Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 18. töönädal

12.- 15. juunini

Esmaspäev, 12. juuni

Kell 15 algaval istungil vastab peaminister Andrus Ansip arupärimistele sisejulgeoleku hetkeolukorra (nr 226),  Eesti Raudtee tagasiostmise (nr 228),  AS Werol aktsiate erastamise (nr 231) ja 9. mai meeleavalduse (nr 238) kohta. Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 15.-16. juunil toimuval Euroopa Ülemkogul; kutsutud peaminister Andrus Ansip.

Keskkonnakomisjonis – ÜRO 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete rakenduskokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (893 SE); looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE); ehitusseaduse, hooneühistuseaduse, korteriomandiseaduse, korteriühistuseaduse ja seadmete energiatõhususe seaduse muutmise seaduse eelnõu (895 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE); Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (906 SE); Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu ratifitseerimise seadus (907 SE).

Maaelukomisjonis – väljasõiduistung veterinaar- ja toiduametisse.

Majanduskomisjonis – vedelkütusevaru seaduse, vedelkütuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (921 SE). Ühisistung rahanduskomisjoniga, arutusel ülevaade Autoettevõtete Liidu uurimustööst Tallinn – Tartu vahelise bussi- ja rongiliikluse reisijatevoogude kohta.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Eesti kodanike võitlusest Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise eest” eelnõu (933 OE); Riigikogu otsuse “Eesti kodanike relvavõitlusest NSV Liidu sõjalise okupatsiooni vastu” eelnõu (910 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” muutmise eelnõu (904 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Werol tehase juhtimisvigade ning ettevõtte erastamistoimingute seaduslikkuse ja otstarbekuse uurimiseks” eelnõu (925 OE). 

Rahanduskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Komisjoni teatise „Ühenduse Lissaboni programmi rakendamine: ühtse konsolideeritud äriühingute maksubaasi väljatöötamise senine käekäik ning järgnevad sammud” kohta. Järgneb ühisistung majanduskomisjoniga.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – riigikontrolli auditi „Riigi tegevus rapsi ja biodiislikütusega seotud küsimuste käsitlemisel” arutelu jätkamine. Komisjoni tegevuse aruande arutelu.

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad k.a 15.-16. juunil toimuval Euroopa Ülemkogul; kutsutud peaminister Andrus Ansip. Järgnevalt arutusel presidendi poolt välja kuulutamata jäetud välissuhtlemisseaduse teistkordne menetlemine. Ülevaade Eesti Välispoliitika Instituudi tegevusest; kutsutud Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Andres Kasekamp.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tunnistajakaitse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE);   elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (913 SE).

Üritused:

Kell 12.15 – õiguskomisjoni liikmed kohtuvad Bundestagi õiguskomisjoniga (L262).

Kell 13 – sotsiaalkomisjoni liikmed kohtuvad Saksa Bundestagi tervishoiukomisjoniga (L262).

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek avab Riigikogu hoone vestibüülis Jekaterina Tulupova näituse „Kati võlumaailm”.

Kell 16 – Riigikogu Eesti-Hiina parlamendirühma esimees Peeter Kreitzberg ja aseesimees Rain Rosimannus kohtuvad Hiina suursaadiku Xie Junping`iga.

Teisipäev, 13. juuni

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 13 eelnõu, millest 7 tuleb teisele ja 6 esimesele lugemisele. Ühtlasi on kavas kolm ettekannet: peaminister Andrus Ansip esineb ülevaatega teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas; Eesti Panga president Andres Lipstok tutvustab Eesti Panga ning Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein Finantsinspektsiooni 2005. aasta aastaaruannet.  Esimese päevakorrapunktina jätkatakse neljapäevasel istungil pooleli jäänud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (913 SE) teist lugemist.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – väljasõiduistung: tutvumine Nõmme narkokeskusega.

Maaelukomisjonis – ülevaade ELi põllumajandus- ja kalandus nõukogu 19. juuni istungil arutusele tulevatest teemadest. Ülevaade maaelu arengu strateegia hetkeseisust ja ettevalmistustest maaelu arengu kava koostamiseks.

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung, kohtumised ettevõtjatega.

Põhiseaduskomisjonis – pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE);   kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (868 SE);   Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Werol tehase juhtimisvigade ning ettevõtte erastamistoimingute seaduslikkuse ja otstarbekuse uurimiseks” eelnõu (925 OE).

Sotsiaalkomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (899 SE). 

Väliskomisjonis – väliskomisjoni kuulamised soome-ugri teemal: kolmanda sektori tegevus hõimurahvaste toetamisel; väliskomisjoni soome-ugri kuulamiste kokkuvõte ning komisjoni seisukoha kujundamine. Kutsutud ENPA Eesti delegatsiooni liige Katrin Saks, Riigikogu soome-ugri toetusrühma aseesimees Mart Nutt, Tartu Ülikooli, Avatud Eesti Fondi, MTÜ Fenno-Ugria Asutuse ja ministeeriumite esindajad.

Üritused:

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Leedu suursaadiku Antanas Vinkusega (RK esimehe külalistetoas).

Kell 12.30 –  majanduskomisjoni liikmed kohtuvad Eestis kahepäevasel visiidil viibiva Soome transpordi ja kommunikatsioonikomisjoni liikmetega. Muu hulgas tuleb arutusele laevanduse ja Euroopa transpordivõrgustiku temaatika.

Kolmapäev, 14. juuni

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ning välisminister Urmas Paet. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 16 eelnõu, millest 5 tuleb kolmandale, 5 teisele ja 6 esimesele lugemisele. Muu hulgas on kolmandal lugemisel plaanis menetleda Eesti Keskerakonna, Eesti Reformierakonna ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsioonide algatatud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (913 SE) kolmandat lugemist. Samuti on kavas menetleda valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (909 SE) kolmandat lugemist. Teisele lugemisele tuleb presidendi poolt välja kuulutamata jäetud välissuhtlemisseaduse teistkordne menetlemine.

Üritused:

Kell 10 – õiguskomisjoni liikmed kohtuvad Bundestagi petitsioonikomisjoniga (L241).

Kell 11.15 – sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial kohtub Euroopa Haiglate ja Tervishoiu Föderatsiooni (HOPE) delegatsiooniga.

Kell 12 – Riigikogu esimees Toomas Varek osaleb leinapäeva üritusel Linda kivi juures.

Neljapäev, 15. juuni

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 9 eelnõu, millest 8 tuleb kolmandale ja 1 teisele lugemisele. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (831 SE) ja ka Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud välissuhtlemisseaduse teistkordne menetlemine.

Komisjonides:

Sotsiaalkomisjonis – kokkuvõtete tegemine sotsiaalkomisjoni tööst.

Üritused:

Kell 12.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Eestis kolmepäevasel visiidil viibiva Vene Riigiduuma delegatsiooniga.

Kell 14.30 – Vene Riigiduuma delegatsioon kohtub Eesti-Vene parlamendirühma esimehe Sergei Ivanovi ja teiste sõprusrühma liikmetega.

Reede, 16. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 19.-20. juunil toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel; kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo.

Üritused:

Kell 9 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Eestis kahepäevasel visiidil oleva Prantsuse senati esimehe Christian Ponceletiga. Visiidi käigus võtab Ponceleti vastu president Arnold Rüütel, samuti toimub kohtumine rahandusminister Aivar Sõerdiga.

Kell 11 – Toomas Varek kohtub Rumeenia suursaadiku Lucian Fătuga (RK esimehe külaliste toas)

Kell 14 – Valges saalis toimub Euroopa Liidu asjade komisjoni ja Eduskunna Suure komisjoni avatud kohtumine, kus arutatakse 1. juulil algavat Soome eesistumist Euroopa Liidu Nõukogus, Schengeni ruumi laienemist, põhjamõõdet ja eurotsooni laienemisega seonduvat.

***

Välislähetused:

9. – 11. juunini

Väliskomisjoni liige Toomas Alatalu osaleb Amsterdamis Euroopa parlamendiliikmete Aafrika-alasel (AWEPA) aastakonverentsil.

11. – 14. juunini

Riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen osaleb Brüsselis NATO-t tutvustaval visiidil.

12.-14. juunini

Riigikogu aseesimees Ene Ergma osaleb Brüsselis Euroopa Interparlamentaarsel kosmose teemalisel konverentsil.

14. – 17. juunini

Riigikogu liige Mart Nutt on OSCE missiooni kutsel lektoriks Armeenia Rahvusassamblee treeningprogrammis, mis viiakse läbi Armeenias ja Tšehhis.  

15. – 17. juunini

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Kõiv osaleb Viinis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide keskkonnakomisjoni esimeeste konverentsil.

15. – 18. juunini

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla osaleb Hollandis Beneluxi Interparlamentaarse Konsultatiivnõukogu suveistungjärgul ja Balti Assamblee presiidiumi istungil.

15. – 18. juunini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Küllo Arjakas, majanduskomisjoni liige Liina Tõnisson (15.-17.6) ja Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson (15.-16.6) osalevad Riias Euroopa Nõukogu, Euroopa Liidu ja Seimi korraldataval konverentsil „Energiaalane koostöö Läänemere regioonis”.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside