Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 8. töönädal 12 – 15. novembrini

Esmaspäev, 12. november

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 8. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele sotsiaalminister Hanno Pevkur ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised käsitlevad vastavalt noorte arstide lähtetoetusi (nr 192), tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkust (nr 194), hinnatõusude sotsiaalseid aspekte (nr 195), erivajadustega inimestele tehniliste abivahendite kättesaadavust (nr 203), riigi osalust ASis Estonian Air (nr 196) ning elektrituru avanemist (nr 200).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14 ühisistung põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoniga, arutusel on Europoli 2011. aasta aruanne, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher ning Eesti esindaja Europoli haldusnõukogus Ivo Kolk (Riigikogu konverentsisaal);

keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE); veeseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE);

kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine: hariduslike erivajadustega laste õpetamise teema õpetajahariduses, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Kalle Küttis, Õpetajate Liidu esindaja Margit Timakov ning Koolijuhtide Ühenduse ja Eesti Eripedagoogide Liidu esindajad;

maaelukomisjonis – avalduse “Eesti põllumajandusest ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformist” eelnõu (306 AE);

majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE); kohtumine EASi esindajaga;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 ühisistung koos õiguskomisjoniga arvamus GRECO (Group of States against Corruption) hindamisraporti kohta, mis käsitleb GRECO hinnanguid ja soovitusi muu hulgas parlamendile (ruum L 332); põhiseaduskomisjonis kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE), kutsutud justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler Marko Aavik; kell 14 ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoni ja õiguskomisjoniga, arutusel on Europoli 2011. aasta aruanne, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher ning Eesti esindaja Europoli haldusnõukogus Ivo Kolk (Riigikogu konverentsisaal);

rahanduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (311 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE); alkoholi-, tubaka- ,kütuse ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (280 SE); riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 12 otsuste eelnõud: “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” (312 OE), “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” (313 OE), Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” (314 OE) “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” (315 OE), „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta koosseisus” (316 OE) ning “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või Euroopa Liidu rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös” (317 OE), kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu;

sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (248 SE); liiklusseaduse, rahvatervise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE); töölepingu seaduse § 177 punkti 8 muutmise seaduse eelnõu (320 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE);

õiguskomisjonis – kell 11.15 ühisistung põhiseaduskomisjoniga, arvamus GRECO (Group of States against Corruption) hindamisraporti kohta, mis käsitleb GRECO hinnanguid ja soovitusi muu hulgas parlamendile (ruum L 332); õiguskomisjonis kell 12.20 täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE); vangistusseaduse, kriminaalhooldusseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (264 SE); kell 14 ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoni ja põhiseaduskomisjoniga, arutusel on Europoli 2011. aasta aruanne, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher ning Eesti esindaja Europoli haldusnõukogus Ivo Kolk (Riigikogu konverentsisaal);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 arvamuse andmine justiitsministeeriumile GRECO IV hindamisvooru „Korruptsiooni ennetamine parlamendi liikmete, kohtunike ja prokuröride seas“ hindamisettekande kohta;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli auditiaruande „Vabariigi Valitsuse tegevus oma töö mõjude hindamisel ja tulemustest aruandmisel“, kutsutud rahandusministeeriumi, Riigikantselei ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333);

Üritused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse istungil (Akadeemia maja, Kohtu 6).

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Klubi Haabersti Mehed 65+ isadepäeva tähistamise üritusel Haabersti sotsiaalkeskuses.

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni esimehe Hannes Swobodaga.

Teisipäev, 13. november

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 5 eelnõu: otsuse “Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2012.aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu (305 OE), riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE), äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (307 SE), abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE) ning kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (291 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 14 avalik ühisistung majanduskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, arutusel on Riigikogu keskkonnakomisjoni raport „Raskeveokite täismassipiirangute mõju metsanduse arengule ja keskkonnaseisundileˮ;

kultuurikomisjoni – kell 14 õpetajahariduse kui oluliselt tähtsa riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamisega seonduv; õppetoetuste ja õppelaenuseaduse muutmise seaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE);

majanduskomisjonis – kell 14 avalik ühisistung keskkonnakomisjoniga, arutusel on Riigikogu keskkonnakomisjoni raport „Raskeveokite täismassipiirangute mõju metsanduse arengule ja keskkonnaseisundileˮ (Riigikogu konverentsisaal);  

põhiseaduskomisjonis – kell 14 Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse ja kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE); erakondade rahastamise ja selle järelevalve süsteemi muutmisega seonduv; arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist, eelnõu kohta; arvamus Riigikohtule riigilõivuseaduse sätete kohta;

rahanduskomisjonis – kell 14 2012. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE); otsuse “Riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (265 OE);

riigikaitsekomisjonis – kell 14 Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 14 õiguskantsleri ettepanek nr 15 töötuskindlustuse seaduse §7 lg 2 põhiseadusega kooskõlla viimiseks; õiguskantsleri ettepanek nr 20 üldapteegiloa väljaandmise ja muutmise piirangu kohta;

väliskomisjonis – kell 13.15 kohtumine Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega Kadriorus.

õiguskomisjonis – kell 13 riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (271 SE); advokatuuriseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eenõu (273 SE); 

Üritused ja kohtumised

Kell 10 – erakondade rahastamise järelevalve komisjoni istung, päevakorras on komisjoni veebipõhise infosüsteemi hankelepinguga seonduv ning  juhend erakondade majandusaasta aruannetes tulude ja kulude kajastamiseks;

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb riigikaitse nõukogu istungil (Kadriorg).

Kell 14.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Mustamäe Reaalgümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kosmosepoliitika töögrupi koosolekul (Tõnismägi 11).

Kell 15 – Riigikogu kodukandi toetusrühm kohtub liikumise Kodukant esindajatega, arutusele tulevad liikumise edulood, mured, aga ka tulevikuplaanid (ruum L 332);  

Kell 16Jüri Ratas osaleb Eesti Korvpalliliidu juhatuse koosolekul.

Kell 17Jüri Ratas kohtub Tallinna saarlastega (kohvik Mosaiik).

Kolmapäev, 14. november

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (248 SE), võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE) ning liiklusseaduse, rahvatervise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE).

Teine lugemine – 8 eelnõu: otsuse “Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Investeerimispangas” eelnõu (285 OE), 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE), Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE), kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE), riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE), loomakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE) ning vangistusseaduse, kriminaalhooldusseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (264 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE), meresõiduohutuse seaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE).

Kohtumised

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub rahvaalgatusrühmaga Sindi pais esindajatega, kes annavad Riigikogu esimehele üle Sindi paisu likvideerimise toetuseks kogutud allkirjad.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Mahtra Gümnaasiumi õpilastega.

Neljapäev, 15. november

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine: avalduse “Eesti põllumajandusest ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformist” eelnõu (306 AE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 14 kiirguse ja keskkonnahariduse teemaline väljasõiduistung Paldiskisse (tuumajäätmete ladustamine) ja Keskkonnaameti kiirguslaborisse;

kultuurikomisjonis – kell 14 parlamentaarne kuulamine: Euroopa Komisjoni põhjendatud arvamus rikkumismenetluses 2010/2044, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi ning kultuuriministeeriumi esindajad; õppetoetuste ja õppelaenuseaduse muutmise seaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE);

väliskomisjonis – kell 14 seminar Riigikogu konverentsisaalis, kus on arutusel väliskomisjoni tellimusel valminud Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskuse (RKK) uuring „Arengud Läänemere piirkonna julgeolekukeskkonnas kuni 2020. aastani“. Uuringut tutvustavad RKK teadur Riina Kaljurand, Rootsi Kuningliku Sõjateaduste Akadeemia analüütik, erukindralmajor Karlis Neretnieks ning RKK nooremteadur Julian Tupay;

õiguskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (307 SE); abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE);

Kohtumised ja üritused

Kell 9 – Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjon kohtub Tšehhi parlamendi eelarvekomisjoni delegatsiooniga (ruum L 333)

Kell 13 – Riigikogu rahanduskomisjon kohtub Tšehhi parlamendi eelarvekomisjoni delegatsiooniga.

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Eesti Võimlemisliidu juhatuse koosolekul.

Kell 17.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 87. aastapäeva tähistamise üritusel (Kohtu 6).

Kell 17.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tšehhi parlamendi eelarvekomisjoni delegatsiooniga.

Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma viibib 16. Tallinna Pimedate Ööde filmifestivali avaseansil (Kino Kosmos).

Kell 19.30Jüri Ratas osaleb Eesti Kaitseväe 94. aastapäeva kontserdil (Estonia).

Reede, 16. november

väliskomisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 19. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaitseministrid) istungil, kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohad 19. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet;

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 11 Eesti seisukohad 19. novembril toimuval välisasjade nõukogu istungil (osalevad ka kaitseministrid) ja 20. novembril toimuval EL üldasjade nõukogu istungil; Eesti seisukohad 23. novembril 2012 toimuval EL välisasjade nõukogu istungil (väliskaubandus), kutsutud välisminister Urmas Paet; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist;

Üritused

Kell 10 – Riigikogu istungisaalis algab noortefoorum “101 last Toompeale”. Avasõnavõtuga esineb Riigikogu esimees Ene Ergma. Olulisemate teemadena leiavad käsitlust riigieksamite kord ja kõrgkoolidesse sisseastumine. Sõnavõttudega esinevad lasteombudsmani esindaja, Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tamm, Eesti Õpilasesinduste Liidu esindajad. Toimub kõige lapsesõbralikuma ühiskonnategelase ja organisatsiooni valimine.

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia astronoomia ja füüsika osakonna koosolekul (Füüsika Instituut, Tartu).

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Mustamäe 50. juubeli galaõhtul (Tallinna Tehnikaülikooli aula).

Pühapäev, 18. november

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb Maarjamäe sõdurikalmistul toimuval saksa rahva leinapäeval, kus mälestatakse Saksamaa sõdade ja vägivalla ohvreid.

*

Välislähetused

9. – 12. novembrini

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ning liikmed Mati Raidma, Kadri Simson ja Sven Mikser osalevad Tšehhis Prahas NATO PA 58. aastaistungil.

10. – 13. novembrini

Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva osaleb Küprosel Nikosias Euroopa Liidu riikide rahvusparlamentide põllumajanduskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusele tulevad prioriteedid Küprose eesistumise ajal, ühtne põllumajanduspoliitika 2014 – 2020, kliimamuutusest tulenevad väljakutsed põllumajanduses, ühtse kalanduspoliitika reform jpm.

11. – 12. novembrini

Riigikogu aseesimees, Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Laine Randjärv osaleb Saksamaal Hamburgis Läänemeremaade parlamentaarsel konverentsi alalise komitee istungil, kus ta Eesti kui nimetatud organisatsiooni eesistujamaa esindajana juhatab komitee tööd. Päevakorras on kokkuvõtete tegemine Peterburis toimunud aastakonverentsist ning lõppresolutsiooni täitmisest. Esmakordselt tulevad arutlusele Eesti ettevalmistused seoses järgmisel suvel Pärnus toimuva parlamentaarse konverentsiga. Arutusel on ka Brüsselis Euroopa Komisjoni ja Europarlamendi esindajatega veebruaris 2013 toimuva töökohtumise teemad ning kuulatakse ekspertide ettekandeid kestliku ja tulevikuleorienteeritud mobiilsuse ja energiasäästliku elamuehituse kohta.

11. – 13. novembrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee ning monitooringukomitee istungitel.

12. – 14. novembrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA monitooringukomitee ning poliitikakomitee istungitel.

13. november

Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna naiskogu juhatuse koosolekul.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside