Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 4. töönädal 11. – 14. veebruarini

Esmaspäev, 11.veebruar

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 4. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip, sotsiaalminister Taavi Rõivas ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised käsitlevad vastavalt riigisaladuse väidetavat lekkimist (nr 256), riiklike kontrollijate ja inspektorite kontrollide kulusid (nr 257), puuetega inimestele mõeldud teenuste kättesaadavust (nr 262) ning kodukulude vähendamist (nr 260).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 15. veebruaril toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu istungil (haridus), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo;

keskkonnakomisjonis – jahiseaduse eelnõu (351 SE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu ajutise erandi tegemise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles käsitletakse juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglast ja erapooletut jaotamist Euroopa Liidus;

kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenuseaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE); erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (343 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 21 muutmise seaduse eelnõu (369 SE); otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (342 OE); ettepanek Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme vahetamiseks;

maaelukomisjonis – kohtumine Euroopa Parlamendi liikme Ivari Padariga, arutusel on Euroopa Liidu järgmise finantsperioodi ja ühise põllumajanduspoliitika tuleviku teemadel; Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10 elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE); rahvusvahelise tollitariifide väljakuulutamise liidu asutamiskonventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (324 SE); Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu, millega tehakse ajutine erand direktiivi 2003/87/EÜ toimimisse, osas;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE); korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (370 OE);

rahanduskomisjonis – avalik ühisistung koos sotsiaalkomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, parlamentaarne kuulamine: alkoholipoliitika roheline raamat;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE); NATO mõõdikud; riigikaitsekomisjoni esitatav otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO alalise merejõudude grupi koosseisus” eelnõu, kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu;

sotsiaalkomisjonis – avalik ühisistung koos rahanduskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis (vt rahanduskomisjonis); sotsiaalkomisjonis narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 12. ja 13. veebruaril Dublinis toimuval Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel ning 11. ja 12. veebruaril Dublinis toimuval Euroopa Liidu arengukoostööministrite mitteametlikul kohtumisel; ülevaade 22. jaanuaril toimunud Iisraeli parlamendivalimiste tulemustest, kutsutud Tartu Ülikooli usuteaduskonna judaistika teadur Anu Põldsam ning välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (364 SE); tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (363 SE), kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher; arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse maksejõuetusmenetlust käsitlevat nõukogu määrust, kohta; arvamus notari tasu seaduse § 30 põhiseaduspärasuse kohta;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 ülevaade Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetuste tulemuslikkusest, kutsutud EASi juhatuse esimees Raul Parusk, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas, rahandusministeeriumi esindajad ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), istung on avalik;

Kohtumised ja üritused

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Hiina suursaadiku Qu Zhe’ga.

Kell 15.45 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Olavi Paavolaineni teose “Sünge monoloog” eestikeelse tõlke esitlusel (Soome saatkond). Eesti keelde tõlkis raamatu Piret Saluri.

Teisipäev, 12. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (253 OE) ning hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu (358 OE).

Teine lugemine: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjoniskell 13 pressikonverents (ruum L 262) raporti „Reoveepuhastis käsitletavast reoveesettest tekkiva keskkonnahäiringu vähendamise võimalused“ teemal, osalevad keskkonnakomisjoni esimees Erki Nool, keskkonnakomisjoni liige raportöör Tõnis Kõiv, osaleda on lubanud ka Eesti Vee-Ettevõtete, Liidu, ASi Tallinna Vesi, Tartu Vee esindajad ning Viljandi abilinnapea Rein Triisa; kell 14 (ruum L 332) looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE); jahiseaduse eelnõu (351 SE);

kultuurikomisjonis – kell 13 Riigikontrolli eriaruanne kultuuri rahastamisest, kutsutud Riigikontrolli esindaja, kultuuriminister Rein Lang; kohtumine filmivaldkonna esindajatega, osalevad Ilmar Raag, Artur Talvik;

maaelukomisjonis – kell 14 maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE);     

majanduskomisjonis – kell 14 kohtumine elektroonilise side seaduse § 90 täiendamise seaduse rakendumise teemal (teleprogrammide taasedastamise tasu); Kell 14.45: parlamentaarne kuulamine: elektriturg ja turu avanemine.

põhiseaduskomisjonis – kell 14 otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB fondiga seotud ebaseaduslike tehingute väljaselgitamiseks“ eelnõu (368 OE); arvamus Riigikohtule notari tasu seaduse § 30 põhiseaduspärasuse kohta; Riigikogu liikme immuniteedimenetlust puudutava eelnõu muudetud projekti arutelu;

rahanduskomisjonis – kell 14 stabiliseerimisreservi nõukogu liikme tagasikutsumise ja uue liikme nimetamise otsuse eelnõu (371 OE); vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (333 SE); kohtumine Statistikaameti esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – kell 14 informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, kutsutud Kaitseväe Peastaabi ülem kolonel Peeter Hoppe;

sotsiaalkomisjonis – kell 13 avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (365 SE);

Kohtumised ja üritused

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Pelgulinna Gümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Stephen Hawkingi ja Leonard Mlodinowi raamatu “Universumi suurejooneline ehitus” esitlusel (Viru Keskuse Rahva Raamat). 

Kolmapäev, 13. veebruar

Kell 13 – infotund 

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 4 eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse ja Türkmenistani valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (341 SE), meresõiduohutuse seaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE), välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (354 SE) ja kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE).

Kohtumised ja üritused

Kolmapäeval 13. veebruaril on Eestis visiidil Leedu Seimi spiiker Vydas Gedvilas koos teda saatva delegatsiooniga, kuhu kuuluvad Leedu Seimi asespiiker, Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Gediminas Kirkilas ning asespiiker, Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Petras Auštrevičius, samuti väliskomisjoni esimees Benediktas Juodka. Kell 10 võtab Leedu kolleegi vastu Riigikogu esimees Ene Ergma, kohtumise järel teeb Leedu Seimi esimees sissekande Riigikogu külalisteraamatusse Toompea lossi Valges saalis, kus ajakirjanikel on võimalik ka parlamendijuhtidele küsimusi esitada. Kell 11 võtab Leedu parlamendidelegatsiooni vastu president Toomas Hendrik Ilves, kell 12 toimub kohtumine Riigikogu aseesimehe Laine Randjärvega ning kell 14.30 peaminister Andrus Ansipiga. Leedu delegatsioon külastab NATO küberkaitsekeskust ning asetab pärja Vabadussõja võidusamba jalamile.

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb moderaatorina linnade ja valdade päevadel 2013, kus on arutusel keskkonna, säästva arengu ja jäätmemajandusega seotud küsimused (Hotelli Viru konverentsikeskus).

Neljapäev, 14. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 13 jahiseaduse eelnõu (351 SE);

maaelukomisjonis kohe pärast täiskogu istungi lõppu: Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE).

riigikaitsekomisjonis – kell 11 otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO alalise merejõudude grupi koosseisus” eelnõu; Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE);

väliskomisjonis – kell 13 Eesti seisukohad 18. veebruaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30 Riigikontrolli aruande „Kultuuri rahastamise eriaruanne“ tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

Üritused

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb EMSL kodanikuühiskonna Aasta tegijate tunnustamise üritusel (Toompea lossi Valge saal) http://www.ngo.ee/tegijad.

Reede, 15. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 18. – 19. veebruarini toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil; Eesti seisukohad 22. veebruaril toimuval EL transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõule, millega tehakse ajutine erand direktiivi 2003/87/EÜ toimimisse;

Kohtumised ja üritused

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb Haridusjuhtide Aastakonverentsil (Pärnu Hotell Strand).

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna 9. Lasteaia lastega Riigikogus.

Kell 14.30 – Riigikogu teabekeskuses toimub Põhiseaduse Assamblee liikmete klubi asutamiskoosolek.

Kell 15Jüri Ratas kohtub Pelgulinna Seltsi eakatega.       

*

Välislähetused

10. – 13. veebruarini

Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe osaleb Küprosel Nikosias Euroopa Liidu riikide parlamentide peasekretäride kohtumisel.

10. – 16. veebruarini

Riigikogu liige Kalle Laanet osaleb välisminister Urmas Paeti delegatsiooni koosseisus visiidil Indias ja Sri Lankal.

11. – 14. veebruarini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, liikmed Margus Hanson, Juku-Kalle Raid ja Sven Mikser osalevad USA saatkonna kutsel Belgias, Hollandis ja Saksamaal NATO Tour programmis. Visiidi käigus toimuvad kohtumised SHAPE Cyber Center Monsis, USA esinduses Euroopa Liidu juures, külastatakse NATO ühendväejuhatust Brunssumis ja Geilenkirchenis.

15. – 19. veebruarini

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Juku-Kalle Raid osaleb OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Armeenia presidendivalimistel. Rahvusvahelise Valimissüsteemide Ekspertkeskuse kutsel osaleb Armeenia presidendivalimistel vaatlejana ka Riigikogu liige Vladimir Velman.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside