Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 11. töönädal 14. – 17. detsembrini 

Esmaspäev, 14. detsember
 
Kell 15 algaval täiskogu istungil vastab keskkonnaminister Jaanus Tamkivi arupärimisele Nasva küla uppumisohu kohta (nr 342). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Töönädala päevakord on internetis siin:
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK)kell 13.30: EL asjade komisjoni ettekande arutelu seoses peaministri ülevaatega valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel; Eesti seisukohad 17.-18. dets. toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
 
keskkonnakomisjonis –  ühisistung maaelukomisjoniga (ruumis L332) Euroopa Komisjoni roheline raamat „Ühise kalanduspoliitika reform“. Seejärel: piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni muudatuste ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (601 SE).
 
kultuurikomisjonis – arvamuse andmine ELAKile Eesti seisukohtade kohta Euroopa Komisjoni ettepanekule ” Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud ühises Läänemere teadus- ja arendusprogrammis (BONUS- 169)”. 
 
maaelukomisjonis – valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu “Ühise kalanduspoliitika reform” kohta, arvamuse andmine ELAKile; Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine.
 
majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE). 
 
põhiseaduskomisjonis – kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse eelnõu (369 SE); kohtute seaduse eelnõu algatamise arutelu; kokkuvõtete tegemine VI istungjärgu tööst.
 
rahanduskomisjonis – makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse eelnõu (610 SE); maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (636 SE); Eesti Vabariigi ja Serbia Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu ja selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (641 SE); Eesti Vabariigi ja Korea Vabariigi vahelise tulumaksudega topelt-maksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (638 SE).
 
riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung kaitseministeeriumisse. Kaitseeelarve vähendamise mõju sõjalise kaitse arengukava ja sõjalise kaitse tegevuskava täitmisele. Valitsusele esitatav sõjalise kaitse strateegilise kava eelnõu.
 
sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE); ravimiseaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (617 SE).
 
väliskomisjonis – ülevaade ja arutelu 26.-27. nov. toimunud Eesti, Läti, Leedu parlamentide väliskomisjonide kohtumisest Vilniuses; ülevaade ja arutelu 28. nov. kuni 5. dets. toimunud väliskomisjoni töövisiidist Hiina Rahvavabariiki; ülevaade välisministri kohtumistest ja visiitidest: 18.-19. nov. välisministri visiit Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse aladele, 1.-2. dets. OSCE välisministrite kohtumine Ateenas, 3.-4. dets. NATO välisministrite kohtumine Brüsselis. Arutelu Eesti välispoliitikat puudutavatel teemadel. Kutsutud välisminister Urmas Paet.
 
õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (640 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (642 SE).
 
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14: komisjonile laekunud märgukirja läbivaatamine; kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud valimisliitude valimiskampaania rahastamise aruannete läbivaatamise jätkamine; ülevaade MTÜ Korruptsioonivaba Eesti poolt korraldatud ümarlauast „Väärkäitumisest teavitajate kaitse Eestis – hetkeolukord ning tulevikuväljavaated“; erikomisjoni 2009. aasta tööaruande ja korruptsioonivastase seaduse kohaldamise ülevaate läbivaatamine.
 
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 17: komisjoni võimalike arengusuundade arutelu.
 
Kohtumised:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Portugali suursaadiku Maria de Fàtima de Pinaga.
 
Kell 12Ene Ergma kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Michael C. Poltiga.
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab nädala jooksul Tallinna sotsiaalmaju: esmaspäeval kesklinnas, teisipäeval Mustamäel ja neljapäeval Nõmmel. Teisipäeval võtab osa ka Szolnoki turu teemalisest nõupidamisest.
 
Teisipäev, 15. detsember
 
Kell 10 algaval istungil on ülevaade valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Ettekandjad on peaminister Andrus Ansip ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson. Kolmandale lugemisele tuleb välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE). Teisele lugemisele on kavandatud riigi kõrgemate ametiisikute ametipalkade seaduse eelnõu (369 SE). Esimesel lugemisel on neli eelnõu.
 
Komisjonides:
 
maaelukomisjonis – väljasõiduistung Lääne-Virumaal.
 
majanduskomisjoniskell 14: ühisistung koos riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoniga küberjulgeoleku teemal.
 
riigikaitsekomisjonis – kell 14: ühisistungkonverentsisaalis koos väliskomisjoni ja majanduskomisjoniga: küberjulgeolekualased arengud, sh riigisisene ja rahvusvaheline küberjulgeolek. Kutsutud kaitseministeeriumi, siseministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.
 
sotsiaalkomisjonis kell 13: Praxise analüüs “Eesti patsiendi minevikuvõidud ja tulevikuvõimalused”.
 
väliskomisjoniskell 14: ühisistung koos riigikaitsekomisjoni ja majanduskomisjoniga küberjulgeoleku teemal.
 
õiguskomisjoniskell 13.30: karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (438 SE).
 
Kohtumine:
 
Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Jaapani suursaadiku Hiroshi Maruyamaga.
 
Kolmapäev, 16. detsember
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning välisminister Urmas PaetKell 14 algaval istungil on kolmandale lugemisele kavandatud kaks eelnõu: riigi kõrgemate ametiisikute ametipalkade seaduse eelnõu (369 SE) ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku, kohtute seaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (583 SE). Teisel lugemisel on viis ja esimesel lugemisel kaks eelnõu.
 
Neljapäev, 17. detsember
 
Kell 10 algavale istungile on kavandatud kolmandaks lugemiseks neli eelnõu. Teiseks ja esimeseks lugemiseks üks eelnõu.
 
Pärast täiskogu istungi lõppu oodatakse Riigikogusse jõuluvana.
 
Reede, 18. detsember
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10: Eesti seisukohad 22. dets. toimuval keskkonna nõukogu kohtumisel; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni roheline raamat “Ühise kalanduspoliitika reform” (COM(2009) 163); seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni ettepanek „Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud ühises Läänemere teadus- ja arendusprogrammis (BONUS-169)” (COM(2009)610).
 
Üritus:
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb ettekandega teaduskonverentsil „Kreutzwaldi päevad”  Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus, Vanemuise 42.
 
*      *      *
 
Välislähetused:
 
10. – 18. detsembrini
 
Riigikogu liige Toomas Trapido osaleb Taanis Kopenhaagenis rahvusvahelisel kliimakonverentsil.
 
13. – 17. detsember
 
Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Pariisis ENPA Büroo, poliitikakomitee ja monitooringukomitee istungitel.
 
14. – 16. detsembrini
 
Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Silver Meikar osaleb Pariisis ENPA poliitikakomitee töös.
 
14. – 18. detsember
 
Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Strasbourgis ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) 50. plenaaristungil.
 
14. – 18. detsembrini
 
Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Mart Jüssi ja väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee osalevad valitsusdelegatsiooni koosseisus Kopenhaagenis toimuval ÜRO kliimamuutuste konverentsil.
 
16. detsember
 
Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma esineb Genfi Relvajõudude Demokraatliku Kontrolli Keskuse (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, DCAF) korraldataval parlamentaarse järelevalve tugevdamise seminaril Moldovas. Mati Raidma ettekande teemaks on riigikaitse ja julgeolekusektori parlamentaarse järelevalve kogemused Eestis. Genfi Relvajõudude Demokraatliku Kontrolli Keskus on üks maailma juhtivaid institutsioone julgeolekusektori reformi ja valitsemise valdkonnas.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside