Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 8. töönädal 12. – 15. novembrini

Esmaspäev, 12. november

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

8. töönädala päevakorras on kokku 34 päevakorrapunkti.

Päevakord

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30 algab Toompea lossi Valges saalis avalik istung „Eesti liitumine Schengeni lepinguga”, avasõnavõtuga esineb komisjoni esimees Marko Mihkelson, sõnavõttudega esinevad siseminister Jüri Pihl, Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse juht Toivo Klaar, siseministeeriumi Schengeni koordinaator Piret Lilleväli, liitumise mõjudest välispiiril räägib piirivalveameti peadirektor Roland Peets ning siseriiklikest mõjudest kodakondsus- ja migratsiooniameti peadirektori asetäitja Ene Rebane, konsulaarküsimusi tutvustab välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Lauri Bambus, siseturvalisuse tagamisest räägib politseiameti peadirektori asetäitja Raigo Haabu, Schengeni infosüsteemist siseministeeriumi nõunik Lenno Reimand.

keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (127 SE);

kultuurikomisjonis – kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse eelnõu (78 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE); kultuurikomisjoni algatatav koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu;

maaelukomisjonis – põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (94 SE); kell 12.30 algab ühisistung riigieelarve kontrolli komisjoniga, arutusel on riigikontrolli aruanne “Põllumajandustootmise ja maaelu arendamiseks antud toetuste tulemuslikkus”;

majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse ja rahvatervise seaduse muutmise seaduse eelnõu (62 SE), tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ratifitseerimise seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (100 SE), Euroopa Komisjoni teatis, mis käsitleb küberkuritegevuse vastase võitluse üldise poliitika kujundamist, Euroopa Komisjoni poolt algatatud elektrienergia ja maagaasi siseturgu käsitlevate eelnõude kolmanda paketi arutelu;

põhiseaduskomisjonis – kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (114 SE), riigipiiri seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE), Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (132 OE);

rahanduskomisjonis – rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu ( 137 SE), 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE);

riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;

sotsiaalkomisjonis – kohtumine sihtasutuse Haraka Kodu esindajatega, kohtumine Eesti Seksuaaltervise Liidu esindajatega; kohtumine Võrumaa sotsiaaltöötajatega;

väliskomisjonis – ülevaade olukorrast Gruusias, NATO kaitseministrite kohtumine (25. – 26. okt.), kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo, Eesti kaitseväe osalemine rahvusvahelistel missioonidel (Jaak Aaviksoo);

õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (106 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (74 SE), pärimisseaduse eelnõu (56 SE), prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (104 SE), notarite infosüsteemi ja õigusregistritega seotud seaduste muutmise eelnõu (105 SE), Euroopa Komisjoni teatis küberkuritegevuse vastase võitluse üldise poliitika kujundamise kohta, alaealiste mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – ühisistung maaelukomisjoniga, riigikontrolli auditi „”Põllumajandustootmise ja maaelu arendamiseks antud toetuste tulemuslikkus” arutelu, kutsutud põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – nii avalikustamise kuuluvate kui avalikustamisele mittekuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine.

Üritused:

Kell 16 – Riigikogu majanduskomisjoni liikmed osalevad Autoettevõtjate Liidu poolt korraldatud ühistranspordi teemalisel ümarlaual Eesti Tööandjate Keskliidu majas (Tallinn, Kiriku 6).

Teisipäev, 13. november

Kell 10 algaval täiskogu istungil tuleb teisele lugemisele Tartu Ülikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE), esimesele lugemisele on kavandatud 5 eelnõu, teiste hulgas ka majanduskomisjoni algatatud postiseaduse muutmise seaduse eelnõu (148 SE) ning Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (88 SE).

Komisjonide istungid algavad kell 14:

keskkonnakomisjonis – ühine väljasõiduistung koos majanduskomisjoniga Pakri tuuleparki, toimub tuuleenergia-alane arutelu;

kultuurikomisjonis – väljasõiduistung Akadeemiasse Nord; 

maaleukomisjonis – veterinaarkorralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (147 SE);

põhiseaduskomisjonis – riigivapi seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE), kodakondsuse seaduse § 9 muutmise seaduse eelnõu (113 SE), kodakondsuse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (126 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse seoses valitsusasutuste ühendamisega eelnõu (125 SE);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa komisjoni teatisele, mis käsitleb küberkuritegevuse vastase võitluse üldise poliitika kujundamist, ülevaade välisministri visiidist Aserbaidžaani (28. – 31. okt.), kutsutud Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma esimees Eldar Efendijev, ülevaade olukorrast Pakistanis (VM 3. büroo direktor Andres Talvik);

õiguskomisjonis – koos justiitsministeeriumi esindajatega arutatakse kriminaalpoliitikaküsimusi

Külalised:

Riigikogu esimehe Ene Ergma kutsel saabub Eestisse 2-päevasele visiidile Norra parlamendi esimees Thorbjørn Jagland koos teda saatva parlamendidelegatsiooniga.

Teisipäeval kell 13 võtab Norra kolleegi vastu Riigikogu esimees Ene Ergma.

Kell 14.15 – võtab Norra parlamendi delegatsiooni vastu president Toomas Hendrik Ilves.

Pärastlõunal külastatakse Eesti Kunstimuuseumi KUMU. Ene Ergma annab Thorbjørn Jaglandi auks piduliku õhtusöögi.

Kolmapäeval kell 10 algab Norra parlamendi delegatsiooni ja Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni kohtumine, kell 11 kohtutakse riigikaitsekomisjoniga, kell 12 on ametilõuna Riigikogu väliskomisjoni liikmetega, kell 15 toimub kohtumine välisminister Urmas Paeti, kell 16 külastatakse Norra Saatkonda ning kell 17 kohtutakse kaitseminister Jaak Aaviksooga. Külalised lahkuvad Eestist kolmapäeva õhtul.

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb mälestusüritusel Vabadussõja ausamba juures Tallinna Reaalkooli kõrval.

Kolmapäev, 14. november

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jaak Aaviksoo, rahandusminister Ivari Padar ning sotsiaalminister Maret Maripuu.

Kell 14 algaval istungil on kolmandal lugemisel 4 eelnõu, nende hulgas keskkonnavastutuse seaduse eelnõu (77 SE), teisel lugemisel on 8 eelnõu, teiste hulgas 2007. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (121 SE) ning esimesel lugemisel 12 eelnõu, mille hulgas on ka teenetemärkide seaduse eelnõu (134 SE), riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE) ja Eesti kaitseväe kasutamise Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi koosseisus (140 OE), kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamise rahutagamismissioonidel  Afganistanis (141 OE), Bosnias ja Hertsegoviinas (142 OE), Kosovos (143 OE) ning julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis (144 OE) otsuse eelnõud.

Riigikontrolör Mihkel Oviir annab Riigikogu ees ülevaate riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2006. aastal, mille järel arutatakse riigi 2006. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamise otsuse eelnõu (120 OE).

Kohtumised:

Kell 11 – Riigikogu väliskomisjon kohtub Tansaania kohvifarmeri ja Aafrika ühe vanima kohviühistu Kagera Cooperatives Union ekspordijuhi John Kanjagaile’ga, teema: õiglane kaubandus ja selle mõju arengumaadele.

Neljapäev, 15. november

Kel 10 algaval istungil on kolmandal lugemisel 3 eelnõu: valitsuse algatatud Tartu Ülikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE), elektroonilise side seaduse ja rahvatervise seaduse muutmise seaduse eelnõu (62 SE) ning teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE).

Komisjonides:

maaelukomisjonis – väljasõiduistung Eesti Põllumajandus-Kaubanduskotta;

majanduskomisjonis – alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE), Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe heakskiitmise seaduse eelnõu (138 SE);

rahanduskomisjonis – Audiitori nimetamise riigikontrolli 2007. aasta tegevuse kontrollimiseks otsuse eelnõu algatamine, mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevas Euroopa Komisjoni teatises sisalduva Euroopa ülemaailmse navigatsioonisatelliitide süsteemi programmide (EGNOS, GALILEO) ja Euroopa Tehnoloogiainstituudi rahastamist puudutav ettepanek, Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu ( 119 SE);

riigikaitsekomisjonis – relvaseaduse, planeerimisseaduse ja päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE), kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE), kell 14.30 algab kohtumine Eestisse akrediteeritud kaitseatašeedega;

väliskomisjonis – kohtumine Vabariigi Presidendiga (Kadriorus);

õiguskomisjonis – väljasõiduistung politseiametisse.

Reede, 16. novembril

Euroopa Liidu asjade komisjonis – . Eesti seisukohad 19. -20. novembril toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet, Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne (Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid), riigikontrolli eriaruanne EL vahendite kasutamisest Eestis (Juhani Lemmik), Euroopa Komisjoni poolt algatatud elektrienergia ja maagaasi siseturgu käsitlevate eelnõude kolmas pakett, komisjoni teatis, mis käsitleb küberkuritegevuse vastase võitluse üldise poliitika kujundamist;

väliskomisjonis –  Eesti seisukohad 19. – 20. novembrini toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil (koos arengukoostööministrite ja kaitseministritega), kutsutud välisminister Urmas Paet.

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Jüri Ratas osalevad ÜRO lastefondi UNICEF 2007. aasta Sinilinnu aastapreemiate üleandmise pidulikul tseremoonial Toompea lossi Valges saalis.

*       *       *

Välislähetused:

12. – 13. novembrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA õigusasjade- ja inimõiguste komitee istungil. Arutusel on ÜRO Julgeolekunõukogu ja Euroopa Liidu mustad nimekirjad, Valgevene kriminaalõiguse süsteemi juhtumid, inimõiguste kaitse olukord Euroopa Nõukogu liikmesriikides, vähemusrahvuste olukord Vojvodinas ning rumeenlaste etnilise vähemuse olukord Serbias, Kosovo tulevikustaatus jpm.

13. – 15. novembrini

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher osaleb Rootsis Stockholmis seminaril „Balti riikide ühinemine Schengeniga: võimalused ja väljakutsed”.

13. – 16. novembrini

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Igor Gräzin osaleb Slovakkias Bratislavas konverentsil „Euroopa Liidu ühine energiapoliitika ning energiajulgeolek Slovaki Vabariigis”, mille korraldab Euroopa Komisjoni esindus Slovakkias koostöös Slovakkia Välispoliitika Assotsiatsiooni Uuringute Keskusega.

16. – 18. novembrini

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Trivimi Velliste osaleb Soomes Vaasas Soome Eesti-seltside Liidu aastakoosolekul, kus ta esineb pronkssõduri teemalise ettekandega.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside