Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu 9. töönädal

 

Esmaspäev, 11. juuni

Kell 15 algab täiskogu istung, Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Keskkonnakomisjonis – Riigikontrolli auditi „Reoveekäitluse arendamine maapiirkondades Ühtekuuluvusfondi projektide toel” kontrolliaruande arutelu, Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb keskkonna kaitsmist kriminaalõiguse kaudu.

Maaelukomisjonis – ülevaade Maaelu Edendamise Sihtasutuse tegevusest.

Majanduskomisjonis – Riigikogu Kantselei valitsemisel oleva riigivara võõrandamine avaliku enampakkumise teel, tarbijakaitseseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus (28 SE), riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – käibemaksuseaduse § 15 lg 2 punkti 6 vastavus põhiseadusele, Riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõu (54 SE).

Rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti Panga 2006. aasta  aruandest, ülevaade Finantsinspektsiooni 2006.aasta aruandest, tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE), alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse, keskkonnatasude seaduse ning teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kutsealuste tervislikust seisundist ja riigikaitseõpetusest koolides, kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning kaitseminister Jaak Aaviksoo

Kell 12 algab riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni ühisistung „Aprillisündmused 2007, sisejulgeolek ja turvalisus” (vt õiguskomisjonis).

Väliskomisjonis – välisministeeriumi haldusala 2008. aasta eelarve (Urmas Paet), ülevaade Eesti vastu suunatud küberrünnakutest, “Cotonou lepingu muutmislepingu ratifitseerimise seaduse” eelnõu (58 SE), “Cotonou lepingu alusel antava ühenduse abi rahastamist ning finantsabi eraldamist teatavatele ülemeremaadele ja –territooriumidele käsitleva Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise sisekokkuleppe ratifitseerimise seaduse” eelnõu (59 SE), Riigikogu osalemine Euroopa Liidu ja Vahemeremaade Parlamentaarses Assamblee (EMPA) töös, väliskomisjoni istungjärkudevahelise aja ja 2007.  aasta II poolaasta töökava.

Õiguskomisjonis – Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, karistusregistri seaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, noorsootöö seaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (43 SE).

Kell 12 algab Toompea lossi Valges saalis õiguskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung teemal „Aprillisündmused 2007, sisejulgeolek ja turvalisus”. Ettekannetega aprilli lõpus toimunud sündmuste ja sellega kaasnenud mõjude analüüsi ning järelduste kohta esinevad siseminister Jüri Pihl, kaitseminister Jaak Aaviksoo, Põhja politseiprefektuuri politseiprefekt Raivo Küüt, kaitsepolitseiameti peadirektor Aldis Alus, teabeameti peadirektor Tarmo Türkson, riigi peaprokurör Norman Aas ning õiguskantsleri kantselei osakonnajuhataja Nele Parrest. Ühisistungil osaleb ka Riigikogu esimees Ene Ergma, samuti on oodatud osalema kõik Riigikogu liikmed.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine, 2007. aasta Riigikogu valimistel osalenud erakondade ja üksikkandidaatide valimiskampaania rahastamise aruannete kokkuvõtte läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – Riigikontrolli auditi „Põllumajandustootmise ja maaelu arendamiseks antud toetuste tulemuslikkus” arutelu; ülevaade auditiaruandest „Õiguskantsleri Kantselei 2006. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus”; ülevaade auditiaruandest „Riigikohtu 2006. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus”; ülevaade auditiaruandest „Omanikujärelevalve riigi osalusega äriühingutes ja sihtasutustes”.

Teisipäev, 12. juuni

Kell 10 algaval täiskogu istungil tuleb esimesele lugemisele 5 seaduse eelnõu, esimesena käsitletakse Vabariigi Presidendi algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE). Riigikogule annavad ülevaate Eesti Panga 2006. aasta aruandest ja Finantsinspektsiooni 2006. aasta aruandest vastavalt Eesti Panga president Andres Lipstok ja Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein. Teisele lugemisele tuleb 4 eelnõu, teiste hulgas ka vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (44 SE).

Komisjonide istungid algavad kell 14:

Kultuurikomisjonis – kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus (78 SE I), ülevaade Berliinis toimunud konverentsist.

Maaelukomisjonis – Riigikontrolli kontrolliaruande “Põllumajandustootmise arendamiseks antud toetuste tulemuslikkus” tutvustamine, maade munitsipaliseerimine.

Rahanduskomisjonis – hoiu-laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE), vedelkütuse erimärgistamise seaduse §11 muutmise seaduse eelnõu  (10 SE), maamaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu  (11 SE), käibemaksuseaduse § 15 muutmise  seaduse eelnõu  (12 SE).

Riigikaitsekomisjonis – ühisistung väliskomisjoniga, kohtumine teabeameti ja kaitsepolitseiameti esindajatega.

Sotsiaalkomisjonis – õiguskantsleri ettekanne kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 21 lõike 1 põhiseaduslikkuse kohta. Seejärel toimub väljasõiduistung Iru hooldekodusse ja Merivälja Kursana Pansioni.

Õiguskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile, mis käsitleb keskkonna kaitsmist kriminaalõiguse kaudu (eelnõu).

Kohtumised:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Iisraeli suursaadikuga Eestis Shemi Tzur’iga.

Kell 13Ene Ergma kohtub Portugali suursaadiku Ana Paula Babtista Grade Zacarias’ega.

Üritused:

Kell 14.30 – Ene Ergma osaleb liikumise Kodukant korraldatud konkursi Aasta Küla raames tutvumisel Eesti küladega.

Kolmapäev, 13. juuni

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Kell 14 algaval istungil on kolmandal lugemisel 2 eelnõu, teisele lugemisele tuleb 6 eelnõu, muuhulgas ka Riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõu (54 SE) ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE). Esimesele lugemisele tuleb 4 eelnõu.

Kohtumised:

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Iisraeli suursaadikuga Eestis Shemi Tzur’iga.

Neljapäev, 14. juuni

Kell 10 algaval istungil on kolmandale lugemisele kavandatud 6 eelnõu, teiste hulgas Riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõu (54 SE), vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (44 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE), alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse, keskkonnatasude seaduse ning teedeseaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE).

Komisjonide istungid algavad pärast täiskogu istungi lõppu:

Maaelukomisjonis – 14. – 15. juunini väljasõiduistung Hiiumaale, kohtumine maavanem Hannes Maaseli ning Hiiumaa põllumeestega.  Emmaste vallamajas toimub arutelu teemadel töökohtade loomine maapiirkondades, väikeste omavalitsuste toimetulek, kvaliteetse elukeskkonna võimalikusest ääremaal.

Majanduskomisjonis – Euroopa Liidu merenduspoliitika rohelise raamatu „Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika suunas: Euroopa seisukoht ookeanide ja merede küsimuses” eelnõu arutelu.

Reede, 15. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis – ühisistung väliskomisjoniga, Eesti seisukohad 18. – 19. juunini toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet.

Laupäev, 16. juuni

Üritused:

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Mainori Kõrgkooli akadeemilisel õhtul, kus ta esineb tervituskõnega ning annab üle „Aasta haridusjuhi” auhinna.

*        *        *

Välislähetused:

9. – 15. juunini

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liige Imre Sooäär osaleb Ameerika Ühendriikides New Yorgis ja Washingtonis WEU Assamblee poliitikakomitee kohtumistel USA julgeoleku- ja kaitsestruktuuridega. Arutusel on energiajulgeolek, ÜRO rahuvalve ja ÜRO koostöö Euroopa Liiduga, kriisijuhtimine jmt.

10. – 11. juunini

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg ja aseesimees Mailis Reps osalevad Saksamaal Berliinis Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikide parlamentide haridus-, teadus- ja kultuurikomisjonide juhtide konverentsil, mille korraldab Saksa Bundestag. Räägitakse parlamendi rollist Euroopa hariduse ja teaduse arengus, uurimus- ja tehnoloogiapoliitikast, innovatsioonist hariduses jpm.

11. – 12. juunini

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Ester Tuiksoo ja väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee osalevad Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi ja Saksamaa Riigipäeva korraldataval Euroopa tuleviku teemalisel rahvusvahelisel parlamentaarsel kohtumisel. Käsitletakse kliimamuutuse ja energiajulgeoleku küsimusi, Euroopa lepingu olemust, parlamentide rolli reformiprotsessis.

11. – 12. juunini

Riigikogu liige, Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste on peaministrit ametlikul visiidil saatva delegatsiooni koosseisus Lätis Riias.

12. – 14. juunini

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Saksamaal Berliinis Bundestagi korraldataval Euroopa Liidu parlamentaarsel konverentsil, mis on pühendatud Rooma lepingu 50. aastapäevale ja käsitleb parlamentidevahelist koostööd.

12. – 15. juunini

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb Poolas Varssavis WEU Assamblee poliitikakomitee kohtumistel Poola seimi, Senati, valitsuse ja kaitseväe esindajatega.

12. – 16. juunini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Ameerika Ühendriikides Washingtonis The Heritage Foundationi korraldataval Ameerika-Balti suhete 85. aastapäev tähistaval konverentsil. Kõne all on rahvusvahelised ohud ja majandusvabadus.

13. – 15. juunini

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Rootsis Stockholmis ja Sigtunas Euroopa Nõukogu ja Rootsi Riksdagi korraldataval demokraatia tuleviku teemalisel foorumil. Arutusel on parlamendiliikmete vastutus, sõltuvus demokraatiast ja inimõigustest, opositsiooni roll dialoogi ja initsiatiivi arendamisel poliitilises otsustusprotsessis, uue ajastu esindusdemokraatia, kodanikuühiskonna kaasamine sõnavabaduse  kaitse protsessi jpm.

14. – 15. juunini

Marko Mihkelson osaleb Ungaris Budapestis Euroopa energiapoliitika konverentsil. Arutusel on Euroopa ühtse energiapoliitika eesmärgid.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside