Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 7. töönädal 11. – 14. märtsini

Esmaspäev, 11. märts

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 7. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip, sotsiaalminister Taavi Rõivas ning siseminister Ken-Marti Vaher. Arupärimised käsitlevad vastavalt Eesti poliitikat võrdõiguslikkuse suurendamiseks otsustamistasandil (nr 274), narkosurmade kasvu 2012. aastal (nr 276), Estonian Airi sponsorlepinguid (nr 279), ASi Estonian Air riigile kuuluvate aktsiate valitsemist (nr 282), hooldusravi rahastust (nr 272), Kagu-Eesti haiglate reformi (nr 290), politseitöötajate palku (nr 266), olukorda Lõuna-Läänemaal (nr 269), teedel hukkunuid (nr 273) ning Ida-Virumaa politseiprefektuuri vabu töökohti (nr 275). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE);

kultuurikomisjonis – muuseumiseaduse eelnõu (374 SE) üldpõhimõtete arutelu huvigruppide esindajatega, kutsutud kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Anton Pärn, muuseuminõunik Marju Reismaa, muuseuminõukogu esimees Merike Lang, TÜ muuseumite esindaja Mariann Raisma, maakonnamuuseumite esindaja, Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak, EMOLi tegevdirektor Ott Kasuri ning haridus- kultuurinõunik Taimi Saarma, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni ja Eesti Kultuuritöötajate Ametiliidu juhatuse esimees Ago Tuuling; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (340 SE) gümnaasiumi lõpetamise tingimused (ruum L 332);

majanduskomisjonis – kell 11.10 arutusel on Riigikogu esimehe ettepanek raporti koostamiseks: Riigikogu liikme kuulumine riigi osalusega äriühingu nõukogusse;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (342 OE); väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (375 SE) isiku põhiõiguste kaitsega seotud küsimused; arvamus Riigikohtule kriminaalmenetluse seadustiku § 385 p 26 põhiseaduspärasuse ning riigilõivuseaduse sätete põhiseaduspärasuse osas; Riigikogu liikme immuniteedimenetlust puudutava eelnõu võimalik algatamine;

rahanduskomisjonis – füüsilisest isikust ettevõtjate tegevusega seonduvad probleemid (Haanja Vallavalitsuse pöördumine); rahandusministeeriumi ülevaade 2012. aasta eelarve täitmisest ja olukorrast rahvamajanduses (ruum L 333); riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitseliidu Peastaapi;

sotsiaalkomisjonis – avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (365 SE); ravimiseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (332 SE); telemeditsiinist saarte elanikele;

väliskomisjonis – välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (366 SE); Balti ja Poola parlamentide väliskomisjonide kohtumise ettevalmistamisega seotud küsimused;

õiguskomisjonis – võlaõigusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (372 SE); tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (363 SE);  kriminaalmenetluse seadustiku § 199 täiendamise seaduse eelnõu (376 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 erikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; erikomisjonile majanduslike huvide deklaratsioone esitatavate ametiisikute koosseisus toimunud muudatustest;

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13 Riigikontrolli auditiaruanne „Riigihangete korraldamine riigi valitseva mõju all olevates äriühingutes ja riigi asutatud sihtasutustes“; kell 13.30 algab avalik istung riigimaa ostu ja müügi statistika ning ostu- ja müügihindade kujunemise teemal, kutsutud keskkonnaministeeriumi, Maa-ameti ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333),

ülekande otselink: rtsp://live.riigikogu.ee:80/live/striim.sdp .

Kohtumised

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Rocca al Mare kooli õpilastega Riigikogus.

Teisipäev, 12. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine: otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu (368 OE).  

Esimene lugemine – 5 eelnõu: Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu (381 OE), Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu (387 OE), kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE), korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (380 OE) ning kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (356 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 13 looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE);

kultuurikomisjonis – kell 14 kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE), arutelu rakenduskõrgharidusõppe läbiviimisest kutsekoolis, kutsutud Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktor Tanel Linnus, Tallinna Majanduskooli direktor Raivo Täht, haridus ja teadusministeeriumi esindaja; kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE);

põhiseaduskomisjoniskell 13 kohtumine Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Assamblee presidendi Tiina Intelmanniga (ruum L 332), vt õiguskomisjoni päevakorda; kell 14 Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese esitatud otsuse „Alar Karise riigikontrolöri ametisse nimetamine“ eelnõu (389 OE), kutsutud riigikontrolöri kandidaat Alar Karis, Vabariigi Presidendi Kantselei direktor Siim Raie ning presidendi õigusnõunik Ülle Madise; välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (354 SE);  

rahanduskomisjonis – kell 14  kohtumine Töötukassa esindajatega (ruum L 241);

riigikaitsekomisjonis – kell 14 Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (384 SE); Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 13 sotsiaalhoolekande seaduse ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (357 SE); õiguskantsleri ettepanek nr 18 toetusstreigist etteteatamise kohta;

väliskomisjonis – kell 13 informatsioon Eesti-Vene piirilepingute konsultatsioonide hetkeseisust, kutsutud välisminister Urmas Paet ja Eesti Vabariigi suursaadik Venemaal Jüri Luik; ülevaade arengutest Venemaal ja Eesti-Vene kahepoolsetest suhetest;

õiguskomisjonis – kell 13 kohtumine Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Assamblee presidendi Tiina Intelmanniga, kohtumisest võtavad osa ka põhiseaduskomisjoni liikmed ja välisministeeriumi esindajad; arutelu rahvakohtuniku institutsiooni teemal, kutsutud Harju maakohtu esimees Helve Särgava, justiitsministeeriumi asekantsler Marko Aavik, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik Allan Plekksepp, MTÜ Rahvakohtunik esindajad (ruum L 332);

Üritused

Eestis on visiidil Horvaatia parlamendi esimees Josip Leko ja teda saatev delegatsioon. Teisipäeval, 12. märtsil kell 10 võtab Horvaatia kolleegi vastu Riigikogu esimees Ene Ergma, külaline teeb ka sissekande Riigikogu külalisteraamatusse Toompea lossi valges saalis. Kell 12.15 toimub kohtumine peaminister Andrus Ansipiga, kell 13.10 Riigikogu aseesimehe Laine Randjärvega ning kell 14.45 Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Arto Aasaga. Pärastlõunal külastatakse Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogiate Demokeskust.

Kell 13 – Riigikogu majanduskomisjoni ja Eesti Arengufondi koostöös toimub Riigikogu konverentsisaalis Eesti ettevõtluse hetkeseisu ja tuleviku teemaline seminar, mille lähtepunktiks on Eesti Arengufondi eestvedamisel korraldatud vastav uuring (Global Entrepreneurship Monitori Eesti raport). Ettekannetega esinevad Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas, Arengufondi juht Tõnis Arro, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ettevõtluse professor, GEM Eesti uurimisgrupi liige Tõnis Mets, Arengufondi majandusekspert Kristjan Lepik jt.

Ülekanne internetis: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840

Kolmapäev, 13. märts

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine: riigi õigusabi seaduse, riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (346 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (365 SE), politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (364 SE) ning looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (373 SE) ning ohvriabi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (379 SE).

Kohtumised

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Õismäe Gümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Neljapäev, 14. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 3 eelnõu: avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (365 SE), politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (364 SE) ning välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (366 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 12 väljasõiduistung Keskkonnaameti kiirguslaborisse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ja ladustamisega tegelevasse ettevõttesse A.L.A.R.A.

majanduskomisjonis – kell 14 avalik istung teemal kaugkütte regulatsiooni toimimine praktikas (ruum L 333), ülekande otselink: rtsp://live.riigikogu.ee:80/live/striim.sdp .

riigieelarve kontrolli komisjonis – Riigikontrolli auditiaruande „Põhivara arvestuse korraldus valdades ja linnades“ tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

Kohtumised

Kell 9 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Riigikogus Järveotsa Gümnaasiumi õpilastega ning kell 14 Tallinna Kunstigümnaasiumi õpilastega.

Reede, 15. märts

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 11 Eesti seisukohad 18. – 19. märtsini toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud põllumajandusministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 21. märtsil toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil; arvamus Hispaania finantssektori rekapitaliseerimise finantsabi programmi teise ülevaatuse kokkuvõtte ja seisukohtade osas, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja.

Kohtumised ja üritused

Kell 9 – Riigikogu rahanduskomisjon kohtub Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esindajatega (ruum L 240).

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb reedest pühapäevani Pärnus NLP koolitajate koolitusel.

*

Välislähetused:

10. – 11. märtsini

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas osaleb Taanis Kopenhaagenis Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusele tuleb rahvusparlamentide roll integreeritud majandus-, rahandus- ja eelarvepoliitika raamistikus.

10. – 12. märtsini

Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva osaleb Iirimaal Dublinis Euroopa Liidu riikide parlamentide põllumajandus- ja kalanduskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on EL ühine põllumajanduspoliitika, kalanduspoliitika reform ning antud valdkondade noorte ettevõtjate toetusstrateegiad.

12. – 15. märtsini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Marokos Rabatis ENPA poliitikakomitee istungil. Arutusele tulevad teemad käsitlevad partnerlussuhteid Marokoga, olukorda Lähis-Idas, vägivalda religioossete kogukondade vastu, narkootikumide kaubandusega seotud probleeme Afganistanis jpm.

13. – 14. märtsini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Soomes Helsingis Eduskunta väliskomisjoni ümarlaual „Õigusriigi roll demokraatlike protsesside tugevdamisel“.

13. – 14. märtsini

Riigikogu liige Helmen Kütt osaleb Belgias Brüsselis Euroopa ametiühingute tervishoiu ja sotsiaalteenuste teemalisel seminaril ja nõupidamisel.

13. – 15. märtsini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb Saksamaal Berliinis ENPA sotsiaal-, tervishoiu- ja säästliku arengu komitee istungil. Arutusel on laste vastase seksuaalse vägivallaga seotud teemad.

14. – 15. märtsini

Riigikogu liikmed Kalle Laanet ja Deniss Boroditš osalevad Rootsis Stockholmis seminaril „Parlamendiliikmed inimkaubanduse vastases võitluses“, kus muu hulgas käsitletakse seadusandluse täiendamist ja politsei regionaalset koostööd inimkaubanduse ennetamisel.

15. märts

Riigikogu liige Mart Meri osaleb Helsingis minister Max Jakobsoni ärasaatmisel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside