Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiskogu III istungjärgu 8. töönädal 12. – 15. märtsini

Esmaspäev, 12. märts

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 8. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele Eesti Panga president Andres Lipstok, peaminister Andrus Ansip ning kultuuriminister Rein Lang. Arupärimised käsitlevad vastavad sularaha kättesaadavust (nr 110), Eesti Energia otsuseid Ida-Virumaal (nr 98), teenuste kättesaadavust (nr 108) ning riigi tegevust tippspordi toetamisel (nr 107). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Nord Stream gaasijuhtme paigaldamise mõjudest Läänemeres, ettekannetega esinevad merefüüsik akadeemik Tarmo Soomere ning Meresüsteemide Instituudi teadurid Jüri Elken ning Urmas Lips;

kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine: Eesti Rahvusringhäälingu 2011. aasta tegevusaruanne ja arengukava, kutsutud Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Hagi Šein, nõukogu liige Andres Jõesaar ning Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Margus Allikmaa

maaelukomisjonis – kohtumine MTÜ Eesti Maaturismi esindajatega;

majanduskomisjonis – rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE); Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja ratifitseerimise seaduse eelnõu (163 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamist ja kasutamist käsitleva määruse eelnõu osas;

põhiseaduskomisjonis – avaliku teenistuse seaduse (193 SE) eelnõu, kutsutud justiitsminister Kristen Michal; Harjumaa Omavalitsuste Liidu esitatud piirkondliku koostööliidu, pealinnapiirkonna koostööliidu ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu, kutsutud Harjumaa Omavalitsususte Liidu tegevdirektor Vello Tamm ning vandeadvokaat Mikk Lõhmus; riigikontrolli seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE);

rahanduskomisjonis – rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (157 SE); arvamus Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse (EVKS) § 18 põhiseaduspärasuse kohta;

riigikaitsekomisjonis – kell 11.30 Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE), kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marran, asekantsler Taimar Peterkop ja Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste;

sotsiaalkomisjonis – parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE); Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (189 SE); ajutise peavarju ja varjupaigateenuse kättesaadavusest peavarjuta isikutele;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (140 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, välisministeeriumi, prokuratuuri,  Põhja Politseiprefektuuri, MTÜ Eluliin, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua, Eesti Naiste Varjupaikade Liidu ning Naisjuristide Ühenduse esindajad;  

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; korruptsioonivastase seaduse eelnõu (192 SE) sissejuhatav arutelu (ruum L 332); 

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditiaruanne „Avalike teenuste pakkumise eeldused väikestes ja keskustest eemal asuvates omavalitsustes“, kutsutud regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri ning riigikontrolli esindajad (ruum L 333), komisjoni istung on avalik;

Üritused:

Kell 13.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Riigikaitse Nõukogu istungil.

Teisipäev, 13. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine: õiguskantsleri seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 14 keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE);

maaelukomisjonis – kell 14 väikesemahulised piirkondlikud ettevõtluse toetusprogrammid (ruum L 333);

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15 NATO salastatud teabe juurdepääsusertifikaatide väljastamise korra muutmise arutelu; kodakondsuse seaduse § 32 muutmise seaduse (164 SE); kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE); arvamus Eesti Väärtpaberite Keskregistri seaduse § 18 põhiseaduspärasuse kohta; arvamus välismaalaste seaduse (kuni 1.10.2010 kehtinud redaktsioonis) § 123 ja § 12 põhiseadusele vastavuse kohta;

rahanduskomisjonis – kell 14 väljasõiduistung: kohtumine Pangaliidu esindajatega;

riigikaitsekomisjonis kell 14 veteranidepoliitika lähtealused, kutsutud kaitseministeeriumi ja kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjoniskell 13 puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (161 SE); sotsiaalhoolekande seaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (169 SE);

väliskomisjonis – kell 14 ülevaade arengutest Valgevenes, kutsutud Eesti suursaadik Valgevenes Jaak Lensment; ülevaade 4. märtsil toimunud Venemaa presidendi valimistest, kutsutud Tartu Ülikooli politoloog Karmo Tüür, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Kadri Liik ja välisministeeriumi esindaja; Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni töökorraldusest;

õiguskomisjoniskell 13 töölepinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE), kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur, Tööandjate Keskliidu juhataja Tarmo Kriis ning Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga; politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad, MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste, juhatuse esimees Ene Kalmus, Vabatahtlik Merepäästeühing MTÜ Viimsi liige Jako Vernik, Eesti Priitahtliku Päästeliidu nõukogu esimees Rait Killandi ja juhatuse esimees Toomas Roolaid;

Kohtumised ja üritused:

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub vabariikliku kõnevõistluse Kuldsuud 2012 võitjatega.

Kell 14 – Riigikogu Naisteühenduse koosolek.

Kolmapäev, 14. märts

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE) ning riigikontrolli seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE).

Teine lugemine: jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE)

Esimene lugemine – 3 eelnõu: kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE),  kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE) ning kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE).

Kohtumised ja üritused:

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Pärnu Pimedate Ühingu liikmetega.

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Aavo Otsa Muusikastuudio 10. tegevusaasta kontserdil.

Neljapäev, 15. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine: Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (181 OE).

Komisjonides

majanduskomisjonis – kell 13 liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE); maagaasiseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 9 riigikontrolli uue auditiaruande tutvustus;

väliskomisjonis – kell 13 ülevaade arengutest Eestile olulistel teemadel Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis, kutsutud Eesti suursaadik ÜRO juures Margus Kolga; Eesti seisukohad 16. märtsil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil (kaubandus); Läänemeremaade Parlamentaarse Konverentsi korraldamisest 2013. aastal Eestis;

Kohtumised ja üritused:

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Suurbritannia suursaadiku Christopher Bruce Holtbyga.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv annab “Tagasi kooli” programmi raames ühiskonnaõpetuse tunni Ehte Gümnaasiumis.

Kell 17 – Ene Ergma kohtub Iirimaa suursaadiku Peter McIvori’ga.

Reede, 16. märts

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 19. – 20. märtsini toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja keskkonnaminister Keit Pentus.

Üritused:

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb patroonina konverentsil „Väikerahvaste keelte riskid ja võimalused“.

 *

Välislähetused:

10. – 13. märtsini

Riigikogu liige Eldar Efendijev osaleb Aserbaidžaanis Bakuus 1. ülemaailmsel noorte aserite kongressil.

11. – 12. märtsini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Taanis Kopenhaagenis Euroopa Liidu parlamentide väliskomisjonide esimeeste konverentsil. Arutusel on Euroopa Liidu ühtne välis- ja julgeolekupoliitika, NATO ja Euroopa Liit ning Taani välispoliitilised prioriteedid eesistumise ajal.

11. – 13. märtsini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste ning monitooringukomiteede istungitel. Arutusel on Venemaa, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Moldova, Ukraina, Ungari, Armeenia ja Aserbaidžaani järelevalvega seotud küsimused.

12. – 14. märtsini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA monitooringu- ja poliitikakomiteede istungitel. Poliitikakomitees on arutusel demokraatia kriis ja riigi roll tänapäeva Euroopas, populistlike liikumiste tõus ja selle ohud, religioossete kogukondade vastane vägivald, Afganistani narkokaubanduse ohud Euroopa julgeolekule, olukord Süürias jpm.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside