Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, kohtumistest ja välislähetustest.

Riigikogu IV istungjärgu 11. töönädal

13.- 17. detsembrini2004

Esmaspäev, 13. detsember

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Pärast seda algab vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 17. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogul. Kutsutud peaminister Juhan Parts.

Keskkonnakomisjonis – pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (490 SE), kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE) ja jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE).

Kultuurikomisjonis – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse ja õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (504 SE), ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (505 SE).

Maaelukomisjonis – 22.-23. novembril toimunud Euroopa Põllumajanduse ja Kalanduse Nõukogu istungi tulemused.

Majanduskomisjonis – meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (518 SE), vedelkütusevaru seaduse eelnõu (525 SE), õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (529 SE), Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni ja selle protokollidega ühinemise seaduse eelnõu (489 SE), riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu projekt.

Põhiseaduskomisjonis – rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo kuulamine seonduvalt Riigikogu otsuse ”Vabaduse memoriaali rajamine” eelnõu (361 OE) ja Riigikogu otsuse ”Vabadussõja ülemaalise ausamba rajamine Tallinna Vabaduse väljakule” eelnõu (367 OE) menetlemisega, Eesti lipu seaduse eelnõu(470 SE), Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE).

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maamaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (466 SE), ülevaade teemal "Finantsperspektiiv 2007-2013 ja sellega seotud küsimused". Osaleb rahandusminister Taavi Veskimägi.

Riigikaitsekomisjonis – avatud taeva lepinguga ühinemise seadus eelnõu (527 SE).

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse § 43 muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (352 SE), riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, vanemahüvitise seaduse ja töötu sotsiaalse kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (530 SE), Eesti Meditsiiniraamatukogu pöördumise arutelu, arstide ja õdede erialaühenduste, Eesti Arstide Liidu, Tallinna Kiirabi töötajate ja Eesti Õdede Liidu pöördumise arutelu.

Väliskomisjonis – kohtumine Vabariigi Presidendiga Kadriorus. Ühisistung ELAKiga. Eesti seisukohad 17. detsembril toimuval Euroopa Liidu Ülemkogul. Kutsutud: peaminister Juhan Parts.

Õiguskomisjonis – äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse, sihtasutuste seaduse ja tulundusühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (469 SE), töötajate kaasamise seaduse eelnõu (499 SE), Euroopa Lepingu artiklil K.3 põhineva Euroopa Politseiameti konventsiooniga (Europoli konventsioon) ning selle muutmisprotokollidega ühinemise seaduse eelnõu (438 SE).

Üritused:

Kell 16.15 kohtub väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson Friedric Naumanni Fondi juhatuse esimehe Otto Graf Lambsdorffiga.

Teisipäev, 14. detsember

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 16 eelnõu, millesttuleb 2 kolmandale, 4 teisele ja9 esimesele lugemisele.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, täiskasvanute koolituse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, riigilõivuseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE), noortefoorumi "101 last Toompeale" 2004 lõppdokumendi arutelu koos Eesti Lastekaitse Liidu ja Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu esindajatega.

Maaelukomisjonis – ülevaade programmist ”Eesti Toit”.

Põhiseaduskomisjonis -Euroopa Liidu asjade Vabariigi Valitsuses menetlemise reeglite seadusega reguleerimise arutelu, Riigikogu kodukorra seaduse §-de 143 – 146 muutmise seaduse eelnõu (484 SE), andmekaitse Inspektsiooni ettekanne isikuandmete kaitse seaduse § 41 ja avaliku teabe seaduse § 54 täitmisest ning seaduste rakendamisega seonduvast, EL põhiseaduse lepingu riigiõigusliku analüüsi töörühma kinnitamine ja töö kavandamine, kokkuvõte põhiseaduskomisjoni tööst 2004. aastal.

Riigikaitsekomisjonis – kohtumine kaitseminister Jaak Jõerüüdiga. Riigikaitsekomisjoni ja kaitseministeeriumi vaheline koostöö, kaitseministri nägemus ministeeriumi valitsemisala edasistest prioriteetidest (sh ettevalmistamisel olevad seaduseelnõud), Riigikogu otsuse "Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos" eelnõu (524 OE), Riigikogu otsuse "Eesti Kaitseväe üksuste suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti Vabariigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis" eelnõu (523 OE).

Sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE), ravimiseaduse eelnõu (360 SE).

Väliskomisjonis – Riigikogu esimehe kavandatav välissuhtlemisalane tegevus 2005. aastal. Kutsutud: Riigikogu välissuhete osakonna juhataja Merle Pajula.

Üritused:

Alates teisipäevast on Toompea lossis eksponeeritud EENeti 2004. aasta arvutijoonistuste võistluse parimad pildid. Üle-eestilise keskkonna- ja sporditeemaliste arvutijoonistuste võistlusele saabus 3372 pilti. Kõiki osalenud pilte näeb aadressil http://www.eenet.ee/konkurss .

Kolmapäev, 15. detsember

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Juhan Parts, kaitseminister Jaak Jõerüüt ja rahandusministerTaavi Veskimägi. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 18 eelnõu, millest 7 tuleb kolmandale, 4 teisele ja 7 esimesele lugemisele.

Üritused:

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu vestibüülis Kihnu käsitöö ja folkloori päeva. Kultuuripäeval on vaatamiseks – ostmiseks Kihnu ja Manija naiste käsitöö, esitletakse Kihnu teemalisi raamatuid, vaadata võib Kihnu kultuuri tutvustavaid filme ning esinevad Kihnu rahvamuusikud.

Kell 13 kohtub riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser CNN ajakirjanikega.

Neljapäev, 16. detsember

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 7 eelnõu, millest 5 on kolmandal, 1 teisel ja 1 esimesel lugemisel.

Komisjonides:

Reede, 17. detsember

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis  Eesti seisukohad 20. detsembril toimuval Euroopa keskkonnanõukogu kohtumisel. Kutsutud: keskkonnaministeeriumi abiminister Olavi Tammemäe; seisukoha andmine: Euroopa Nõukogu määruse eelnõule, mis kehtestab Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni raames süvalesta taastamisplaani; Eesti seisukohad 21.-22. detsembril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel. Kutsutud: põllumajandusminister Ester Tuiksoo, keskkonnaministeeriumi abiminister Olavi Tammemäe; seisukoha andmine: EP ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb juurdepääsu sadamateenuste turule. Kutsutud: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna peaspetsialist Priit Lööper.

***

Välislähetused

13.- 17. detsember

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Strasbourgis Euroopa rassismi ja intolerantsuse vastase komisjoni (ECRI) istungil.

13. – 19. detsember

ENPA Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb 13.- 15. detsembrini Pariisis ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelvalvekomitee istungil ja 15.-19. detsembrini ENPA liikmesriikide kohustustetäitmise järelvalvekomitee raportöörina Aserbaidžaani missioonil.

14. – 17. detsember

ENPA Riigikogu delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb 14.-15. detsembrini, liige Sergei Ivanov 15.-17. detsembrini ning asendusliige Katrin Saks 14.-16. detsembrini Pariisis ENPA poliitikakomitee, monitooringukomitee ning õigusasjade ja inimõiguste komitee istungite töös.

16.- 19. detsember

Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla (16.- 19.12) ning liikmed Toomas Alatalu, Küllo Arjakas, Margus Hanson, Väino Linde, Ants Pauls, Indrek Raudne, Mailis Reps, Helir-Valdor Seeder, Sven Sester, Trivimi Velliste ja Aivar Õun(17.- 19.12) osalevad Riias BA 23. istungjärgu ja 10. Balti Nõukogu töös. BA istungjärgul tuleb arutusele Balti riikide vastastikune teabevahetus ja tegevuse koordineerimine EL-i ning NATO küsimustes, samuti koostöö abi osutamisel kolmandatele riikidele.Balti Nõukogu töös keskendutakse Schengeni tegevuskava elluviimise arutelule, käsitletakse piirivalve, illegaalse migratsiooni ja Schengeni Infosüsteemiga liitumise küsimusi.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside