Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 8. töönädal 11. – 14. novembrini

Esmaspäev, 11. november

Kell 15 – Riigikogu liikmete arupärimistele vastab haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo üldhariduse rahastamise kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 seisukoha andmine eCall paketile; seisukoha andmine ELi määruse eelnõule, mis käsitleb Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kasutamise üksikasjalikke sätteid; Eesti seisukohad 11.-22. novembril Varssavis toimuval kliimakonverentsil, kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus;

keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE); Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide komiteele – uus ELi metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

kultuurikomisjonis – riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE I) arutelu; õppetoetuste ja õppelaenuseaduse § 22 rakendamise arutelu (ruum L333);

maaelukomisjonis – Riigikontrolli kontrolliaruanne “Euroopa Kalandusfondi toetused kalalaevastiku kohandamisel ja taristu arendamisel” (ruum L 332);

majanduskomisjonis – kell 11.10 riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE); liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (508 SE); ühistranspordi muutmise seaduse eelnõu (499 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (497 SE);

rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (501 SE); Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2013. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu; 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 11.45 Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (525 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” eelnõu (526 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (527 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (528 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (530 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või Euroopa Liidu rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös” eelnõu (531 OE), kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu; kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (487 SE I);

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE II); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE II); vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE II);

õiguskomisjonis – väärteomenetluse seadustiku eelnõu (500 SE); võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (505 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (469 SE), kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; vandetõlgiseaduse eelnõu menetlusotsused (460 SE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.00 avalik istung Riigikontrolli kontrolliaruandest „Euroopa Kalandusfondi toetused kalalaevastiku kohandamisel ja taristu arendamisel“, kutsutud põllumajandusministeeriumi ja riigikontrolli esindajad, veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840 (ruum L 333); jätkub komisjoni istung raporti „Kohalike teede hoiu korraldamine“ aruteluga.

Sündmused

Kell 10.45 – Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb Briti Suursaatkonna eestvedamisel toimuval I maailmasõja lõppu tähistaval mälestuspäeval Kaitseväe kalmistul ning asetab riigikaitsekomisjoni poolt pärja.

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatusega (EAS).

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab üleriigilise energiasäästunädala. Rakett 69 meeskond korraldab fraktsioonide võistkondade vahel jõukatsumise energiatehnoloogiate ja säästmise teemadel (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 13.15 – Riigikogule tulevad külla mardisandid Vanalinna Hariduskolleegiumist, Kohila Mõisakoolist, Püha Miikael Koolist ja Johannese Koolist. Lapsi tervitavad Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ning Riigikogu liikmed Kadri Simson, Mart Nutt ja Mart Meri.

Teisipäev, 12. november

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (481 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE); riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (474 SE); tolliseaduse, karistusseadustiku ning kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse muutmise seaduse eelnõu (515 SE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks” muutmine” eelnõu (511 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13.30 väljasõit Keskkonnauuringute Keskusesse, asutusega tutvumine;

kultuurikomisjonis – Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 – arutelu;

majanduskomisjonis – avaliku teenuse lepingute arutelu ühistranspordi seaduse (404 SE) raames, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, maanteeam
eti, Harjumaa ja Järvamaa ühistranspordikeskuste, Rapla ja Viljandi maavalitsuste, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu ning Autoettevõtete Liidu esindajad (konverentsisaal);

rahanduskomisjonis – kohtumine maksu- ja tolliameti esindajatega; Riigikogu otsuse “Riigi 2012. aasta majandusaasta koondaruande heakskiitmine” eelnõu (476 OE); 2013. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (514 SE); tulumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE); käibemaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE) (ruum L333);

põhiseaduskomisjonis – Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE); kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE); Riigikogu valimise seaduse ja erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE); kokkuvõtete tegemine 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistest, kutsutud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Alo Heinsalu;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (487 SE I);

väliskomisjonis – ülevaade tegevusest seoses Eesti-Vene riigipiiri lepingu sätetest tulenevate toimingutega; väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised teemal „Eesti õhuruumi seire ja turvamine“;

õiguskomisjonis – kell 13 korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE);

Sündmused

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory pidulikul avamisel.

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Riigikogu ja Rakke Gümnaasiumi korvpallimeeskondade sõpruskohtumisel Rakkes. Riigikogu meeskonnas mängivad veel Kalvi Kõva, Rannar Vassiljev, Herkki Leemet, Riho Kangur ja Ott Lumi.

Kolmapäev, 13. november

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 3 eelnõu: 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE); investeerimisfondide seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (501 SE); riigilõivuseaduse § 3331 muutmise seaduse eelnõu (494 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE).

Komisjonides

Kell 10 – väliskomisjon kohtub Soome parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga (ruum L251).

Neljapäev, 14. november

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (481 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse “Eesti riikliku turismiarengukava 2014–2020 kinnitamine” eelnõu (461 OE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE); Riigikogu liikme staatuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (396 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, töötuskindlustuse seaduse ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE).

Komisjonides

väliskomisjonis – kell 13 ülevaade 23.-24. oktoobril toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest; Eesti seisukohad 19. novembril toimuval välisasjade nõukogu (kaitseministrid) istungil, kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohad 18. novembril toimuval välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30 Riigikontrolli kontrolliaruanne „Infosüsteemide pidamine ja arendamine Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas“, kutsutud riigikontrolli esindajad (ruum L 263).

Sündmused

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb filosoofiadoktorant Heikki Rausmaa väitekirja “Kultuuri nime all võib tegelda üsna paljuga – Soome ja Eesti poliitilised suhted 1988. aasta kevadest kuni diplomaatiliste suhete sõlmimiseni 1991. aasta augustis” esitlusel (Soome saatkond).

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Eesti Kaitseväe 95. aastapäeva kontserdil (Estonia kontsertsaal).

Reede, 15. november

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teadusagentuuri koosolekul (Endla 4, Tallinn).

 

Laupäev, 16. november

Kell 9.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub ÜRO peasekretär Ban Ki-mooniga. Kohtumisel osalevad veel väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja aseesimees Enn Eesmaa.

Pühapäev, 17. november

Kell 12 – Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb Maarjamäe sõdurikalmistul toimuval saksa rahva leinapäeval, kus mälestatakse Saksamaa sõdade ja vägivalla ohvreid.

 

Välislähetused

9. – 12. november
Sotsiaalkomisjoni liige Yana Toom osaleb sotsiaalkomisjonide esimeeste kohtumisel “Tööhõive stiimulid Euroopa 2020 strateegia rakendamisel” Vilniuses.

10. – 11. november
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel Helsingis.

10. – 13. november
Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb III Põhjamõõtme parlamentaarsel foorumil Arhangelskis, kus keskseks teemaks on regionaalne koostöö.

13. – 17. november
Riigikogu liikmed Marika Tuus-Laul osalevad Parlamentidevahelise Liidu (IPU) ja ÜRO ühisistungil New Yorgis.

14. – 17. november
Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee elukvaliteedi parandamise ja kultuuridevahelise dialoogi komitee istungil ja kohtumistel Itaalia parlamendis Roomas.

 

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside