Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest, sündmustest ja välislähetustest.

Riigikogu III istungjärgu 18. töönädal

14. – 17. juuni 2004

Esmaspäev, 14. juuni – kell 15 algaval istungil vastab peaminister Juhan Parts arupärimistele Riigikantselei ja EMORi vahel arvamusuuringute läbiviimiseks sõlmitud lepingu kohta, avaliku arvamuse uuringute aruannete ning Res Publica annetajate kohta, samuti arupärimisele Punaarmee erusõjaväelaste miitingute kohta Tallinnas ja Narvas 9. mail. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen vastab arupärimistele teede ehituse ja korrashoiu finantseerimise kohta, AS-i Tallinna Sadam tulude väidetava kärpimise kohta eelmise nõukogu poolt ning samuti arupärimisele tarkvara patenteerimise direktiivi kohta. Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Teisipäev, 15. juuni – kell 10 algaval istungil on päevakorraprojekti järgi kavas menetleda 25 eelnõu, millest 2 tuleb kolmandale, 14 teisele ja 9 esimesele lugemisele. Plaanis on ka Eesti Panga presidendi Vahur Krafti ettekanne Eesti Panga 2003. aasta aastaaruandest ning Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Andres Tringi ettekanne Finantsinspektsiooni 2003. aasta aastaaruandest. Esimese päevakorrapunktina on kavas Vabariigi Valitsuse algatatud elamuseaduse ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 121 muutmise seaduse eelnõu (313 SE) kolmas lugemine. Teisele lugemisele tuleb muu hulgas ka Vabariigi Valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse eelnõu (359 SE). Esimesel lugemisel on teiste hulgas plaanis menetleda ka Vabariigi Valitsuse algatatud välissuhtlemisseaduse eelnõu (365 SE).

Kolmapäev, 16. juuni – kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kultuuriminister Urmas Paet, regionaalminister Jaan Õunapuu ja minister Paul-Eerik Rummo. Juhul kui teisipäeval, 15. juunil kavas olnud vastavate eelnõude menetlusetapp lõpetatakse tuleb kolmapäevasel istungil arutusele 5 eelnõu. Neist 1 on kolmandal, 3 teisel ja 1 esimesel lugemisel.

Neljapäev, 17. juuni – juhul kui teisipäeval, 15. juunil kavas olnud vastavate eelnõude menetlusetapp lõpetatakse tuleb neljapäeval kell 10 algaval istungil arutusele 7 eelnõu. Neist 4 on kolmandal, 2 teisel ja 1 esimesel lugemisel. Esimese päevakorrapunktina on kavas kuulata Riigikohtu esimehe kt Tõnu Antoni ettekannet kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta.

Vt ka päevakorra projekti:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Esmaspäev, 14. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis – naiste ja meeste võrdse kohtlemise printsiibi rakendamine kaupade ja teenuste pakkumisel ning neile juurdepääsul direktiivi eelnõu arutamine. Kutsutud Eesti Kindlustusseltside Liidu esindaja Martin Rajasalu.

Keskkonnakomisjonis – kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE), konventsiooni tulevasest mitmepoolsest koostööst kalanduse valdkonnas Atlandi ookeani loodeosas denonsseerimise seaduse eelnõu (396 SE), naftareostusest põhjustatud kahju korral tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni ja naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokollidega ühinemise seaduse eelnõu (405 SE).

Kultuurikomisjonis – filmide ja muude audiovisuaalteoste kaastootmise ning levitamise toetamiseks asutatud Euroopa toetusfondi "Eurimages" osalise leppega ühinemise seaduse eelnõu (408 SE), autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE).

Maaelukomisjonis – maareformi seaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (362 SE).

Majanduskomisjonis – riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE).

Põhiseaduskomisjon – seisukoha andmine ELAK-ile EL Nõukogu direktiivi ”žNaiste ja meeste võrdse kohtlemise printsiibi rakendamine kaupade ja teenuste pakkumisel ning neile juurdepääsul” ( Proposal for a Council Directive implementing the principle of equal treatment between women and men in the access to and supply of goods and services ) eelnõu kohta.

Rahanduskomisjonis – Riigikogu põhiseaduskomisjoni algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse " Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused 2004" eelnõu (397 OE).

Sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (119 SE), sotsiaalhoolekande seaduse § 22 täiendamise seaduse (344 SE), õiguskantsleri ettekande "Riikliku pensionikindlustuse seaduse §43 lg 2 vastavusest põhiseaduse §-le 11" arutelu, riikliku pensionikindlustuse seaduse § 43 muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (352 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse § 43 lõike 1 muutmise seaduse eelnõu (380 SE).

Väliskomisjonis – Kohtumine Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikutega asukohaga Tallinnas. Kutsutud suursaadik Iisraeli Riigis Marina Kaljurand ning suursaadik Serbias ja Montenegros Mart Laanemäe. Muudatuste arutelu konsulaar- ja viisateenustes pärast 1. maid 2004. Kutsutud välisministeeriumi, rahandusministeeriumi, Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarenduskeskuse esindajad.

Õiguskomisjonis – seisukoht Riigikohtule Liiklusseaduse vastavusest põhiseadusele, täitemenetluse seadustiku eelnõu (143 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõu (208 SE).

Teisipäev, 15. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis – 17.-18. juunil toimuv EL ülemkogu. Kutsutud peaminister Juhan Parts.

Keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (390 SE), maapõueseaduse eelnõu (409 SE), saastetasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (375 SE).

Kultuurikomisjonis – Riigikontrolli koostatud eriraporti "Ülevaade üldhariduse probleemidest" arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – meditsiiniseadme seaduse eelnõu (336 SE).

Väliskomisjonis – Ümarlaud ”Kolmanda sektori kaasamine välispoliitika kujundamisel”. Kutsutud kuulamistel osalenud riigi ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad (L 241). Kell 16 algab ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga, arutusel Euroopa Liidu Ülemkogu 17.-18. juuni 2004. Kutsutud peaminister Juhan Parts.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (368 SE), päästeseaduse, hädaolukorraks valmisoleku seaduse, rakenduskõrgkooli seaduse, väärteomenetluse seadustiku, jahiseaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE), riigi õigusabi seaduse eelnõu (249 SE), kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu (335 SE), relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (398 SE).

Neljapäev, 17. juuni

Põhiseaduskomisjon – Riigikogu otsuse ”Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti tööhõive probleemide läbitöötamiseks” eelnõu (351 OE), Euroopa Parlamendi valimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (403 SE).

Sotsiaalkomisjonis – töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (384 SE).

Õiguskomisjonis – relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (398 SE).

Reede 18. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 21.-22. juunil toimuval ELi põllumajanduse- ja kalanduse nõukogu istungil. Kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo, keskkonnaminister Villu Reiljan (asendab keskkonnaministeeriumi asekantsler Allan Gromov). Eesti seisukohad 28.-29. juunil toimuval ELi keskkonnanõukogu istungil. Kutsutud keskkonnaminister Villu Reiljan (asendab keskkonnaministeeriumi asekantsler Allan Gromov). ELi asjade komisjoni seisukoht EL Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu osa- või aktsiakapitalil põhinevate äriühingute piiriüleste ühinemiste kohta. Kutsutud justiitsministeeriumi kantsler Priidu Pärna.

***

Laupäev, 12. juuni

Kell 10

Riigikogu aseesimees Toomas Savi avab Valga linna päevad.

Esmaspäev, 14. juuni

Kell 10

Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub lahkuva Ameerika Ühendriikide suursaadiku Hr Joseph M. DeThomas`ga (RK esimehe külalistetoas).

Kell 12

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb leinapäeva seisakul Linda kuju juures Toompea nõlval.

Kell 14

Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub lahkuva Tšehhi suursaadiku Hr Vladislav Labudek`ga (RK esimehe külalistetoas).

Teisipäev, 15. juuni

Kell 14

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Presidendi Akadeemilise Nõukogu koosviibimisel Kadrioru Lossis.

Neljapäev, 17. juuni

Kell 13

Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub uue Indoneesia suursaadiku Iris Indira Murti`ga (RK esimehe külalistetoas).

Laupäev, 19. juuni

Kell 14

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Balti Kaitsekolledži 5-aastapäeva üritustel Tartus.

***

13. – 18. juuni

Riigikogu Eesti – Aserbaidžaani parlamendirühma esimees Eldar Efendijev ja liikmed Silver Meikar ja Evelyn Sepp osalevad vastuvisiidil Aserbaidžaani Parlamendis Bakuus.

16. – 18. juuni

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Andres Kork osaleb Tšehhi Parlamendi korraldataval tervishoiualasel foorumil Prahas.

16. – 21. juuni

Riigikogu Eesti Armeenia parlamendirühma esimees Toivo Tootsen ja liige Tiit Tammsaar osalevad Armeenia Parlamendi korraldataval Parlamentidevahelisel Assambleel Jerevanis.

17.- 19. juuni

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Toomas Alatalu, Küllo Arjakas, Ants Pauls, Katrin Saks, Sven Sester, Vladimir Velman ja Aivar Õun osalevad BA teemakonverentsil ”Tööjõuturu poliitikast ja migratsioonist Euroopa Liidu kontekstis”. Konverents toimub Läti Vabariigis Liepajas.

19. – 22. juuni

Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu liige Ela Tomson osalevad Põhjamaade ja Läänemeremaade parlamendisaadikute ning Gröönimaa, Fääri saarte ja Ahvenamaa parlamendisaadikute kohtumisel Saksamaa Liitvabariigis Kielis.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside