Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 1. töönädal 12. – 15. septembrini 

Esmaspäev, 12. september
 
Algab Riigikogu XII koosseisu II istungjärk.
 
Kell 15 on istungjärgu avaistung. Kõnega esinevad Riigikogu esimees Ene Ergma ja Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves. Pärast pidulikku osa jätkatakse istungi rakendamisega, kus kinnitatakse 1. töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete arupärimistele justiitsminister Kristen Michal. Arupärimised on tervishoiuteenuste osutajate olukorrast joobeseisundi tuvastamisel (nr 31) ja korruptsioonikahtlusest Võru maakonnas (nr 32) kohta. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30: Eesti seisukohad 16.-17. septembril toimuval mitteametlikul EL majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) kohtumisel. Kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi.
keskkonnakomisjonis – ülevaade keskkonnaministeeriumi õigusloome plaanidest käesoleva aasta II poolel. Kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus.
kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine: Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ehitamine; õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muumise seaduse eelnõu (13 SE).
maaelukomisjonis – kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (54 SE).
majanduskomisjonis – riigikontrolli seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE); Arengufondilt laekunud taotluse algatada Arengufondi seaduse muutmise seaduse eelnõu läbivaatamine ja arutelu.
põhiseaduskomisjonis – ELAKile arvamuse andmine: EP ja nõukogu direktiiv, millega sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud) KOM(2011)320; EP ja nõukogu direktiiv rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise ühise menetluse kohta (uuesti sõnastatud) KOM(2011)319; EL nõukogu direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest (eelnõu suhtes heaks kiidetud Eesti seisukohtade täiendamine); Riigikohtule arvamuse andmine.
rahanduskomisjonis – sotsiaalmaksu- ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (33 SE); ülevaade Euroopa Liidu majanduse ja finantsturgude olukorrast ning 2011. aasta suvine  majandusprognoos (ruumis L 333).
riigikaitsekomisjon – osavõtust George Marshalli Keskuse korraldatavast konverentsist “Ballistiline raketikaitse ja Euroopa julgeolek”.
sotsiaalkomisjonis – Eesti täiendavad seisukohad nõukogu direktiivi, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest, eelnõu suhtes; tuumakatastroofi piirkonda saadetud isiku seaduse eelnõu (29 SE).
väliskomisjonis – ülevaade Eesti tegevusest ja prioriteetidest algaval ÜRO 66. Peaassambleel. Kutsutud välisministeeriumi esindajad.
õiguskomisjonis – äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (75 SE); EP ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse reeglid tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikuseks tunnustamiseks, eelnõu kohta arvamuse andmine ELAK´ile; keskkonnakomisjonile arvamuse andmine kallasraja kitsendamise küsimuses.
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30:  Laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; kokkuvõte majanduslike huvide deklaratsioonide arvandmete esitamisest teiste deklaratsioonihoidjate poolt; ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni juhendist.
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30: 2011. aasta suvise majandusprognoosi tutvustamine. Kutsutud rahandusministeeriumi esindajad; laekunud riigikontrolli aruannetest (ruumis L333).
 
Kohtumine:
 
Kell 18 – Riigikogu juhatus ja fraktsioonide juhid kohtuvad Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega Kadriorus.
 
Teisipäev, 13. september
 
Kell 10 algaval täiskogu istungil tuleb esimesele lugemisele neli eelnõu: kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (5 SE); sotsiaalmaksu- ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE); maksukorralduse seaduse § 33 muutmise seaduse eelnõu (23 SE) ja karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (32 SE).
                       
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis –  metsa- ja puidutööstusalane väljasõiduistung koos maaelu- ja majanduskomisjoniga Lääne-Virumaale.
majanduskomisjonis – väljasõiduistung koos keskkonna- ja maaelukomisjoniga metsa- ja puidutööstusettevõtetesse Lääne-Virumaal. Teema: Eesti metsa- ja puidutööstussektori ülevaade.
põhiseaduskomisjonis – avaliku teenistuse seaduse § 108 muutmise seaduse eelnõu (71 SE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele ” eelnõu (44 OE).
riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung koos väliskomisjoniga Kaitseväe Peastaapi: informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, sh Afganistanis, Iraagis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.
sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi ja Ukraina sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (64 SE).
väliskomisjonis – väljasõiduistung koos riigikaitsekomisjoniga Kaitseväe Peastaapi.
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 10.30 – Riigikogu esimees akadeemik Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse koosolekul.
Kell 14.30 – Ene Ergma külastab Kumu näitust “Pavel Filonov. Vene avangard ja järgnenu”.
Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Juuru vallavanema Margus Jaansoniga.
 
Kolmapäev, 14. september
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Mart Laar ja kultuuriminister Rein LangKell 14 algaval istungil on teisel lugemisel Riigikontrolli seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE). Esimesel lugemisel on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (72 SE).
           
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea loss kunstisaalis Rao Heidmetsa kontseptuaalse kunsti näituse „Sa ise oled Jumal ja Kurat ka!“. Üsna tavatul näitusel näeb suurejoonelisi lavastatud stseene unenäolisest maailmast. Kümnete tegelastega ruumilised objektid on valminud Heidmetsa peagi linastuva nukufilmi dekoratsioonide baasil Eesti Nukufilmis. 
 
Toompea lossi III korruse L tiiva näitusesaalis on avatud Stanislav Antipovi maalinäitus „Tegelikkus“. Kunstnik on pärit Udmurdimaalt. Ta on lõpetanud Udmurdi Riikliku Ülikooli ning Tallinna Ülikooli kunstiteaduse eriala. Eestis esineb ta näitustega alates 2002. aastast.
 
Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb „Ettevõtluse auhind 2011 ja Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabel 2011“ pidulikul auhindade üleandmise galal Estonia kontserdisaalis.
 
Kell 18 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb 9. Matsalu rahvusvahelise loodusfilmide festivali avamisel Lihulas.
 
Neljapäev, 15. september
 
Kell 10 algavale istungile on kavandatud Riigikontrolli seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) kolmas lugemine. Esimesel lugemisel on teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõu (22 SE).
                       
kultuurikomisjoniskell 12: arvamuse andmine ELAKile: Roheline raamat kutsekvalifikatsioonide direktiivi ajakohastamine osas.
majanduskomisjoniskell 14: Eesti Arengufondi tegevuse aruanne.
 
Reede, 16. September
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10: Eesti seisukohad 20. septembril toimuval EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil. Kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder; Eesti seisukohad 19.-20. septembril toimuval mitteametlikul EL transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (energeetika) kohtumisel. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; seisukoha andmine: EP ja nõukogu määruse eelnõu tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta KOM(2011)276. Kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: EP ja nõukogu direktiivi eelnõu rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise ühise menetluse kohta (uuesti sõnastatud) KOM(2011)319. Kutsutud siseministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: EP ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud) KOM(2011)320. Kutsutud siseministeeriumi esindaja.
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 16 –  Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Hollandi Rotary klubi Zandzegge delegatsiooniga Toompea lossis.
Kell 17 – Ene Ergma osaleb Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse 20. juubelile pühendatud kohtumisel (Lai 29).
 
Laupäev, 17. september
 
Kell 19 – Ene Ergma peab Pädastes loengu “Tähevaatlus Ene Ergmaga”.
 
Pühapäev, 18. september
 
Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SEB 14. Tartu rattamaratoni autasustamistseremoonial Elvas.
*       *       *
 Välislähetused:
 
11. – 16. septembrini
 
Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni juht Marko Mihkelson ja liige Sven Mikser osalevad Hiinas, NATO PA kaitse- ja julgeoleku ning poliitikakomitee ühisel väljasõiduistungil.
 
12. – 18. septembrini
 
Riigikogu liige Peeter Kreitzberg osaleb Iisraelis, Eilatis Iisraeli üleriigilise spordiühingu Hapoeli korraldataval spordiüritusel SPORTIADA ning kohtumistel Iisraeli spordijuhtidega.
 
15. – 16. septembrini
 
Riigikogu liige Meelis Mälberg osaleb Lätis, Valkas Eesti-Läti piiriülese koostöö tõhustamise valitsuskomisjoni ühisistungil.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside