Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 4. töönädal 12. – 15. oktoobrini

Esmaspäev, 12. oktoober
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastab haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas Riigikogu liikmete arupärimisele Mereakadeemia rektori kohta (nr 312).
 
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 14 Eesti seisukohad 14. – 16. oktoobrini toimuval mitteametlikul konkurentsivõime ja kasvu nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas;
keskkonnakomisjonis – Euroopa Komisjoni teatis, milles esitatakse kliimamuutuste vastu võitlemise rahvusvahelise rahastamise suurendamise ettepanek;
kultuurikomisjonis – arutelu hariduslike erivajadustega laste teemal, sätted eelnõus (412 SE);
maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (540 SE);
majanduskomisjonis – merendusnõukoja pöördumine; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatisele „Valge Raamat. IKT standardimise ajakohastamine ELis – edasised sammud”.
põhiseaduskomisjonis – isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE); Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastase konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (566 SE);
rahanduskomisjonis – riigi eelarvestrateegia 2010 – 2013; 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE);
riigikaitsekomisjonis – riigikontrolli auditi “Kaitseotstarbelise varustuse hagete korraldus” kontrolliaruanne; rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (535 SE);
sotsiaalkomisjonis – õiguskantsleri tegevusest sotsiaalsete põhiõiguste tagamisel; õiguslikud võimalused ja takistused ajutiste töökohtade loomiseks; töötuskindlustushüvitise maksmise küsimused (ruum L 332);
väliskomisjonis – kohtumine Palestiina Omavalitsuse kommunikatsiooni- ja infotehnoloogiaministri Mashehour Abou Daka ning planeerimisministri Ali B. A. Jarbawiga ; Balti Assamblee 2010. aasta eelarve;
õiguskomisjonis – Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse uuesti arutamine (416 UA); politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14 ülevaade Strasbourgis toimunud Greco 10. juubelile pühendatud korruptsiooniteemalisest konverentsist; Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse liikmete ning maavanemate küsitlusest; laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditiaruande „Riigi vedelkütusevaru moodustamine ja haldamine“ arutelu (ruum L 333);
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub riigikontrolör Mihkel Oviiriga.
 
Kell 13.30 – Toompea lossi kunstisaalis esitletakse VIII ja IX Riigikogu liikme Ando Lepsi raamatut „Kui Eestit valitsesid juristid”. Raamat on pühendatud Eesti poliitikas 1917-1940 mõjukate juristide tegevuse analüüsile. Raamatus leiab käsitlemist akadeemilise juriidilise haridusega Riigikogu liikmete ning Eesti Vabariigi valitsusliikmete tegevus ja nende hilisem saatus. Esitlusel osaleb Riigikogu esimees Ene Ergma.
 
Teisipäev, 13. oktoober
 
Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (530 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis – kell 13 ühisistung majanduskomisjoni ja Saare Maavalitsuse esindajatega, arutusel on ruumiline planeerimine, maakonnaplaneeringud ja planeerimisseadus ning ehitamine, ehituskeeluvöönd ja looduskaitseseadus (Riigikogu konverentsisaalis);
kultuurikomisjonis – kell 14 teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE); spordiseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (479 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – riigikontrolli audit “Saastuse kompleksne vähendamine suurfarmides”;
majanduskomisjonis – kell 13 ühisistung keskkonnakomisjoni ja Saare Maavalitsuse esindajatega, arutusel on ruumiline planeerimine, maakonnaplaneeringud ja planeerimisseadus ning ehitamine, ehituskeeluvöönd ja looduskaitseseadus (Riigikogu konverentsisaalis); kell 14.30 jätkub majanduskomisjoni istung ruumis L 332, arutusel on Saaremaaga seotud küsimuste arutelu ühistranspordi ja giidikaitse teemadel;
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE); ekspordi riikliku tagamise seaduse eelnõu (565 SE) julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamise otsuse täiendamise otsuse eelnõu (569 OE); korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (571 OE);
rahanduskomisjonis – kell 14 riigi 2008. aasta majandusaruande koondaruande kinnitamise otsuse eelnõu (577 SE); riigikontrolli aruanne riigi 2008. aasta majandusaasta koondaruande kohta, ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2008. aastal; arvamus ekspordi riikliku tagamise seaduse eelnõu kohta;
riigikaitsekomisjoniskell 14 ühine väljasõiduistung väliskomisjoniga Kaitseväe Peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;
sotsiaalkomisjoniskell 13 probleemid pensionifondides; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõule, millega luuakse Euroopa Liidu tööhõive elavdamise ja sotsiaalse kaasamise mikrokrediidirahastu “Progress”; Eesti seisukohad nõukogu direktiivi eelnõule, millega rakendatakse vanemapuhkust käsitlev Euroopa sotsiaalpartnerite raamkokkulepe; vanemahüvitise seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (525 SE);
väliskomisjoniskell 14 ühine väljasõiduistung riigikaitsekomisjoniga Kaitseväe Peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;
õiguskomisjoniskell 10.30 kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE); kohtutäituri seaduse eelnõu (462 SE);
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13 riigikontrolli auditiaruande „Maksu- ja Tolliameti tegevus maksuvõlgade menetlemisel ja sissenõudmisel“ arutelu, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak, Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enriko Aav (ruum L 333);
 
 
 
Kolmapäev, 14. oktoober
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, justiitsminister Rein Lang ning põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Kell 14 algaval istungil on teisele lugemisele kavandatud 3 eelnõu: Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (416 UA) teistkordne menetlemine, riigivaraseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE) ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (535 SE).
Esimesel lugemisel on 4 eelnõu: karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse ning kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE), tuleohutuse seaduse eelnõu (513 SE), päästeseaduse eelnõu (514 SE) ning välismaalaste seaduse eelnõu (537 SE).
 
Üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Riigikogu hoone vestibüülis psüühilise erivajadustega inimeste toodangu näitusmüügi. Ürituse algatajaks on Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus ja see on üks osa ürituste sarjast, millega tähistatakse 10. oktoobril toimuvat vaimse tervise päeva. Eesmärgiks on läbi positiivsuse laiemalt teadvustada valdkonna probleeme. Näitusetööd esindavad üle-eestilist paremikku.
 
Neljapäev, 15. oktoober
 
Kell 10 algaval istungil on kolmandale lugemisele kavandatud 3 eelnõu: Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (416 UA) teistkordne menetlemine, riigivaraseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE) ning karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (530 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjon – kell 13 looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (528 SE); kell 14 algab ühisistung välis- ja majanduskomisjoniga, arutusel on Vene-Saksa gaasitrassi Nord Stream keskkonnamõjude hindamise aruanne, komisjonide arvamuse kujundamine täiendmaterjalide põhjal (Riigikogu konverentsisaalis), istungil osaleb Riigikogu esimees Ene Ergma;
kultuurikomisjonis – kell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
majanduskomisjonis – kell 14 ühisistung keskkonna- ja väliskomisjoniga, arutusel on Vene-Saksa gaasitrassi Nord Stream keskkonnamõjude hindamise aruanne, komisjonide arvamuse kujundamine täiendmaterjalide põhjal (Riigikogu konverentsisaalis);
väliskomisjonis – kell 14 ühisistung keskkonna- ja majanduskomisjoniga, arutusel on Vene-Saksa gaasitrassi Nord Stream keskkonnamõjude hindamise aruanne, komisjonide arvamuse kujundamine täiendmaterjalide põhjal (Riigikogu konverentsisaalis);
õiguskomisjonis – kell 11.30 korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (570 SE); korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE);  
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 11.15 – Riigikogu väliskomisjoni kohtub Briti Alamkoja väliskomisjoni delegatsiooniga (ruum L 240).
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Louis Braille 200. sünniaastapäeva juubeliüritusel (Tervishoiumuuseumi Muuseumisaalis, Lai 28/30).
 
Reede, 16. oktoober
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 19. – 20. oktoobrini toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel; kutsutud keskkonnaministeeriumi asekantsler Allan Gromov ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder; Eesti seisukohad 21.oktoobril toimuval keskkonnanõukogu kohtumisel (Allan Gromov); seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Euroopa ettepanek Kopenhaageni kokkuleppeks: kliimamuutuste vastu võitlemise rahvusvahelise rahastamise suurendamine”; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele, millega luuakse Euroopa Liidu tööhõive elavdamise ja sotsiaalse kaasamise mikrokrediidirahastu „Progress”; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „IKT standardimise ajakohastamine ELis – edasised sammud“; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv;
 
*      *      *
 
Välislähetused:
 
11. – 12. oktoobrini
 
Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb Saksamaal Greifswaldis Greifswaldi Ernst Moritz Arndti Ülikooli nõukogu istungil.
 
14. oktoobril
 
Riigikogu liige Mart Laar osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval konverentsil „Euroopa 70 aastat pärast Molotovi-Ribbentropi pakti”.
 
15. – 17. oktoobrini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb Luksemburgis NATO PA seminaril „Strateegiline kontseptsioon kui NATO julgeoleku alus”.
 
15. – 18. oktoobrini
 
Riigikogu liikmed Maret Merisaar ja Valdur Lahtvee osalevad Rootsis Malmös Euroopa Parlamendi Roheliste fraktsiooni korraldataval debatil Rootsi eesistumisest ja 11. Euroopa Roheliste Partei nõukogu istungil.

 

17. – 21. oktoobrini
 
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Ivi Eenmaa (17.-20. okt) ning delegatsiooni liikmed Jüri Tamm (17.-21. okt), Erki Nool (18.-20. okt) ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (19. – 21. okt) osalevad Šveitsis Genfis IPU 121. assambleel. Assambleel arutusele tulevate paneeldiskussioonide teemadeks on koostöö ja jagatud vastutus ülemaailmses võitluses organiseeritud kuritegevusega narkootikumide salakaubanduse, illegaalse relvaäri, inimeste illegaalse transportimise ja piirideülese terrorismi valdkonnas. Samuti käsitletakse parlamentide rolli Aasia arenguriikide ja abistavate doonorriikide vahelise koostöö arendamisel ning noorte osalust demokraatlikes protsessides. Arutusele tulevad veel HIVi/AIDSi ennetustöö ja raviga seotud probleemid, väljakutsed rahvusvahelise humanitaarseaduse väljatöötamiseks, aga ka inimõiguste probleemide kajastamine ülemaailmses perioodilises väljaandes.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside