Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 1. töönädal 13. – 16. septembrini

Esmaspäev, 13. september

Algab XI Riigikogu VIII istungjärk.
 
Kell 15 algab VIII istungjärgu avaistung. Kõnega esinevad Riigikogu esimees Ene Ergma ja Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves. Pärast pidulikku osa jätkatakse istungi rakendamisega, kus kinnitatakse 1. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele regionaalminister Siim Valmar Kiisler, justiitsminister Rein Lang, rahandusminister Jürgen Ligi ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised käsitlevad vastavalt kohalike teede olukorda (nr 499), naistevastast vägivalda (nr 461), erateede kasutamise võimalikkust (nr 491), maksu- ja tolliameti tööd (nr 448), Rõngu kooli renoveerimist (nr 457), euro infokampaaniat (nr 460), Eesti Energia reklaamikampaaniat (nr 446), parvlaevaliiklust Rohuküla-Heltermaa liinil (nr 447), Eesti Energia Jordaania projekti (458 SE) ning EASi toetuste maksmist (nr 459).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13 Eesti seisukohad 19. – 21. septembrini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu põllumajanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder; ühisistung väliskomisjoniga: Eesti seisukohad 16. septembril toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, kutsutud peaminister Andrus Ansip (Riigikogu konverentsisaalis); Eesti seisukohad 15. – 16. septembrini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu transpordiministrite kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts;
keskkonnakomisjonis – keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (750 SE); Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu liikmete nimetamine; ühisistungi korraldamine seoses Läänemaa kuuga Riigikogus;
kultuurikomisjonis – kohtumine haridus- ja teadusministri Tõnis Lukasega; ülikooliseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (784 SE);
maaelukomisjonis – söödaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (777 SE);   
põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri ettepanek nr 11 avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiskohustuse ja talumiskohustuse eest makstava tasu põhiseaduspärasuse kohta, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (793 SE), kutsutud siseminister Marko Pomerants; arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõule kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta; arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõule kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta ettevõtjasisese üleviimise korral;
rahanduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE); riigieelarve seaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (790 SE); kohalike maksude muutmise seaduse eelnõu (774 SE);
sotsiaalkomisjonis – meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (791 SE); raport pikapäevarühma ja kooli riikliku õppekava väliste või sellega seotud tegevuste korraldusest;
väliskomisjonis – ülevaade Eesti tegevusest 20. septembril 2010 algaval ÜRO 65. peaassambleel;
õiguskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Hiina Rahvavabariigi vahelise lepingu vastastikusest õigusabist kriminaalasjades ratifitseerimise seaduse eelnõu (792 SE); õiguskantsleri ettepanek nr. 11 avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja rajatiste talumiskohustuse ja talumiskohustuse eest makstava tasu põhiseaduspärasuse kohta, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; ühisistungi korraldamine seoses Läänemaa kuuga Riigikogus;
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 kokkuvõte majanduslike huvide deklaratsioonide arvandmete esitamisest teiste deklaratsioonihoidjate poolt; laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud Eestimaa Rahvaliidu valimise kampaania rahastamise täiendav aruanne ning Isamaa ja Res Publica Liidu Euroopa Parlamendi valimise kampaania rahastamise täiendav aruanne;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 kohtumine riigikontrolör Mihkel Oviiriga (ruum L-333);
 
Üritused:
 
Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Serbia presidendi Boris Tadići auks korraldataval Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese vastuvõtul Eesti Panga Iseseisvussaalis (Estonia pst 13).
 
Teisipäev, 14. september
 
Kell 10 algaval täiskogu istungiltuleb teisele lugemisele söödaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (777 SE).
 
Komisjonides:
 
majanduskomisjoniskell 14 arutusel on täiskogu istungi päevakorda kavandatud ettekanne Arengufondi tegevusest (ruum L 333);
põhiseaduskomisjonis – kell 13.15 riiklikult tähtsa küsimuse riigi ja kohalike omavalitsuste partnerlusest arutelu ettevalmistamine, kutsutud Tartu Ülikooli õigusteooria erakorraline professor Eerik-Juhan Truuväli, Tallinna Tehnikaülikooli kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika õppetooli professor Sulev Mäeltsemees, Tallinna Ülikooli avaliku poliitika professor Georg Sootla, Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi direktor Leif Kalev, Tallinna Ülikooli õiguse ja valitsemiskorralduse lektor Sulev Lääne, Eesti Linnade Liidu esimees Taavi Aas, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees Jüri Landberg, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri ja Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast;
rahanduskomisjoniskell 14 alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (779 SE); plastkotiaktsiisi seaduse eelnõu (722 SE);
riigikaitsekomisjoniskell 14 väljasõiduistung koos väliskomisjoniga Kaitseväe peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;
sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (758 SE); raport pikapäevarühma ja kooli riikliku õppekava väliste või sellega seotud tegevuste korraldusest;
õiguskomisjonis – võlaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (761 SE); äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (733 SE);
 
Üritused:
 
 
 
Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestisse visiidile saabuva Serbia presidendi Boris Tadićiga.
 
Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse istungil (Akadeemia maja, Kohtu 6).
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja Lääne maavanem Neeme Suur avavad Riigikogu hoone vestibüülis Läänemaa kuu Riigikogus. Kohaletulnud saavad vaadata Tõnis Padu fotonäitust “Läänemaa 20. sajandi arhitektuur”. Esinevad  Vormsi ja Noarootsi folkloorirühmad. Toompea lossi III korrusel eksponeeritakse Edgar Valteri illustratsioone Sten Roosi muinasjuturaamatule.
21. septembril avatakse Riigikogu hoone II korrusel väljapanek Haapsalu sallidest .
Septembri jooksul on kavas Läänemaa esindajate kohtumised Riigikogu komisjonides: rahanduskomisjonis on arutusel kohalike omavalitsuste rahastamine, maaelukomisjonis käsitletakse regionaalpoliitilisi küsimusi, majanduskomisjonis transpordi infrastruktuuri arengut, õiguskomisjonis isiklikku kasutusõigust ja maa ajutist valitsemist, samuti toimuvad kohtumised kultuuri- ja keskkonnakomisjoniga.
4. oktoobrile on planeeritud Riigikogu esindajate ringsõit Läänemaal.
 
Kolmapäev, 15. september
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas peaministri ülesannetes, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning välisminister Urmas Paet.
Kell 14 algaval istungil on kolmandale lugemisele kavandatud söödaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (777 SE), jätkatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE) teist lugemist.
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad Ämari Lennubaasi pidulikul avatseremoonial.
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Moskva Patriarhaadi välissuhete osakonna juhi metropoliit Illarioniga.
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Toompea lossi kunstisaalis Eve Kase installatsiooni “ Mida inimesed tahavad II”. Eve Kask on ületanud võimu-vaimu vahelise barjääri projektiga, mis kaasab riigikogulaste meeskonna ning sunnib Riigikogu 101 liiget ennast paljastama. Kõik peavad täitma soovisedeli ja üles kirjutama oma salaunistusi. Iga konkreetne silmade portree ühildub tekstiga. Seda, kas riigikogulastes on ülekaalus poliitik või unistaja, saame teada näitust külastades.
 
Neljapäev, 16. september
 
Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE). Eesti Arengufondi juhatuse esimees Ott Pärna annab ülevaate Eesti Arengufondi tegevuse aruandest.
 
põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse ja Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang, riigikohtunik Jüri Põld, õiguskantsler Indrek Teder, Tartu Ülikooli õigusteooria erakorraline professor Eerik-Juhan Truuväli, Vabariigi Valimiskomisjoni esindaja ja teised eksperdid; Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (776 SE);
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 9.15 – väliskomisjoni liikmed osalevad kaitseministeeriumi ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse korraldataval kaitsepoliitikat ja julgeolekut käsitleval konverentsil (The Annual Baltic Conference on Defence (ABCD)) http://abcd.icds.ee;
 
Kell 10 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus avab Rahvusraamatukogus VI infopoliitika foorumi.

 

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Iiri suursaadikuga Eestis Peter McIvor’iga.
 
Reede, 17. september
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed osalevad välisministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ministeeriumi, Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse korraldataval konverentsil “Läänemere strateegia ja siseturg (Baltic Sea Strategy and the Internal Market)”.
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus osaleb AIESEC Eesti korraldatavas Noorte Juhtimiskonverentsi paneeldiskussioonis Tallinnas Rävala Ärikeskuses.

 

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni ja majanduskomisjoni liikmed kohtuvad Euroopa Komisjoni siseturu ja teenuste voliniku Michel Barnier’ga.
 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
12. – 15. septembrini
 
Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb Prantsusmaal Marseilles Prantsuse kaitsepoliitika konverentsil.
 
13. – 17. septembrini
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige, ENPA keskkonnakomitee esimees Aleksei Lotman osaleb Prantsusmaal Strasbourgis Berni konventsiooni ekspertide nõupidamisel ning Pariisis ENPA keskkonnakomitee istungil.
 
14. – 17. septembrini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma osaleb Armeenias  NATO PA tsiviilmõõtmete komitee liikmena Atlandiülese loodusõnnetuste ja katastroofide koordineerimiskeskuse õppusel.
 
15. – 18. septembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Gruusias Thbilisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil. Arutusel on Gruusia õigusküsimused, surmanuhtlus kui räige inimõiguste rikkumine Euroopa Nõukogu liikmes- ja vaatlejariikides, inimõiguste teema ärisuhetes jpm.
 
16. – 17. septembrini
 
Riigikogu õiguskomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Ken-Marti Vaheriga osaleb Soomes Helsingis kohtumisel Soome parlamendi administratiivkomisjoniga. Arutusel on piiriülese kuritegevusega seotud probleemid, politsei, piirivalve ja tolli alane koostöö, olukord piiril jpm. Delegatsiooni kuuluvad veel komisjoni liikmed Kalle Laanet, Robert Antropov ja Tiit Kuusmik.
 
16. – 17. septembrini
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Norras Oslos Norra hüdroelektrijaamu tutvustaval visiidil.
 
16. – 19. septembrini
 
Riigikogu liige Valdur Lahtvee osaleb Poolas Varssavis Tšetšeeni maailmakongressil.
 
17. september
 
Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas osaleb Austrias Viinis Austria rahandusministeeriumi korraldataval konverentsil „Pankade roll Kesk- ja Ida-Euroopa riikide majanduse arendamisel”.
 
17. september
 
Riigikogu kultuurikomisjoni liige Lauri Vahtre osaleb Soomes Suvilahti Kultuurikeskuses Eesti Maja pidulikul avamisel.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside