Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

II istungjärgu 5. töönädal, komisjonide istungid, Riigikogu külalised, Riigikogu liikmete kohtumised ja välislähetused

Riigikogu II istungjärgu 5. töönädal

13. – 16. oktoober 2003

Esmaspäeval, 13. oktoobril kell 15.00 algaval istungil vastab haridus- ja teadusminister Toivo Maimets arupärimisele õpetajate palga arvestamise kohta. Arupärimisele vastamisele järgneb vaba mikrofon.

Teisipäeval, 14. oktoobril kell 10.00 algaval täiskogu istungil tuleb päevakorra projekti kohaselt teisele lugemisele 2 eelnõu, esimesele lugemisele 4 eelnõu.

Kolmapäeval, 15. oktoobril algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen , põllumajandusminister Tiit Tammsaar ja välisminister Kristiina Ojuland. Kell 14.00 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 2 seaduseelnõu, teisele lugemisele 5 eelnõu ning esimesele lugemisele 4 eelnõu. Teiste hulgas tulevad esimesele lugemisele Vabariigi Valitsuse algatatud lepingu Euroopa Liidu riikide ning liituvate riikide vahel Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga ratifitseerimise eelnõu (77 SE) ning Vabariigi Valitusse algatatud 2004. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (128 SE).

Neljapäeval, 16. oktoobril kell 10.00 algaval istungil on kavas ühe seaduseelnõu teine lugemine.

Vt. päevakorra projekti: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Esmaspäev, 13. oktoober

Keskkonnakomisjonis – kemikaaliseaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu (104 SE)

Kultuurikomisjonis – ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamisest, kohtumine haridus- ja teadusminister Toivo Maimetsaga

Maaelukomisjonis – ülevaade komisjoniliikmete välislähetustest

Majanduskomisjonis – 2004. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (128 SE), toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE)

Põhiseaduskomisjonis – 2004. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (128 SE), kohanimeseaduse eelnõu (96 SE)

Rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (108 SE), riigieelarveseaduse, raamatupidamise seaduse, riigikontrolli seaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE), riigilõivuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE), Riigikontrolli auditite planeerimise ettepanekutest ja Riigikontrollile audiitori nimetamise otsuse eelnõu algatamisest

Riigikaitsekomisjonis – 2004. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (128 SE) Kaitseministeeriumi valitsemisala

Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (33 SE)

Väliskomisjonis – arutelu teemal kolmanda sektori kaasamine välispoliitika kujundamisel

Õiguskomisjonis – arvamus Riigikohtule AKKSi vastavusest põhiseadusele, olulise tähtsusega riikliku küsimuse kriminaalpoliitikast algatamine, kohtumine justiitsminister Ken-Marti Vaheriga seoses 2004. aasta riigieelarve seaduse eelnõu aruteluga, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni protokolli nr 13 surmanuhtluse igas olukorras kaotamise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (121 SE), ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti surmanuhtluse kaotamist käsitleva teise fakultatiivse protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (122 SE)

Teisipäev, 14. oktoober

Keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse eelnõu (105 SE)

Kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuse seaduse ja täiskasvanute koolituse seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE), teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE)

Maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Põllumajandustootjate Keskliidu ja Eesti Talupidajate Keskliidu esindajatega

Majanduskomisjonis – tolliseadustiku muutmise seaduse eelnõu (99 SE)

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide seaduse § 26 muutmise seaduse eelnõu (86 SE), Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni otsuse muutmise otsuse eelnõu (124 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (68 SE), arvamuse andmine Riigikohtule AKKS kooskõla kohta põhiseadusega

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (132 SE), alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE)

Riigikaitsekomisjonisühisistung väliskomisjoniga, millest võtab osa kaitseminister Margus Hanson, arutusele tuleb kaitsejõudude arengukava ja struktuur ning sõjalise kaitse strateegia alused, seoses sama küsimuse aruteluga ka ülejärgmisel nädalal, 21. oktoobril, kohtutakse kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõutsiga

Väliskomisjonis – ühisistung riigikaitsekomisjoniga, vt riigikaitsekomisjonis

Õiguskomisjonis – kohtumine siseminister Margus Leivoga seoses 2004. aasta riigieelarve seaduse eelnõu aruteluga, konsulaarseaduse eelnõu (114 SE)

Neljapäev, 16. oktoober

Väliskomisjonis – kohtutakse Vabariigi Presidendi Arnold Rüütliga Kadriorus

* * *

13. oktoober

Kell 14.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Hiina uue suursaadikuga Eestis Hong Jiuyin´iga .

13. – 14. oktoober

Eestis on visiidil Lääne-Euroopa Liidu Assamblee kaitsekomitee delegatsioon eesotsas komitee esimehe John Wilkinsoni (Suurbritannia) ja aseesimehe Stef Goris´ga (Belgia).

Esmaspäeval, 13. oktoobril:

kell 14.30 – komitee istung (hotellis Radisson SAS)

kell 16.30 – kohtumised Eesti Kaitsejõudude ja Mereväe esindajatega

kell 20.00 – kohtumine Riigikogu riigikaitsekomisjoniga eesotsas komisjoni esimehe Sven Mikseriga

Teisipäeval, 14. oktoobril toimub väljasõit Tartusse kus kohtutakse Balti Kaitsekolledži ülema brigaadikindral Michael Clemmeseniga. Tartust sõidetakse edasi Lätti.

14. oktoober

Eestis on visiidil Hollandi parlamendi Alamkoja Euroopa asjade komisjoni delegatsioon.

kell 10.15 – kohtumine Riigikogu Euroopa asjade komisjoniga

kell 11.30 – kohtumine Riigikogu liikmete Nelli Kalikova, Vladimir Velmani , Sergei Ivanovi, Katrin Saksa, Trivimi Velliste, Mihhail Stalnuhhini ja Marko Mihkelsoniga , arutusel on rahvusvähemuste küsimused.

Pärastlõunal kohtutakse Eesti Piirivalveameti staabiülema Aare Evisalu, külastatakse Põllumajandusministeeriumi.

Kell 16.20 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ukraina Diplomaatilise Akadeemia tudengitega (L 241)

15. oktoober

Kell 9.30 – Marko Mihkelson kohtub Hiina uue suursaadiku Hong Jiuyin´iga .

15. – 17. oktoober

Kolmapäeval saabub Eestisse visiidile Soome parlamendi kaitsekomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Kauko Juhantaloga.

Neljapäev, 16. oktoober:

kell 9.15 – kohtumine kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõutsiga

kell 10.40 – kohtumine Piirivalveameti staabiülema kolonel Aare Evisaluga

kell 14.30 – kohtumine Riigikogu riigikaitsekomisjoniga (ruum L 241)

Reede, 17. oktoober

kell 9.00 – väljasõit Tapa Väljaõppekeskusesse

kell 10.00 – kohtumine keskuse ülema kolonel Urmas Roosimäega

Soome delegatsioonile annab ametilõuna Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg.

Eduskunna kaitsekomisjon lahkub Eestist reede pärastlõunal.

16. oktoober

Kell 10.15 – Riigikogu aseesimees Toomas Savi ja Riigikogu liige Siim Kallas kohtuvad Friedrich Naumanni Fondi juhatuse esimehe ja Saksamaa Liitvabariigi endise majandusministri Otto Graf Lambsdorfiga (ruum L 241).

Reede, 17. oktoober

Algusega kell 8.40 toimub Riigikogus (ruum L 240) Balti Assamblee majandus-, kommunikatsiooni- ja informaatikakomisjoni istung. Pärast istungit tutvutakse e-valitsusega (Stenbocki maja) ja külastatakse Eesti Infotehnoloogia Kolledžit.

Riigikogu kultuurikomisjon on väljasõiduistungil Viljandi Kultuurikolledžis ja Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

13. – 17. OKTOOBER

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik ja liige Toomas Alatalu (11. – 17. oktoober) osalevad OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejaina Aserbaidžaani presidendivalimistel.

14. – 15. OKTOOBER

Riigikogu aseesimees Toomas Savi on Euroopa Parlamendi vaatlejana Brüsselis.

14. – 17 OKTOOBER

NATO Parlamentaarse Assamblee Riigikogu delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš ning väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa osalevad Saksamaal Garmish-Partenkirchenis George C. Marshalli Keskuse korraldataval seminaril ”NATO integratsioon – olulisemad elemendid ja saadud kogemused

15. – 17. OKTOOBER

NATO Parlamentaarse Assamblee Riigikogu delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb Brüsselis NATO ja NATO PA konverentsil teemal ”NATO roll kriiside reguleerimisel ja konfliktide lahendamisel”.

18. – 23. OKTOOBER

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Katrin Saks osaleb Küprosel Larnakas ENPA migratsiooni-, pagulaste- ja rahvastikukomitee istungil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside