Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu viimane, 11. töönädal 13. – 16. detsembrini

Esmaspäev, 13. detsember
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 11. töönädala päevakord. Seejärel vastavad regionaalminister Siim Valmar Kiisler, rahandusminister Jürgen Ligi ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts Riigikogu liikmete 7 arupärimisele. Arupärimised käsitlevad vastavalt rahvusvahelist hinnangut Eesti kohalike omavalitsuste olukorrale (nr 526), kohalike omavalitsuste dokumendihalduse tarkvara riigihankeid (nr 544), maksumuutusi maailmas (nr 527), eurokalkulaatoreid (nr 538), Maanteeameti tegevust eraparklate trahviteadete edastamisel (nr 529), Kliima- ja Energiaagentuuri toimimist (nr 530) ning AS Eesti Energia poolt konkurentsireeglite võimalikku rikkumist (nr 531). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK) – kell 13.30 avalik ühisistung koos väliskomisjoniga: Eesti seisukohad 16. – 17. detsembrini toimuval Euroopa Ülemkogu istungil;
keskkonnakomisjonis – keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu (799 SE);
kultuurikomisjonis – meediateenuste seaduse eelnõu (827 SE), teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (864 SE);
maaelukomisjonis – riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (840 SE); toiduseaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (883 SE);
majanduskomisjonis – liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (874 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatistele: 1) „Energia 2020 – säästva, konkurentsivõimelise ja kindla energia strateegia, 2) „Energiainfrastruktuuri prioriteedid aastaks 2020 ja pärast seda − Euroopa integreeritud energiavõrgu väljaarendamise kava”;
põhiseaduskomisjonis – soolise võrdõiguslikkuse monitooringu arutelu, kutsutud sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Kadi Viik;
rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (861 SE); notariaadiseaduse, päästeseaduse, riigilõivuseaduse, tuleohutuse seaduse, äriseadustiku ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (833 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni poolt väljatöötatud finantssektori kriisijuhtimise raamistiku teatisele; vedelkütuse seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu algamine, tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (841 SE); perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse ja halduskoostöö seaduse eelnõu ( 836 SE); kohtumine omavalitsusliitude esindajatega;
riigikaitsekomisjonis – Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu “Riigikaitse strateegia kehtestamine”;
sotsiaalkomisjonis – olulise tähtsusega riikliku küsimuse tervishoiu korraldamisest ja ravimite kättesaadavusest ettevalmistamine;
väliskomisjonis – ülevaade 1. – 2. detsembrini Astanas toimunud OSCE tippkohtumisest; Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Euroopa tõhusama katastroofidele reageerimise suunas: kodanikukaitse ja humanitaarabi roll; kell 13.30 ühisistung ELAKiga;
õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (717 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE); korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 komisjoni 2010. aasta töö aruanne ja ülevaade korruptsioonivastase seaduse kohaldamisest; avalikustamisele mittekuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine;  
 
Kohtumised:
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus kohtub Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhatuse liikmetega.
 
Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õpilastega Riigikogus. Nädala jooksul on Ratasel veel kavas kohtumised Rahumäe Põhikooli, Tallinna 32. Keskkooli ning Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilastega.
 
Kell 14 – Jüri Ratas külastab Nõmme Sotsiaalmaja.
 
Kell 15.30Keit Pentus kohtub sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Kadri Viigiga.
 
Teisipäev, 14. detsember
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Peaminister Andrus Ansip annab ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Ettekandega esineb ka Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson.
                         
Teine lugemine – 2 eelnõu: metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (843 SE) ja rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (880 SE).
 
Esimene lugemine – 5 eelnõu: otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (875 OE), rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (876 SE), kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE), kaks tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (838 SE) ning (845 SE).
 
Komisjonide istungid:
 
kultuurikomisjoniskell 13 keeleseaduse eelnõu (808 SE);
rahanduskomisjoniskell 14.30 väljasõiduistung SEB Panga peakontorisse (Tornimäe 2), kus toimub kohtumine Pangaliidu esindajatega;
riigikaitsekomisjoniskell 14 Läänemere-äärsete riikide mereseirealane koostöö ning selle tulevik; mereseire riigisisene koostöö, kutsutud kaitseministeeriumi, siseministeeriumi, kaitseväe, Politsei- ja piirivalveameti ning Veeteede Ameti esindajad;
väliskomisjoniskell 14 “Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava 2011-2015” koostamine, kutsutud välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Marina Kaljurand;
õiguskomisjoniskell 14 arutelu perekonnaseaduse rakendamisest, kutsutud siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, justiitsministeeriumi, Kohtunike Ühingu,  advokatuuri, Tallinna Perekonnaseisu ameti, MTÜ Isade Eest, Notarite Koja ja Pangaliidu esindajad (ruum L 333);
 
Kolmapäev, 15. detsember
 
Kell 13 – infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo ning keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
 
Kell 14 – täiskogu istung.
 
Kolmas lugemine – 3 eelnõu: halduskohtumenetluse seadustiku eelnõu (755 SE), kemikaaliseaduse, saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse, päästeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (817 SE) ning metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (843 SE).
                       
Teise lugemise jätkamine: notariaadiseaduse, notari tasu seaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (833 SE).
 
Teine lugemine – 11 eelnõu: otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis“ eelnõu (849 OE), otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (848 OE), otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis“ eelnõu (847 OE), riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (840 SE), võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (813 SE) tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (856 SE) & (209 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (835 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (861 SE), meediateenuste seaduse eelnõu (827 SE), liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (874 SE) ning riigihangete seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (860 SE).
 
Esimene lugemine – 8 eelnõu: toiduseaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (883 SE), hädaolukorra seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (871 SE), kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (870 SE), võlaõigusseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja mittetulundusühingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (881 SE), ravimiseaduse § 39 muutmise seaduse eelnõu (872 SE), ravikindlustuse seaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (873 SE), merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni muutmise 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (853 SE) ning elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE).
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus kohtub Hiina Jilini provintsi delegatsiooniga (L 262).
 
Kell 12 – Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Suurbritannia asekaitseministri ja Alamkoja liikme Nick Harvey’ga.
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Põhja-Tallinna sotsiaalkeskust.
 
Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus avab Toompea lossi kunstisaalis Mall Nukke näituse ”Rah(v)anäod 2″. „Rahanäod“ ehk „rahvanäod“ on inimesed tavaliste seast, keda ajalugu on eriliseks tõstnud. Näitusel tuleb eksponeerimisele ka „Eurolegendide“ seeria, muinasjutulise sisu ja ikonograafilise vormiga miniatuurmaalid, mis räägivad sellest, kuidas Euro Eestisse jõudis.
 
Neljapäev, 16. detsember
 
Kolmas lugemine – 9 eelnõu: rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (880 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (835 SE), notariaadiseaduse, notari tasu seaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (833 SE), riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (840 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (856 SE) & (209 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (861 SE), meediateenuste seaduse eelnõu (827 SE), liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (874 SE) ning riigihangete seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (860 SE).
 
Pärast täiskogu istungi päevakorra ammendumist oodatakse Riigikogusse jõuluvana.
 
Reede, 17. detsember
 
Euroopa Liidu asjade komisjoni istung – kell 10 Eesti seisukohad 20. detsembril toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõule, mis käsitleb Galileo programmil põhineva satelliitraadionavigatsioonisüsteemi kaudu pakutavale avalikule teenusele juurdepääsu võimaldamise korda; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Energeetika 2020: konkurentsivõimelise, säästva ja turvalise energia strateegia“ ja Euroopa Komisjoni teatisele „Energiainfrastruktuuride prioriteedid 2020. aastaks ja pärast seda“;
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Mustamäe sotsiaalkeskust.
 
Pühapäev, 19. detsember
 
Kell 13 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus võtab osa Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu jõuluüritusest (Poska 15).
 
*
 
Välislähetused:
 
12. – 16. detsembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA büroo, poliitika ning õigusasjade ja inimõiguste komiteede istungitel.
 
16. – 21. detsembrini
                       
Riigikogu väliskomisjoni liige Silver Meikar osaleb OSCE Parlamentaarse Assamblee missiooni koosseisus vaatlejana Valgevenes Minskis Valgevene presidendi valimistel.
 
10. detsember 2010
 
Riigikogu pressitalitus
Margit Liivoja
pressisekretär, tel 631 6353
Tagasiside