Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Reede, 16. märts

Kell 9.15 – maaelukomisjoni erakorraline istung

Arutusel on Nõukogu määrus, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid; Nõukogu määrus, millega kehtestatakse puu- ja köögiviljasektori erieeskirjad  ja muudetakse teatavaid määrusi; ülevaade Euroopa Liidu Põllumajanduse ja Kalanduse Nõukogu märtsiistungi päevakorrast.

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni istung 

Seisukoha andmine Nõukogu määrusele, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid; seisukoha andmine Nõukogu määrusele, millega kehtestatakse puu- ja köögiviljasektori erieeskirjad ja muudetakse teatavaid määrusi; Eesti seisukohad 19.-20. märtsil toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo; Eesti seisukohad 22.-23. märtsil toimuval transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energeetikanõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar; seisukoha andmine Komisjoni teatisele “Liikmesriikide otsese maksustamise süsteemide koordineerimine siseturul”, Komisjoni teatisele “Piiriülene maksustamine kahjumi korral” ja Komisjoni teatisele “Maksustamine riigist lahkumisel ja vajadus kooskõlastada liikmesriikide maksupoliitikaid”; Eesti seisukohad 27. märtsil toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd; Eesti seisukohad Euroopa Liidu eelarve reformiks, kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile ohtlike kaupade siseveo kohta; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile ühenduse raudteevõrgu koostalitlusvõime kohta ning direktiivile, millega muudetakse ühenduse raudtee ohutuse direktiivi, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele, millega muudetakse määrust, millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur; seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse nõukogu direktiivi, millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel.

*       *       *

Välislähetused:

11. – 13. märtsini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb Prantsusmaal Strasbourgis ENPA poliitikakomitee istungil.

14. – 16. märtsini

NATO PA delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb Ukrainas Kiievis Ukraina-NATO parlamentidevahelise nõukogu istungil.

15. – 19. märtsini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb Tuneesias Tunises Euroopa Liidu -Vahemeremaade Parlamentaarse Assamblee täiskogu 3. istungil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside