Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 1. töönädal 14. – 17. jaanuarini

Esmaspäev, 14. jaanuar

Algab XI Riigikogu III istungjärk.

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastab siseminister Jüri Pihl Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Mai Treiali, Tarmo Männi, Ester Tuiksoo, Villu Reiljani ja Jaanus Marrandi arupärimisele jälitustegevuse kohta (nr 26). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Päevakorra leiab siit:

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 21. – 22. jaanuarini toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) põllumajandus-alased läbirääkimised, seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule “Kliimamuutustega kohanemine Euroopas – võimalused ELi meetmete võtmiseks“;

keskkonnakomisjonis – keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ülevaade 2008. aasta õigusloome tööplaanist ja aktuaalsetest keskkonnaküsimustest;

kultuurikomisjonis – kohtumine haridus- ja teadusminister Tõnis Lukasega, autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE);

majanduskomisjonis – Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa energiatarbijate õiguste harta” arutelu, elamuseaduse muutmise seaduse eelnõu (149 SE);

põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE), riigivapi seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE), nõukogu direktiivi eelnõu, millega kehtestatakse riiki sisenemise ja riigis viibimise tingimused kolmandate riikide kodanikele kõrgelt kvalifitseeritud tööks ning direktiivi eelnõu, milles käsitletakse kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise ühtset menetlust ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühiseid õigusi;

rahanduskomisjonis – Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE),  tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE);

sotsiaalkomisjonis – õiguskantsleri ettekanne „Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamise kohta vanemahüvitise seaduse alusel”, arutusel on ka Eesti Keskerakonna Seenioride Kogu läkitus;

õiguskomisjonis – pärimisseaduse eelnõu (56 SE), kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (169 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 komisjoni esimees Toomas Varek annab ülevaate auditiaruandest „Riigi järelevalve tervishoiuteenuste osutajate üle”;

Üritused:

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Toompea lossi lõunatiiva III korrusel Polina Ashihmina maalide näituse „Eesti maalilised vaated”. Näitusel olevad maalid on looduse mööduvatest seisunditest, läbielamistest ja emotsioonidest, mida tekitavad loodusjõud. Näha saab nii imelise Tallinna, värvika Toila, Otepää, Narva-Jõesuu ja teiste linnade süžeesid. Näitus jääb avatuks kuni 25. jaanuarini.

Teisipäev, 15. jaanuar

Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele 2 eelnõu: koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu (152 SE) ning riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (139 SE).

Komisjonides:

Keskkonnakomisjoniskell 14 algab ühisistung väliskomisjoniga (ruumis L 241), kliimapoliitika areng nii üleilmses kui ka Eesti kontekstis, käsitletakse muuhulgas nii Kyoto protokolli rakendusperioodi 2008-2012, kui ka 2007. aasta 3.- 14. detsembrini Indoneesias Balil toimunud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 13. konverentsi ja Kyoto protokolli osaliste 3. konverentsi tulemusi, kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi;

maaelukomisjonis – Tori hobuse aretusega seotud küsimused;

sotsiaalkomisjonis – eriaruanne Euroopa Liidu toetusraha kasutamisest Eestis aastatel 2004-2006;

väliskomisjonis – ühisistung keskkonnakomisjoniga;

õiguskomisjonis – päästeteenistuse seaduse eelnõu (164 SE), kutsutud päästeameti peadirektor Kalev Timberg;

Kohtumised:

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Moldova asevälisministri Valeriu Ostalepiga (ruum L 251).

Kell 14.10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eesti Loomakaitse seltsi juhatuse liikmetega.

Kolmapäev, 16. jaanuar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning regionaalminister Vallo Reimaa.

Kell 14 algaval istungil jätkatakse pärimisseaduse eelnõu (56 SE) teist lugemist, esimesele lugemisele tulevad riigipiiri seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE), koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse ning huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE), seadmete energiatõhususe seaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE) ning maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE).

Neljapäev, 17. jaanuar

Kell 10 algaval istungil on kolmandal lugemisel pärimisseaduse eelnõu (56 SE), juhul kui 16. jaan. selle teine lugemine lõpetatakse.

Reede, 18. jaanuar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 22. jaanuaril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu kohtumisel (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Ivari Padar, Eesti seisukohad 24. – 26. jaanuarini toimuval mitteametlikul justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Rein Lang, siseminister Jüri Pihl, seisukoha andmine EL nõukogu raamotsusele broneeringuinfo kasutamise kohta õiguskaitse eesmärkidel ning nõukogu raamotsuse eelnõule, millega muudetakse terrorismi vastu võitlemise raamotsust;

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma külastab Elva Gümnaasiumi.

*       *       *

Välislähetused:

14. jaanuarist – 3. veebruarini

Riigikogu liige Ott Lumi osaleb Ameerika Ühendriikides Euroopa noortele juhtidele suunatud majandus – ja sotsiaalpoliitika alases projektis.

14. jaanuarist – 4. aprillini

Riigikogu majanduskomisjoni liige Taavi Veskimägi osaleb Suurbritannias energiamajandust käsitlevas koolitusprogrammis, mille korraldab Suurbritannia valitsus.

16. – 17. jaanuarini

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ning põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp osalevad Leedus Vilniuses Lissaboni lepingu teemalisel ümarlaual, mille korraldavad Leedu välisministeeriumi, Euroopa Komisjoni esindus Leedus koostöös Leedu Seimiga. Arutusel on Lissaboni lepingu ratifitseerimise ja elluviimisega seotud küsimused, aga ka Euroopa Liidu tulevik üldisemalt.

17. – 21. jaanuarini

Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalev Kotkas ja liige Jaanus Marrandi (osalevad 17. – 20. jaan)ning Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Ester Tuiksoo (kuni 21. jaan.) osalevad Saksamaal Berliinis rahvusvahelisel põllumajandussaaduste, toiduainetetööstuse ja aianduse messil Grüne Woche (Roheline Nädal). Rohelise Nädala raames toimuvad samas ka koduloomade ja taimede mess Heimtier und Pflanzen, tervisemess Wellness Plus ning 19. jaanuaril 15. Ida-Lääne põllumajandusfoorum (Rahvusvahelises Kongressikeskuses).

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside