Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade Riigikogu IV istungjärgu 1. töönädala istungitest, kohtumistest ja välislähetustest.

Riigikogu täiskogu IV istungjärgu 1. töönädal

13.-16. september 2004

Esmaspäev, 13. september

Kell 15 avatakse pidulikult X Riigikogu IV istungjärk. Kõnega esinevad Riigikogu esimees Ene Ergma ja Vabariigi President Arnold Rüütel. Ametivande annavad uued Riigikogu asendusliikmed ja Riigikohtu esimees Märt Rask. Seoses Toomas Savi Riigikogu aseesimehe volituste lõppemisega 2. juulil astub Riigikogu juhatusest tagasi ka aseesimees Peeter Kreitzberg. Vastavalt Riigikogu kodukorra seadusele toimub avaistungil uute aseesimeeste erakorraline valimine. Õigus üles seada aseesimehe kandidaati on igal Riigikogu liikmel. Salajane hääletamine toimub hääletamissedeli täitmise teel. Esimeseks Riigikogu aseesimeheks saab enim hääli saanud ja teiseks aseesimeheks häältearvult teine kandidaat.

Pärast aseesimeeste valimist on kavas vastamine 9 arupärimisele. Peaminister Juhan Parts vastab arupärimisele võimalike seaduserikkumiste kohta seoses kütuseaktsiisist kogutavate vahendite jaotamisega läbi riigieelarve (nr 70), samuti arupärimisele riigieelarvega Vabariigi Valitsusele pandud kohustuste täitmise kohta (nr 75) ning arupärimisele Niguliste kiriku tagastamise kohta Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule (nr 85). Justiitsminister Ken-Marti Vaher vastab arupärimisele okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadusega ettenähtud soodustuste tegeliku rakendamise kohta (nr 71). Sotsiaalminister Marko Pomerants vastab arupärimisele Eesti Haigekassa nõukogu 16. aprillil toimunud koosoleku kvoorumi ja otsuste kohta (nr 74). Rahandusminister Taavi Veskimägi vastab arupärimistele riigi rahaliste kohustuste täitmise kohta Tallinna ja teiste kohalike omavalitsuste ees (nr 68), arupärimisele välisabivahendite kasutamise kohta (nr 78) ja arupärimisele sadamatasude tõstmise kohta (nr 79).

Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimistega saab lähemalt tutvuda:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Riigikogu täiskogu päevakorra projekti saab vaadata:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE).

Kultuurikomisjonis – loovisikute ja loomeliitude seaduse eelnõu (412 SE), Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine seaduseelnõude algatamiseks Vabariigi Valitsusele" eelnõu (424 SE), autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE), kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (378 SE).

Majanduskomisjonis – kaubanduslikku meresõitu teostavate laevade miinimumnõuete konventsiooni ja selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (418 SE).

Põhiseaduskomisjonis – rahvahääletuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (389 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE), Eesti lipu seaduse eelnõu algatamise arutelu.

Rahanduskomisjonis – krediidiasutuste seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu ( 414 SE ), E-raha asutuste seaduse eelnõu (415 SE), tulumaksuseaduse §49 muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (358 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Austraalia Eesti Sõjaveteranide Liidu pöördumine, Narva Eesti seltside ja EELK Narva koguduste pöördumine, rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE).

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse § 22 täiendamise seaduse eelnõu (344 SE), meditsiiniseadme seaduse eelnõu (336 SE).

Õiguskomisjonis – tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõu (208 SE), täitemenetluse seadustiku eelnõu (143 SE).

Üritused:

Kell 12 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Costa Rica asevälisministri Marco Vinicio Vargas ´ega (L 252) .

Kell 13 – väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni kohtumine Uus-Meremaa välisministri Philip Goff`iga.

Kell 14.30 – Toompea lossi Riigikogu esimeeste galeriis avatakse Toomas Savi portreemaal.

Teisipäev, 14. september

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 5 eelnõu, millest 1 tuleb teisele ja 4 esimesele lugemisele. Teisel lugemisel on kavas arutada põhiseaduskomisjoni algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE). Esimesele lugemisele tuleb muu hulgas Euroopa Liidu asjade komisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (433 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (372 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § -de 32¹ ja 51 muutmise seaduse eelnõu (388 SE).

Maaelukomisjonis – maareformi seaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (362 SE).

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE), Riigikogu otsuse ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Riigikogu otsuse ”NSV Liidu välismajanduspangas külmutatud Eesti pankade kontod” täitmise uurimiseks” eelnõu (427 OE), Riigikogu otsuse ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine riigi viljareservi kadumise uurimiseks” eelnõu (314 OE).

Sotsiaalkomisjonis – meditsiiniseadme seaduse eelnõu (336 SE), Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) tööstuse ja kaubanduse tööinspektsiooni konventsiooni ( NR 81) ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põllumajanduse tööinspektsiooni konventsiooni (NR 129 ) ratifitseerimise seaduse eelnõu (394 SE).

Õiguskomisjonis – seisukoht Riigikohtule liiklusseaduse vastavusest põhiseadusele.

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu hoone vestibüülis avatakse rändnäitus "Riigikogu ajas", näituse kujundaja on Peeter Laurits.

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Itaalia parlamendiajakirjaniku Carlo Cantiniga.

Kell 15.15 – Riigikogu ELAK komisjoni esimees Rein Lang kohtub Rumeenia eurointegratsiooniministri Alexandru Farcase ja teda saatva delegatsiooniga.

Eestisse saabub kolmepäevasele visiidile Tšehhi Parlamendi delegatsioon eesotsas parlamendi esimehe Lubomír Zaorálek`iga.

Kolmapäev, 15. september

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad välisminister Kristiina Ojuland, keskkonnaminister Villu Reiljan ja minister Paul-Eerik Rummo. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 9 eelnõu, millest 4 tuleb teisele ja 5 esimesele lugemisele. Teisele lugemisele tuleb muu hulgas Vabariigi Valitsuse algatatud korruptsioonivastase seaduse ja palgaseaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE), samuti täitemenetluse seadustiku eelnõu (143 SE). Esimesele lugemisele tuleb Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE), samuti kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (378 SE).

Üritused:

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Tšehhi Parlamendi esimehe Lubomír Zaorálek`iga. Tšehhi delegatsiooni päevakava jätkub puude istutamise tseremooniaga Euroopa Pargis, edasi suundutakse kohtumisele peaministri Juhan Partsiga. Kell 12 on plaanis kohtumine Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni liikmetega. Aset leiab ka kohtumine välisministri Kristiina Ojulandiga. Õhtul jätkub delegatsiooni visiit Saaremaal.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi galeriis maalikunstnik Tiiu Pallo-Vaigu näituse ”Osalus”.

Kell 15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub USA välisministeeriumi Eesti lauaülema Mark Evans´iga (L 253).

Neljapäev, 16. september

kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 4 eelnõu, millest 2 tuleb teisele ja 2 esimesele lugemisele. Teisel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE).

Komisjonides:

Majanduskomisjonis – riigivara tasuta võõrandamise küsimused, teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõu (374 SE), elektroonilise side seaduse¹ eelnõu (404 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) tööstuse ja kaubanduse tööinspektsiooni konventsiooni ( NR 81) ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põllumajanduse tööinspektsiooni konvetsiooni (NR 129 ) ratifitseerimise seaduse eelnõu (394 SE).

Üritused:

Jätkub Tšehhi parlamendi delegatsiooni visiit Eestis, külalised kohtuvad Saaremaa omavalitsuse esindajate ja ettevõtjatega.

Reede, 17. september

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – 30. septembril toimuv EL`i mitteformaalne sise- ja justiitsküsimuste nõukogu kohtumise arutelu, kutsutud justiitsminister Ken-Marti Vaher. 24. septembril toimuv ELi konkurentsivõime nõukogu kohtumine, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip. Ülevaade 10.-11. septembril toimunud mitteametlikust ECOFINist, kutsutud rahandusminister Taavi Veskimägi. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv arvutialaste leiutiste patenteerimise kohta: ettepanek muuta Eesti positsiooni. Ettekandja Silver Meikar, kutsutud Patendiameti peadirektor Matti Päts, 21.-22. septembril Euroopa Parlamendis toimuv arutelu Tampere protsessi tuleviku kohta.

Väliskomisjonis – Riigikogu avalduse "Ukraina rahva vastu aastail 1932-1933 toimepandud genotsiidi kohta" eelnõu (420 SE).

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb konverentsil "Otto Tief ja 1944 aasta vahevalitsus" (Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskuses)

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eestimaa Põllumajandustootjate Keskliidu poolt korraldataval konverentsil "140 päeva Euroopa Liidus" (Paide kultuurikeskuses)

Laupäev, 18. september

Üritused:

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Brookingsi Instituudi presidendi Strobe Talbott´iga.

***

Välislähetused:

11. – 24. september

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Rein Randver osaleb Saksamaal Garmisch- Partenkirchenis George C. Marshalli Keskuse korraldataval kõrgemate ametnike seminaril ”Transatlantilised suhted ja julgeolekukoostöö väljakutsed”.

12.- 18. september

Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb 12.-15. septembrini Armeenia Vabariigis ja 15.- 18. septembrini Gruusia Vabariigis NATO Parlamentaarse Assamblee poliitikakomitee ning tsiviiljulgeolekukomitee allkomiteede töös.

13.- 15. september

Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb Pariisis ENPA poliitikakomitee töös. Päevakorras on demokraatia arengu ja totalitarismi küsimused.

14.- 16. september

Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb Pariisis toimuval ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelvalve komitee töös.

14.- 17. september

Riigikogu Parlamentidevahelise Liidu Eesti rühma president Signe Kivi ja asepresident Enn Eesmaa osalevad Helsingis ning Lõuna- ja Põhja- Savos toimuval IPU Soome-Ugri rühmade nõupidamisel.

15.- 17. september

Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Sergei Ivanov osaleb Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee töös

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside