Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu viimane, 18. töönädal (14. – 17. juunini)

Esmaspäev, 14. juuni
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 18. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele regionaalminister Siim Valmar Kiisler ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised käsitlevad vastavalt Nõva vallavolikogu liikmega seotud probleeme (nr 453), traktorite juhtimisõigust (nr 439) ning tööjõu väljarände mõju Eesti majandusele (nr 444). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 avalik ühisistung koos väliskomisjoniga, arutusel on Eesti seisukohad 17. juunil toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel, kutsutud peaminister Andrus Ansip (Riigikogu konverentsisaalis), istungi ülekanne aadressil: https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx.
keskkonnakomisjonis – Euroopa Komisjoni roheline raamat „Metsade kaitse ja metsateave Euroopa Liidus: metsade ettevalmistamine kliimamuutusteks“;
kultuurikomisjonis – kunstiteoste tellimise seaduse eelnõu (756 SE); noorsootöö seaduse eelnõu (676 SE);
maaelukomisjonis – söödaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (777 SE);
majanduskomisjonis – riigihangete seaduse kontseptsiooni tutvustus;
põhiseaduskomisjonis – erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE);
rahanduskomisjonis – riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (772 SE); sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 760 SE);
riigikaitsekomisjonis – relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (719 SE);
sotsiaalkomisjonis – õiguskantsleri märgukiri pikapäevarühma tasu võtmise küsimuses;
väliskomisjonis – Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika parlamentaarne kontroll pärast Lissaboni lepingu jõustumist; riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu;
õiguskomisjonis – abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 avalikustamisele mittekuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine;
 
Üritused:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub ametist lahkuva Ukraina suursaadiku Pavlo Kiriakoviga.
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kikase lasteaia mudilastega (Riigikogus). Nädala jooksul kohtub Ratas veel Tallinna Rõõmupesa, Arbu ja Kivimurru lasteaiaga.
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Jüri Ratas osalevad Leinapäeva mälestustseremoonial Linda kuju juures (Falgi tee).
 
Kell 13:30Jüri Ratas osaleb Praxise seminaril (Sokos Hotel Viru konverentsikeskus).
 
Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb riigikaitse nõukogu koosolekul.
 
Teisipäev, 15. juuni
 
Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele jäätmeseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (700 SE) ning jätkatakse liiklusseaduse eelnõu (475 SE) teist lugemist.
 
Esimesel lugemisel on 4 eelnõu: otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pensionireformiga seonduvate rahvatervist parandavate tegevuste käivitamiseks“ eelnõu (720 OE), riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (771 OE), kohalike maksude seaduse muutmise seaduse eelnõu (774 SE) ning tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (734 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis – (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) kokkuvõtete tegemine keskkonnakomisjoni tööst VII istungjärgul;
maaelukomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu “Metsade kaitse ja metsateave Euroopa Liidus: metsade ettevalmistamine kliimamuutusteks” kohta;
majanduskomisjonis – väljasõiduistung ASi Tallinna Sadam;
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 riiklikult tähtsa küsimuse riigi ja kohalike omavalitsuste partnerlusest arutelu ettevalmistamine; kokkuvõtete tegemine komisjoni tööst VII istungjärgul;
rahanduskomisjoniskell 14 arutelu koos rahandusministeeriumi esindajatega, teemad: riigi eelarvestrateegia 2011 – 2014, ülevaade 2011. aasta riigieelarve ettevalmistamisprotsessist ning lühiülevaade majanduse (laekumine, laenud, reservid) olukorrast (ruum L 333);
riigikaitsekomisjoniskell 8 väljasõiduistung, külastatakse rahvusvahelist õppust BALTOPS – 2010;
sotsiaalkomisjoniskell 13 meetmed töötuse vähendamiseks; lasterikastele peredele kodutoetuse meetme rakendamisest Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx poolt;
väliskomisjoniskell 14 kandidaadid Eesti Vabariigi suursaadiku, alalise esindaja ametikohale Lääne-Euroopa Liidu (WEU) juures ja Poliitika- ja Julgeolekukomitees Euroopa Liidu juures ning suursaadiku ametikohale Tšehhi Vabariigis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Marten Kokk ja suursaadikukandidaadid; NATO uus strateegiline kontseptsioon – ekspertide grupi raport;
õiguskomisjoniskell 13 Maksu- ja Tolliameti järelevalve ja kontrolliga seotud seadusemuudatused;
 
Kohtumised:
 
Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub ametist lahkuva Iiri suursaadiku Thomas Bolsteriga.
 
Kolmapäev, 16. juuni
 
Kell 13 algab infotund, kus osalevad peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Laine Jänes ja regionaalminister Siim Valmar Kiisler.
 
Kell 14 algabtäiskogu istung, kus kolmandale lugemisele tuleb 7 eelnõu: karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ning vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE), relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (719 SE), veeseaduse ja kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (710 SE), jahiseaduse ja välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (744 SE), biotsiidiseaduse muutmise seaduse eelnõu (748 SE), looduskaitseseaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu (752 SE) ning jäätmeseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (700 SE).
 
Teisel lugemisel on samuti 7 eelnõu: monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seaduse eelnõu (597 SE), kunstiteoste tellimise seaduse eelnõu (756 SE), kinnistusraamatuseaduse, pärimisseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (725 SE), sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (760 SE), riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (772 SE), relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (730 SE) ning jätkatakse noorsootöö seaduse eelnõu (676 SE) teist lugemist.
 
Esimesele lugemisele tuleb 7 eelnõu: söödaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (777 SE), võlaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (761 SE), karistusregistri seaduse eelnõu (762 SE), keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (750 SE), geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE), Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (776 SE) ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE).
 
Kohtumised:
 
Kell 11  - riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja liige Trivimi Velliste kohtuvad Läti endise pea- ja välisministri Valdis Birkavsi ja Taani endise kaitseministri Søren Gade Jenseniga, kes juhivad Läänemere Nõukogu poolt loodud töörühma, mis analüüsib Põhjala-Balti koostööd ja koostab raporti soovitustega koostöö edendamiseks.

 

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtubEesti Omanike Keskliidu esindajatega.
 
Kell 12.30Ene Ergma kohtub õiguskantsler Indrek Tederiga, kes annab Riigikogu esimehele üle õiguskantsleri aasta ülevaate.
 
Kell 14:30 – Riigikogu väliskomisjoni liikmed kohtuvad Põhja-Balti koostöö ekspertide grupiga (ruum L251).
 
Kell 16.30Ene Ergma kohtub ametist lahkuva Poola suursaadiku Tomasz CHŁOŃiga.
 
Neljapäev, 17. juuni
 
Kell 10 algaval istungil on kolmandal lugemisel 8 eelnõu: kinnistusraamatuseaduse, pärimisseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (725 SE), liiklusseaduse eelnõu (475 SE), monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seaduse eelnõu (597 SE), noorsootöö seaduse eelnõu (676 SE), relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (730 SE), kunstiteoste tellimise seaduse eelnõu (756 SE), sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (760 SE) ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (772 SE).
 
Kohtumine:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Brasiilia välisministri Celso Amorimiga.
 
Kell 12.30 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Palestiina omavalitsuse välisministri Riad Al-Malkiga.
 
Reede, 18. juuni:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10 Eesti seisukohad 29. juunil toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi; Eesti seisukohad 24. juunil toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel; kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; Eesti seisukohad 21. – 22. juunini toimuval Euroopa Liidu eluaseme- ja linnaarenguga tegelevate ministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Metsade kaitse ja metsateave ELis: metsade ettevalmistamine kliimamuutusteks“.
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kosmoseasjade nõukogu koosolekul.
 
Kell 11Ene Ergma kohtub Moldova välisministri Iurie Leancaga.
 
Kell 13 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus osaleb Vanurite Eneseabi- Ja Nõustamisühingu suvehooaja avamisel (Jaan Poska 15).
 
Kell 15Ene Ergma osaleb kodanikualgatuse Minu Riik 8. tööaasta lõpetamise üritusel.
 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
14. – 15. juunini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Jüssi osaleb Taanis Kopenhaagenis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi merendustöörühma istungil.
 
14. – 16. juunini
 
Riigikogu liige Maret Merisaar osalebPoolas Międzyzdrojes Kalandussekretariaadi (The Fisheries Secretariat) korraldataval koolitusel „Euroopa Liidu kalanduspoliitika reform: riiklikud ja regionaalsed strateegiad”.
 
14. – 17. juunini
 
Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts, liikmed Kalev Kallo ja Imre Sooäär osalevad Prantsusmaal Pariisis Euroopa Julgeoleku- ja Kaitseassamblee Lääne-Euroopa Liidu Assamblee 58. täiskogu istungjärgul. Arutusel on Euroopa kaitseküsimused Lissaboni Leppe kontekstis.
 
17. – 18. juunini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma ja liige Sven Mikser osalevad Soomes Helsingis NATO PA Rose-Rothi julgeolekuseminaril „Põhja-Euroopa julgeoleku, majanduse ja keskkonna alased perspektiivid”.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside