Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelinformatsioon 12. – 18. septembrini 2005

Riigikogu VI istungjärgu 1. töönädal

12. – 15. september 2005

Esmaspäev, 12. september

Kell 15 sügisistungjärgu pidulik avamine. Siseminister Kalle Laanet vastab Ken-Marti Vaheri arupärimisele organiseeritud kuritegevuse uurimise kvaliteedi kohta (nr 159). Pärast arupärimisele vastamist algab vaba mikrofon, kus Riigikogu liikmed võivad esineda kõnedega.

Arupärimised asuvad aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu raamotsuse eelnõule, mis käsitleb EL-i liikmesriikide vahel süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmist uue kriminaalmenetluse korral. Kutsutud justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik Elina Elkind. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule, mis käsitleb finantsteenuste alast poliitikat aastatel 2005 – 2010. Kutsutud rahandusministeeriumi finantspoliitika osakonna juhataja kt Lelo Liive.

Keskkonnakomisjonis – Riigikogu otsuste "Eesti keskkonnastrateegia aastani 2010 kinnitamine" (652 OE) ja Eesti säästva arengu riikliku strateegia "Säästev Eesti 21" heakskiitmine (619 OE) eelnõud. Kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise ühendkonventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (684 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse täiendamise ja muutmise seaduse eelnõu (633 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning alaealise mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE).

Maaelukomisjonis – maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE). Arutustel sügisistungjärgu plaanid.

Majanduskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Leedu Vabariigi vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (682 SE); töö- ja puhkeaja seaduse ning mereteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE); Eesti Arengufondi seaduse eelnõu (635 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE), kutsutud regionaalminister Jaan Õunapuu. Vabariigi Valitsuse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (675 SE). Õiguskantsleri ettekanne nr. 17 “Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse kooskõla kohta Eesti Vabariigi põhiseadusega”. Arutusel ka põhiseaduskomisjoni menetluses olevate eelnõude menetlemise kava sügisistungjärgul.

Riigikaitsekomisjonis – Eesti kaitseväe üksuste osalemine rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis ja Kosovos. Kutsutud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts. Kaitseväe distsiplinaarseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE).

Sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja –toetuste seaduse eelnõu (611 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade väliskomisjoni V istungjärgu tööst ning VI istungjärgu töökava arutelu.

Teisipäev, 13. september

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kolme esimesele lugemisele tulevat eelnõu. Teiste hulgas menetletakse Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (699 SE); ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (700 SE); muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE); ringhäälinguseaduse § 31 muutmise seaduse eelnõu (685 SE).

Maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse ja põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE).

Majanduskomisjonis – toote ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (702 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamine” muutmise eelnõu (686 OE); Riigikogu otsuse “Eesti kodanike relvavõitlusest NSV Liidu sõjalise okupatsiooni vastu” eelnõu (688 OE). Õ iguskantsleri 6. septembri 2005.a. ettekanne nr 2 “Euroopa Parlamendi valimise seadus, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse poliitilist välireklaami keelustavate sätete põhiseaduspärasuse kohta”.

Sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja –toetuste seaduse eelnõu (611 SE); kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (612 SE).

Väliskomisjonis – Riigikogu otsuse ”Ülemaailmse Tasakaalustatud Keskkonna Tagamise Seadusandjate Organisatsiooni Eesti delegatsiooni” kehtetuks tunnistamise arutelu. Eesti seisukohad 14.-16. septembril toimuval ÜRO tippkohtumisel. Kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi 1. poliitikaosakonna rahvusvaheliste organisatsioonide ja regionaalkoostöö büroo direktor Katri Teedumäe.

Õiguskomisjonis – kohtumine politseiameti peadirektori kandidaadi Raivo Aegiga. Notariaadialaste seaduste muutmise seaduse eelnõu (575 SE).

Üritused:

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub lahkuva Läti suursaadiku Edgars Skuja`ga. Kell 16 võtab Ergma vastu lahkuva Norra suursaadiku Per Kristian Pedersen`i.

Kolmapäev, 14. september

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kultuuriminister Raivo Palmaru, majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ja põllumajandusminister Ester Tuiksoo.

Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda nelja eelnõu, millest 2 tuleb teisele ja 2 esimesele lugemisele. Teisel lugemisel arutatakse nende hulgas valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Säästev Eesti 21” eelnõu (619 OE).

Üritused:

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Sloveenia peaministri Janez Janša`ga.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis Evald Okase tööde näituse.

Neljapäev, 15. september

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kahte eelnõu. Esimese päevakorrapunktina on kavas õiguskantsler Allar Jõksi ettekanne Riigikogu liikmelt Jaanus Tamkivilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kriminaalvastutusele võtmiseks karistusseadustiku § 289 järgi.

Üritused:

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub uue Poola suursaadiku Tomasz Chłoń`iga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub õiguskantsler Allar Jõksiga, kes annab üle “Õiguskantsleri 2004. aasta tegevuse ülevaate”.

Reede, 16. september

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – arutusel Eesti seisukohad 19.-20. septembril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel. Kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja keskkonnaminister Villu Reiljan. Samuti arutatakse ELAK-i 2005. a II poolaasta istungite kava.

Põhiseaduskomisjonis – komisjoni liikmed ja Riigikogu esimees Ene Ergma osalevad e-hääletamise konverentsil hotell Olümpia konverentsikeskuses.

Üritused:

Kell 14.15 – Eesti-Austria parlamendirühma liikmed kohtuvad Austria parlamendisaadikutega.

***

Välislähetused:

12. – 14. september

Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Liina Tõnisson osaleb Birštonas Leedus Eesti, Läti, Leedu ja Poola Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel ja 14. septembril Helsingis Baltimaade ja Põhjamaade Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel.

12. – 14. september

ENPA Riigikogu delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb Pariisis ENPA poliitikakomitee istungi töös.

12. – 17. september

NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb New – Yorgis ja Washingtonis toimuvatel NATO PA tsiviilmõõtme komitee istungitel.

14. – 18. september

Eesti – Soome – Ugri parlamendirühma aseesimees Katrin Saks ja Mart Nutt osalevad Moskvas ja Sõktõvkaris Venemaal rahvusvahelistel kohtumistel Soome-Ugri riikide parlamendiliikmetega.

15. – 16. september

Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa, aseesimees Marko Mihkelson ja liige Ela Tomson osalevad Lätis Druškininkaisse Eesti, Läti ja Leedu väliskomisjonide kohtumisel.

15. – 17. september

NATO PA Riigikogu delegatsiooni liige Margus Hanson (15.-16.9.) osaleb Riias NATO PA majanduse ja julgeoleku Ida-Lääne koostöö allkomitee töös. Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Väino Linde ja Jaanus Rahumägi võtavad Riias osa BA julgeoleku- ja õiguskomisjoni istungist ning ümarlauast “Võitlus organiseeritud kuritegevusega”.

15. – 17. september

ENPA Riigikogu delegatsiooni liige Sergei Ivanov osaleb Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee töös.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside