Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu V istungjärgu 18. töönädal

13. – 16. juuni 2005

Esmaspäev, 13. juuni

Istung algab kell 15. Seoses Riigikogu aseesimehe Andres Lipstoki asumisega Eesti Panga presidendi kohale toimub Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine. Järgnevalt vastab peaminister Andrus Ansip arupärimistele provokatsioonide ennetamise ja ärahoidmise (nr 153) ning Tallinna Sadama nõukogu liikmete nimetamise kohta (nr 156). Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, kus Riigikogu liikmetel on võimalik sõna võtta vabalt valitud teemadel.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – ühisistung väliskomisjoniga. Arutusele tulevad Eesti seisukohad 16.-17. juunil toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Andrus Ansip .

Keskkonnakomisjonis – Riigikogu otsuse ”Eesti säästva arengu riikliku strateegia ”Säästev Eesti 21” kinnitamine” eelnõu (619 OE); jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (668 SE).

Kultuurikomisjonis – Riigikontrolli auditi "Õppetoetuste maksmise korraldus" kontrolliaruande arutelu. Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007-2013).

Maaelukomisjonis – loomatauditõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu (665 SE). Maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu arutelu.

Majanduskomisjonis – riigivara võõrandamisega seotud küsimused. Töö- ja puhkeaja seaduse ning mereteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE).

Põhiseaduskomisjonis – õiguskomisjonile arvamuse andmine kinnisasja sundvõõrandamise seaduse jt seaduste kooskõla kohta põhiseadusega. Vabariigi Valitsuse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (675 SE); Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE).

Rahanduskomisjonis – maksu- ja tolliameti struktuurireformiga seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu ( 676 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE).

Riigieelarve kontrolli komisjonis – Riigikontrolli auditite ”Riigikontrolli arvamus Riigikogu Kantselei 2004. aasta majandusaasta aruande ja tehingute seaduslikkuse kohta” ning ” Saare Maavalitsuse ja tema hallatavate asutuste raamatupidamise korraldus 2004. aastal ” aruanded. Arutusel Eesti Mereakadeemia 2004. aasta majandustegevus ning Eesti riigiasutuste tegevus Euroopa Liiduga liitumise ajaks üleliigsete suhkruvarude tekkimise vältimiseks .

Sotsiaalkomisjonis – kokkuvõte komisjoni tööst 2005.aasta I poolaastal.

Väliskomisjonis – Riigikogu esimees Ene Ergma tutvustab 23.-26. mail toimunud visiiti Leedu Vabariiki. Järgnevalt arutusel Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (660 SE), arutelule k utsutud välisministeeriumi esindajad.

Õiguskomisjonis – tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE); tunnistajakaitse seaduse eelnõu (486 SE); väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE); kinnisasja sundvõõrandamise seaduse, täitemenetluse seadustiku, teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE).

Üritused:

Kell 15.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Ukraina suursaadiku Mykola Makarevychiga (L253).

Teisipäev, 14. juuni

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 13 eelnõu, millest 7 tuleb teisele ja 6 esimesele lugemisele. Esimese päevakorrapunktina jätkatakse Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse teistkordse menetlemise teist lugemist. Muu hulgas tuleb teisele lugemisele ka Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE).

Komisjonides:

Maaelukomisjonis – arutusel 2006. aastal jõustuvad toiduhügieeni nõuded.

Rahanduskomisjonis – ülevaade riigi eelarvestrateegiast 2006 – 2009 ning 7. juunil toimunud EL-i rahandusministrite kohtumisest.

Riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE).

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (631 SE); Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (634 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse eelnõu (611 SE); kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (612 SE).

Väliskomisjonis – Riigikogu 2006. aasta välissuhtluse eelarve.
Kutsutud Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul ja Riigikogu Kantselei esindajad.

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma asetab leinapäeva mälestustseremoonia raames pärja Linda kuju juurde Falgi teel. Kell 16 tervitab Ergma Eesti Klubi liikmeid klubi üldkoosolekul Toompea lossi ruumis L262.

kell 16.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Venemaa Poliitikauuringute Keskuse INDEM direktori Georgi Sataroviga ning Venemaa Teaduste Akadeemia Sotsioloogia Instituudi Eliidi Uuringute Keskuse direktori Olga Kryshtanovskajaga (L253). Neljapäeval kohtub Eesmaa Vene Föderatsiooni saatkonna nõuniku Sergei Overtšenkoga.

Kolmapäev, 15. juuni

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad rahandusminister Aivar Sõerd, välisminister Urmas Paet ja minister Jaan Õunapuu. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 13 eelnõu, millest 7 tuleb kolmandale, 2 teisele ja 1 esimesele lugemisele. Esimese päevakorrapunktina on kavas valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (660 SE) teine lugemine. Juhul, kui teine lugemine teisipäeval, 14. juunil lõpetatakse tuleb järgnevalt kolmandale lugemisele Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse teistkordne menetlemine. Kolmandale lugemisele tuleb teiste hulgas ka valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE) ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (650 SE).

Neljapäev, 16. juuni

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 10 eelnõu, mis kõik tulevad kolmandale lugemisele. Teiste hulgas menetletakse Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE) ja õiguskomisjoni algatatud väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE).

Üritused:

Kell 16 – maaelukomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Itaalia parlamendi ülem- ja alamkoja põllumajanduskomisjonide ühisdelegatsiooniga.

Kell 18.30 – v äliskomisjoni liikmed kohtuvad Hiina suursaadiku Hong Jiuyiniga (Hiina suursaatkonna residentsis).

Reede, 17. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 20.-21. juunil toimuval EL-i põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel. Kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja keskkonnaminister Villu Reiljan. Eesti seisukohad 24. juunil toimuval EL-i keskkonnanõukogu kohtumisel. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõule, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007-2013).

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Itaalia suursaadiku Ruggero Vozziga. (RK esimehe külaliste toas).

Kell 13 – toimub Valge saali foorum. Sel korral on arutusel Euroopa põhiseaduslepinguga seotud küsimused. Ürituse avasõnad lausub Riigikogu esimees Ene Ergma. Ettekannetega esinevad teiste hulgas Eesti Juristide Liidu Euroopa Õiguse Ühenduse esimees Julia Laffranque ja justiitsminister Rein Lang. Pärast ettekandeid järgnevad foorumil osalejate sõnavõtud ja arutelu.

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avasõnavõtuga Eesti krooni taaskehtestamise aastapäeva pidulikul üritusel Maardu mõisas.

Kell 18.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Serbia ja Montenegro suursaadiku Igor Jovoviciga (L253).

Laupäev, 18. juuni

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Järvamaa eakate 19. kokkutulekul Kabala külas.

Pühapäev, 19. juuni

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eduard Tubina kuju avamisel Vanemuise teatri ees Tartus.

***

Välislähetused:

12. – 16. juuni

NATO PA Riigikogu delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb Stockholmis ja Oslos NATO PA kaitse ja julgeoleku komitee transatlantilise koostöö allkomitee istungi töös.

16. – 17. juuni

Riigikogu aseesimees Taavi Veskimägi osaleb Brüsselis Euroopa Rahvaparteide tippkohtumisel.

16. – 19. juuni

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla (16.- 19.6) ja asejuht Trivimi Velliste (16. – 18.6) osalevad Haagis Beneluxi Parlamentidevahelise Konsultatiivkomitee suveistungil ja BA presiidiumi istungil.

16. – 21. juuni

NATO PA Riigikogu delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb Araabia Ühendemiraatides Abu Dhabis toimuva NATO PA poliitikakomitee partnerluse allkomitee töös.

18. – 21. juuni

Riigikogu aseesimees Toomas Varek ja riigikaitsekomisjoni aseesimees Trivimi Velliste osalevad Kielis Kieli Nädala raames toimuvatel üritustel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside