleb Sloveenias Ljubljanas Sloveenia parlamendi ja Maailmapanga korraldataval konverentsil, kus käsitletakse üleminekuperioodiga seotud kogemusi.

17. – 19. maini

Balti Assamblee Eesti delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Trivimi Vellistega osalevad Lätis Siguldas Balti Assamblee teemakonverentsil “Inimressursi areng tööjõu liikumise tingimustes”. Räägitakse tööjõu liikumise suundadest Balti riikides, tööjõu liikumise kasulikkusest regioonidele, tööjõu efektiivsuse suurendamisest jmt. Delegatsiooni kuuluvad veel delegatsiooni asejuht Mailis Reps ning Riigikogu liikmed Mart Jüssi, Helle Kalda, Vladimir Velman, Peep Aru, Margus Lepik ning Kalvi Kõva.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside