Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 5. töönädal

 

13. – 16. veebruar

Esmaspäev, 13.veebruar

Kell 15 algaval istungil vastab peaminister Andrus Ansip arupärimistele inimkaubanduse (nr 185) ja haldusreformiga seotud dokumentide kohta (nr 187). Õiguskantsler Allar Jõks vastab arupärimisele Riigikogu juhatuse otsuse kohta lükata tagasi Riigikogu Kantselei haldusdirektori kandidatuur (nr 188). Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, kus Riigikogu liikmed saavad esineda vabalt valitud teemadel.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta; kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja.

Keskkonnakomisjonis – teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitleva Rotterdami konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (796 SE); maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (824 SE); metsaseaduse eelnõu (833 SE). Samuti arutusel Euroopa Komisjoni 2006. aasta õigusloome kava.

Kultuurikomisjonis – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE).

Maaelukomisjonis – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse “Piiritusjookide määratlemine, kirjeldamine, esitlemine ja märgistamine” eelnõu.

Majanduskomisjonis – Euroopa Komisjoni teatise, mis käsitleb Euroopa Liidu säästva arengu strateegia läbivaatamist, eelnõu arutelu; riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (829 SE); okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (803 SE).

Rahanduskomisjonis – Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 720 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Vabariigi Presidendi kui riigikaitse kõrgeima juhi töö- ja eluruumides toimunud intsidentide alusel algatatud juurdluse tulemused; kutsutud siseministeeriumi esindajad. Eesti Eruohvitseride Kogu ettepanekud kaitseväeteenistuse seaduse muutmiseks.

Sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb uudseid ravimeid ning direktiivi nr 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmist.

Väliskomisjonis – ülevaade Euroopa Liidu finantsperspektiivi 2007-2013 välisabi instrumentide määruste eelnõude hetkeseisust (naabrus- ja partnerlusinstrument; liitumiseelse abi instrument; arengu- ja majanduskoostöö instrument; stabiilsusinstrument); kutsutud välisministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad, samuti Riigikogu esindaja Brüsselis. Riigikogu avaldus olukorra kohta Valgevenes – eelnõu ettevalmistamine. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi liikme Tunne Kelami ettepaneku kohta küüditamisohvritele mälestustahvli paigaldamiseks Euroopa Parlamendi hoonesse Strasbourgis.

Õiguskomisjonis – Schengeni ruumiga liitumise temaatika arutelu.

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi lõunatiivas (III korrusel) Aare Hindremäe fotonäituse „Prohvet Maltsveti jälgedes”, mis tutvustab Krimmi eestlaste elu tänapäeval. Kell 18 kohtub Ergma Leedu suursaadiku Antanas Vinkusega.

Teisipäev, 14. veebruar

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 7 eelnõu, millest kaks tuleb esimesele ja viis teisele lugemisele. Esimese päevakorrapunktina jätkatakse neljapäevasel istungil pooleli jäänud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (15 SE) teist lugemist.

Komisjonides:

Maaelukomisjonis – projekti “Talupidajate asendusteenistuse väljatöötamine ja rakendamine 2005–2008” tutvustus.

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse.

Põhiseaduskomisjonis – komisjoni esimees Urmas Reinsalu ja aseesimees Evelyn Sepp viibivad Riigikohtu üldkogu istungil Tartus.

Rahanduskomisjonis – arutusel tubakatoodetele miinimumaktsiiside rakendamine ja enne aktsiisitõusu üleliigsete laovarude kogumist piiravate reeglite kehtestamine.

Sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1408/71, mis käsitleb ühenduse piires sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamist.

Väliskomisjonis – ülevaade Hongkongis toimunud Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO 6. ministrite konverentsi tulemustest ja edasistest arengutest; kutsutud välisministeeriumi esindajad. Ülevaade Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni tegevusest. Kutsutud IPU Eesti rühma president Raivo Järvi. Ettepanek Riigikogu avalduse tegemiseks olukorra kohta Valgevenes – eelnõu arutelu jätkamine.

Õiguskomisjonis – päästeseaduse, lõhkematerjaliseaduse ning töö-ja puhkeaja seaduse muutmise seaduse eelnõu (722 SE); arvamuse andmine EL asjade komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb lepingulistele võlasuhetele kohaldatavat õigust.

Kolmapäev, 15. veebruar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, kultuuriminister Raivo Palmaru ja rahandusminister Aivar Sõerd. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 8 eelnõu, millest üks tuleb kolmandale, kolm teisele ja neli esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (749 SE). Teisele lugemisele tuleb regionaalministri pädevust täpsustav, Eestimaa Rahvaliidu, Eesti Keskerakonna ja Eesti Reformierakonna fraktsioonide algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (748 SE).

Üritused:

Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Itaalia suursaadiku Fabrizio Piaggesi`ga.

Neljapäev, 16. veebruar

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kultuurikomisjoni algatatud Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) kolmandat lugemist.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (804 SE); spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (832 SE).

Põhiseaduskomisjonis – ELAK`le arvamuse andmise EL Nõukogu otsuse eelnõule, millega volitatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametit tegutsema Euroopa Liidu lepingu VI jaotises viidatud aladel, arutelu. Arvamuse andmine Riigikohtule EV põhiseaduse § 111 koostoimes EV põhiseaduse täiendamise seaduse ja EL õigusega tõlgendamise asjus. Arutelu põhiseaduse täiendava analüüsi vajadusest tulenevalt Euroopa põhiseaduse lepingu riigiõigusliku analüüsi töörühma tehtud ettepanekutest.

Õiguskomisjonis – väljasõiduistung Pedasele, arutusel pärimisseaduse uus redaktsioon.

Üritused:

Kell 15 – Riigikogu esimehe Ene Ergma algatusel toimub ümarlaud teemal „Naised ja poliitika” ( ruumis 262).

Reede, 17. veebruar

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise ja märgistamise kohta; Eesti seisukohad 20.-21. veebruaril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel; kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb lepinguvälistele kohustustele kohaldatavat õigust (Rooma II); kutsutud justiitsministeeriumi esindaja. Eesti seisukohad 20.-21. veebruaril toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel; kutsutud justiitsminister Rein Lang ja siseminister Kalle Laanet. Eesti seisukohad 23. veebruaril toimuval hariduse, noorsoo ja kultuurinõukogu kohtumisel; kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Üritused

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Tuneesia suursaadiku Chebaane Bechir`iga (RK esimehe külaliste toas) Kell 15  osaleb Ergma Kumu Kunstimuuseumi avamisel (Weizenbergi 34/Valge 1).

Laupäev, 18. veebruar

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma tervitab Vene Kultuurikeskuse suures saalis erinevate rahvuste kultuuriseltside ja -ühenduste foorumist osavõtjaid läheneva Vabariigi aastapäeva puhul.

***

Välislähetused:

18. – 21. veebruar

Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser ja liikmed Tiit Matsulevitš ja Margus Hanson osalevad Brüsselis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee, majanduse ja julgeolekukomitee ning poliitikakomitee töös.

18. – 22. veebruar

Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Maret Maripuu ja liige Olav Aarna osalevad Viinis Lääne-Euroopa Liidu Assamblee kaitsekomitee istungitel ja kohtumistel Euroopa Liidu eesistujariigi valitsuse ja parlamendi esindajatega.

21. – 24. veebruar

Riigikogu liige Margus Hanson osaleb Pariisis OECD ja majanduse ning julgeolekukomitee ühisistungil ja OECD seminaril .

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside