Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 1. töönädal 12. – 15. 01.2009

Esmaspäev, 12. jaanuar
 
Kell 15 algab täiskogu istung, kus kinnitatakse töönädala päevakord. Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, sotsiaalminister Maret Maripuu ning keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Arupärimised käsitlevad vastavalt Narva elektrijaamade olukorda (nr 100), töövõimetuspensionide väljamaksmist (nr 101), Töötukassa ja Tööturuameti ühendamist (nr 108), keskkonnamõju hindamisel tehtud märkuste arvestamist (nr 106) ning looduskaitse arengukava valmimise pidurdamist nr 116).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 14 Eesti seisukohad 15. – 16. jaanuarini toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud justiitsminister Rein Lang ja siseminister Jüri Pihl;
keskkonnakomisjonis – keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ülevaade 2009. aasta õigusloome tööplaani ja aktuaalsete keskkonnaküsimuste kohta; säästva arengu seaduse täiendamise seaduse eelnõu (358 SE); kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE);
kultuurikomisjonis – kohtumine kultuuriminister Laine Jänesega;
maaelukomisjonis – mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (390 SE);
majanduskomisjonis – otsuse “Riiklike tagatiste andmine energiasäästlikuks ehitamiseks ja renoveerimiseks” eelnõu (381 OE), raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (373 SE);
põhiseaduskomisjonis –  riigieelarve seaduse, riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (402 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 75¹ kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (363 SE);
rahanduskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule „Välismaksete kohta ühenduses“; tulumaksuseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (400 SE); investeerimisfondide seaduse, väärtpaberituru seaduse, äriseadustiku ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE);
riigikaitsekomisjonis – doonorlus ja vere julgeolekuvaru, kutsutud kaitseministeeriumi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse ja Tartu Ülikooli kliinikumi verekeskuse esindajad;
väliskomisjonis – komisjoni V istungjärgu töökava arutamine; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogus 26. veebruaril 2009;
õiguskomisjonis – rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikute altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (361 SE); terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (403 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14 majanduslike huvide deklaratsioonide ning komisjonile laekunud järelpärimisele koostatud vastuse projekti läbivaatamine;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolör Mihkel Oviiri informatsioon (ruum L 333);
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadikuga Eestis Stanley Davis Phillips’iga.
 
Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi lõunatiiva III korrusel GLEN (Global Education Network for Young Europeans) 2007 fotonäituse: Uganda. Lõuna-Aafrika Vabariik. Gruusia. India. Inimesed. Värvid.
Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ) saatis 2007. aastal neli noort laia maailma neljas erinevas arengukoostööprojektis osalema: tegelema Uganda lapssõdurite ühiskonnas taaskodunemisega, uurima Lõuna-Aafrika teeistanduste hingeelu, mõtisklema, kuidas turism kohalikule kogukonnale rohkem kasu võiks tuua, kaema kuidas majandada India MTÜle kuuluvat haiglat. Näitus on väike läbilõige võõrsil nähtud inimestest ja värvidest. Iga foto kannab endas mingit lugu: See on autorite esimene ühisnäitus.
GLEN on Euroopa Liidu kümne liikmesriigi (Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Sloveenia, Prantsusmaa, Malta) kodanikuühenduste ning Saksa maailmaharidusega tegeleva organisatsiooni ASA koostööprojekt, mille eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust arenguprobleemidest vaesemates riikides ning toetada noorte aktiivset osalemist säästliku ja solidaarse mõtteviisi edendamisel. Eesti -poolne partnerorganisatsioon GLEN-võrgustikus on Arengukoostöö Ümarlaud ning projekti rahastab Eesti Välisministeerium.
 
Teisipäev, 13. jaanuar
 
Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud jäätmeseaduse § 29 täiendamise seaduse eelnõu (383 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjoniskell 14 maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE);
maaelukomisjonis – erimärgistatud kütuse aktsiis (RK õiguse ja analüüsi osakonna jätku-uuringu tutvustus); püsiasustusega väikesaarte seaduse mõju ning teiste püsiasustusega saarte vajadused (RK õiguse ja analüüsi osakonna uuringu vahearuanne);
majanduskomisjoniskell 14 väljasõiduistung ASi Estonian Air;
riigikaitsekomisjoniskell 14 informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots;
sotsiaalkomisjoniskell 14 kohaliku omavalitsuse kohustused ja ülesanded eestkosteasutusena, nende täitmisega seotud probleemid; tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (399 SE);
õiguskomisjoniskell 10.45 tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE);
 
Kolmapäev, 14. jaanuar
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo ning rahandusminister Ivari Padar.
Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele valitsuse algatatud rahva ja eluruumide loenduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE), teisele lugemisele investeerimisfondide seaduse, väärtpaberituru seaduse, äriseadustiku ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE) ning esimesele lugemisele raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (373 SE).
 
Kohtumised:
 
Kell 16.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestisse saabuva Norra parlamendi spiikri Thorbjørn Jaglandiga.
 
 
Neljapäev, 15. jaanuar
 
Kell 10 algab täiskogu istung.
 
Komisjonides:
 
väliskomisjoniskell 13 kohtumine välisministeeriumi kantsleri Marten Kokk’iga; Ukraina-Venemaa gaasitüliga seoses kujunenud olukord;
õiguskomisjoniskell 12.30 õiguskantsleri ettepanek KrMS § 378 osas;
 
Kohtumised:
 
Kell 10.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Andres Herkeliga kohtub Norra parlamendi spiikri Thorbjørn Jaglandiga.
 
Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Väike-Õismäe Gümnaasiumi õpilastega.
 
Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Innovatsiooniaasta 2009 toimkonnaga.
 
Reede, 16. jaanuar
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 9.45 Eesti seisukohad 19. – 20. jaanuarini toimuval põllumajanduse ja kalandusenõukogu kohtumisel, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder; Eesti seisukohad 20. jaanuaril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Ivari Padar; Euroopa Liidu vahendite temaatika (Ivari Padar); Eesti seisukohad 19. – 20. jaanuarini toimuval põllumajandus- ja kalandusnõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele “Välismaksete kohta ühenduses”;
 
Üritused:
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Jõgevamaal.
 
*      *      *
 
Välislähetused:
 
12. – 15. jaanuarini
 
Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni liige Maret Merisaar osaleb Ungaris Budapestis G. Marshalli Keskuse korraldataval korruptsiooni vastu võitlemise teemalisel konverentsil.
 
12. – 17. jaanuarini
 
Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg osaleb Korea Vabariigis Söulis Rahvusvahelise Rahuföderatsiooni korraldatavalt tippkohtumisel “Kestva maailmarahu nimel”.
 
13. – 14. jaanuarini
 
Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser ning liikmed Raivo Järvi, Silver Meikar, Toomas Varek ja Vladimir Velman osalevad Lätis Riias Eesti, Läti ja Leedu parlamentide väliskomisjonide kohtumisel. Arutusel on üleatlandiline koostöö Balti regiooni julgeoleku kindlustamisel ning Balti riikide perspektiivid täielikult integreeruda Põhja-Euroopa ühiskonda.
 
14. – 17. jaanuarini
 
Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Prantsusmaal Pariisis ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) töörühma koosolekul.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside