Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 5. töönädal 13. – 16. veebruarini

Esmaspäev, 13. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 5. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele siseminister Ken-Marti Vaher, keskkonnaminister Keit Pentus ja välisminister Urmas Paet. Arupärimised käsitlevad vastavalt vägivaldsete surmade arvu järsku kasvu (nr 87), Eesti keskkonna jätkusuutlikkust (nr 103) ning võltsimisvastast kaubanduslepingut (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA), (nr 109). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 14. veebruaril toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil (energia); Eesti seisukohad 17. veebruaril toimuval EL tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitsenõukogu (EPSCO) istungil, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) kehtestamise kohta;

keskkonnakomisjonis – 20 aastat jätkusuutliku arengu mõtestamist ja lahenduste otsinguid, säästva arengu komisjoni esimehe Kaja Petersoni ettekanne;

kultuurikomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm „Erasmus kõigi jaoks“, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi ning SA Archimedes esindajad; õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (13 SE);

maaelukomisjonis – toiduohutuse ja -järelevalve küsimused;

majanduskomisjonis – raamatupidamise seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (147 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatuste osas, mis käsitlevad raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse osas, mis käsitlevad üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamist;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem EUROSUR; arvamus nõukogu määruse kohta, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 programm „Kodanike Euroopa”; arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõule tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta;

rahanduskomisjonis – ülevaade Kreeka toetusprogrammist; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (150 SE); arvamus Eesti seisukohtade osas riskikapitali- ja sotsiaalettevõtlusfondi määruste eelnõude kohta;

riigikaitsekomisjonis – Venemaa riigikaitse reformimine, kutsutud Balti Venemaa Uurimise Keskuse direktor Vladimir Juškin;

sotsiaalkomisjonis – uue töövõimetuskindlustuse süsteemi tutvustus, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur;

õiguskomisjonis – “Kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2018” 2011. aasta täitmise aruanne, kutsutud justiitsminister Kristen Michal; kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi, TALO, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Tööandjate Keskliidu esindajad ning Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) esimees Harri Taliga;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 komisjoni 2012. aasta I poolaasta töökava projekt;

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 Riigikontrolli auditiaruanne „Riigi tegevus tippspordi toetamisel“, kutsutud kultuuriministeeriumi asekantsler Tõnu Seil, Eesti Kultuurkapitali juhataja Raul Altmäe, Eesti Olümpiakomitee esindajad, hasartmängumaksu nõukogu ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333); Ülekanne internetis: https://www.riigikogu.ee/?rep_id=22069

Üritused:

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Männi Lasteaia kollektiiviga seoses lasteaia 45. aastapäevaga.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Enn Soosaare 75. sünniaastapäevale pühendatud koosviibimisel ja kogumiku “Enn Soosaar. Esseed ja artiklid” esitlusel.

Kell 16Laine Randjärv osaleb spordi toetusrühma koosolekul.

Teisipäev, 14. veebruar

„Kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2018“ 2011. aasta täitmise aruanne. Ettekandega esineb justiitsminister Kristen Michal.

Esimene lugemine: avalduse “Tunnustuse avaldamine Eesti kodanikele” eelnõu (179 AE).

Komisjonides:

maaelukomisjonis – teenuste kättesaadavus maapiirkondades;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; võltsimisvastase kaubanduslepingu (ACTA) juriidilise olemuse ja mõjude arutelu, kutsutud justiitsministeeriumi, välisministeeriumi ning õiguskantsleri esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 14 käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE); investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (152 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 14 kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE), kutsutud kaitseminister Mart Laar; kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE); kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE); ülevaade riigikaitsekomisjoni visiidist Afganistani;  

sotsiaalkomisjonis – kell 13 töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (171 SE), kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur, Ametiühingute Keskliidu, Tööandjate Keskliidu, TALO ja Töötukassa esindajad;

väliskomisjonis kell 13 arutelu poliitilistest arengutest Soomes pärast 5. veebruaril 2012 toimunud presidendivalimisi, kutsutud Eesti suursaadik Soome Vabariigis Mart Tarmak; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena täiskogus 21. veebruaril 2012 –valitsuse ettekanne, kutsutud välisminister Urmas Paet; ettepanek otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmiseks; Eesti välisesinduste võrgustik – väliskomisjoni arvamuse kujundamine;

õiguskomisjonis – kell 12 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR); karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (140 SE);

Üritused:

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kivimäe Põhikooli õpilastega.

Kolmapäev, 15. veebruar

Kell 13 – infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peamnister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ning välisminister Urmas Paet.

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seaduse eelnõu (86 SE) ning autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (137 SE).

Teine lugemine – 4 eelnõu: kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8. lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (138 SE), Eesti Vabariigi ja Araabia Ühendemiraatide vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (154 SE), Euroopa Liidu Nõukogu konventsiooni keskse tollivormistuse kohta seoses traditsiooniliste omavahendite ELi eelarve kasutusse andmisel endale jäetavate siseriiklike sissenõudmiskulude määramisega ratifitseerimise seaduse eelnõu (131 SE) ning otsuse “Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine” eelnõu (130 OE).

Esimene lugemine: teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE).

Üritused:

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb ettekandepäeval “Lavastaja, lugeja, näitleja Nüganen (50)” ja raamatu “Elmo Nüganen. Esimene vaatus” esitlusel.

Neljapäev, 16. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 2 eelnõu: rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse § 8 muutmise seaduse eelnõu (141 SE) ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (150 SE).

Komisjonides:

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 9 Riigikontrolli auditiaruande „Teehooldetööd ja järelevalve nende üle“ tutvustamine (ruum L 263);

väliskomisjonis – kell 13 väliskomisjoni Aasia-strateegia kuulamised: ülevaade Riigikantselei strateegiabüroo tegevusest, kutsutud Riigikantselei strateegiabüroo strateegiadirektor Keit Kasemets; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena täiskogus 21. veebruaril 2012 – väliskomisjoni ettekande teesid; Eesti välisesinduste võrgustik – väliskomisjoni arvamuse kujundamine;

Kohtumised ja üritused:

Kell 11 – Riigikogu väliskomisjon kohtub Ukraina parlamendi Eesti sõprusrühma delegatsiooniga (ruum L 251).

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Võimlemisliidu juhatuse koosolekul.

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ukraina parlamendi Eesti sõprusrühma delegatsiooniga.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Lepatriinu Lasteaia kollektiiviga seoses lasteaia 35. aastapäevaga.

Reede, 17. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 20. – 21. veebruarini toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; Eesti seisukohad 20. veebruaril toimuval eurogrupi kohtumisel ja 21. veebruaril toimuval majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime programm (2014–2020); seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm „Erasmus kõigi jaoks”; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 programm „Kodanike Euroopa”; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõudele, mis reguleerivad müraga seotud käitamispiiranguid ja korda liidu lennuväljadel, Euroopa Liidu lennujaamade teenindusaegade jaotamist  ning õhusõidukite maapealset teenindust liidu lennujaamades;

Pühapäev, 19. veebruar

Kell 12 ja kell 14 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb 41. Tartu maratoni autasustamistseremooniatel.

*

Välislähetused:

11. – 13. veebruarini

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ning liikmed Sven Mikser ja Mati Raidma osalevad Belgias Brüsselis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee, majandusjulgeolekukomitee, poliitikakomitee ning teadus- ja tehnoloogiakomitee ühisistungil.

14. – 15. veebruarini

Riigikogu esimees Ene Ergma on Suurbritannias Cambridge’is, kus ta esineb ettekandega Cambridge’i Ülikooli Teadusühingus.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside