Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 8. töönädal

13. – 16. märts

Esmaspäev, 13. märts

Kell 15 algaval istungil vastab peaminister Andrus Ansip arupärimistele kontrollimata informatsiooni avaldamise (nr 197), valitsuse tööplaani täitmise (nr 198), riigitöötajate palkade (nr 203) ja Vabadussõja võidu samba rajamise kohta Tallinnas Vabaduse väljakule (nr 204). Sotsiaalminister Jaak Aab vastab arupärimisele tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse kohta (nr 195) ning siseminister Kalle Laanet arupärimisele Loode-Eestit tabanud õlireostuse kohta (nr 196). Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, kus Riigikogu liikmed saavad esineda vabalt valitud teemadel.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 14. märtsil toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel; kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd. Euroopa Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile, millega kehtestatakse raamprogramm „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” aastateks 2007-2013.

Keskkonnakomisjonis – Piirivalveameti ja Päästeameti esindajate teabe ärakuulamine Loode-Eesti õlireostuse likvideerimise käigu kohta. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu üleujutuste hindamist ja ohjeldamist käsitleva direktiivi eelnõu kohta. Kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (853 SE); keskkonnatasude seaduse § 56 täiendamise seaduse eelnõu (819 SE); metsaseaduse eelnõu (833 SE).

Kultuurikomisjonis – ühisistungil väliskomisjoniga arutusel Katrin Saksa raport ENPAle "Soome-ugri rahvad Vene Föderatsioonis".

Maaelukomisjonis – maaelu arengu strateegia 2007-2013 arutelu. ELi kalandusfondiga seotud küsimused.

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi (EP) ja nõukogu üleujutuste hindamist ja ohjamist käsitleva direktiivi eelnõu, samuti keskkonnasõbralike transpordivahendite edendamist käsitleva direktiivi eelnõu arutelu. Postiseaduse eelnõu (815 SE); ülemaailmse postiliidu 23. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (849 SE).

Põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri kirja kinnipeetavate valimisõiguse kohta. Järgnevalt arutusel õiguskantsleri ettekande nr 2 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse poliitilist välireklaami keelustatavate sätete põhiseaduspärasuse kohta. Valimisseaduste muutmise arutelu, tulenevalt valimisliitudele kehtestatavate sanktsioonidega valimisseaduste rikkumise eest.

Rahanduskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu keskkonnasõbralike transpordivahendite edendamist käsitleva direktiivi eelnõu kohta ELAKile. Maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (811 SE).

Riigikaitsekomisjonis – punase risti nimetuse ja embleemi seaduse eelnõu (795 SE). Suursaadik Mart Helme ettekanne „Eesti julgeoleku võti ajalugu ja tänapäev".

Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – arutusel korruptsioonivastase strateegia “Aus riik” meetmete rakendamisega seotud praktilised probleemid; kutsutud justiitsminister Rein Lang.

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse sotsiaalkindlustuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (860 SE).

Väliskomisjonis – ühisistung kultuurikomisjoniga. Järgnevalt arutusel Riigikogu ühenduse „Valgevene demokraatliku arengu kaitseks” tegevus; kutsutud ühenduse esimees Vladimir Velman.

Õiguskomisjonis – kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (754 SE); karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (791 SE); äriseadustiku ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (820 SE).

Teisipäev, 14. märts

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kolm eelnõu, mis kõik tulevad esimesele lugemisele. Teiste hulgas on arutusel valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse § 160 muutmise seaduse eelnõu (843 SE).

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – metsaseaduse eelnõu (833 SE); keskkonnatasude seaduse § 15 täiendamise seaduse eelnõu (819 SE).

Kultuurikomisjonis – spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (832 SE). Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava arutelu koos õppekava nõukoguga.

Maaelukomisjonis – i nfo 20. märtsil toimuva EL põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungi kohta.

Majanduskomisjonis – liikluskindlustuse seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (737 SE); eluruumide erastamise seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (856 SE).

Põhiseaduskomisjonis – ühisistungil sotsiaalkomisjoniga arutusel õiguskantsleri ettekanne nr 2 kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 21 lõike 1 põhiseaduslikkuse kohta.

Rahanduskomisjonis – arutusel käibemaksu kogumise korraldus kaupade impordil.

Sotsiaalkomisjonis – õiguskantsleri ettekanne nr 2 kollektiivse töötuli lahendamise seaduse §21 lõike 1 põhiseaduslikkuse kohta.

Väliskomisjonis – ülevaade Ülemaailmse Tasakaalustatud Keskkonna Tagamise Seadusandjate Organisatsiooni (GLOBE) Eesti delegatsiooni tegevusest; kutsutud GLOBE Eesti delegatsiooni liige Jaanus Marrandi. Kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Portugali Vabariigis ning samale ametikohale Iirimaal; kutsutud välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas ja suursaadikukandidaadid. Ülevaade olukorrast Valgevenes k.a 19. märtsil toimuvate presidendivalimiste eel; kutsutud välisministeeriumi esindajad.

Õiguskomisjonis – politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE); kriminaalmenetluse seadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (806 SE); riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (808 SE).


Üritused:

Kell 16.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Tallinna Akadeemiliste naistega (Riigikogu Kalevipoja saalis).

Kolmapäev, 15. märts

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja siseminister Kalle Laanet. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 5 eelnõu, millest üks tuleb kolmandale, kaks teisele ja kaks esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (754 SE).

Neljapäev, 16. märts

Kell 10 algaval istungil menetletakse Riigikohtu esimehe esitatud Riigikogu otsuse „ Riigikohtu liikme Peeter Vaheri kohtunikuametist vabastamine” eelnõu (842 OE).

Komisjonides:

Majanduskomisjonis – riigihangete seaduse¹ eelnõu (816 SE); mõõteseaduse, riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (852 SE); konkurentsiseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (854 SE).

Põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (829 SE); Riigikogu otsuse "Eesti kodanike relvavõitlusest NSV Liidu sõjalise okupatsiooni vastu" eelnõu (688 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE).

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Aldona Wos`iga.

Reede, 17. märts

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 20.-21. märtsil toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel; kutsutud välisminister Urmas Paet. Seisukoha andmine nõukogu määruse eelnõule mahepõllumajandusliku tootmise ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta; kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo. Eesti seisukohad 20. märtsil toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb üleujutuste hindamist ja ohjamist; kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja.

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 20.-21. märtsil toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil; kutsutud välisminister Urmas Paet.

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Iiri suursaadiku Noel Kilkenny`ga..

***

Välislähetused:

12. – 14. märtsini

Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Sergei Ivanov osaleb Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee töös.

13. – 15. märtsini

Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb Pariisis ENPA poliitikakomitee töös.

15.–17. märtsini

Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Katrin Saks osaleb Pariisis ENPA monitooringukomitee ja alalise komitee töös.

15.–17. märtsini

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Olav Aarna osaleb Prahas Rahvusparlamentide Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia 8. konverentsil.

16. – 19. märtsini

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Ants Pauls osaleb Klaipedas Balti Assamblee majanduskomisjoni töös.

16. – 21. märtsini

Riigikogu liikmed Küllo Arjakas, Helmer Jõgi, Arnold Kimber, Jarno Laur, Väino Linde, Kaarel Pürg, Sven Sester, Peeter Tulviste ja Vladimir Velman (16. – 20.3), Marko Mihkelson, Juhan Parts ja Katrin Saks (17. – 20.3) ja Andres Herkel (16. – 21.3) osalevad Valgevene presidendivalimiste vaatlemisel OSCE PA vaatlejate missiooni koosseisus. Presidendivalimised leiavad aset 19. märtsil.

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside