Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu IV istungjärgu 4. töönädal

11. – 14. oktoober 2004


Esmaspäev, 11. oktoober

Kell 15 algaval istungil vastab peaminister Juhan Parts kolmele arupärimisele: arupärimisele Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse ja erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse rakendamise kohta (nr 93), Narvas piiriületamise ja tollitsooni reguleerimise kohta (nr 97) ning arupärimisele Kaunite Kunstide Kooli rajamise kohta (nr 96).
Arupärimisele Kaunite Kunstide Kooli rajamise kohta vastavad ka kultuuriminister Urmas Paet (arupärimine nr 94) ning haridus- ja teadusminister Toivo Maimets (arupärimine nr 95). Sotsiaalminister Marko Pomerants vastab arupärimisele laste tervishoiu ja meditsiinilise teenindamise parandamise kohta (nr 99). Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

arupärimised leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu naiste ja meeste võrdse kohtlemise ja võrdsete võimaluste printsiibi rakendamise kohta seoses tööhõive- ja kutsealaste küsimustega. Samuti tuleb käsitlusele direktiivide ülevõtmisega seonduv tegevus sotsiaalministeeriumi haldusalas, kutsutud sotsiaalminister Marko Pomerants.

Keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse eelnõu (409 SE), kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE).

Kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (378 SE), õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE). Arutusel 2005. aasta riigieelarve kultuuriministeeriumi valitsemisala. Riigikogu otsuse eelnõu algatamisest Rahvusooperi Nõukogu uue liikme nimetamiseks.

Maaelukomisjonis – ELi maaelu arengu meetmete määruse eelnõu arutelu, 2005. aasta riigieelarve põllumajandusministeeriumi valitsemisala.

Majanduskomisjonis – masina ohutuse seaduse muutmise seaduse¹ eelnõu (435 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni põhikirja vastuvõtmise seaduse eelnõu (448 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE), Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide teabekaitse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (447 SE). Justiitsministeeriumi esindaja kuulamine Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite tunnustamist Eesti õiguskorras käsitleva eelnõu valmimise teemal. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiivi eelnõu naiste ja meeste võrdse kohtlemise ja võrdsete võimaluste printsiibi rakendamisest seoses tööhõive- ja kutsealaste küsimustega arutelu. Eesti lipu seaduse eelnõu (470 SE), Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti tööhõive probleemide läbitöötamiseks" eelnõu (455 OE).

Rahanduskomisjonis – krediidiasutuste seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse¹ eelnõu (414 SE), e-raha asutuste seaduse¹ eelnõu (415 SE), kindlustustegevuse seaduse¹ eelnõu (442 SE), käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE), Euroopa Rekonstrueerimis- ja Arengupanga asutamislepingu muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (432 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Kohtumine strateegilise kauba komisjoniga, arutusel rahvusvahelise ekspordi kontrolli areng. Relvade ja lahingutehnika hankekava arutelu. Eesti kaitseväe osalemine rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis ja Kosovos, kutsutud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts.

Sotsiaalkomisjonis – Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) tööstuse ja kaubanduse tööinspektsiooni konventsiooni ( NR 81) ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põllumajanduse tööinspektsiooni konvetsiooni (NR 129 ) ratifitseerimise seaduse eelnõu (394 SE), Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (383 SE).

Väliskomisjonis – Venemaa strateegia parlamendikuulamised ja ülevaade olukorrast Gruusias, kutsutud välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna peadirektor Margus Laidre ja 5. büroo direktor Jaan Hein.

Õiguskomisjonis – võlaõigusseaduse muutmise seaduse¹ eelnõu (429 SE), Euroopa Liidu Nõukogu määruse ( EÜ) nr 2157/2001 "Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta" rakendamise seaduse eelnõu (431 SE).

Üritused:

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Austria suursaadiku, Dr. Jakub Forst-Battagliaga (RK esimehe külaliste tuba).

Kell 12.30 – Riigikogu Eesti-Prantsuse parlamendirühma liikmete kohtumine Prantsuse suursaadiku Chantal de Ghaisne de Bourmont‘iga.

Kell 13 – toimub ruumis L241 pressibriifing, kus Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Andres Lipstok teeb sissejuhatuse 2005. aasta riigieelarve arutelule (453 SE). Sotsiaalkomisjoni liige Margi Ein räägib kavandatavast seadusemuudatusest, mille põhisisuks on hooldajatoetuse maksmise senise korra muutmine (439 SE). Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt tutvustab reklaamiseaduse täiendamise seaduse eelnõu, mille kohaselt keelataks avalikus kohas valimisagitatsiooniks üles seatud poliitiline välireklaam (387 SE).

Kell 13.15 Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eesti Lasterikaste Perede Liidu juhatuse liikmetega (RK esimehe külaliste tuba).

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Serbia-Montenegro suursaadik Igor JovoviÄ”´iga (L-253).

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Rein Lang kohtub Ungari suursaadikuga Laszlo Nikicser.

Teisipäev, 12. oktoober

Kell 10 algaval istungil esineb Eesti Panga president Vahur Kraft ettekandega Eesti Panga 2003. aasta aruande kohta. Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Andres Trink esitab ettekande finantsinspektsiooni 2003. aasta aruande kohta. Istungil on kavas menetleda 7 eelnõu, mis kõik tulevad esimesele lugemisele. Nende hulgas ka Vabariigi Valitsuse algatatud tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (385 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava alternatiivse variandiga tutvumine, loovisikute ja loomeliitude seaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis – väljasõiduistung Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli, arutusel maakutseharidus.

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE), arutelu kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigiliste liitude esindajatega kohalike omavalitsuse probleemidest, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse eelnõu (251 SE).

Rahanduskomisjonis – seaduse "2004. aasta lisaeelarve" eelnõu (444 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Põhja – Atlandi lepingu osalisriikide vahelise relvajõudude staatust reguleeriva kokkuleppega ja protokolliga Põhja-Atlandi lepingu alusel loodud rahvusvaheliste sõjaliste peakorterite staatuse kohta ühinemise seaduse eelnõu (436 SE), Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ning selle liikmesriikide esindajate ja rahvusvahelise personali staatuse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (437 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Töötu sotsiaalse kaitse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (411 SE), sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse § 43 muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (352 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse § 43 lõike 1 muutmise seaduse eelnõu (380 SE).

Väliskomisjonis – välisministeeriumi haldusala 2005. aasta eelarve, kutsutud välisministeeriumi asekantsler haldusküsimustes Mati Vaarmann. Arutusel Eesti konsulaar- ja viisapoliitika – viisakonsultatsioonisüsteem, kutsutud siseministeeriumi välismaalaste osakonna nõunik Kaija Kirch ja Kodakondsus- ja Migratsiooniameti viisa- ja illegaalse immigratsiooni osakonna viisabüroo juhataja Margit Ratnik.

Õiguskomisjonis – Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva Euroopa Politseiameti konventsiooniga ( Europoli konventsioon) ning selle muutmisprotokollidega ühinemisega seaduse eelnõu (438 SE).

Üritused:

Kell 13.45 – Riigikogu Eesti-Gruusia parlamendirühma esimees Andres Herkel ja parlamendirühma liikmed kohtuvad Gruusia parlamendi delegatsiooniga.

Kell 15 – Riigikogu külastab NATO Kaitsekolledži delegatsioon kellega kohtub Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser ja kella 16-st väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Kohtumised toimuvad Valges saalis.
Kell 15.20 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Gruusia Presidendi Mikhail Saakashvili ja teda saatva delegatsiooniga.

Kell 16 – ruumis L262 algab seminar ”Kuidas arendada parlamendi kommunikatsioonistrateegiat?” Foorumil käsitletakse Riigikogu avalike suhete ja usalduse küsimusi, pressi parlamendikajastust, samuti Riigikogu suhteid kolmanda sektoriga. Ürituse avab Riigikogu esimees Ene Ergma, üles astuvad Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni professor Marju Lauristin, uuringukeskuse Faktum juhatuse esimees Juhan Kivirähk, ajalehe Postimees peatoimetaja Tarmu Tammerk, Riigikogu Kantselei (RKK) pressitalituse juhataja Aivar Jarne, kokkuvõtte toimunust teeb RKK direktor Heiki Sibul, seminari juhatab RKK pressi- ja infoosakonna juhataja Tõnu Kaljumäe.

Kolmapäev, 13. oktoober

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad põllumajandusminister Ester Tuiksoo, regionaalminister Jaan Õunapuu ja minister Paul-Eerik Rummo. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 12 eelnõu, millest 2 tuleb kolmandale, 1 teisele ja 9 esimesele lugemisele. Neljanda päevakorrapunktina tuleb arutusele ”2005. aasta riigieelarve” seaduse eelnõu (453 SE). Esimesele lugemisele tuleb muu hulgas Vabariigi Valitsuse algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (451 SE), Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, töötu sotsiaalse kaitse seaduse, ravikindlustuse seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE) ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töö- ja puhkeaja seaduse muutmise seaduse eelnõu (440 SE).

Üritused:


Kell 10
– Pärnus algab poliitikakonverents ”Õnnestumised ja ebaõnnestumised maailma poliitikas”. Konverentsi avab Riigikogu esimees Ene Ergma, järgnevad ettekanded ja arutelud Eesti ja Euroopa välispoliitika kujundajatelt. Esinevad Riigikogu aseesimees ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Rein Lang, Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, Riigikogu liige, Eesti endine peaminister Mart Laar, Gruusia välisminister Salome Zurabišvili , Rootsi endine peaminister Carl Bildt, samuti Euroopa Liidu kogenud diplomaat ja poliitili ne mõtleja Robert Cooper . Konverents toimub hotellis ”Strand”, lisainfo: www.konverentsid.ee


Neljapäev, 14. oktoober

Kell 10 algaval istungil menetletakse esimesel lugemisel Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (378 SE).


Põhiseaduskomisjonis
– Õiguskantsleri 2003.-2004. aasta tegevuse ülevaate arutelu (sh toimetulekutoetuste ja korrakaitse küsimus, Riigikogu liikmete äriühingute nõukogudesse kuulumine, Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite tunnustamine).


Sotsiaalkomisjonis
– sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riiklike peretoetuste seaduse, riigihangete seaduse, käibemaksuseaduse ja alaealiste mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE).

Väliskomisjonis – Venemaa strateegia parlamendikuulamised, kutsutud Balti Venemaa Uurimise Keskuse direktor Vladimir Juškin.

Üritused:

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Küprose Presidendi Tassos Papadopoulose ja teda saatva delegatsiooniga.

Kell 11.30 – Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial ja kultuurikomisjoni esimees Olav Aarna kohtuvad Bundestagi perekonna-, seenioride- ja noorsoopoliitikakomisjoni liikmetega.

Kell 15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Iraani suursaadik Mohsen Mohammadi´ga (L-253). Järgneb kohtumine Armeenia Vabariigi suursaadiku Ashot Hovakimianiga.

Kell 16.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kanada suursaadiku Robert Andrigoga.

Reede, 15. oktoober

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad ELi põllumajanduse- ja kalanduse nõukogu 18.-19. oktoobri istungil. Kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo, keskkonnaminister Villu Reiljan. Eesti seisukohad ELi majanduse- ja rahanduse küsimuste nõukogu 21. oktoobri istungil. Kutsutud: rahandusminister Taavi Veskimägi. Seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 77/388/EMÜ seoses postiteenuste käibemaksuga kohta. Tutvumine teenuste raamdirektiiviga, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi väliskaubanduspoliitika talituse juhataja Maria Koidu. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu vahendatud töötajate töötingimuste kohta. 22.-23. novembril Haagis toimuv COSAC-i konverents.

***

Välislähetused

12.- 16. oktoober

Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb Madridis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee töös.

13.- 16. oktoober

Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liige Toomas Tein osaleb Roomas toimuval NATO PA majandus- ja julgeolekukomitee korraldatud konverentsil ”Terrorismivastase võitluse majanduslikud aspektid”.

14.- 18. oktoober

Riigikogu OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni asendusliige Väino Linde osaleb Minskis OSCE PA ametliku delegatsiooni liikmena Valgevene parlamendi valimiste vaatlemisel.

15. – 19. oktoober

Riigikogu kultuurikomisjoni liige Katrin Saks ja sotsiaalkomisjoni liige Margi Ein osalevad Roomas naisparlamendiliikmete konverentsil ”Laste ja noorte kaitse”.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside