Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 14. töönädal 12. – 15. maini

Esmaspäev 12. mai

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastavad sotsiaalminister Maret Maripuu ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder Riigikogu liikmete arupärimistele. Arupärimised käsitlevad vastavalt AS Põlva Haigla ümbernimetamist kohalikuks haiglaks ja ministri tegevust. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Istungi päevkord:

Riigikogu juhatuse liikmete 14. töönädala tegemiste kohta saab täpsemat informatsiooni järgmistel aadressidel:

Riigikogu esimees Ene Ergma

Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14 Eesti seisukohad 14. mail toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel;

keskkonnakomisjonis – metsaseaduse muutmise seaduse eenõu algatamisest;

kultuurikomisjonis – noorsootöö seaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE), välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse eelnõu (259 SE), väärteomenetluse seadustiku, kohtute seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (260 SE);

maaelukomisjonis – programmi ERARE käivitamisest (Jaak Uibu);

põhiseaduskomisjonis –  julgeolekuasutuste seaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (231 SE), Riigikohtule arvamuse andmine avaliku teenistuse seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku põhiseaduselevastavuse kohta;

rahanduskomisjonis – Eesti esindaja nimetamise Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse otsuse eelnõu algatamisest, käibemaksuseaduse §15 muutmise seaduse eelnõu ( 224 SE);

riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE), kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE);

sotsiaalkomisjonis – ülevaade EQUAL programmi tulemustest ja töötavate lapsevanemate töötururiskide analüüsi uuringu tulemustest, Riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike peretoetuste seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (221 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (209 SE);

õiguskomisjonis – perekonnaseaduse eelnõu menetluslikud otsused (55 SE), politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 ülevaade välisvahendite kasutamisest, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak;

Kohtumised ja üritused:

Kell 14.00 – Riigikogu fuajees avatakse nädal Elurõõmus Valgamaa.

Ennast tutvustavad Valgamaa külaseltsingud, kodanikeühendused ning aktiivsed noored, üleval on Valgamaa noorte tegemisi ja külaseltsinguid tutvustav näitus, toimub käsitööesemete müük, kohapeal õpetatakse line-tantsu ning toimub muud põnevat.

Esinevad Karmen Rõivasepp ja Kristi Lemmik Valga Gümnaasiumi muusikalitrupist.

Näitus Elurõõmus Valgamaa jääb avatuks 12.-16.maini

Alates esmaspäevast on L-tiiva III korrusel vaadata Puka Kunstikooli laste tööde näitus, juhendaja Esti Kittus.

Teisipäev 13 mai

Kell 10 algaval täiskogu istungil tuleb teisele lugemisele korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (226 OE). Esimesele lugemisele tuleb 5 eelnõu: Jaan Sven Männiku Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamise otsuse eelnõu (257 OE), metsanduse probleemide läbitöötamiseks Riigikogu probleemkomisjoni moodustamise eelnõu (251 OE), hasartmänguseaduse eelnõu (216 SE), ravikindlustuse seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (246 SE) ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (223 SE).

Komisjonides:

keskkonnakomisjonis kell 12 Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (258 SE), 1992. aasta rahvusvahelise konventsiooni rahvusvahelise naftareostuskahjude hüvitamise fondi loomisest 2003. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (247 SE);

kultuurikomisjonis – kell 13 kutsete süsteem kui liides tööturu ja haridussüsteemi vahel, kutseseaduse eelnõu (213 SE);

majanduskomisjonis kell 13 väljasõiduistung Maanteeameti poolt tutvustatavatele tee-ehitusobjektidele;

rahanduskomisjonis kell 14.30 väljasõiduistung Eesti Panka, arutusel on Eesti majanduse hetkeolukord ja prognoos;

riigikaitsekomisjonis – kell 14 kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE), kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 14 ülevaade EQUAL-i projekti “Prostitutsiooni kaasatute sh inimkaubanduse ohvrite integratsioon legaalsele tööturule” ja “Põhja- ja Baltimaade pilootprojekti inimkaubanduse ohvritest naiste abistamiseks“ tulemustest;

õiguskomisjonis karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (225 SE);

Kohtumised ja üritused:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub rahandusminister Ivari Padariga.

Kolmapäev 14. mai

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, siseminister Jüri Pihl ning sotsiaalminister Maret Maripuu.

Kell 14 algaval istungil tuleb teisele lugemisele 7 eelnõu: ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE), surveseadme ohutuse seaduse, küttegaasi ohutuse seaduse, masina ohutuse seaduse, lifti ja köistee ohutuse seaduse ning elektriohutusseaduse muutmise seaduse eelnõu (220 SE), kaevandamisseaduse muutmise seaduse eelnõu (211 SE), liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (217 SE), elundite ja kudede siirdamise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (214 SE), taimekaitseseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (215 SE) ning äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (205 SE). Esimesel lugemisel on 2 eelnõu: Eesti kaitseväe kasutamise Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus otsuse eelnõu (254 OE) ja lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE).

Kohtumised ja üritused:

Kell 14.20 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Hollandi kuninganna Beatrixi tervitamistseremoonial Kadriorus.

Kell 17.10Ene Ergma kohtub Hollandi kuninganna Beatrixiga (Riigikogu esimehe külalistetuba).

Neljapäev 15. mai

Kell 10 algaval istungil tulevad kolmandale lugemisele ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE), surveseadme ohutuse seaduse, küttegaasi ohutuse seaduse, masina ohutuse seaduse, lifti ja köistee ohutuse seaduse ning elektriohutusseaduse muutmise seaduse eelnõu (220 SE), kaevandamisseaduse muutmise seaduse eelnõu (211 SE) ning liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (217 SE).

Komisjonides:

maaelukomisjoniskell 12 Eesti maaelu arengukava muutmise vajadusest ja võimalusest, ülevaade eurorahade kasutamisest põllumajandussektoris, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder;

majanduskomisjonis – kell 13 ühisistung väliskomisjoniga (ruum L241), Valgamaa kuu raames arutatakse Eesti-Läti piiriülese koostööga seotud probleeme ja ettepanekuid, ettekandega esineb Valga maavalitsuse peaspetsialist välissuhete alal Rainer Kuutma, osalevad Valgamaa arengunõukogu vastavate valdkondade juhid ja Valga linna esindajad, samuti maavanema KT Kalev Härk;

rahanduskomisjonis – kell 14 kohtumine Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esindajatega;

riigikaitsekomisjoniskell 12  kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE) ning kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE);

väliskomisjoniskell 13 ühisistung majanduskomisjoniga (ruum L241), kell 14 ülevaade olukorrast Gruusias enne 21. mail 2008 toimuvaid üldvalimisi (ruum L262);

õiguskomisjonis – seisukoha kujundamine Kaitsepolitseiameti juhi kandidaadi ning Politseiameti juhi kandidaadi suhtes, politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE);

Üritused:

Kell 19.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma ning aseesimehed Kristiina Ojuland ja Jüri Ratas osalevad Tema Majesteedi Hollandi kuninganna Beatrixi auks antaval balletietendusel Estonias ning sellele järgneval president Toomas Hendrik Ilvese ja pr Evelin Ilvese vastuvõtul.

Reede 16. mai

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10 Eesti seisukohad 19. mail toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel (põllumajanduse punktid), ning 25. – 27. maini toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, Eesti seisukohad 21. – 22. maini toimuval haridus-, kultuuri- ja noorteministrite kohtumisel, IPEX sekretariaadi rahastamine;

Kohtumised ja üritused:

Kell 10.10 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) noorte diplomaatidega (ruum L-240).

Kell 12 – Ene Ergma külastab Türi lillelaata.

Kell 18 – Ene Ergma kohtub Meeri küla rahvaga (Meeri külas).

*     *     *

Välislähetused:

8. – 23. maini

OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Nutt osaleb OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Serbias ja Gruusias sealsetel parlamendivalimistel. Serbias toimuvad parlamendivalimised 11. mail, Gruusias 21. mail.

11. – 13. maini

Riigikogu Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Silver Meikar osaleb Ukrainas Kiievis Verhovna Radas (Ukraina parlament) parlamentidevahelisel konverentsil „Ukraina ja Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentaarne koostöö“.

11. – 16. maini

Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb kliimamuutuste ja energeetika töögrupi moderaatorina Lätis Riias Läänemeremaade mittetulundusühingute VII foorumil „Kodanike osalus Läänemere piirkonna jätkusuutliku arengu tagamisel“, 2. rahvusvahelisel mittetulundusühingute ümarlaual „Mittetulundusühingute järelevalve Nord Stream AG projekti keskkonnamõjude üle“. 15. mail võtab Merisaar osa EPRA (European Platform of Regulatory Authorities) 27. aastakoosolekust, kus arutusel olevad teemad käsitlevad meedia kirjaoskust ja reguleerijaid ning kohustuslikke reegleid.

12. – 15. maini

Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Sven Mikseriga on töövisiidil Türgis Ankaras ja Istanbulis. Visiidi käigus toimuvatel kohtumistel on kavas arutada Eesti ja Türgi kahepoolseid suhteid, Türgi ühinemisprotsessi Euroopa Liiduga ning regioonis toimuvaid arenguid. Kohtutakse Türgi Rahvusassamblee väliskomisjoniga eesotsas Murat Mercan’iga, Türgi välisministri Ali Babacan’iga, Rahvusassamblee Türgi-Eesti sõprusgrupiga eesotsas Özlem Türköne’iga ja Rahvusassamblee aseesimehe Nevzat Pakdil’iga. Plaanis on ka kohtumised äriringkondi ühendavate ja ühiskondlike organisatsioonide esindajatega. Muuhulgas toimuvad kohtumised Euraasia Strateegiliste Uuringute Keskuse (ASAM) ja Musta mere Koostööorganisatsiooni (BSEC) juhtidega, aga samuti Töösturite ja Ärimeeste Assotsiatsiooni (TÜSIAD) ja Türgi Välismajandussuhete Nõukogu (DEIK) esindajatega. Väliskomisjoni delegatsiooni kuuluvad lisaks Mikserile komisjoni liikmed Raivo Järvi, Valdur Lahtvee ja Marko Mihkelson.

13 – 15. maini

Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni esimees Jaanus Marrandi ning liikmed Tatjana Muravjova ja Heljo Pikhof on Belgias Brüsselis komisjoni töövisiidil Euroopa Parlamenti. Visiidi käigus kohtutakse Euroopa Parlamendi rahvusparlamentidega suhete direktoraadi administraatori Niall O’Neilliga.

14. – 15. maini

Riigikogu lige Hannes Astok osaleb Šveitsis Genfis ÜRO korraldataval infoühiskonna teemalisel konverentsil ettekandega „Seadusandja roll õiglase infoühiskonna arendamisel“. Konverentsil käsitletakse parlamentaarset vastutust, digitaalse infojagamisega seotud küsimusi ning kodanike juurdepääsu infoühiskonna võimalustele.

14. – 16. maini

Riigikogu liige Margus Tsahkna osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Rahvapartei poliitilise büroo koosolekul.

14. – 17. maini

Riigikogu Eesti-Venemaa parlamendirühma esimees Peeter Tulviste osaleb Itaalias Roomas majandusfoorumil „Euroopa Liit – Venemaa: strateegilise partnerluse loomine“.

 

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside