Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu esimene töönädal, töö komisjonides, Riigikogu liikmete kohtumised ja välislähetused.

Esmaspäeval, 12. jaanuaril kell 15.00 algaval istungil vastab peaminister Juhan Parts Riigikogu liikmete arupärimistele Eesti ja Vene valitsuse vahel sõlmitud välislepingute täitmise ning Eesti ministrite ja valitsusametnike eetiliste tõekspidamiste kohta. Arupärimistele vastamisele järgneb vaba mikrofon.

Teisipäeval, 13. jaanuaril kell 10.00 algaval istungil tuleb päevakorra projekti kohaselt esimesele lugemisele neli eelnõud.

Kolmapäeval, 14. jaanuaril algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Juhan Parts, kultuuriminister Urmas Paet ning põllumajandusminister Tiit Tammsaar. Kell 14.00 algaval istungil on kavas käsitleda kolme päevakorrapunkti. Kolmandale lugemisele tuleb mahepõllumajanduse seaduse eelnõu.

Neljapäeval, 15. jaanuaril kell 10.00 algaval istungil toimub põhiseaduskomisjoni algatatud rahvahääletuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE) teine lugemine. Esimesele lugemisele tuleb üks eelnõu.

Vt päevakorra projekti http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides 

Esmaspäev, 12. jaanuar

Keskkonnakomisjonis – Jäätmeseaduse eelnõu (105 SE), metsaseaduse, keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (190) 

Kultuurikomisjonis – Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 muutmise seadus (179 SE), Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppelaenu seaduse muutmise seadus (193 SE)

Põhiseaduskomisjonis – Rahvahääletuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus (206 SE). Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Euroopa asjade komisjoni moodustamine" muutmine"(218 OE). Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seadus (177 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Õiguskantsleri märgukirjade arutelu

Teisipäev, 13. jaanuar

Keskkonnakomisjonis – Jäätmeseaduse eelnõu (105 SE), bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (186 SE), metsaseaduse, keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE) 

Kultuurikomisjonis – Kihnu kultuuriruumist ja laulupidude traditsioonist seoses nende arvamisega UNESCO suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (91 SE)

Sotsiaalkomisjonis – Kohtumine dr Donald de Kortega (Bill Gates Foundationi ja firma Merck poolt ülesseatud AIDSi vastu võitlemise organisatsiooni African Comprehensive HIV/AIDS Partnership juht).

Väliskomisjonis Ülevaade Iiri eesistumise prioriteetidest. Kutsutud Iiri suursaadik T.E hr Sean Farrell ja välisministeeriumi esindaja. Euroopa Liidu ühinemislepingu ratifitseerimise seaduse (77 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks.

Õiguskomisjonis – Prokuratuuriseaduse muutmise seadus (198 SE), seisukoha andmine Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile VTMS § 191 p. 10 vastavusest põhiseadusele

Neljapäev, 15. jaanuar

Kultuurikomisjonis – Koolieelse lasteasutuse seaduse, alaealise mõjutusvahendite seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus (215 SE)

Põhiseaduskomisjon – Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus (138 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus (78 SE)

Väliskomisjon – Ülevaade Gruusia presidendivalimistest. Kutsutud ENPA Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel ja välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna 5. büroo (Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia) 1. sekretär Merje Stanciene.

***

Reede, 16. jaanuar

Kell 9.30 – Riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Tšehhi kaitseministri Miroslav Kostelkaga.

Laupäev, 17. jaanuar

Kell 12.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma peab ettekande noorteühingu "Avatud Vabariik" konverentsil.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

11. – 15. JAANUAR

Sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial ja liige Andres Kork osalevad Šveitsi Konföderatsioonis Genfis Euroopa rahvastikufoorumil. Sellel käsitletakse viimasel ajal esile kerkinud rahvastikupoliitika tendentse Euroopas. Teemadena on kavas ettekanded ja arutelud demograafiaprobleemidest, laste sünnitamisest ja kasvatamisest, terviseprobleemidest ning migratsioonist.

12. – 15. JAANUAR

Riigikogu aseesimees Toomas Savi viibib Euroopa Parlamendi vaatlejana Strasbourg´is.

12. – 14. JAANUAR

Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg viibib Euroopa parlamendi vaatlejana Strasbourg´is.

 

Tagasiside