Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu viimane, 11. töönädal 12. – 15. detsembrini

Esmaspäev, 12. detsember
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 11. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, rahandusminister Jürgen Ligi, keskkonnaminister Keit Pentus ning sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimised käsitlevad vastavalt seaduse nõuete täitmist koolides (nr 57), Riikliku VEB Fondi lõpetamise otsust (nr 64), kontsernikonto kasutamist (nr 65), maareformi (nr 56), Viljandimaa perearstisüsteemi (nr 63) ning asenduskoduteenuse rahastamist (nr 68). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 13.-14.12 toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil. Kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher; Eesti seisukohad 15.-16.12 toimuval EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil; Eesti seisukohad 19.12 toimuval EL keskkonnanõukogu istungil. Kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus; arvamuse andmine: Portugali finantsabi programmi esimene ülevaatus.
kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE);
maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Toiduainetööstuse Liidu esindajatega; olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Maaelu arengu aruanne” arutelu ettevalmistamine (ruum L 333);
majanduskomisjonis – autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (137 SE); Euroopa Liidu Nõukogu “Konventsioon keskse tollivormistuse kohta seoses traditsiooniliste omavahendite ELi eelarve kasutusse andmisel endale jäetavate siseriiklike sissenõudmiskulude määramisega” ratifitseerimise seaduse eelnõu (131 SE); kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8.lisa heakskiitmise seadus (138 SE); tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (84 SE); Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Komisjoni teatise “Euroopa ühtse taristu kasvupakett” kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu, osas ning arvamuse andmine ELAK-le; Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse üleeuroopalise energiataristu suuniseid, osas ning arvamuse andmine ELAK-le.
põhiseaduskomisjonis – kehtiva välismaalaste seaduse elamislubade andmise regulatsiooni ning kavandatavate muudatuste eelarutelu, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu eelarutelu Riigikogu turvalisuse tagamise regulatsiooni täpsustamise osas;
rahanduskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise “Euroopa ühtse taristu kasvupakett” kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu, eelnõu kohta; arvamus otsuse “Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine” eelnõu (130 OE) kohta;
riigikaitsekomisjonis – otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (121 OE); otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis” eelnõu (120 OE); otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (118 OE); riigikaitsekomisjoni algatatav strateegilise kauba seaduse ja jälitustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu;
sotsiaalkomisjonis – ülevaade komisjoni tehtud tööst II istungjärgul;
väliskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 14. detsembril toimuval erakorralisel istungil Genfis; Eesti ja Ameerika Ühendriikide kahepoolsed suhted ning Ameerika Ühendriikide sisepoliitilised arengud; kutsutud välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Sulev Kannike; ülevaade NATO välisministrite 7. – 8. detsembrini toimunud ametlikust kohtumisest Brüsselis; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogus 21. veebruaril 2012;
õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (140 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu Euroopa ühise müügiõiguse määruse eelnõu kohta;
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30: laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; komisjoni 2011. aasta töö aruanne;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13: Riigikontrolli auditiaruanded „Autode hankimine valdades ja linnades ning nende osalusega ühingutes“ ning „Pärnu linnavõimu tegevus finantsseisu halvenemisel ning nõuete ja kohustuste menetlemisel aastatel 2008 kuni 2010“ (ruum L 333).
 
Kohtumised:
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Tallinna Unistuse lasteaeda 35. aastapäeva puhul (12.12), Tallinna Kiisupere lasteaeda 55. aastapäeva puhul ja Tallinna Vindi lasteaeda 35. aastapäeva puhul (15.12). Peab jõulueelsed kohtumised Kristiine sotsiaalkeskuses, Pirita sotsiaalkeskuses (12.12), Mustamäe sotsiaalmajas (14.12) ja Nõmme sotsiaalkeskuses (15.12).
 
Teisipäev, 13. detsember
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Peaminister Andrus Ansip annab Riigikogule ülevaate teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas.
 
Olulise tähtsusega riiklik küsimus „Euroopa võlakriis ja selle mõju Eestile“. Ettekannetega esinevad majandusekspert Indrek Neivelt ja akadeemik Urmas Varblane.
 
Teine lugemine – 2 eelnõu: ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE) ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE).
 
Esimene lugemine – 2 eelnõu: jätkatakse 8. detsembri istungil pooleli jäänud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (110 SE) esimest lugemist ning arutusele tuleb Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse ning audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – kell 14: ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE);
majanduskomisjonis – majanduskomisjoni 2011. aasta tegevuse kokkuvõte.
põhiseaduskomisjonis – kell 14: põhiseaduskomisjoni moodustatud elektroonilise hääletamise arendamise töögrupi töö kokkuvõtte kuulamine; arvamus otsuse „Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine“ eelnõu (130 OE) kohta; seaduse eelnõude menetlemine Riigikogus (nn kobareelnõud);
riigikaitsekomisjonis – kell 14.30: väljasõiduistung kaitseministeeriumisse; riigikaitsekomisjoni seisukoht Kaitseväe peastaabi ülema kandidaadi suhtes;
väliskomisjonis – kell 14: väliskomisjoni Aasia-strateegia kuulamised: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tegevusest, kutsutud EASi juhatuse liige Maria Alajõe ja EASi rahvusvahelistumise divisjoni välisesinduste juht Krista Humal.
 
Üritused:
 
Kell 19 – Riigikogu korvpallimeeskond kohtub põllumajandusministeeriumi meeskonnaga Kristiine spordihallis Tallinnas, Forelli 12.
 
Kolmapäev, 14. detsember
 
Kell 13 – infotund
 
Kell 14 – täiskogu istung
 
Kolmas lugemine – 2 eelnõu: kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE) ning Eesti Arengufondi seaduse muutmise seaduse eelnõu (102 SE).
 
Teine lugemine – 5 eelnõu: otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos“ eelnõu (118 OE), otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis“ eelnõu (120 OE), otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (121 OE), otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas“ eelnõu (125 OE) ning Rahvusvahelise Valuutafondi liikmeks olekuga seotud õigusaktide muutmise seaduse eelnõu (132 SE).
 
Esimene lugemine – 2 eelnõu: Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu (143 OE) ning Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu (142 OE).
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Austria suursaadiku Renate Kobleriga.
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Afganistani sõpruskoolide õpilaste manifesti üleandmisel Eesti-Afganistani parlamendirühmale ja Riigikogu aseesimehele (Riigikogu konverentsisaal).
 
Kell 12 – Riigikogu esimehe Ene Ergma juhatusel toimub Toompea lossi II korruse kunstisaalis August Rei parlamendiuuringu stipendiaadi Mihkel Solvaku doktoritöö ning XI Riigikogu ja Vabariigi Valimiskomisjoni statistikakogumike esitlus.
 
Neljapäev, 15. detsember
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Kolmas lugemine – 3 eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE), ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE) ning Rahvusvahelise Valuutafondi liikmeks olekuga seotud õigusaktide muutmise seaduse eelnõu (132 SE).
 
Teine lugemine: otsuse „Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis“ eelnõu (133 OE).
 
Päevakorrapunktide käsitlemise järel oodatakse Riigikogu istungisaali Jõuluvana.
 
Komisjonide istungid:
 
riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: strateegilise kauba seaduse § 76 ja jälitustegevuse seaduse § 9 muutmise seaduse eelnõu (148 SE);
 
Üritused:
 
Kell 8.40 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb sõnavõtuga Estonian American Innovation Award 2011 üleandmise tseremoonial.
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Migratsiooni ja Integratsiooni Sihtasutuse Meie inimesed nõukogu koosolekul.
 
Reede, 16. detsember
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 11: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu Euroopa ühise müügiõiguse kohta (COM(2011)635); seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu (COM(2011)665) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles käsitletakse üleeuroopalise energiataristu suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ (COM(2011)658).
 
*
Välislähetused:
 
12. – 16. detsembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (13.-16.dets)ning liikmed Mailis Reps (12.-16.dets)ja Indrek Saar (14.-15.dets) osalevad Prantsusmaal Pariisis ENPA erinevate komiteede istungitel. Herkel osaleb poliitikakomitee ja monitooringukomitee istungitel, Reps õigusasjade ja inimõigustekomitee ning monitooringukomitee istungitel ning Saar monitooringukomitee istungil. Käsitletakse olukorda Serbias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Ukrainas, Venemaal, Aserbaidžaanis ja Gruusias, samuti mitmeid muid küsimusi.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside