Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 5. töönädal 13. – 16. oktoobrini

Esmaspäev, 13. oktoober

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete arupärimistele keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Arupärimised käsitlevad põlevkivikavast välja jäetud meetmeid (nr 86) ning vee ja õhu reostamisest Muuga piirkonnas (nr 92). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 14 seisukoha andmine Nõukogu määruse “Kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes” eelnõu suhtes heaks kiidetud Eesti seisukohtade osalisele muutmisele; Eesti esindatus EL ministrite nõukogu töörühmades;

keskkonnakomisjonis – keskkonnaminister Jaanus Tamkivi annab ülevaate keskkonnavaldkonna reformi hetkeseisust; veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE);

kultuurikomisjonis – 2009. a. riigieelarve eelnõu (346 SE), kultuuriministeeriumi valitsemisala, osaleb minister Laine Jänes;

maaelukomisjonis – “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” otsuse eelnõu (337 OE), kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning esindajad Eesti Põllumajandus- Kaubanduskojast, Eestimaa Talupidajate Keskliidust ja Eesti Põllumeeste Keskliidust;

majanduskomisjonis – kohtumine Eesti Panga esindajatega olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti ettevõtluskeskkonna arendamine” ettevalmistamise raames (ruum L 332); kell 12.30 elektrituruseaduse täiendamise seaduse eelnõu (311 SE)

põhiseaduskomisjonis – võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE); Euroopa Parlamendi presidendi Hans-Gert Pötteringi kiri;

rahanduskomisjonis – 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE) sotsiaalministeeriumi valitsemisala, ülevaate esitab minister Maret Maripuu; arutelu teemal „Eesti finantssüsteemi olukord“, osaleb Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein;

riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse ja tervishoiuteenuse korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE); rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (339 SE);

sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE);

õiguskomisjonis – politseiteenistuse seaduse eelnõu (351 SE); kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14 Isamaa ja Res Publica Liidu poolt esitatud täiendava aruande läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania tasutud kulude kohta, kokkuvõte sügisese vaheküsitluse käigus laekunud andmete kohta, avalikustamisele kuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine, Eesti korruptsiooni tajumise indeks 2008. aastal;

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli kontrolliaruanne „Eluruumide üürile andmine Tallinna linnas”, kutsutud Tallinna Linna aselinnapea Eha Võrk; riigikontrolli kontrolliaruanne „Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2007. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta” (ruum L 333); 

Üritused:

Kell 13 –Toompea lossi III korruse fuajees avatakse haridus- ja riigitegelase Peeter Põllu (1878 – 1930) 130. sünniaastapäevale pühendatud näitus. Tallinna Ülikooli Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi (TLÜ EPAM) kogude põhjal ning koostöös Eesti Filmiarhiivi, Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuuriloolise Arhiivi ja Peeter Põllu pojatütre Rutt Hinrikusega valminud mahukas mälestusnäitus võimaldab saada ülevaate erakordsest isiksusest ning tema teguderohkest elutööst. Peeter Põld oli Eesti Ajutise Maanõukogu ja Asutava Kogu ning Riigikogu I, III ja IV koosseisu liige.

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb akadeemik Dmitri Kaljo 80. juubelile pühendatud aktusel (TTÜs).

Teisipäev, 14. oktoober

Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele 3 eelnõu: julgeolekuasutuste seaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (231 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (270 SE) ning riigieelarve seaduse § 9¹ muutmise seaduse eelnõu (277 SE).

Komisjonides:

keskkonnakomisjoniskell 13 maapõueseaduse ja säästva arengu seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE); Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008 – 2013” kinnitamise otsuse eelnõu (300 OE); 2002. aasta 4. detsembri otsuse „Üleriigilise jäätmekava heakskiitmine” kehtetuks tunnistamise eelnõu (314 OE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE);

kultuurikomisjoniskell 14 kohtumine Euroopa Nõukogu keelepoliitika ekspertidega keeleprofiili koostamise teemadel;

maaelukomisjoniskell 13 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne piimakvoodi rakendamise kohta, kutsutud Eesti esindaja Euroopa Kontrollikojas Kersti Kaljulaid;

majanduskomisjoniskell 13 ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE); tööstusomandi õiguskaitset reguleerivate ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (281 SE); lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE); masina ohutuse seaduse eelnõu (292 SE); Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (319 SE); liikluskindlustuse seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (255 SE);

põhiseaduskomisjoniskell 13.15 kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE);

rahanduskomisjoniskell 13 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE) majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala, ülevaate esitab minister Juhan Parts; käibemaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (353 SE); 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE) kultuuriministeeriumi valitsemisala , ülevaate esitab minister Laine Jänes;

riigikaitsekomisjoniskell 14 riigikaitse planeerimine, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo;

väliskomisjoniskell 14 kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Norra Kuningriigis ja Islandi Vabariigis resideerimisega Oslos ning India Vabariigis resideerimisega Tallinnas, kutsutud välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas ja suursaadikukandidaadid; Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide väliskomisjonide ja kaitsekomisjonide kohtumine Brüsselis 5. novembril 2008;

õiguskomisjoniskell 13.15 mittetulundusühingute seaduse, sihtasutuste seaduse, tulundusühistuseaduse ja äriseadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (271 SE); parlamentaare järelevalve: kuritegelikest rühmitustest taksonduses, külaliste ja ekspertidena kutsutud Taksojuhtide Liidu esindaja Lembit Poolak, Politseiameti esindajad ja Põhja Prefektuuri esindajad; piirivalveteenistuse seaduse eelnõu (269 SE);

Kohtumised:

Kell 8.45 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Bulgaaria ajakirjanikega (esimehe külalistetuba).

Kell 9.20 – Eestis viibivate Bulgaaria ajakirjanikega kohtub Riigikogu Eesti-Bulgaaria parlamendirühm eesotsas rühma juhi Jaanus Marrandiga (ruum L 240).

Kolmapäev, 15. oktoober

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, regionaalminister Siim-Valmar Kiisler ning siseminister Jüri Pihl.

Kell 14 algaval istungil tulevad kolmandale lugemisele valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE) ning hasartmänguseaduse eelnõu (216 SE).

Teisele lugemisele on kavandatud 5 eelnõu: Tollikoostöö Nõukogu asutamiskonventsiooni muudatuse heakskiitmise seaduse eelnõu (288 SE), autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE), tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE) ja geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE).

Esimesele lugemisele tuleb 7 eelnõu: „Eesti kaitseväe isikkoosseisu suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis“ otsuse eelnõu (356 OE), kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (315 SE), metsaseaduse, keskkonnatasude seaduse ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE), elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (335 SE); digitaalallkirja seaduse ja haldusmenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (320 SE); tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE) ning tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE).

Kohtumised:

15. – 16. oktoobrini

Eestis viibib Lääne-Euroopa Liidu (WEU)/Euroopa Julgeoleku- ja Kaitseassamblee kaitsekomitee 12-liikmeline delegatsioon eesotsas Suurbritannia parlamendisaadiku Christopher Chope’iga, kes on kaitsekomitees koostatava raporti „Kübersõjategevus” raportöör. Raporti kaasraportööriks on Lääne-Euroopa Liidu Eesti delegatsiooni juht ja Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Tarmo Kõuts. Delegatsiooni kuulub ka assamblee poliitikakomitee esimees Pedro Agramunt (Hispaania). Visiidi eesmärgiks on tutvuda Eesti kübersõjategevuse alaste kogemustega ja kohtuda vastavate struktuuride esindajatega.
Neljapäeval, 16. oktoobril kell 9 kohtutakse Riigikogu riigikaitsekomisjoni, väliskomisjoni ja WEU Eesti delegatsiooni esindajatega. Kavas on ka kohtumised kaitseministeeriumi ja välisministeeriumi töötajatega, samuti külastatakse küberkaitse keskust.
 

Neljapäev, 16. oktoober

Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE) ning esimesele lugemisele 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE).

Komisjonides:

rahanduskomisjoniskell 14 kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (313 SE);

riigikaitsekomisjoniskell 9 koos väliskomisjoniga kohtumine Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee kaitsekomitee delegatsiooniga eesotsas Christopher Chopega;

sotsiaalkomisjoniskell 14 Eesti Haigekassa seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus (348 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus (267 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE);

väliskomisjoniskell 14 Soome Eduskunta väliskomisjoni töövisiit Eestisse 20. oktoobril, ülevaade Soome sise- ja välispoliitikast ning Eesti-Soome suhetest, kutsutud Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Soome Vabariigis Merle Pajula;

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 14 algab 2-päevane (16. – 17. okt.) väljasõiduistung Narva, riigikontrolli kontrolliaruande „Narva linna sisekontrollisüsteem ja majandustegevus 2006. aastal” arutelu;

Reede, 17. oktoober

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10 Eesti seisukohad 20. – 21. oktoobrini toimuval keskkonna nõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi;

Kohtumised ja üritused:

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Läänemaal. Toimuvad kohtumised Nissi Vallavalitsuses, Turba Gümnaasiumis, Risti Vallavalitsuses, Risti Põhikoolis, Risti Hooldekodus, ASis Kestvuspuit Paliveres, Taebla Vallavalitsuses ning Taebla lasteaias.

* * *

Välislähetused:

12. – 14. oktoobrini

Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb Saksamaal Greifswaldi Ülikooli kuratooriumi istungil.

12. – 15. oktoobrini

Riigikogu Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht Ivi Eenmaa, liikmed Marika Tuus ja Erki Nool ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Šveitsis Genfis IPU 119. assambleel ning konverentsil „Informeeriv demokraatia“. Paneeldiskussioonide teemad on tuumarelvastuse kasvu pidurdamine, kliimamuutus, säästlik areng ja taastuvenergia, aga ka sõnavabadus ja õigus olla informeeritud.

12. – 17. oktoobrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ning liikmed Kristiina Ojuland (12. – 16. okt.) ja Indrek Saar osalevad ENPA missiooni koosseisus vaatlejatena Aserbaidžaani presidendivalimistel Bakuus.

12. – 17. oktoobrini

Riigikogu liige Eldar Efendijev osaleb Bakuus Aserbaidžaani presidendivalimistel vaatlejana Aserbaidžaani parlamendi kutsel.

14. – 15. oktoobrini

Riigikogu liige Margus Tsahkna osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi Euroopa Rahvapartei – Euroopa Demokraatide fraktsiooni korraldataval seminaril.

14. – 15. oktoobrini

Riigikogu liige Mart Laar osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Rahvapartei tippkohtumisel.

14. – 18. oktoobrini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb Hispaanias Madridis 4. Euroopa Nõukogu foorumil „e-demokraatia“. Kõne all on e-osalus erinevatel tasanditel, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad osalusdemokraatias, e-valitsemise, e-hääletamise, sertifitseerimise, autentimise jpm seotud küsimused.

16. – 19. oktoobrini

Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb Hispaanias Madridis Euroopa ajalooliste hoonete ühenduse (UEHHA) iga-aastasel kohtumisel.

16. – 26. oktoobrini

Riigikogu liige Kalev Kotkas osaleb Kanadas Torontos Hiidlaste Seltsi sügiskogunemisel.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside