Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 11. töönädal 12. – 15. aprillini

Esmaspäev, 12. aprill
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 11. töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete arupärimisele Viljandi riigikooli loomise kohta (nr 420) haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30 Eesti seisukohad 19. aprillil toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel; Eesti seisukohad 16. – 17. aprillini toimuval mitteametlikul majandus- ja rahandusministrite nõukogu kohtumisel; Eesti seisukohad 13. – 14. aprillini toimuval mitteametlikul haridusministrite kohtumisel, kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas; Eesti seisukohad 20. – 21. aprillini toimuval mitteametlikul spordiministrite kohtumisel;
keskkonnakomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta ülevõtmine Eesti õigusesse; 
kultuurikomisjonis – põhikooli ja gümnaasiumi seaduse eelnõu (412 SE);
majanduskomisjonis – riigihangete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (665 SE); toote nõuetele vastavuse seaduse eelnõu (702 SE); toote nõuetele vastavuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (703 SE); kaugkütteseaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (716 SE); turismiseaduse muutmise seaduse eelnõu (677 SE); 
põhiseaduskomisjonis – Eesti Inimarengu Aruande 2009 arutelu, kutsutud Eesti Inimarengu Aruande 2009 (EIA 2009) peatoimetaja Tartu Ülikooli professor Marju Lauristin, Konsultatsiooni- ja koolituskeskuse Geomedia juhataja, EIA 2009 toimetaja Rivo Noorkõiv, Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi direktor, EIA 2009 toimetaja Erik Terk ning  Eesti Koostöö Kogu juhatuse esimees Peep Mühls (ruum L 333);
rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (723 SE); Euro kasutusele võtmise seaduse eelnõu (709 SE); riigilõivuseaduse eelnõu (721 SE); sotsiaalmaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (690 SE);
riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE); kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (698 SE); arutelu Afganistanis hukkunud Eesti kaitseväelaste mälestusmärgist;
sotsiaalkomisjonis – töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE); tööturuteenuste ja – toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõud (692 SE) ja (695 SE);
väliskomisjonis – Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika hetkeseis ja tulevik; ülevaade 22. – 23. aprillini Tallinnas toimuvast NATO välisministrite mitteametlikust kohtumisest;
õiguskomisjonis – rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (632 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 ülevaade erinevate riikide kogemustest parteide rahastamisel ja rahastamise kontrollimehhanismidest; riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 vajalikud muudatused omavalitsuste rahastamise korralduses, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak, siseministeeriumi kantsler Märt Kraft, justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuu ning riigikontrolli esindajad (ruum L 333);
 
Üritused:
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus peab Eesti majanduse ja eurole ülemineku teemalise loengu Pirita Majandusgümnaasiumis. Teisipäeval kell 9 esineb ta samateemalise loenguga Tallinna 21. Koolis, kolmapäeval kell 9.45 Kesklinna Vene Gümnaasiumis ning reedel kell 14.45 Gustav Adolfi Gümnaasiumis.
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Kaitsepolitsei 90. aastapäevale pühendatud konverentsil Riigikogu konverentsisaalis.
 
Kell 16Ene Ergma osaleb Marju Lauristini raamatu “Punane ja sinine” esitlusel Mustpeade Majas.
 
Teisipäev, 13. aprill
 
Kell 10 algaval istungil jätkub alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi ning vedelkütuse erimärgistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE) esimene lugemine. Esimesele lugemisele tuleb veel 6 eelnõu: vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 1¹ muutmise seaduse eelnõu (681 SE), kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE), otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (704 OE), riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (664 SE), kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (688 SE) ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (686 SE).
 
Teisel lugemisel on liiklusseaduse eelnõu (475 SE).
 
Komisjonides:
 
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 Riigi Teataja seaduse eelnõu (654 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse § 831 muutmise seaduse eelnõu (706 SE); arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse nõukogu määrust Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) asutamise kohta;
rahanduskomisjonis ja riigieelarve kontrolli komisjoniskell 14 ühisistung, arutusel on 2010. aasta kevadise majandusprognoosi ülevaade (ruum L 332);
rahanduskomisjoniskell 15 kohtumine Eesti Haiglate Liidu esindajatega, arutusel on kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE);
riigikaitsekomisjoniskell 14 väljasõiduistung Kaitseväe Logistikakeskusesse;
väliskomisjoniskell 14 kultuuridiplomaatia: ülevaade välisministeeriumi ja kultuuriministeeriumi tegevusest; ülevaade Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni tegevusest;
õiguskomisjonis – (15 min pärast täiskogu istungi lõppu): perekonnaseisutoimingute seaduse rakendussätete muudatuse algatamise arutelu, kiiruskaamerate rakenduspraktika.

Kutsutud: siseministeeriumi ja politsei-ja piirivalveameti esindajad; arvamus Riigikohtule KrMS §-de 251 -256 ja § 318 lõike 3 punkt 3 vastavusest põhiseadusele (käskmenetlus ja kaebeõigus); kohtute haldamise nõukoja liikme asendusliikme nimetamine.

 

Üritused:
 
Kell 8.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Poliitikauuringute Keskuse Praxis mõttehommikul „Eesti maksukoorem: kelle koorem on raskeim?”.
 
Kell 12Jüri Ratas on ringsõidulJõgevamaal.
 
Kell 15.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb riigivanem Juhan Kukele pühendatud postmargi esitlusel Stenbocki majas.                 
 
Kolmapäev, 14. aprill
 
Kell 13 algab infotund. Küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
 
Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 2 eelnõu: karistusseadustiku ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (662 SE) ning riigivaraseaduse § 102 muutmise seaduse eelnõu (713 SE).
 
Teisele lugemisele on kavandatud 5 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Euroopa koostööriigi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (699 SE), turismiseaduse muutmise seaduse eelnõu (677 SE), kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (698 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja asjaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE) ning riigihangete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (665 SE).
 
Esimesele lugemisele tuleb 2 eelnõu: äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (708 SE) ja erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE).
 
Üritused:
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas õnnitleb Tallinna Paekaare Lasteaeda 30. aastapäeva puhul.
 
Neljapäev, 15. aprill
 
Kell 10 algaval istungil hakatakse arutama olulise tähtsusega riikliku küsimusena Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni rakendamist ja kodanikuühiskonna arengut. Ettekannetega esinevad regionaalminister Siim Valmar Kiisler, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja Urmo Kübar ning põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde.
           
Kolmandale lugemisele on planeeritud turismiseaduse muutmise seaduse eelnõu (677 SE).
 
Komisjonides:
 
maaelukomisjonis – kohtumine põllumajandusminister Helir-Valdor Seederiga, ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungist;
majanduskomisjonis – Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi pöördumine seonduvalt raudteeseaduse § 59 lõikega;
õiguskomisjoniskell 13 päästeseaduse eelnõu (514 SE);  tuleohutuse seaduse eelnõu (513 SE);
 
Reede, 16. aprill
 
Üritused:
 
Kell 9 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus osaleb Tallinna Börsi kevadkonverentsil “Börs 2010” Teaduste Akadeemia saalis.
 
*       *       *
 
Välislähetused:                                             
 
11. – 17. aprillini
 
Riigikogu liige Mart Jüssi osaleb Portugalis Assooridel ICESi (International Council for the Exploration of the Sea) töögrupi kohtumisel teemaga mereimetajate ökoloogia 2010.
 
12. – 14. aprillini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb Norras Oslos Balti Assamblee, Beneluxi Parlamendi ja Põhjamaade Nõukogu kolmepoolsel seminaril „Regionaalse koostöö arendamine positiivsete kogemuste jagamise kaudu ning turvaline ühiskond ja elukvaliteet kriisiaja tingimustes”. Samas toimub ka Balti Assamblee presiidiumi istung.
 
14. aprill
 
Riigikogu liige Mart Laar osaleb Brüsselis Gruusia teemalisel arutelul.
 
12. – 15. aprillini
 
Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed Liisa-Ly Pakosta, Mai Treial ja Heljo Pikhof osalevad Soomes Helsingis Soome Perede ja Seksuaaltervise Liidu korraldataval seksuaal- ja reproduktiivtervise edendamise alasel konverentsil.
 
13. aprill
 
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb Belgias Brüsselis kohtumisel NATO peasekretäri Anders Fogh Rasmusseniga.
 
13. – 16. aprillini
 
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Ester Tuiksoo ja liige Rein Ratas osalevad Itaalias Roomas kohtumisel Itaalia Esindajatekoja ja Senati Euroopa Liidu asjade komisjonide liikmetega.
 
14. – 16. aprillini
 
Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas osaleb Hispaanias Madridis Euroopa Liidu liikmesriikide rahvusparlamentide rahanduskomisjoni esimeeste kohtumisel.
 
15. – 18. aprillini
 
Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Kalle Palling osaleb Hispaanias Madridis 10. parlamentidevahelisel taastuvenergia teemalisel kohtumisel, kus keskendutakse Euroopa taastuvenergia direktiivi elluviimisega seotud küsimustele.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside