Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu viimane, 9. töönädal 13. – 16. juunini

Esmaspäev, 13. juuni
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 9. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele siseminister Ken-Marti Vaher, õiguskantsler Indrek Teder, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts keskkonnaminister Keit Pentus ning rahandusminister Jürgen Ligi. Arupärimised käsitlevad vastavalt sisejulgeoleku olukorda (nr 11), elektroonilise hääletamise põhiseaduspärasust (nr 22), kliima- ja energiaagentuuri otstarbekust (nr 7), Eesti Posti universaalteenuste kulusid (nr 8), kaitsealade hooldust (nr 13), prügimajandust (nr 16), õpetajate, politseinike, piirivalvurite ja päästetöötajate palku (nr 9) ning erimärgistatud kütuse maksusoodustuse piiramist (nr 12).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13: Eesti liitumine ajutiselt toimiva Euroopa Finantsstabiilsuse Fondiga (EFSF), milles Eesti peaks osalema alates 1. jaanuarist 2012 ning Eesti liitumist alatiselt toimiva Euroopa Stabiilsusmehhanismiga (ESM) mis võtab üle ajutise fondi ülesanded alates 1.juulist 2013.a; Eesti seisukohad 16. juunil toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (transport) istungil; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni valge raamatu „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas“ kohta; Eesti seisukohad 14. juuni erakorralisel rahandusministrite kohtumisel ja 20. juunil toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule elamukinnisvaraga seotud krediidilepingute kohta;
keskkonnakomisjonis – ühisistung kultuurikomisjoniga teemal Eesti ajaloolised looduslikud pühapaigad: uurimine ja hoidmine ning valdkondlik arengukava 2008 – 2012 ja selle rakendamine (Riigikogu konverentsisaalis);
maaelukomisjonis – väljasõiduistung Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusse;
majanduskomisjonis – kohtumine AS Elering esindajatega, arutusel on Eleringi varustuskindluse aruanne 2011; teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõu (22 SE);
põhiseaduskomisjonis – peaprokuröri ülevaade seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta eelmisel kalendriaastal, peaprokurör Norman Aas; arvamuse andmine Euroopa Komisjoni rändeteatise kohta; arvamuse andmine liiklusseaduse § 202 lg 7 ning valitsuse 27.08.2002 määruse nr 279 põhiseaduspärasuse kohta;
rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti Panga 2010. aasta aruandest, osaleb Eesti Panga president Andres Lipstok; makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvate seaduste ning investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (45 SE); sotsiaalmaksu- ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE); maksukorralduse seaduse § 33 muutmise seaduse eelnõu (23 SE); arvamuse andmine riigilõivuseaduse § 56 lõike 11 põhiseaduspärasuse kohta;
riigikaitsekomisjonis – otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel õhuturbemissioonil Islandil” eelnõu (59 OE);
väliskomisjonis – ülevaade arengutest Pakistanis; ülevaade 8. – 9. juunini toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest;  
õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (32 SE); töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 väljasõiduistung Riigiprokuratuuri, päevakorras on kohtumine peaprokurör Norman Aasaga, kes annab ülevaate Riigiprokuratuuri osast korruptsioonivastases võitluses, korruptsiooniohtlikematest üldriiklikest tegevusvaldkondadest ja korruptsioonikuritegude dünaamikast;
riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli auditiaruande „Loomsete kõrvalsaaduste käitlemise korraldus“, kutsutud põllumajandusministeeriumi asekantsler Toivo Nõvandi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333);
 
Kohtumised:
 
Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub õiguskantsler Indrek Tederiga (Riigikogu esimehe kabinet).
 
Teisipäev, 14. juuni
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Teine lugemine – 4 eelnõu: koduomanikke maamaksust vabastav maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (51 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE), välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (43 SE) ning kutseõppeasutuse seaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE).
 
Esimene lugemine – 3 eelnõu: Tagatisfondi nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu (65 OE), stabiliseerimisreservi nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamise otsuse eelnõu (66 OE) ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (10 SE).
 
Komisjonide istungid:
 
kultuurikomisjonis – kell 14 ühisistung majanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoniga, toimub kuulamine PRAXISe aastaraamatu “Noored ja tööturg” teemal, osalevad PRAXISe, haridus- ja teadusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Noorteühenduse Liidu esindajad (Riigikogu konverentsisaalis);
riigikaitsekomisjonis – riigikaitsekomisjoni visiit Norra Kuningriiki 2.- 5. oktoobril 2011.
väliskomisjonis – kell 14 Eesti seisukohad 20. juunil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil; välisministeeriumi valitsemisala 2011. aasta eelarve täitmisest ja 2012. aasta eelarve kavandamisest; arutelu Eesti välispoliitikat puudutavatel teemadel, kutsutud välisminister Urmas Paet;
 
Üritused:
 
Kell 9 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma esineb ettekandega Itaalia Ühendstaabi Kolledžis õppivale 45 ohvitserile (Riigikogu konverentsisaalis).

 

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb küüditatud Eesti juutide mälestussamba avamisel (Rahumäe 5).
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb leinapäeva tseremoonial Vabadussõja võidusamba juures.
 
Kell 14 – Riigikogu juhatuse kohtumine Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega (Kadriorus);
 
Kolmapäev, 15. juuni
 
Kell 13 – infotund
 
Kell 14 – täiskogu istung
 
Kolmas lugemine – 4 eelnõu: äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (9 SE), vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE) ning Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmisega seonduvalt rahuaja riigikaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE).
 
Teine lugemine – 8 eelnõu: otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel õhuturbemissioonil Islandil” eelnõu (59 OE), makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvate seaduste ning investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (45 SE), töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE), meresõiduohutuse seaduse, riigilõivuseaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (25 SE), raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE), veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (55 SE) ning välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõud (56 SE) ja (57 SE).
 
Esimene lugemine – 3 eelnõu: riigikontrolli seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE), lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (41 SE) ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (13 SE).
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Bundestagi (Saksamaa parlamendi) regionaalse majanduspoliitika alamkomisjoni delegatsiooniga.
 
Kell 11.30 – maaelukomisjoni ja majanduskomisjoni liikmed kohtuvad Bundestagi regionaalse majanduspoliitika alamkomisjoni delegatsiooniga.
 
Kell 9.30 – maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva osaleb Tartus toimuval rahvusvahelisel konverentsil „Eesti roll maailma toidusahvris – maaelu ja põllumajanduse areng pärast 2013. a“.
 
Kell 16Ene Ergma tervitab vastseid Eesti Vabariigi kodanikke ja annab neile kätte kodakondsustunnistused (Riigikogu konverentsisaalis).
 
Neljapäev, 16. juuni
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Kolmas lugemine – 11 eelnõu: koduomanikke maamaksust vabastav maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (51 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE), makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvate seaduste ning investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (45 SE), töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE), kutseõppeasutuse seaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE), välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (43 SE), meresõiduohutuse seaduse, riigilõivuseaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (25 SE), raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE), veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (55 SE) ning välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõud (56 SE) ja (57 SE).
 
Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta. Ettekandega esineb Riigikohtu esimees Märt Rask.
 
Eesti Panga 2010. aasta aastaaruanne. Ettekandega esineb Eesti Panga president Andres Lipstok.
 
Finantsinspektsiooni 2010. aasta aastaaruanne. Ettekandega esineb Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein.
 
Esimene lugemine – 2 eelnõu: riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (11 SE) ning kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (5 SE).
 
Komisjonides:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13 Eesti seisukohad 21. juunil toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil; Eesti seisukohad 28. juunil toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil (kalanduse teemad), kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus; Eesti seisukohad 20. juunil toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet.
 
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – 10 mimutit pärast istungi lõppu: 

avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine (219); avalikustamisele mittekuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine (123); komisjonile laekunud märgukirjast.
 
Üritused:
 
Kell 9.45 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Omanike Keskliidu esindusega.
 
Kell 14 – Riigikogu juhatuse pressikonverents Toompea lossis Riigikogu juhatuse koosolekuteruumis (L 240). Kõik ajakirjanikud on oodatud!
 
Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Maalehe simmanil Vabaõhumuuseumis.
 
Reede, 17. juuni
 
Üritused:
 
Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb teadusaparatuuri hindamiskomisjoni töökoosolekul (Ülemiste hotellis)
                       
*
 
Välislähetused:
 
13. – 14. juunini
 
Riigikogu liige Margus Tsahkna osaleb Itaalias Cadenabbias Konrad Adenaueri Fondi korraldataval noorte poliitikute seminaril „Euroopa Liidu-Venemaa dialoog“, kus ta esineb ka ettekandega.
 
13. – 15. juunini
 
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Poolas Varssavis Friedrich Eberti Fondi korraldataval julgeolekukonverentsil „Euroopa tegutseb: teel uue Euroopa julgeolekuarhitektuuri poole“, kus esineb ettekandega.
 
16. – 18. juunini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Laine Randjärv osaleb Hollandis Beneluxi Parlamentidevahelise Konsultatiivnõukogu suveistungil ja Balti Assamblee presiidiumi istungil.
 
 
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside