Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 4. töönädal 11. – 14. oktoobrini

Esmaspäev, 11. oktoober
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 4. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele välisminister Urmas Paet, kultuuriminister Laine Jänes, kaitseminister Jaak Aaviksoo ning sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimised käsitlevad vastavalt Guantanamo vangide vastuvõtmist (nr 484), Läänemaa muuseumi direktori ametist vabastamist (nr 464), kassettlahingumoona konventsiooni jõustumist ning Eesti seisukohta selles küsimuses (nr 468), andmete võimalikku varjamist kaitseministeeriumis (nr 480), tervishoidu (nr 463), ühiskonnas süvenevat vaesust (nr 482), tervise infosüsteemi (nr 501), tööturuameti tegevuse lõpetamist (nr 502) ning ravimite hinda (nr 506).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonides:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30 Eesti seisukohad 14. oktoobril toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi;
keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (809 SE); keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (750 SE);
kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (784 SE);
maaelukomisjonis – riigivaraseaduse kohaselt maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja võõrandamine;
majanduskomisjonis – kemikaaliseaduse, saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse, päästeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (817 SE); Ülemaailmse Postiliidu 24. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (789 SE); meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (653 SE);
põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (776 SE); riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE); arvamus alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 22 lg 1 p 1 (enne 01.03.2010 kehtinud redaktsioonis) ja § 24 lg 10 osas;
rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (723 SE) ja (631 SE); Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (819 SE); toetuste teemaline arutelu põllumajandusministeeriumi ja PRIA esindajatega;
riigikaitsekomisjonis – kohtumine Kaitseväe peainspektori kolonel Jüri Järvelaineniga;
sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (758 SE); isiku tahte vastaselt psühhiaatriahaiglasse paigutamise ja psühhiaatrilise abi probleemid;
väliskomisjonis – ülevaade arengutest Ukrainas; NATO uus strateegiline kontseptsioon – Eesti positsioonid, kutsutud välisminister Urmas Paet (ruum R 121); 2011. aasta eelarve (välisministeeriumi valitsemisala), kutsutud välisminister Urmas Paet;
õiguskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Hiina Rahvavabariigi vahelise lepingu vastastikusest õigusabist kriminaalasjades ratifitseerimise seaduse eelnõu (792 SE); korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 kohtumine Konkurentsiameti peadirektori Märt Otsa ja konkurentsiteenistuse järelevalveosakonna juhataja Juhan Põldroosiga, arutusel on viimaste aastate kartellijuhtumite ja teiste raskete konkurentsiõiguste rikkumiste menetlemisega seonduv; Libertas Eesti Erakonna poolt esitatud 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimise kampaania rahastamise täiendava aruande läbivaatamine; Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse liikmete ning maavanemate küsitlus;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 Riigikontrolli auditiaruande „Täiskasvanute täiendus- ja ümberõpe” arutelu; Riigikontrolli aruanne „Kohalike teede hoiu korraldamine” (ruum L 333);
 
Üritused:
 
Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb koostööprojekti NordicBaltSat raames toimuval koolitusel (Tallinn Swissotel).
 
Kell 13 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus avab Riigikogu hoone lõunatiiva III korrusel Soome harrastuskunstnike Seppo Saukkoneni ja Lea Tiaineni näituse. 
 
Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi Valges saalis Harjumaa kuu Riigikogus. Väikesed „Harjumaa kratid” jagavad lossis Harjumaa kuud reklaamivaid flaiereid. Kohaletulnud saavad osa minilavastusest, kus osalevad peremees ja perenaine, viiuliansambel Pillipiigad, kratid etendusega „Paharetid” ning Jõelähtme noortetrupp. Kuu jooksul saab Toompea lossis vaadata digifoto installatsioone “Harjumaa inimesed eri ajastutel”. Riigikogu hoone II korrusel eksponeeritakse Harjumaa Muuseumi näitust „Eramaa?“, SA Rannarahva Muuseumi näitust „Salapiirituse vedu“ ning nukunäitust “Kehra Nukk”, Riigikogu hoone sisehoovis võib vaadata Aivar Simsoni isikunäitust.
Raamatukogus on väljapanek Harjumaa autorite teostest ning koduloolistest uurimustest. Riigikogu hoone vestibüülis saab näha Harjumaa rahvamajade ja valdade näitust ning konverentsisaalis Harjumaa Muuseumi näitust „Üllatavad avastused“.
22. oktoobril on kavas Riigikogu teabepäev Lääne-Harjumaal. Kuu jooksul toimuvad kohtumised Riigikogu komisjonides ning Harjumaa kuu lõpeb 26. oktoobril Harjumaa konverentsiga.
 
Teisipäev, 12. oktoober
 
Kell 10 algaval istungil on esimesele lugemisele kavandatud 3 eelnõu: keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (826 OE), töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (767 SE) ning avaliku teenistuse seaduse § 108 täiendamise seaduse eelnõu (765 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjoniskell 12 valitsuse esitatav (11.10) meediateenuste seaduse eelnõu;
põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse ja Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE);
rahanduskomisjonis kell 13.30 tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE), kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE), kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu algatamine;
riigikaitsekomisjoniskell 14 informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots; kell 15 väljasõit Ida-Tallinna Keskhaiglasse, kohtumine haavatasaanud kaitseväelastega ning ülevaade taastusravist;
sotsiaalkomisjoniskell 14 avalik istung Riigikogu konverentsisaalis teemal olukord ja probleemid tervisesüsteemis;
väliskomisjonis – kell 14 konsulaarseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (824 SE); ülevaade arengutest Afganistanis;
õiguskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE);
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtubTallinna Õunakese Lasteaia kollektiiviga ning seejärel Läänemere Gümnaasiumi õpilastega. Kolmapäevaks on planeeritud kohtumine Humanitaargümnaasiumi õpilastega.
 
Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kosmosepoliitika töörühma koosolekul.
 
Kolmapäev, 13. oktoober
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning rahandusminister Jürgen Ligi.
 
Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) ning teisele lugemisele tulumaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (723 SE) ja (631 SE).
 
Esimesele lugemisele tuleb 9 eelnõu: keeleseaduse eelnõu (808 SE), ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (811 SE), kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (798 SE), 2010. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (812 SE), Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (819 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Albaania Vabariigi ministrite nõukogu vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (801 SE), maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (802 SE), Finantsinspektsiooni seaduse, krediidiasutuste seaduse ja Tagatisfondi seaduse muutmise seaduse eelnõu (810 SE) ning käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE).
 
Kohtumised:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Saksamaa rahvusvahelise parlamendistipendiumi valikkomisjoni delegatsiooniga.
 
Kell 13:30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ungari suursaadikuga Eestis József Vig’iga.

 

Neljapäev, 14. oktoober
 
Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (776 SE) ja esimesele lugemisele vanemahüvitise seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (785 SE).
 
Komisjonides:
 
maaelukomisjonis – 14. – 15. okt kahepäevane väljasõiduistung Saare maakonnas;
majanduskomisjonis – meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (653 SE);
rahanduskomisjoniskell 11 alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (779 SE); kohtumine Harju maakonna esindajatega;
riigikaitsekomisjoniskell 12 arutusel on osalemine XXIII kõrgematel riigikaitsekursustel (7. – 12. nov);
sotsiaalkomisjoniskell 13 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (sotsiaalministeeriumi valitsemisala);
õiguskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE);
 
Kohtumised:
 
Kell 13 - Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eesti külaliikumise „Kodukant” juhatuse liikmetega.
 
Kell 14Ene Ergma kohtub riigikontrolör Mihkel Oviiriga.
 
Reede, 15. oktoober
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 19. oktoobril toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad 21. – 22. oktoobrini toimuval Euroopa Liidu mitteametlikul spordiministrite kohtumisel, kutsutud kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tõnu Seil;
 
Üritused:
 
Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimehed Keit Pentus ning Jüri Ratas osalevad Vabariigi Presidendi mõttekoja kärajatel „Eesti 100” (Pärnu kontserdimajas).
 
Laupäev, 16. oktoober
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avaloenguga Narva Lasteülikoolis.
 
Kell 14 – Riigikogu aseesimehed Keit Pentus ja Jüri Ratas osalevad politoloogide sügiskoolis Käärikul.
 
 
*        *       *
 
Välislähetused:
 
6. – 12. oktoobrini
 
OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo ning liikmed Mart Nutt ja Toivo Tootsen osalevad Itaalias Palermos OSCE Parlamentaarse Assamblee sügisistungil, kus tulevad arutusele illegaalse inimkaubanduse, relvakaubanduse ja narkokaubanduse vastane võitlus; terrorismiga seonduvalt konfliktide ennetamine, kriisijuhtimine ja varajane hoiatamine; migratsiooni- ja julgeolekuküsimused; OSCE Vahemere dimensioon; olukord Lähis-Idas.
 
11. – 12. oktoobrini
 
Riigikogu liige Mark Soosaar osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi sotsialistide ja sotsiaaldemokraatide fraktsioonide esindajate nõupidamisel.
 
13. – 15. oktoobrini
 
Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Liidu kõrgetasemelisel Euroopa hetkeseisu ja tuleviku teemalisel ümarlaual.
 
14. – 16. oktoobrini
 
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Suurbritannias Oxfordshire’is Ditchley Park’is konverentsil „Euroopa Liidu ja Venemaa jagatud naabrus”, mille korraldab Ditchley Fond.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside